ARASTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI

ARASTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI

Fevzi BOZKURT
Ekonomi


Arastirma, sistemli bir sekilde gerçekleri ögrenme biçimidir. Arastirma her yerde ve her mekânda yapilabilmektedir. Arastirima islemi soru sormak ile baslar, her sorulan soru alinan cevap kadar önem arz etmektedir. Arastirma da kullanilan yöntem ve araçlar ne kadar objektif ve bilimsel olursa o kadar verimli sonuçlar alinacagi bir gerçektir. Bilim ve teknoloji sayesinde insanoglu dünyaya hakim olmaktadir ve günlük hayati kendisi için dahada kolaylastirmak da ve karsilasabilecegi sorunlari en aza indirgemektedir. Örnegin; dogal afetlerin üstesinden gelebilmek gibi, Özellikle gelismisligini tamamlayan ülkeler bilimsel arastirmalara önem verir bu da az gelismis ülkelerden gelismis ülkelere beyin göçünü arttirir, gelismis ülkeler arasinda bilim ve arastirmada ön sirada olma gayreti, rekabeti vardir.
Bilim ve teknolojide önde olmakdevletlerarasinda dünya devi olmak için olmazsa olmaz ön adimdir. Anlasilacagi üzere gelismislik düzeyi ile bilim ve arastirmada gelismislik, paralellik göstermektedir. Arastirma çalismalarina degerkatan AR-GE (arastirma-gelistirme) faaliyetlerine önem vermek gerekir, en son model cihaz ve teknolojileri takip etmek teknoloji yarisinda temel alt yapi tasini olusturur.
 
Bilimsel arastirmalar genel olarak yalin bir faaliyet olmayip, birçok süreci içerisine almaktadir bunlar;
*Arastirma da konunun belirlenmesi süreci,
*Problemin netlestirilmesi süreci,
*Konu ile ilgili hipotez olusturulmasi,
* Kullanilacak olan yöntemin belirlenmesi,
*Veri toplama ve analizi süreci,
*Rapor yazilmasi ve raporun yayinlanmasi gibi süreçlerden olusmaktadir.
 
Kisacasi Ar-Ge çalismalari; ister devlet için olsun, ister özel sektör için olsun her seyin ve her konunun merkezi olup her an için gelistirilmeye muhtaçtir. Bilim alaninda ortak dil ve kullanilan kavramlarin anlasilirligi, kavramin tasidigi önem kadar önem arz etmektedir. Çünkü iletisim kavramlar sayesinde olmak da ve anlam kazanmaktadir. Terminolojinin ve kavramlarin ortak kullanilmasi evrensel olarak kolaylik saglamaktadir. Kavramlarda kullanilan kisaltmalarin ne anlama geldiginin anlasilmasi kavramlar kadar önem arz etmektedir.
 
Arastirma da kullanilan kavramlar
MANTIK
 
Dogru olan ile yanlis olanin ayirt edilerek bilgiye ulasmayi amaçlayan arastirmabilimine verilen addir. Daha önceleri bir felsefe dali iken günümüz itibariyle matematik (cebir) ve bilgisayar gibi bilimin olmazsa olmaz bir parçasi haline gelmistir.
DOGRULUK
Düsünülen yarginin, düsüncenin gerçek olan ile uyusmasidir. Öne sürülen deger yargilarinin ve önermelerin gerçege uygun olmasi, gerçek olmasidir. 
 
FENOMEN
Gözle görünen olay manasindadir.
 
DOGMA
Irdelenmeye ve kuskuya kapali olan, firsat vermeyen ögretidir.
 
INANÇ
 
KÜLTÜR
Içinde bulunulan toplumun maddi ve manevi degerlerini temel alarak, bunlardan etkilenerek ögrenim ve yasanti biçimi olusturulmasidir.
 
METAFIZIK
Diger bir adiyla fizik ötesi, deney ötesidir.
 
RASYONALIZIM
Diger bir ismi akilciliktir. Bilginin kaynagini, akil olarak alan düsünce ile eldeedilecegini savunan yaklasimdir.
 
