ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖNLISANS 2. SINIF IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV SORU BANKASI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖNLISANS 2. SINIF IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV SORU BANKASI

Fevzi BOZKURT
Ekonomi


Degerli Okul Arkadasim; Hazirlamis oldugum soru bankasi Atatürk Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Adalet Bölümü 2. sinif derslerinden IS HUKUKU dersine ait, IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV SORU BANKASI  2017-2018 ögretim dönemi vize sorulari olarak karsimiza çikacaklar. Görmüs oldugunuz eksikleri [email protected] adresine veya admini oldugum kitapozeti.de  websayfasina üye olarak iletisime geçebilirsiniz, Simdiden basarilar diliyorum. NOT:  Deneme sinavlarinda mükerrer soru olmasi üniversitenin yaklasik 100 adet deneme sinavindan kaynaklanmaktadir… sorunun cevabi siklarda koyu renk olarak belirtilmistir.   IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-1 Soru 1 Asagidakilerden hangisi is sözlesmesini kendiliginden sona erdiren nedenlerden degildir?
a) Isçinin ölümü
b) Taraflarin anlasmasi
c) Sözlesmenin feshedilmesi
d) Zorlayici sebepler
e) Sürenin sona ermesi
Bos
Soru 2 Kismi süreli is sözlesmesi ile çalisan bir isçi, tam süreli is sözlesmesi ile çalisan isçiye oranla ne kadar çalisan isçidir?
a) 2/3
b) 1/3
c) 1/2
d) 3/4
e) 1/4
Bos
Soru 3 Isçinin yetersizliginden kaynaklanan fesih sebepleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Isçinin yetersizliginden kaynaklanan bir nedenle is sözlesmesinin geçerli nedenle feshedilmesinde isçinin kusuru aranmaktadir.
b) Isçinin yetersizligi ya fiziki ya da mesleki yetersizlik seklinde ortaya çikar.
c) Isçinin yetersizligi ile yapmakta oldugu is arasinda bir illiyet baginin bulunmasi zorunludur.
d) Kural olarak, uzun süren hastalik nedeniyle isçinin ise devamsizligi geçerli bir fesih nedenidir.
e) Isletme gereklerinden dolayi isçi çikarma zorunluluk arz ederse fesihte, öncelik yaslilik ayligina hak kazanmis isçilere verilir.
  Soru 4 Is güvencesi kapsamindaki isçinin is sözlesmesinin feshinde söz konusu olan ilke asagidakilerden hangisidir?
a) Isçinin korunmasi ilkesi
b) Isçi yararina yorum ilkesi
c) Is hukukunun emrediciligi ilkesi
d) Is hukukunun özerkligi ilkesi
e) Son çare ilkesi
Soru 5 Isçinin annesinin ölmesi durumunda is sözlesmesi kaç gün süreyle askida kalmaktadir? 5,00
a) 2
b) 3
c) 4
d) 6
e) 8
Bos
Soru 6 Asagidakilerden hangisi is hukukunun ilkelerinden biri degildir?
a) Eski bir hukuk dali olmasi
b) Yenilige açik olmasi
c) Özerk olmasi
d) Karma nitelikte olmasi
e) Ideolojik olmasi
Bos
Soru 7 Deneme süreli is sözlesmeleri en fazla kaç ay yapilabilir?
a) 3 ay
b) 4 ay
c) 5 ay
d) 6 ay
e) 7 ay
Bos
Soru 8 Asagidaki hukuki düzenlemelerden hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde yürürlüge girmis is hukuku mevzuati arasinda yer almaz?
a) Mecelle-i Ahkâm-i Adliye
b) Kanunname-i Ticaret
c) Meadin Nizamnamesi
d) Tatil-i Esgal Kanunu
e) Eregli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
Bos
Soru 9 Rekabet etmeme borcu en fazla kaç yil için yapilabilir?
a) 8
b) 6
c) 4
d) 3
e) 2
Bos
Soru 10 Çiraklarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Çiraklik süresi en az iki en çok dört yildir.
b) On dört yasindan küçükler çirak olamazlar.
c) Çiraklara asgari ücretin %30’dan az olmamak üzere ücret ödenmesi zorunludur.
d) Çiraklar is yerinde çalisan isçi sayisina dâhildirler.
e) Çiraklar kural olarak Mesleki Egitim Kanunu’na tabidirler.
