KÜRTLER & KÜRDISTAN ---  V.MINORSKY, TH. BOIS, D.N. MAC KENZIE

KÜRTLER & KÜRDISTAN --- V.MINORSKY, TH. BOIS, D.N. MAC KENZIE

Fevzi BOZKURT
Ekonomi


Kürtler hakkinda degisik ülkeden ve yazarlardan derlenen Kürt halki ve Sözde Kürdistan hakkinda toplanan bilgiler isiginda yazilan bu kitap, üç yazarin topladigi ve derledigi genellikle baska yazarlar tarafindan yazilan kitaplardan derleme ve alinti seklinde Kürtlerin yasadigi bölgeler, kültürel yapisi, yasam tarzlari evlilikleri ve dili sözde Kürdistan ve tarihi cografyasi hakkinda derlenmis kisacasi genel anlamda tüm yasam tarzi ve alanlari hakkinda yapilan bir çalisma ürünüdür.
Iran kökenli bir halk olan Kürt ‘ler Türkiye, Iran ve Suriye arasinda kalan bölgede yasadiklari hatta Evliya Çelebinin Seyahatnamesinden de alinti yapilarak o dönemde sözde Kürdistan’in 9 vilayetten olustugu ve bunlarin Erzurum, Van, Hakkari, Diyarbekir, Cezire, Amadiye, Musul, Sehrizor ve Erdelan. Evliya Çelebi ayrica ülkeyi boydan boya kat etmek için 17 gün gerektigini söyler. Sayisal açidan Kürtlere bakildigi zaman dogru veriler elde etmenin zor oldugunu cografi özelliklerine bakildigi zaman yüksek daglarla çevrili oldugu Bu dag siralarinin Akdeniz kiyilarindan Iskenderun Körfezi enleminde yükselerek baslar ve önce kuzeydogu ya yönelerek Kahramanmaras civarinda çatal olur. Kuzey hattinda ise Engirek ve Nurhak Daglari’ndan baslayip Akra Dagi’yla devam ettigi. Munzur Mercan ve Karga pazari dag zinciriyle bulustuktan sonra da kivrilip Araxes (Aras) siradaglarini keser ve Agri sisteminde son bulur. Baslangiç noktamiza dönersek, tam bir yanmaya benzeyen ikinci zincir Malatya’nin güneyinden baslayip Maden Daglari, Mus’un güneyindeki Sason Daglariyla devam eder. Van Gölü’nün güneyine dogru inip Bitlis ve Hakkari Daglan ve en yüksek tepesi Resko olan Cilo Dagi’ni izleyerek tamamlanir. Yeralti ve Yerüstü Zenginliklerine bakildigi zaman sözde Kürdistan in 1.720.000 hektar ormaninin bulundugu bunlarin bodur agaçlarin yogunluk kazandigi topraklarinin ancak bir kismi sürülüp ekilebildigi meyve olarak nar, seftali, elma, incir, kayisi ve asirlik ceviz agaçlarinin bulundugu sebzelerden ise kirmizi biber patlican karpuz önde gelir vahsi hayvan popülasyonunun yok olmadigi bölgenin tam bir hayvancilik yeri oldugu Türkiye’deki yetistirilen hayvanlarin dörtte birinin burada yetistirildigi. Sözde Kürdistan da topragin üstü bitki ve hayvan açisindan ne kadar zenginse alti da madenler açisindan o kadar zengindir diye bahseder yazar Antropolojik Profiline bakildigi zamanda degisik arastirmalarin oldugu Kürtler üzerine antropolojik arastirmalarin bir yüzyildan önce, E. Duhousset (1863) ve N. V. Khanikoff’la (1866) baslandigi günümüzde devam ettigi. Kürtlerin tarihinin arastirildigi zaman Kürtlerin Iran Uluslari arasinda siniflandirilmasi dilbilimsel ve tarihi verilere dayandigi Soy Agaçlari ve Halk Etimolojisine bakildigi zaman Islami kaynaklar ve Kürt gelenekleri, Kürtlerin kökeninin aydinlatilmasi yeterli olamadigi 1920’ye Kadar Islamiyet Dönemine bakildiginda Arap istilalarindan itibaren Kürtler hakkinda daha ayrintili bilgiler elde edilebilmektedir. Hicretin ilk 5 yüzyilinda Kürtler birçok olayda önemli bir rol oynamis ve insiyatifi ele geçirmislerdir. Birçok Kürt hanedanligi bu dönemde canlanmis. 