POZITIVIZIM
Gözlem ve deneye dayali sonuç alan bilimsel bir bilim dalidir.
 
PARADIGMA
Diger bir adi degerler dizisidir. Neyi nasil algilayip, neyi benimsedigi ile alakali bilimdir, kisaca insanin iç ve dis dünyasinin kendine göre yorumlanmasidir. Yani özneldir.
 
BILGI
Insanlarin bes duyu organlari ile akil ve mantik ile algiladigi her sey,  bilgidir. Bilimsel bir bilgide olmasi gereken özellikler sunlardir; 
a)dogruluk,
b)inanç, 
c)gerekçe  
 
BILIM
Tarafsiz bir sekilde arastirma ve incelemeye dayali olgu ve olaylar ile ilgili zihinsel etkinliklerdir.
BILIMSEL ETIK
Akademik ve bilimsel çalismalarda uyulmasi gereken kurallar bütünüdür. Örnek olarak, Hipokrat yemini gösterilebilir.
ARASTIRMA
Belli bir sistematik çevresinde bilimsel yöntem ve teknikler kullanilarak yapilan çalismanin açiklanmasidir.
 
EVREN
Tüm varliklari ve fiilleri içeren sistemdir. Diger adlari ise kosmos ve popülâsyondur.
 
ARASTIRMA EVRENI
Arastirmacinin, arastirma konusunda gözlem yaparak hakkinda yorum yapacagi evrendir.
 
ÖRNEKLEM
Arastirma konusunu olusturan evrenin tüm özelliklerini yansitan bir parçasi örnegidir.
 
DENEK
Üzerinde deney yapilan her sey manasina gelmektedir.
 
BILIMSEL YÖNTEM
Olgularin deney ve gözlem yoluyla verilere dönüstürülmesinde kullanilan yöntemdir.
 
LITERATÜR TARAMA / KÜTÜPHANE ARASTIRMASI
Konu ile ilgili her türlü yazili eserin incelenmesidir. Elde edilen her bilgi bir liste sirasina göre siralanir. Literatür arastirmasinin en üst düzeyi yazin arastirmasidir.
 
NITEL ARASTIRMALAR
Sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda insan davranislarini inceleyen arastirma yöntemidir. Daha çok gözleme dayalidir.
 
NICEL ARASTIRMALAR
Deneysel ve gözlemsel yöntemler ile elde edilen verileri yaygin olarak kullanan istatistik analizi yapabilen arastirmadir.
 
TÜME VARIM
Tek tek olgulardan yola çikarak genel yargilara ulasmaktir. Kisaca özeden genele gitmek denilebilir.
 
TÜMDEN GELIM
Genel yargi ve bilgilerden hareketle özel durumlari açiklayan yorum yapma yöntemidir.
BETIMLEME (TASVIR ETME)
Bir seyi söz ya da yazi ile anlatmak, göz önündecanlandirmak, tasvir etmektir. Kisaca görülenlerin ve gözlemlerin sözcükler ile anlatilmasi kelimeler ile resim yapilmasidir.
 
ARASTIRMA PROBLEMI
Cevabi bulunmasi gereken problemlerdir.
 