Bos
Soru 11 Asagidakilerden hangisi is hukukunun kapsamindadir?
a) Deniz ve hava tasima isleri
b) Çiraklar
c) Sporcular
d) Antrenörler
e) Rehabilite edilenler
Bos
Soru 12 Is Kanunu'nun 30. maddesine göre elli veya daha fazla sayida isçi çalistiran isverenler özel sektör is yerlerinde hangi oranda özürlü çalistirmakla yükümlüdürler?
a) 5%
b) 4%
c) 3%
d) 2%
e) 1%
Bos
Soru 13 Is hukuku, Avrupa’da hangi olayla ortaya çikmistir?
a) Sanayi Devrimi
b) Fransiz Ihtilali
c) I. Dünya Savasi
d) II. Dünya Savasi
e) Avrupa Birliginin kurulmasi
Bos
Soru 14 Asagidakilerden hangisi is hukukunda uygulanan hukuki yaptirimlardan biri degildir?
a) Is sözlesmesinin geçersizligi
b) Kidem tazminati
c) Isten çikarma
d) Is güvencesi tazminati
e) Idari para cezasi
Bos
Soru 15 Isveren vekili ile isveren arasinda var olan sözlesme asagidakilerden hangisidir?
a) Is Sözlesmesi
b) Vekâlet sözlesmesi
c) Eser Sözlesmesi
d) Kira Sözlesmesi
e) Vedia Sözlesmesi
Bos
Soru 16 Asagidakilerden hangi grup sadece Is Hukukunun is sagligi ve güvenligi hükümlerinden yararlanmaktadir?
a) Çirak-Stajyer
b) Stajyer-isçi
c) Isçi-isveren
d) Çirak-isveren vekili
e) Isveren vekili-alt isveren
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangisi is hukukunun millî kaynaklarindan biridir?
a) Bakanlar Kurulu kararlari
b) Uluslararasi Çalisma Örgütü sözlesmeleri
c) Insan Haklari Evrensel Bildirgesi
d) Avrupa Sosyal Sarti
e) Ikili Anlasmalar
Bos
Soru 18 Is güvencesi kapsami disinda kalan isçinin is sözlesmesinin hukuka aykiri feshi hâlinde isverenin isçiye ödeyecegi tazminata ne ad verilir? 5,00
a) Ihbar tazminati
b) Kidem tazminati
c) Is güvencesi tazminati
d) Kötü niyet tazminati
e) Sendikal tazminat
Bos
Soru 19 Ücret alacaklarinda zamanasimi kaç yildir?
a) 5
b) 6
c) 8
d) 10
e) 15
Bos
Soru 20 Isverenin isçisini psikolojik ve cinsel tacizlere karsi korumasi isverenin hangiborcu kapsaminda degerlendirilmektedir?
a) Sadakat
b) Isçiyi gözetme
c) Esit islem yapma
d) Is sagligi ve güvenligi önlemleri alma
e) Malzeme temin etme borcu
Bos
  IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-2   Soru 1 Bir is yerinde yapilan isleri ögrenmek ve uygulamayi izleyerek bilgisini gelistirmek için isveren yaninda çalisan kisiye ne denir?
a) Müstahdem
b) Stajyer
c) Asistan
d) Pratisyen
e) Çirak
Bos
Soru 2 Birden fazla isyerinin bir araya gelmesine ne ad verilmektedir?
a) Holding
b) Sirket
c) Sirketler toplulugu
d) Isletme
e) Sendika
Bos
Soru 3 Asagidakilerden hangisi deneme süreli is sözlesmesine iliskin yanlis bir ifadedir?
a) Deneme süresi kural olarak 2 ayi geçemez.
b) Taraflar toplu is sözlesmesine koyacaklari bir hükümle deneme süresini 4 aya kadar uzatabilirler.
c) Deneme süresinin uzatilmasi is veya takim sözlesmesine konulacak bir hükümle de yapilabilir.
d) Deneme süresi isçinin fiilen ise basladigi tarihten itibaren islemeye baslar.
e) Deneme süresi içinde taraflar sözlesmeyi bildirimsiz ve tazminatsiz feshedebilirler.
Bos
Soru 4 Isçinin normal haftalik çalisma süresinin, tam süreli is sözlesmesiyle çalisan emsal isçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendigi is sözlesmesi türü asagidakilerden hangisidir?
a) Kismi süreli is sözlesmesi
b) Evde çalisma
c) Takim sözlesmesi
d) Uzaktan çalisma
e) Deneme süreli is sözlesmesi
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi Yargisal ve bilimsel içtihatlardan degildir? 5,00
a) Hakem Kararlari
b) Bakanlar Kurulunun Tesmil Kararlari
c) Adli Yargi Kararlari
d) Yüksek Hakem Kurulu Kararlari
e) Toplu Is Sözlesmesi
Bos
Soru 6 Taraflarin anlasarak is sözlesmesini sona erdirmelerine ne ad verilir?
a) Fesih
b) Sözlesmeden dönme
c) Ikale
d) Ibraz
e) Istimlak
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisinde ilk is kanunumuzun kabul tarihi ve sayisi dogru olarak verilmistir?
a) 1926- 818
b) 1930- 910
c) 1936- 3008
d) 1940- 4410
e) 1961- 1475
Bos
Soru 8 Asagidakilerden hangisi is sözlesmesinin niteliklerinden biri degildir?
