NATO’NUN GIZLI ORDULAR

NATO’NUN GIZLI ORDULAR

Fevzi BOZKURT
Felsefe


Dünyada soguk savasin doruga çiktigi dönemde,Ikinci Dünya Savasi sonrasi CIA ve MI6 tarafindan 16 Avrupa ülkesinde kurulan NATO’nun gizli örgütlenmeleri anlatiliyor. Içlerinde Türkiyenin de bulundugu birçok ülkede esrarengiz olaylar meydana gelmis. Örnegin; Fransa'da Içisleri Bakani ülkede gizli bir gölge ordu oldugunu kamuoyuna açiklar. Almanya'da tutuklanan asiri sagcilar, esrarengiz kosullar altinda suçsuz bulunur. Isveç'te, polis sagci tutuklular serbest birakilir ve kendi­lerine yönelik suçlamalar esrarengiz biçimde düsürülür.Türkiye'de, ordu askeri darbe gerçeklestirir ve iktidari ele geçirir. Gölge ordu kontrgerilla iç terör olaylarina giriserek yüzlerce insani öldürür ve Basbakan Adnan Menderes'i idam eder. Cezayir'de yasadisi örgütlerkurulur ve baskentte hükümetine karsi girisilen darbe basa­risiz olur.Italya'da gizli gölge ordu sessiz bir askeri darbeye dahil olur ve bir grup sosyalist bakan hükümetten çekilmeye zorlanir. Avusturya'da polis kuvvetleri bir madende bir silah zulasi ortaya çikarir ve Ingiliz oto­riteleri Avusturya'daki diger 33 MI6 silah zulasinin yerlerini tarif etmeye zorlar.Yunanistan'da gölge ordu Yunan Savunma Bakanligi'nin kontrolünü ele geçirerek as­keri bir darbe baslatir ve yönetimi sagci bir diktatörlüge çevi­rmis. NATO’nun antikomünist gölge ordularinin faaliyetlerini anlatan bu kitap, bugünün Türkiye’sini ve dünyasini anlatmaktadir.Sovyetlerin tüm Avrupa'ya egemen olacagi endisesiyle Kuzey Atlantik Antlasmasi Örgütü'nü (NATO) kurulmus. Sovyetler Birligi adiyla Dogu Bloku ise daha büyük miktarlarda ordu, tank, savas uçagi, silah ve ekipman destegine sahip olmus. Burada asil nokta, uzun yillar bo­yunca, savasta büyük sayilarin kazanacagi düsüncesinin hâ­kim olmasi, dolayisiylabeklenen Sovyet tehdidi temelinde, Soguk Savas'in sicak çatismaya dönecegi güne iliskin planlarda, dogal olarak, Rus­larin Bati Avrupa'yi isgal etmelerine nasil karsi konulacagi üzerinde durulmus. Nazi karsiti dire­nis güçleri, 1939 ile 1945 arasi dönemde hizla olusturulmus. Planlayicilar daha iyi hazirlanmis ve donatilmis bir girisi­min çok çok daha iyi sonuçlar verecegi düsünmüsler.Gölgesebekelerin yaratilmasinda, Amerikan Merkezi Haber alma Örgütü (CIA) ile Birlesik Krallik Gizli Haber almaörgütü (SIS ya da MI6) kurucu misyona sahipmis. Diger belli basli aktörler arasinda bir dizi Avrupa ülkesinin güvenlik ör­gütleri bulunuyor. Tüm yapilarda Özdes teknikler kullanilmis. Istihbarat örgütleri, isgalcilere karsi casusluk faaliyetleri yürü­tecek ya da düsman isgalini çökertecek seçkin aglar kurmak amaciyla ciddi çabalar sarf etmisler.
CIA ve digerleri, sebekeleri kurmak için, böylesi tehlikeli girisimlerin içinde yer almaya hevesli çok sayida insani devsirmisler, çogunlukla ilk devsirilen ajanlara ya da seflere, kendi alt birimleri için yeni ajanlar dev­sirme izni verilmis. Istihbarat örgütleri bu ajanlara egitim verdi­kleri, ayrica silah, mühimmat, telsiz cihazlari ve benzeri ekip­manlarin depolandigi gizli siginaklar kurduklari ve haberlesme için çok özel kanallar insa etmisler. Gizli ordular için yapilan devsirmelerin sayilari, bazi ülkelerde düzineleri, bazilarinda yüzleri ve bazilarinda binleri bulmus. Sovyet güdü­mündeki Bati Avrupa rejimlerinin çöktügü, ancak Sovyetler Birligi'nin henüz dagilmadigi o kisa dönemde; Italyan hükü­meti ülkede böylesi bir aglarin varligini açikladi. Izleyen yillar­da birçok Avrupa ülkesinde benzer