HIPOTEZ
Arastirmalarda kanitlamak istedigimiz konu ile ilgili yapmis oldugumuz önermelere hipotez adi verilmektedir.
KURAM (TEORI)
Olay ve olgularin sistemli ve tutarli bir sekilde, açiklanmasidir.
BILIMSEL YASA
Kuramlarin ispatlanip, kesinlestikten sonra geldigi safhadir.
GEÇERLIK
Bilgi toplama aracinin ölçülmek istenilen kazanimlari, ne düzeyde ölçtügüdür.
ARASTIRMA DA GÜVENILIRLIK
Geçici içsel ve dissal sartlardan etkilenmeden ölçme aracinin her ne ölçüyor ise hep ayni sonucu vermesidir.
YAKLASIM TARZINA GÖRE ARASTIMALAR
NITEL ARASTIRMALAR
Insan davranislarinin temel nedenlerini ve motivasyonlarini anlamaya çalisan arastirmalardir. Örnek, psikoloji
Niteliksel arastirma ise toplum ve davranislarini incelemektedir, yöntem olarak; Gözlem, Mülakat ve Anket yöntemlerini kullanir. 
Nitel arastirmada kullanilan yöntemleri;
*Iz Sürme (Tracer) Yöntemi; Bazi dokümanlar yardimi ile belirli bir zaman diliminde konu ile ilgili gruplar üzerinde örgütsel sürecin tamamlanmasidir.
*Paydas Analizi; Herhangi bir olay çevresinde olaydan etkilenen veya olayi etkileyen gruplarin varligina, görüsüne dayanan arastirma yöntemidir.
*Örnek Olay Yöntemi (Vaka Incelemesi); Bir konu hakkinda kisi veya kisilerin belli bir süre boyunca sistemli bir sekilde takip edilmesi, incelenmesi yöntemidir.
*Odak (Focus) Yöntemi
Arastirilacak konu ile ilgli olarak (7-12) kisilik gruplarin bir araya gelerek bir baskan yönetiminde beyin firtinasi yaparak bir uzlasi sagladiklari yöntemdir.
NICEL ARASTIRMALAR
Olay ve olgularin deneysel yöntemler kullanilarak nedensellik yoluyla gerçeklere ulasmaya çalisan arastirmalardir.
 
ARASTIRMA MODELI AÇISINDAN ARASTIRMALAR
1-) KESIFSEL ARASTIRMALAR
Ilk ve ön bilgileri elde etmek amaciyla yapilan arastirmalardir.
2-) BETIMSEL ARASTIRMALAR
Olaylari tasvir ederek problemi anlamaya çalisan arastirmalardir. Arastirmada sebep ve sonuç iliskisi yoktur.
3-)NEDENSELLIK ARASTIRMALARI
Niçin ve neden sorulariyla sebep sonuç iliskisi çerçevesinde yapilan arastirmalardir.
a-) Teorik Arastirmalar
Deney vb. yöntemleri kullanmadan olaylari teorik ve mantiksal olarak anlamaya çalisan arastirma yöntemidir.
b-)Uygulamali Arastirmalar
Kuramlarin ve yöntemlerin ürüne dönüstürüldügü arastirmadir.
4-)BILIM DALLARINA GÖRE ARASTIMALAR
*Fen bilimleri arastirmalari
*Sosyal bilimler arastirmalari
ARASTIRMALARIN PLANLANMASI
Bir arastirmanin asamalari;
1-Problemin belirlenmesi,
2-Veri toplamanin planlanmasi,
3-Veri elde edilmesi ve analizi
4- Arastirma raporunun yazilmasi
 
Planlamada amaç, faaliyetlerin her birinin nasil nerede ve kimler tarafindan ne zaman yapilacaginin belirlenmesidir. Planlamada önemli olan arastirma sorununun tespit edilmesi ve nasil-hangi yöntem uygulanarak en verimli ve kisa sürede çözüm üretilmesidir. Arastirima problemi (AP) arastirmanin amacini yansitmaktadir.
Arastirma probleminin formüle edilmesinde faydalanilan kaynaklar; Genel teoriler, Kisisel deneyimler, Gözlemler, Güncel konular, Literatür verileri, yasanilan sosyal ortam, egitim düzeyi ve iligi alanlari sayilabilir.
Arastirmada hipotez; arastirilan soruya önceden verilen cevaptir. Varsayimlar arastirmanin temelini olusturan, unsurlardir. Her arastirmanin bir sinirinin olmasi gerekmektedir.
Örnekleme ise, bir konuda kümenin (grubun) tamaminin incelenmesi amaciyla seçilen bir parçanin incelenmesidir. Örnekleme isleminde kullanilan örneklem ise, belirli bir yöntem ile ele alinan kisimdir.
Veri analizi; verilerin-bilgilerin-datalarin, anlasilir ve yorumlanabilir hale getirilmesi islemidir.
 