a) Özel hukuk sözlesmesi olma
b) Devamli olma
c) Sahsen ifa borcu dogurma
d) Yazili olma
e) Iki tarafa borç yükleme
Bos
Soru 9 Is sözlesmesi ile isçinin üstlendigi; isverenin ve is yerinin çikarlarini korumak, isverene ekonomik, ticari ve mesleki bakimdan zarar verebilecek her türlü davranislardan kaçinma yükümlüklerini içeren borç asagidakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Fazla çalisma borcu
b) Çalisma kosullarina uyma borcu
c) Özenle is yapma borcu
d) Isi sahsen yapma borcu
e) Sadakat borcu
Bos
Soru 10  Deniz Is Kanunu’na göre asagidakilerden hangisi isçi sayilir?
a) Çirak
b) Zabit
c) Memur
d) Basin mensubu
e) Pilot
Bos
Soru 11 5 ay kidemi olan bir isçi için verilmesi gereken ihbar süresi ne kadardir?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10
Bos
Soru 12 Geçici is iliskisi, en fazla kaç ay süreyle kurulabilmektedir?
a) 12 ay
b) 14 ay
c) 16 ay
d) 18 ay
e) 20 ay
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisinde isyeri bildirme mükellefiyeti dogmaz?
a) Isyerinin kismi devri
b) Isyerinin devri
c) Isyerinin kurulmasi
d) Isyerinin faaliyetlerinin durdurulmasi
e) Isyerinin çalisma konusunun degismesi
Bos
Soru 14 Asil isveren - alt isveren iliskisi bakimindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Is yerinde kendi isçilerini çalistiran bir asil isveren olmalidir.
b) Alt isveren kendi isçilerinin çalismasini münhasiran asil isverene ait isyerine tahsis etmis olmalidir.
c) Alt isveren asil ise yardimci nitelikteki isleri alabilir.
d) Asil isveren alt isverenin Is Kanunu’ndan, is sözlesmesinden ve taraf oldugu toplu is sözlesmesinden dogan yükümlülükleri bakimindan alt isveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.
e) Ayrica alt isverene asil is bölünerek verilebilir.
Soru 15 4 yil kidemi olan bir isçi için verilmesi gereken ihbar süresi ne kadardir?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10
Bos
Soru 16 Asagidakilerden hangisi is hukukunun uluslararasi kaynaklari arasinda yer almaz?
a) Uluslararasi Çalisma Örgütü düzenlemeleri
b) Birlesmis Milletler belgeleri
c) Avrupa Konseyi sözlesmeleri
d) Avrupa Birligi mevzuati
e) Uluslararasi Af Örgütü sözlesmeleri
Soru 17 Asagidakilerden hangisi özel kaynaklardandir?
a) Bakanlar Kurulu Kararlari
b) Genelgeler
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Is Sözlesmesi
Soru 18 Isçinin is yerinin düzeni ile ilgili olumsuz bir hususu isverene bildirmesi, isçinin hangi borcu kapsaminda degerlendirilir?
a) Isçinin is görme borcu
b) Isçinin sadakat borcu
c) Isçinin sir saklama borcu
d) Isçinin isvereniyle rekabet etmeme borcu
e) Isçinin teslim ve hesap verme borcu
Soru 19 Is Kanunu’nun 31. maddesine göre is sözlesmesinin askiya alinabilmesi için isçinin is yerinde en az ne kadar süre çalismis olmasi gerekir?
5a) 3 ay
b) 6 ay
c) 1 yil
d) 3 yil
e) 5 yil
Bos
Soru 20
 1. Hakem kararlari
 2. Is sözlesmesi
III. Iç yönetmelik
 1. Toplu is sözlesmesi
 2. Is yeri uygulamasi
Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri is hukukunun özel kaynaklari arasinda yer almaz?
a) Yalniz I
b) Yalniz III
c) I, II ve III
d) III, IV ve V
e) I, II, III ve IV
    IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-3     Soru 1 Is sözlesmesini diger sözlesmelerden ayiran en önemli unsur asagidakilerden hangisidir?
a) Is Görme
b) Ücret
c) Bagimlilik
d) Yazililik
e) Özel hukuk sözlesmesi olma
Bos
Soru 2 5 ay kidemi olan bir isçinin hastalanmasi durumunda is sözlesmesi ne kadar süreyle askida kalmaktadir?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10
Bos
Soru 3
a) Disiplin cezalari Is Kanunu’nda kapsamli olarak düzenlenmistir.
b) Isçilerin özel yasamlariyla ilgili disiplin cezasi verilmesi mümkündür.
c) Disiplin cezasinin uygulanmasi için isçinin kusuru aranmaz.
d) Disiplin cezasinin verilmesinde kaynaklar hiyerarsisine aykiri hareket edilebilir.
e) Is hukukunda disiplin cezasi verilmesinde kural olarak isçinin savunmasinin alinmasi zorunlulugu yoktur.
Bos
Soru 4 Isin temel nitelikleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Is, rizai ve gönüllü bir durumdur.
b) Is, maddi ve manevi bir gayreti gerektirmektedir.
c) Is için, zahmetli bir faaliyet nitelendirmesi yapilamaz.
d) Is; zihnî, bedenî veya hem zihnî hem de bedenî bir gayreti gerektirmektedir.
e) Is, baskasi tarafindan teskilatlandirilan bir düzen içinde yürütülmektedir.