aglarin faaliyet gösterdigi birbiri ardina açiga çikarildi ve bir dizi ülkede de bunlar hak­kinda resmi sorusturmalar yürütülmüs.Istihba­rat servisleri bu projeyi hayata geçirmeye basladiginda ana fi­kir, hiç kuskusuz, savas kendilerini uyandirana kadar hareket­siz bir sekilde bekleyecek güçler olusturmakmis. Bazi uy­gulamalarda siddete, hatta teröre basvuruldu ya da bu grupla­rin ekipmanlari, Soguk Savas'ta üstlendikleri misyonu yerine getirmek üzere teröristlerin hizmetine sunulmus. Daha kötüsü, birçok olayda polis ya da güvenlik güçleri, bu suçlarin hazir­layicilarin, Soguk Savas yetenegini yitirmemek adina korumus. Bu koruyucu tavir, Gladyo sebekelerinin faaliyetleri bi­rakin tersine üretkenlik seviyesine geçmeyi düpedüz tehdit haline geldikten sonra bile, on yillar boyu sebekelere iliskin bilgilerin etkin biçimde saklanmasidir. Hareketsiz kalmak üzere olusturulan aglar, politik nedenlerle harekete geçmistir. Gladyo ajanlarinca yürütüldügü olaylarla sabit; ama onlari yönetenlerin verdikleri emirler gölgede kalmaya devam etmekte ve bu nedenle, ABD'nin Soguk Savas yilla­rinda sahip oldugu rolün boyuttan henüz belirlenememistir. Birlesik Devletler de bilgi edinme hakki yasasi, hükümet belgelerine ulasma konusunda önümüze adeta bir bulvar açiyor; ama bu süreç hem son dere­ce yavas isledigi, hem de yasa bu tür etkinliklerin gizli tutul­masina olanak taniyan birçok istisna içeriyor. Terörizmin küresel bir sorun haline geldigi bir çagda, Ba­ti Avrupa ve ABD'nin, ortaklasa bir çalismayla terörizm ya­ratan aglar kurdugunu ögrenmek, özellikle hayal kirikligi ya­ratiyor. Düsmanlik ve yapimlara hedef gös­terilmekte yer almasi gere­ken ülkeler aslinda bizzat Birlesik Devletler, Britanya, Fran­sa, Italya ve digerleri olabilir. Bu konuda gerçege ulasa­bilmek için Gladyo öyküsünün tam olarak anlasilmasi gere­kir. Bu kitap, her seyden önce, Gladyo'nun genel hatlarini kesfetmek ve hâlâ eksik kalan son yanitlarin önemini görmek için okunmalidir.Italya'da Soguk Savas boyunca CIA ve NATO baglantili, Gladyo kod adli bir gizli ordu bulundugunu anlasiliyor. Soguk Savas boyunca 16 NATO ül­kesinin tümünde varlik gösterdigini fark ediliyor. 16 NATO ülkesinden silahli kuvvetleri bulunma­yan Izlanda'nin ve Sovyet sinirlarina hayli uzak kalan Kanada'nin göz ardi edilemiyor. Ancak gölge ordularini analiz edecek ülke sayisinin 14'e düsmesi sayesinde göreli bir rahatlama yasayacagimi düsünürken, NATO'ya do­layli yollarla bagli gizli gölge ordularinin dört ülkede daha Soguk Savas boyunca varlik göstermis. Gizli savasin uluslararasi bo­yutlari artik inkâr edilecek durumda degildi ve askeri skandal Bati Avrupa geneline yayilmis. NATO üyeliginin cografi sinir­lari boyunca ilerledikten sonra Atlantik'in karsi kiyisina ge­çerek Birlesik Devletlere ulasmis. 2000 yilinda Gladyo ve Ital­ya'da gerçeklesen katliamlari arastiran Italyan meclis komis­yonu ulasilan kaniyi su sözlerle aktaracakti: Söz konusu kat­liamlar, bombalar ve askeri faaliyetler Italyan devlet kurum­lan bünyesindeki ve son zamanlarda kesfedildigi üzere Birle­sik Devletler istihbaratiyla baglantili kisiler tarafindan orga­nize edildi, gelistirildi ya da desteklenmis.
Sonuç olarak ilk önce soguk savasin devam ettigi dönemde Sovyetlerin tehlikeli göründügü durumlarda gizli ordular kurulmus. Bu tehlikenin bittigi ve tehlikenin olmadigi zaman gizli ordular ülkeler içerisinde esrarengiz olaylara neden olmus.
NATO’NUN GIZLI ORDULARI
DANIELE GANSER
GRIFIN YAYINCILIK

Benzer Kitaplar