BASLICA ARASTARMA YÖNTEMLERI
Mantiksal yöntem
Kütüphane arastirmasi (Literatür tarama)
Arsiv ve doküman incelemesi
Söylem analizi
Anket yönetimi
Eylem arastirmalari
Örnek olay (Vaka) incelemesi
Gözlem yöntemi
Deneysel yöntem
Istatistiksel analiz yöntemleri
Alan yazisinin incelenmesi
Tarih arastirmalari yöntemi olarak sayilabilir.
 
Mantiksal yöntem; Tümevarim, tümden gelim ve mukayese (emsal alma) mantik yönteminin olmazsa olmazidir. Fen bilimlerin yapilan arastirmalarda genel olarak tümden gelim, sosyal bilimlerde ise genel olarak tüme varim yöntemleri kullanilmaktadir. Mantiksal yaklasimlarda veri elde edilmesi ve sonuca ulasilmasi esastir.
 
Kütüphane arastirmasi yönteminde; kütüphanede bulunmasi muhtemel belgelerin ve yayinlarin incelenmesi esastir. Kütüphane arastirmalarinda kullanilan teknik içerik analizi yöntemidir. Analiz yönteminde kullanilan teknikler; frekans (kullanim sikligi) analizi, kategorik analiz, degerlendirici analiz, beraber vuku bulma olasiligi analizi, bilgisayarli analiz seklinde siralanabilir.
 
Alan-yazi incelemesi;  bibliyografya düzenleme, eserlerin özetlerini vermek yerine belirli süreçlerden geçerek bir sonuca ulasilmasidir. Söylem analizi ise, iletisimlerin ve konusmalarin analiz edilmesidir.
ANKET
Kisilerden bilgi almak amaciyla, genel olarak yüz yüze görüsülerek yapilan bir arastirma yöntemidir. Anket yöntemine deney ve gözlem yapilamadigi durumlarda basvurulmaktadir. Bir ankette bulunmasi gereken kisimlar;
 
*Anketin sahibi (kisi veya kurum)            
*Anketin konusu,    
*Anketörün (anketi yapan sahis) adi ve soyadi,  
*Anketin yapildigi tarih, *Anketi cevaplayanin adi ve soyadi, 
*Anket sorulari, Anket numarasi, *Adres Bölümü (haberlesme-iletisim)
Anket uygulama açisindan;
*Yüz yüze görüsme (mülakat),
*Derinlemesine mülakat;  denek sayisinin az, görüsme süresinin çok oldugu mülakat seklidir.
*Posta yoluyla mülakat,
*Telefon ile anket,
*Internet ortaminda anket,
*Odak grup görüsmeleri; Bir odada (7-12) kisilik gruplarin bulundugu, topluluga baska bir odadan yapilan ve gözlem yapilan ankettir.
*Omnibüs anketi; Müsteri konumundaki firmalara yaptirilan anket çesididir.
*Projektif arastirma teknikleri; Deneklerin bilinçaltindaki duygu ve düsünceleri ortaya koymaya çalisan kelime resim vb yöntemleri kullanilarak yapilan anket çesididir.
Eylem arastirmalarinda arastirmaci bizzat arastirmanin içerisinde yer alir, bir parça konumundadir. Örnek olay inceleme yönteminde konu ile ilgili detayli bir inceleme yapilir.
 
DENEYSEL YÖNTEM
 
1-) Klasik Deneysel Yöntem
Kontrol grubunun bulundugu, gruplara ayirmanin rastgele yapildigi yöntemdir.
2-)Yari Deneysel Yöntem
Kontrol grubunun bulunmadigi, gruplara ayirmanin rastgele yapilmadigi yöntemdir.
3-) Ön Deneysel Arastirma Yöntemi
Klasik deney yönteminde yapilan islemlerden birisinin veya ikisinin eksik oldugu yöntemdir.
ISTATISTIKSEL ANALIZ YÖNTEMLERI
Bu yöntem ile her alanda ileriye dönük hesaplamalar yapilmaktadir. Tarihsel arastirma yönteminde geçmis bilgilerden ders alarak gelecege yön verilmeye çalisilmaktadir. Tarihsel arastirma yönteminde sözlü ve yazili kaynaklar kullanilmaktadir.
ÖLÇME VE ARASTIRMA
Bilimin amacinin anlamak ve anladigini açiklamak oldugu bilinmektedir. Bu nedenle ölçme ile bilim arasindaki bag kendiliginden kurulmaktadir. Ölçek ise ölçme isleminde olmasi gereken araçtir. Ölçekler kendi aralarinda karsilastirmali ölçek ve karsilastirmali olmayan ölçek seklinde iki türe ayrilmaktadir. Ölçeklerin inandiriciligini saglayan geçerli ve güveneler olmasidir.
 