6-10. yüzyillar arasinda Türk ve Mogol akinlari sonucunda birçok Kürt sülalesinin yok oldugu düsünülebilir. Ancak, Osmanli Sultanlari ile Safevi Sahlan arasinda savaslarin sürdügü dönemde, Kürdistan’da derebeylik sisteminin gelisebilmesi için uygun kosullar olustugu. Türk-Pers ler giderek kesinlesti ve Persler Zagros Daglan ile bu daglarin kuzey uzantilarinin gerisine çekildiler. O sirada Osmanli Devleti’nde merkezi otoritenin gücü, dogu illerinde de hissedilmeye baslandi. 19. yüzyilin sonlarina dogru Osmanli Devleti sinirlari içinde Hakkari, Bitlis, Süleymaniye ve Iran’daki Erdelan ile Kürt beylikleri de ortadan kalkti. Günümüzde büyük Kürt asiretler varligini sürdürebilmekte, Kürt unsurunun sosyal ve ahlaki özellikleri de bu asiretler sayesinde varliklarini koruyabildikleri. Türk fetihleriyle birlikte karsi karsiya geldikleri Eyyubi sülalenin Kürt kökenli oldugu kesinlik kazanmistir XIX. Yüzyilda Türkiye Kürtlerine bakildigi zaman 1826’da Sivas Valisi Resid Mehmet Pasa Kürtleri zayif düsürmek ve Kürdistan’a Türk valiler atamakla görevlendirildi. 1830’da birçok yerde büyük bir Kürt isyaninin basladigi daha sonra bastirildigi XX. Yüzyilin Baslangicinda Kürt hareketinin bilinen merkezleri disinda yeni bir sima olarak Ibrahim Pasa bin Mahmud bin Timavvi bin Eyyub ortaya çikti. Viransehir’deki (Diyarbekir ile Halep arasinda) Milli (Milan) Asireti’nin Reisi olan bu kisi, 1908 anayasasi ilan edildiginde, açikça isyan ederek Abdulaziz Daglari ’ria çekildi ve orada öldürüldügü Türk-Iran siniri meselesi yeniden alevlenince, Kürtler arasinda kipirdanmalar basladi. Rusya’nin Uzakdogu’daki basarisizligindan sonra (Rus-Japon Savasi), Osmanlilar 1905’te Kürtlerin yasadigi anlasmazlik konusu olan Urmiye ve Savuc-Bulak’i istila ettiler. Böylece Kürtler birçok karmasik siyasi olayin içine çekilmis oldugu Thomas BOIS isimli yazar tarafindan yazilan 1920’den Günümüze olan I. Dünya Savasi, Yakin ve Orta Dogu’da birçok siyasi ayaklanmaya yol açtigi Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Irak gibi Arap Ülkeleri Osmanli Imparatorlugu’ndan ayrilmislardi. 1922’de Osmanli Hanedanligi yikilmis, Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmis ve 3 Mart 1924’e de hilafet kaldirilmisti. 26 Aralik 1925’te Milletler Cemiyeti aldigi bir kararla, Musul Vilayeti’ni Irak’a baglamisti. Iran’da ise General Riza Han, Kaçar Hanedanligi’m yikip, yerine 23 Ekim 1925’te Pehlevi Hanedanligi’ni kurmustu. Sinirlardaki tüm bu yeni düzenlemeler Kürt Halki için yeni sorunlari da beraberinde getirmisti. Simdiye kadar sadece iki devletin, Osmanli ve Pers imparatorluklarinin yönetimi altinda yasarlarken, bundan böyle bes ayri devlete dagilmis olarak yasayacaklardi: Türkiye, Iran, Irak, önemli bir azinlik Suriye’de ve geri kalani da Sovyetler Birligi’nin Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri nin oldugu Türkiye’de, I. Dünya Savasi’ndan sonra, Musul üzerinde yapilan pazarliklar sürerken, Sevr Antlasmasi (10 Agustos 1920) ile gündeme gelen “Bagimsiz Kürdistan” düsüncesinin, Lozan’da (24 Haziran 1923) ortadan kalktigini gören bazi Kürt milliyetçileri ayaklandilar. Piranli