Soru 5 Asagidakilerden hangisi isverenin is sözlesmesinden dogan borçlarindan biri degildir?
 a) Ücret ödeme borcu
b) Talimatlara uyma borcu
c) Gözetme borcu
d) Is güvenligi tedbirlerini alma borcu
e) Esit islem yapma borcu
Soru 6 Asagidakilerden hangisi isçinin is sözlesmesinden dogan borçlarindan biri degildir?
5a) Isi sahsen ifa borcu
b) Emir ve talimatlara uyma borcu
c) Sadakat borcu
d) Esit islem yapma borcu
e) Teslim ve hesap verme borcu
Soru 7 Isveren tarafindan isçilere ödenen nakdî ve ayni ücret niteligindeki tüm ödemeler bakimindan zaman asimi süresi asagidakilerden hangisidir?
 a) 10 yil
b) 8 yil
c) 5 yil
d) 3 yil
e) 1 yil
Bos
Soru 8 Geçici is sözlesmesiyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
a) Geçici is sözlesmesinde isçinin rizasi aranmaz.
b) Geçici is iliskisi alti ay süreyle kurulabilir
c) Geçici is iliskisinde yönetim hakki tümüyle isçiyi ödünç alan isverene geçer.
d) Geçici Is iliskisinde devreden isveren çalistigi kurumdan baska bir kuruma istedigi herhangi bir ise gönderebilir.
e) Geçici is sözlesmesinin yazili yapilmasi zorunlu degildir.
Soru 9 Asagidakilerden hangisi Is Hukukundaki yaptirimlardan degildir?
a) Hukuki Yaptirim
b) Disiplin Cezasi
c) Idari Yaptirim
d) Yargisal Yaptirim
e) Cezai Yaptirim
Soru 10 Sir saklama borcu isçinin hangi borcu içinde degerlendirilmektedir?
a) Fazla çalisma
b) Emirlere uyma
c) Rekabet etmeme
d) Sadakat borcu
e) Hesap verme
Soru 11 Asagidakilerden hangisi is sözlesmesinin fesih disinda sona erme hâllerinden biri degildir?
a) Ikale
b) Isçinin ölümü
c) Isçinin gaipligi
d) Is sözlesmesinin süresinin sona ermesi
e) Isverenin ihbar önelini önceden ödeyerek sözlesmeyi sona erdirmesi
Bos
Soru 12
 1. Çagri üzerine çalisma bir kismi süreli çalisma türüdür.
 2. Bu sözlesmenin yazili olarak yapilmasi geçerlilik sartidir.
III. Isveren isçiyi her çagrida günde en az 5 saat çalistirmak zorundadir.
 1. Belirlenen sürede isçi, çalistirilsin çalistirilmasin ücrete hak kazanir.
 2. Bu tür çalisma isin özelliginden dolayi genellikle otel, lokanta ve eglence yerlerinde uygulanma imkâni bulur.
Çagri üzerine çalisma ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Yalniz II
b) I ve II
c) II ve III
d) III ve V
e) II, IV ve V
Bos
Soru 13 Bir meslek alaninda meslegin gerektirdigi bilgi, beceri ve is aliskanliklarini is içerisinde gelistiren kisiye ne ad verilir?
a) Isçi
b) Çirak
c) Isveren vekili
d) Stajyer
e) Alt isveren
Bos
Soru 14 Is hukukunun kamu ve özel hukuktan baskin özellikleri olmasi hangi özelligini göstermektedir?
a) Genç bir hukuk dali olmasi
b) Gelismeye açik olmasi
c) Karma nitelikli olmasi
d) Özerk olmasi
e) Genis kapsamli olmasi
Bos
Soru 15 Türkiye’de ilk is kanunu hangi yil yürürlüge girmistir?
a) 1877
b) 1909
c) 1926
d) 1930
e) 1936
Bos
Soru 16 Asagidakilerden hangisi sürekli-süreksiz is sözlesmesi ayriminda kullanilan esas unsurdur?
a) Yazililik
b) Isçi sayili
c) Isveren sayisi
d) Ücret
e) Isin süresi
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangisi is sözlesmesinin niteliklerinden biri degildir?
a) Özel hukuk iliskisine dayanir.
b) Sahsen ifa yükümlülügü dogurur.
c) Tek tarafa borç yükler.
d) Devamli borçlar meydana getirir.
e) Isçi ve isveren
Bos
Soru 18 Uluslararasi Çalisma Örgütünün kuruldugu ve Türkiye'nin bu örgüte üye oldugu yil asagidakilerden hangisinde sirasiyla dogru verilmistir?
a) 1836 - 1875
b) 1901 - 1901
c) 1919 - 1932
d) 1925 - 1937
e) 1942 - 1955
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi is sözlesmesinin yapilabilmesine iliskin ehliyetin sinirlari arasinda yer almaz?