Arastirmada kayit edilmis olan bütün bilgilere veri (data) adi verilmektedir. Öne sürülen hipotezlerin dogrulanmasi yani saglamasini yapmak amaciyla kullanilir.
 
Içerisinde belli bir sisteme göre karsi tarafa sorulacak sualleri barindiran çizelgelere anket formu denir. Yapilan anketin hiçbir zaman yarim saati geçmemesi gerekmektedir.
 
ÖRNEKLEME
Küme ismi verilen gruptan bir kisim veya parça seçerek örnek almaktir. Bir konuda acil olarak bilgiye ihtiyaç varsa örneklemeye basvurulur. Gayeli ve olasilikli örnekleme olmak üzere iki gruba ayrilir.
 
Bir anket formu hazirlanirken hatalarin sifira indirilmesi amaciyla veriler elden geçirilir, elden geçirilen veriler daha sonra tasnif edilerek gruplandirilir, en son olarak da elde edilen bilgilerin sunulabilmesi için bilgiler tablolastirilir.,
 
Hipotezlerin test edilmesi, ileriye dönük tahminler yapmak ve mevcut durumun daha iyi anlasilmasi amaciyla istatistik analizleri yapilar.
 
Arastirmada bir konuyu anlatmak amaciyla kullanilan sekillere grafik adi verilir.grafik çizmenin amaci dogru net ve estetik bir sekilde bilgileri karsi tarafi sikmadan görsel bir sekilde iletmektir. Grafik çesitleri; görünümlerine göre, amaçlarina göre, mukayese tarzina göre kullanilan verilere göre, alan ve konularina göre, çizim teknigine göre, boyutlarina göre, kullanim alanlarina göre geçici veya kalici grafikler, özel grafikler olmak üzere dokuz çesittir. Özel grafikleri siralayacak olursak; pasta (dairesel) grafik, sütun grafik, barkod grafik, histrogramlar, çubuk diyagramlar, çizgi grafikler, krokiler sayilabilir.
 
BILIMSEL RAPOR (TEZ) YAZIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
 
Sekilsel ve içerik yönünden zengin olmalidir. Ilk önce bir müsveddesi olusturulmalidir, bu sayede yapilan hatalar düzeltilir ve daha verimli sonuçlar el edilir. Rapor yazilmadan önce kaç sayfa olacagi, ne kadar zamanda tamamlanacagi belirlenmelidir, raporda kullanilan dil anlasilir ve düzgün olmalidir. Bir raporun ana bölümleri; kapak sayfasi, özet ve anahtar kelimeler, yabanci dilde özet, basliklara göre içindekiler bölümü, tablo-grafik-sekil listesi, kisaltmalar ve simgeler siralanabilir.
 
 
Raporlar olusturulurken sekil yönünden dikkat edilecek bir diger husus ise; sayfa düzenidir kagit da üst taraf, sag taraf ve alt taraftan 2.5 cm sol taraftan ise 3.5 cm bosluk birakilmasina dikkat edilmesi gerekmektedir. Raporda kullanilacak yazim dilinde; yazanin amaci, yazanin konumu, muhatap kitle ve raporun konusu gibi konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Raporda yapilan kisaltmalar ayri bir bölümde açiklanmalidir. Genelde dipnot olarak açiklanir. Raporda kaynak göstermenin amaçlarini siralayacak olur isek; dürüst davranmanin bir geregi, denetime yardimci olmak, kaynagin aslini elde etmek, kaynagi yazana destek olmak olarak sayilabilir, her seyden önce bir etik kuralidir.

Benzer Kitaplar