Naksibendi Seyhi Said, Elazig, Bingöl ve Diyarbakir’daki ayaklanmanin önderligini yaptigi Iyi örgütlenmis Kürt birlikleri, çevredeki bazi asiretlerin de destegini alarak bazi görünür basarilar elde ettilerse de, topçu ve hava birliklerinin destegini de alan modern donanimli 45.000 kisilik Türk Ordusu’nun saldirilari karsisinda gerilemek zorunda kaldigi Menemen, Erzurum ve Diyarbekir’da bazi direnmelerin oldu. Burhan Asaf Bey ise Hakimiyet-i Milli Gazetesinde yayimlanan bir dizi makalesinde Ermeni-Kürt entrikalarindan bahsettigi Bu arada, 5 Mayis 1932’de Kürtleri Anadolu’nun içlerine nakletmek amaciyla bir yasa çikarildi. Bu yasanin 1934 yazinda Ankara’ya gelecek olan Iran Sahi’nin ziyaretinden sonra yürürlüge konmasi düsünülüyordu. Ancak bu arada, Türkiye’deki Kürt varligi resmi olarak reddedilmekteydi. Dogu illerinde yasayan insanlar bundan böyle “Dag Türkleri” olarak adlandirildiklari Iran’da ise Kürtlerin durumu her zaman Türkiye’dekinden daha farkli olmustur. Gerçekten de Iran yönetimi, bu iki halkin irksal ve tarihsel yakinligina önem verdigi. Ancak bu durum, zaman zaman sosyal ve politik rahatsizliklarin çikmasina, bazen örtük, bazen de kanli çarpismalarin çikmasina engel olamamis Daha I. Dünya Savasi yillarinda, Kuzey Iran’daki Azerbaycan Eyaleti, Türk ya da Rus ordularinin saldirilari neticesinde alt üst olmustur. Bu çalkantili dönemi firsat bilen Sikaklar’in reisi Ismail Aga (Simko), kendisinin de baskani olacagi küçük bir Kürt Devleti kurmayi tasarlamis. Ülkenin kuzeyindeki bazi Kürt Asiretlerini komutasi altinda toplayarak Türk, Asuri ve Iran birliklerine karsi birçok basari da elde ettigi II.        Dünya Savasi, Iran’daki Kürt milliyetçiligi üzerine büyük etkiler birakarak.  ülkenin batisi ve kuzeyi Sovyet ve Ingiliz birliklerinin eline geçince Riza Sah istifa etmis bu durum ise merkezi otoritenin zayiflamasini firsat bilen özgürlükçü hareketlerin isine yaramistir. Iran Ordusuyla komsu asiretlerin destegini de alan Banehli Hama Resid Xan arasindaki çarpismalar aylarca sürmüs ve 1942 yazinda Resid Xan kendini Ser-dest-Baneh-Marivan Bölgesi’nin hakimi ilan etmis. Suriye ve Lübnan da ise araplasmis bazi Kürt aileleri ve sahsiyetleri disinda Hamasli Baraziler, Akkar Beyleri, Cumbulat Durzileri’nin sefleri (Can Bulad, Kürtçe çelik beden) gibi, Fransiz yönetiminden yüzlerce yil önce gelip yerlesmis olmalarina ragmen orijinal karakterlerini koruduklari Fransiz yönetimiyle politik bir problem yaratmadan ve Kültürel hareketlerini iyi bir sekilde koruyup gelistirebildigi, Kürdistan’da toplumsal ve ekonomik yasamin saglam bir yapisi vardir.
Kürtlerin küçük bir bölümü hala göçebe bir yasam sürdürüyorsa da, büyük bir çogunluk çok sayidaki köylerde yerlesik bir yasam sürdürmektedir. Normal Kürt ailesi, baba, anne ve çocuklarin meydana getirdigi bir çekirdekten olustugu, . Evlilik esastir. Kürtlerde yasli bekâr erkekler ya da evde kalmis yasli kizlar pek yoktur; ne dini nedenlerden ötürü bekârlik yeminine, ne de serbest aska rastlanir. Irak ve Iran’daki küçük Kürt köylerinde fuhus yok gibidir. Zina çok tehlikeli oldugundan hemen hemen görülmez. Evlilik yasi küçüktür; erkekler 20, kizlar 12 yasinda evlenir. Ancak kentlerde