a) Yas küçüklügü
b) Cinsiyet
c) Saglik durumu
d) Yabancilik
e) Tahsil durumu
Bos
Soru 20 En son kullandigimiz Is Kanunu’nun sayisi asagidakilerden hangisidir? 5,00
a) 1475
b) 6098
c) 4857
d) 6331
e) 5510
  IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-4   Soru 1 Isveren tarafindan isçilere ödenen nakdî ve ayni ücret niteligindeki tüm ödemelerde zaman asimi süresi kaç yildir?
a) 5
b) 7
c) 9
d) 10
e) 15
Bos
Soru 2 En son kullandigimiz Is Kanunu’nun sayisi asagidakilerden hangisidir?
a) 1475
b) 6098
c) 4857
d) 6331
e) 5510
Bos
Soru 3 Niteligi itibariyla 30 is gününden fazla süren isleri konu edinen is sözlesmelerine ne ad verilir?
a) Süreksiz is sözlesmesi
b) Sürekli is sözlesmesi
c) Deneme süreli is sözlesmesi
d) Belirli süreli is sözlesmesi
e) Belirsiz süreli is sözlesmesi
Bos
Soru 4 Asagidakilerden hangisi isçinin unsurlarindan degildir?
a) Is sözlesmesinin varligi
b) Bir iste çalisma
c) Bagimli çalisma
d) Ücret karsiligi çalisma
e) 18 yas üstü olma
Bos
Soru 5 Maddi Tazminat hangi yaptirim türüne girmektedir?
a) Cezai yaptirim
b) Idari Yaptirim
c) Disiplin Cezasi
d) Yargisal Yaptirim
e) Hukuki Yaptirim
Soru 6 Çok sayida isçinin meydana getirdigi, takimi temsilen bu isçilerden birinin takim kilavuzu sifatiyla isverenle yaptigi sözlesmeye ne ad verilir?
5,00a) Grup sözlesmesi
b) Topluluk sözlesmesi
c) Isçiler sözlesmesi
d) Toplu is sözlesmesi
e) Takim sözlesmesi
Soru 7 Izin almaksizin isçinin isi bir baskasina yaptirmasi hangi borcunu ihlal ettigi manasina gelmektedir?
a) Sadakat
b) Fazla çalisma
c) Sahsen ifa borcu
d) Emirlere uyma
e) Hesap verme
Soru 8 Isverenin isçisini psikolojik ve cinsel tacizlere karsi korumasi isverenin hangiborcu kapsaminda degerlendirilmektedir?
a) Sadakat
b) Isçiyi gözetme
c) Esit islem yapma
d) Is sagligi ve güvenligi önlemleri alma
e) Malzeme temin etme borcu
Bos
Soru 9 Isçinin normal haftalik çalisma süresinin, tam süreli is sözlesmesiyle çalisan emsal isçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendigi is sözlesmesi türü asagidakilerden hangisidir?
a) Kismi süreli is sözlesmesi
b) Evde çalisma
c) Takim sözlesmesi
d) Uzaktan çalisma
e) Deneme süreli is sözlesmesi
Bos
Soru 10 Is sözlesmesini diger sözlesmelerden ayiran en önemli unsur asagidakilerden hangisidir?
a) Is Görme
b) Ücret
c) Bagimlilik
d) Yazililik
e) Özel hukuk sözlesmesi olma
Bos
Soru 11 Asagidakilerden hangisi isçinin is sözlesmesinden dogan borçlarindan biri degildir?
a) Isi sahsen ifa borcu
b) Emir ve talimatlara uyma borcu
c) Sadakat borcu
d) Esit islem yapma borcu
e) Teslim ve hesap verme borcu
Bos
Soru 12 Asagidakilerden hangisi is hukukunun ilkelerinden biri degildir?
a) Eski bir hukuk dali olmasi
b) Yenilige açik olmasi
c) Özerk olmasi
d) Karma nitelikte olmasi
e) Ideolojik olmasi
Bos
Soru 13 Memurlara Toplu sözlesme hakki ne zaman verilmistir?
a) 1987
b) 1995
c) 2001
d) 2005
e) 2010
Bos
Soru 14 Idari Para Cezalari hangi yaptirim türüne girmektedir?
a) Cezai yaptirim
b) Idari Yaptirim
c) Disiplin Cezasi
d) Yargisal Yaptirim
e) Hukuki Yaptirim
Bos
Soru 15
 1. Hakem kararlari
 2. Is sözlesmesi
III. Iç yönetmelik
 1. Toplu is sözlesmesi
 2. Is yeri uygulamasi
Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri is hukukunun özel kaynaklari arasinda yer almaz?
 a) Yalniz I
b) Yalniz III
c) I, II ve III
d) III, IV ve V
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 16 Çok sayida isçinin meydana getirdigi, takimi temsilen bu isçilerden birinin takim kilavuzu sifatiyla isverenle yaptigi sözlesmeye ne ad verilir?