egitim sürecinin uzamasi nedeniyle evlilik gecikmektedir. Kuzenler arasinda evlilik yaygindir. Amca çocuklarinin evlilikleri tercih edilir. Amcaoglu, amcakizi üzerinde hak sahibidir. Bu tür evliligin, kayinpederin, ayni zamanda yegeni olan damadini daha iyi tanimasi gibi avantajlari vardir. Ayrica asiretler arasi sürtüsmelerin daha yogun oldugu geçmiste, bu tür evlilikler aile baglarinin güçlenmesine katkida bulunmustur. Bu tür evlilik ayni zamanda baslik parasinin daha düsük olmasini saglar.
1 Amcasinin kizi baska bir erkekle evlendirilmek istendiginde; erkek, amcasinin kizi üzerindeki haklarindan feragat etmek için para talep edebilir. Bu para kendisine verilmezse amcasinin kizini kaçirabilir; onu, hatta anne-babasini öldürebilir.
2 Bu yüzden kiz kaçirma olaylarina, tasidigi risklere ragmen sik rastlanir.
3 Kiz-kardeslerin degis tokusu, yani berdel usulü evlilik de mümkündür. Bu durumda baslik parasi ödenmez. Müslüman Kürtler arasinda çokeslilik, Yezidilerde oldugu kadar yaygindi. Yatay veya eszamanli çokeslilik, geçmiste oldukça yaygindir. 19. yüzyilda da bu durum sürdü.
Kürt Asireti ve Ögeleri ne bakildigi zaman Kürt asireti, üyelerinin dis saldirilara karsi korunmasi, eski töre ve yasam tarzinin devam ettirilmesi amaciyla olustugu gözlenmektedir dillerine gelindiginde Yabancilarin kulagina Kürtçe gibi gelen bir konusma biçimi aslinda tek bir dil degildir. Daha çok üç ana grupta toplanabilecek, birbiriyle açikça iliskili, ayni zamanda benzerlerinden ayirdedilebilecek nitelikte, uzaktan Bati Iran Dilleriyle iliskili farkli Kürt lehçelerinden söz etmek gerekir. Lehçeler arasindaki Farklar uzakliga göre degismektedir. Belirli bir uzaklikta farklar karsilikli olarak sezilmez olur. Kuzey lehçe grubunda, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan SSC’de, Irak’in Musul Livasi’nda (Bahdinan) ve buralara sinir olusturan bölgelerle, Horasan ve Türkmenistan SSC’deki Kürt kolonilerinde konusulan diller yer alir. Bu lehçelerin tümüne Kurmanci denildigi Kürtçe’yi niteleyen tek bir tarihsel ses degisiminin olmadigi. Halk edebiyatina bakildiginda kul egitiminin az gelistigi tüm halklarda oldugu gibi Kültlerde de sözlü edebiyat ürünlerinde bir bolluk ve zenginlik göze çarpar. Modern çagla birlikte dünya savasin dan sonra Kürt edebiyatinda yayimlayan ve ulusal, toplumsal konulardaki düsüncelerine yer veren çok sayida gazete ve derginin rolü büyüktür.
           
Son olarak Kürt basinina bakildiginda yasamlarin da temel bir yer elde ettigi ve 119 kayitli gazete ve derginin düzenliligi degisken oldugu gibi bir kismi da çok kisa ömürlü oldugu gözlenmektedir.
 
Ilk Kürtçe gazete olan Kürdistan 1898’de Kahire’de Mid-het Bedir Xan ve kardesi Abd al-Rahman tarafindan kurulmustur. Kürt basininin iki savas arasinda 1920 ve 1945 tarihleri arasinda tam anlamiyla gelisme olanagi buldu. 9 Eylül 1961’den 13 Mart 1970’e dek süren yikici Kürt-Irak savasi Kürt basininin faaliyetini de baltaladi ve Son olarak, Avrupa’daki Türkiye den giden Kürtlerinin organi olan Ronahi yani Aydinlik, Agustos 1971 yilindan 1978 yilina kadar 8 sayiya ulastigi görülmüstür
 
 
KÜRTLER & KÜRDISTAN
V.MINORSKY
TH. BOIS
D.N. MAC KENZIE
DOZ YAYINLARI

Benzer Kitaplar