a) Grup sözlesmesi
b) Topluluk sözlesmesi
c) Isçiler sözlesmesi
d) Toplu is sözlesmesi
e) Takim sözlesmesi
Bos
Soru 17 Is güvencesi tazminati miktari asagidakilerden hangisidir?
a) Isçinin 5 ile 10 aylik ücreti
b) Isçinin 4 ile 8 aylik ücreti
c) Isçinin 3 ile 5 aylik ücreti
d) Isçinin 8 ile 10 aylik ücreti
e) Isçinin 5 ile 8 aylik ücreti
Bos
Soru 18 Geçici is sözlesmesiyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
a) Geçici is sözlesmesinde isçinin rizasi aranmaz.
b) Geçici is iliskisi alti ay süreyle kurulabilir
c) Geçici is iliskisinde yönetim hakki tümüyle isçiyi ödünç alan isverene geçer.
d) Geçici Is iliskisinde devreden isveren çalistigi kurumdan baska bir kuruma istedigi herhangi bir ise gönderebilir.
e) Geçici is sözlesmesinin yazili yapilmasi zorunlu degildir.
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi is sözlesmesinin niteliklerinden biri degildir?
a) Özel hukuk sözlesmesi olma
b) Devamli olma
c) Sahsen ifa borcu dogurma
d) Yazili olma
e) Iki tarafa borç yükleme
Bos
Soru 20 Asagidakilerden hangisi 2000 yilindan sonra yürürlüge girmis is hukuku ile ilgili düzenlemelerden biri degildir?
a) 6098 sayili Türk Borçlar Kanunu
b) 4857 sayili Is Kanunu
c) 6331 sayili Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu
d) 506 sayili Sosyal Sigortala Kanunu
e) 6356 sayili Sendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi Kanunu
    IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-5     Soru 1
 1. Çagri üzerine çalisma bir kismi süreli çalisma türüdür.
 2. Bu sözlesmenin yazili olarak yapilmasi geçerlilik sartidir.
III. Isveren isçiyi her çagrida günde en az 5 saat çalistirmak zorundadir.
 1. Belirlenen sürede isçi, çalistirilsin çalistirilmasin ücrete hak kazanir.
 2. Bu tür çalisma isin özelliginden dolayi genellikle otel, lokanta ve eglence yerlerinde uygulanma imkâni bulur.
Çagri üzerine çalisma ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri yanlistir? 5,00
a) Yalniz II
b) I ve II
c) II ve III
d) III ve V
e) II, IV ve V
Bos
Soru 2 Ultima Ratio ilkesi ne demektir?
5a) Sözlesmenin feshinin son çare olmasi
b) Sözlesmenin feshedilememesi
c) Sözlesmenin belli sartlarla feshedilmesi
d) Isçilere en az asgari ücret ödenmesi
e) Özgürce sendikalara üye olunmasi
Bos
Soru 3 Isçi, is sözlesmesi ile bagimli olarak is görmeyi üstlenen kisidir. Burada ekonomik ve sahsi olmak üzere iki yönlü bir bagimlilik söz konusudur. Buna göre sahsi bagimlilik ile kastedilen sey asagidakilerden hangisidir?
a) Isçinin ücretinin isveren tarafindan ödeniyor olmasi
b) Isçinin is sözlesmesi ile birtakim edimleri yerine getirmeyi üstlenmesi
c) Isverenin akrabasi olma zorunlulugu
d) Isverenin emir ve talimatlari dogrultusunda isi görme yükümlülügü
e) Isçinin sahsi hayatinda da tam olarak isverene bagimli olmasi
Bos
Soru 4 Asagidaki çalisanlardan hangisi is hukukunun konusuna girmektedir?
a) Memurlar
b) Isçiler
c) Bagimsiz çalisanlar
d) Stajyerler
e) Sözlesmeli personeller
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi atipik çalisma türlerinden biri degildir?
a) Mevsimlik iste çalisma
b) Tele çalisma
c) Evde çalisma
d) Uzaktan çalisma
e) Kendi hesabina çalisma
Bos
Soru 6 Çalisma yasamimiz ile ilgili anayasamizda yer alan madde asagidakilerden hangisidir?
a) 48
b) 49
c) 50
d) 51
e) 52
Bos
Soru 7 Mesleki Egitim Kanunu ile düzenlenen çiraklik süresi en çok kaç yildir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
Bos
Soru 8 Isverenin esit islem yapmasi borcu Is Kanunumuzun kaçinci maddesinde düzenlenmistir?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 10
e) 20
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi is sözlesmesinin niteliklerinden biri degildir?
 a) Özel hukuk sözlesmesi olma
b) Devamli olma
c) Sahsen ifa borcu dogurma
d) Yazili olma
e) Iki tarafa borç yükleme
Bos
Soru 10 Yapilan isin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?
 a) Zamana göre ücret
b) Akort ücret
c) Yüzdeye göre ödenen ücret
d) Komisyon ücreti
e) Prim
Bos
Soru 11 Is güvencesi tazminati miktari asagidakilerden hangisidir?
a) Isçinin 5 ile 10 aylik ücreti
b) Isçinin 4 ile 8 aylik ücreti
c) Isçinin 3 ile 5 aylik ücreti
d) Isçinin 8 ile 10 aylik ücreti
e) Isçinin 5 ile 8 aylik ücreti
Bos
Soru 12 Asagidakilerden hangisi isverenin borçlarindan degildir?
a) Ücret ödeme
b) Esit islem yapma
c) Is sagligi ve güvenligi önlemleri alma
d) Malzeme temin etme
e) Teslim borcu
Bos
Soru 13 Çok sayida isçinin meydana getirdigi, takimi temsilen bu isçilerden birinin takim kilavuzu sifatiyla isverenle yaptigi sözlesmeye ne ad verilir?
a) Grup sözlesmesi
b) Topluluk sözlesmesi
c) Isçiler sözlesmesi
d) Toplu is sözlesmesi
e) Takim sözlesmesi
Bos
Soru 14 Asagidakilerden hangisi Is Hukukundaki yaptirimlardan degildir?
a) Hukuki Yaptirim
b) Disiplin Cezasi
c) Idari Yaptirim
d) Yargisal Yaptirim
e) Cezai Yaptirim
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangisi Yargisal ve bilimsel içtihatlardan degildir?
5a) Hakem Kararlari
b) Bakanlar Kurulunun Tesmil Kararlari
c) Adli Yargi Kararlari
d) Yüksek Hakem Kurulu Kararlari
e) Toplu Is Sözlesmesi
Bos
Soru 16 Kismi süreli is sözlesmesi ile çalisan bir isçi, tam süreli is sözlesmesi ile çalisan isçiye oranla ne kadar çalisan isçidir?
a) 2-Mar
b) 1-Mar
c) 1-Sub
d) 3-Nis
e) 1-Nis
Bos
Soru 17 Iç Yönetmeliklerin degistirilmesinde isçiye bu degisiklikleri kabul etmesi için verilen süre ne kadardir?
a) 6 gün
b) 7 isgünü
c) 10 gün
d) 6 isgünü
e) 10 isgünü
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangi grup sadece Is Hukukunun is sagligi ve güvenligi hükümlerinden yararlanmaktadir?
a) Çirak-Stajyer
b) Stajyer-isçi
c) Isçi-isveren
d) Çirak-isveren vekili
e) Isveren vekili-alt isveren
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi alt isveren-asil isveren iliskisinin kurulmasi sartlarinda degildir?
a) Sözlesmesinin yazili yapilmasi
b) Asil isin bölünememesi
c) Sadece is alinan iste alt isveren isçilerinin çalismasi
d) Devredilen isin teknoloji gerektirmesi
e) Asil bir isverenin bulunmasi
Bos
Soru 20 Asagidakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanindan sonra çikarilan is hukuku ile ilgili düzenlemelerdendir?
a) Meadin nizamnameleri
b) Tatil-i Esgal Kanunu
c) Mecelle-i Ahkâm-i Adliye
d) Dilaverpasa Nizamnameleri
e) Hafta Tatili Kanunu
    IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-6   Soru 1 Isçinin isi yerine getirirken vermis oldugu zararlar hangi borcun ihlal edilmesikapsaminda degerlendirilmektedir?
a) Sadakat
b) Isini özenle yapma
c) Sahsen ifa borcu
d) Emirlere uyma
e) Hesap verme
Bos
Soru 2 Bati Avrupa ülkelerinde is hukuku hangi yüzyildan itibaren gelisme göstermistir?
a) 15
b) 16
c) 18
d) 19
e) 20
Bos
Soru 3 Maddi Tazminat hangi yaptirim türüne girmektedir? 5,00
a) Cezai yaptirim
b) Idari Yaptirim
c) Disiplin Cezasi
d) Yargisal Yaptirim
e) Hukuki Yaptirim
Bos
Soru 4 Asagidakilerden hangisi belirli-belirsiz süreli is sözlesmesi ayriminda temel alinacak hususlardan degildir?
a) Objektif bir nedenin varligi
b) Bir isin tamamlanmasi
c) Belirli bir olgunun ortaya çikmasi
d) Kanunun bu husustaki emredici hükmü
e) Taraflarin iradeleri
Bos
Soru 5 Is hukukunun özellikleriyle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Isçinin korunmasi temel ilkedir.
b) Statü koyucu özellik arz eder.
c) Emredici nitelikte hükümler içerir.
d) Kamu hukukunun bir alt dalidir.
e) Genç bir hukuk dalidir.
Bos
Soru 6 Idari Para Cezalari hangi yaptirim türüne girmektedir?
a) Cezai yaptirim
b) Idari Yaptirim
c) Disiplin Cezasi
d) Yargisal Yaptirim
e) Hukuki Yaptirim
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisi sürekli-süreksiz is sözlesmesi ayriminda kullanilan esas unsurdur?
a) Yazililik
b) Isçi sayili
c) Isveren sayisi
d) Ücret
e) Isin süresi
Bos
Soru 8 Isverenin isçisini psikolojik ve cinsel tacizlere karsi korumasi isverenin hangiborcu kapsaminda degerlendirilmektedir?
a) Sadakat
b) Isçiyi gözetme
c) Esit islem yapma
d) Is sagligi ve güvenligi önlemleri alma
e) Malzeme temin etme borcu
Bos
Soru 9 Rekabet etmeme borcu en fazla kaç yil için yapilabilir?
a) 8
b) 6
c) 4
d) 3
e) 2
Bos
Soru 10 Niteligi itibariyla 30 is gününden fazla süren isleri konu edinen is sözlesmelerine ne ad verilir?
a) Süreksiz is sözlesmesi
b) Sürekli is sözlesmesi
c) Deneme süreli is sözlesmesi
d) Belirli süreli is sözlesmesi
e) Belirsiz süreli is sözlesmesi
Bos
Soru 11 Is sözlesmesinin sendikal nedenle feshedilmesi durumunda is güvencesi tazminati miktari asagidakilerden hangisidir?
a) Isçinin 4 aylik ücreti
b) Isçinin 8 aylik ücreti
c) Isçinin 1 yillik ücreti
d) Isçinin 2 yillik ücreti
e) Isçinin 3 yillik ücreti
Bos
Soru 12 Sir saklama borcu isçinin hangi borcu içinde degerlendirilmektedir?
a) Fazla çalisma
b) Emirlere uyma
c) Rekabet etmeme
d) Sadakat borcu
e) Hesap verme
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi isçinin is sözlesmesinden dogan borçlarindan biri degildir?
a) Isi sahsen ifa borcu
b) Emir ve talimatlara uyma borcu
c) Sadakat borcu
d) Esit islem yapma borcu
e) Teslim ve hesap verme borcu
Bos
Soru 14 Uluslararasi Çalisma Örgütünün kuruldugu ve Türkiye'nin bu örgüte üye oldugu yil asagidakilerden hangisinde sirasiyla dogru verilmistir? 5,00
a) 1836 - 1875
b) 1901 - 1901
c) 1919 - 1932
d) 1925 - 1937
e) 1942 - 1955
Bos
Soru 15 Isveren vekili ile isveren arasinda var olan sözlesme asagidakilerden hangisidir?
a) Is Sözlesmesi
b) Vekâlet sözlesmesi
c) Eser Sözlesmesi
d) Kira Sözlesmesi
e) Vedia Sözlesmesi
Bos
Soru 16 30 isçinin çalistigi bir is yerinde en az kaç isçi isten çikarilirsa toplu isçi çikarma hükümleri uygulanmaktadir?
a) 5 isçi
b) 10 isçi
c) 15 isçi
d) 20 isçi
e) 30 isçi
Bos
Soru 17 Is güvencesinden yararlanmak için o is yerinde en az kaç isçinin çalisiyor olmasi gerekmektedir?
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50
Bos
Soru 18 Ücret alacaklarinda zamanasimi kaç yildir?
a) 5
b) 6
c) 8
d) 10
e) 15
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi özel kaynaklardandir?
a) Bakanlar Kurulu Kararlari
b) Genelgeler
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Is Sözlesmesi
Bos
Soru 20 Isveren tarafindan isçilere ödenen nakdî ve ayni ücret niteligindeki tüm ödemelerde zaman asimi süresi kaç yildir?
a) 5 
b) 7
c) 9
d) 10
e) 15
    IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-7     Soru 1 Asagidakilerden hangisi is hukukunun temel kavramlarindan degildir?
a) Stajyer
b) Çirak
c) Alt isveren
d) Memur
e) Isyeri
Bos
Soru 2 Is sözlesmesini diger sözlesmelerden ayiran en önemli unsur asagidakilerden hangisidir?
a) Is Görme
b) Ücret
c) Bagimlilik
d) Yazililik
e) Özel hukuk sözlesmesi olma
Bos
Soru 3 Asagidakilerden hangisi 2000 yilindan sonra yürürlüge girmis is hukuku ile ilgili düzenlemelerden biri degildir?
a) 6098 sayili Türk Borçlar Kanunu
b) 4857 sayili Is Kanunu
c) 6331 sayili Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu
d) 506 sayili Sosyal Sigortala Kanunu
e) 6356 sayili Sendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi Kanunu
Bos
Soru 4 Türkiye’de ilk is kanunu hangi yil yürürlüge girmistir?
a) 1877
b) 1909
c) 1926
d) 1930
e) 1936
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi isçinin unsurlarindan degildir?
a) Is sözlesmesinin varligi
b) Bir iste çalisma
c) Bagimli çalisma
d) Ücret karsiligi çalisma
e) 18 yas üstü olma
Bos
Soru 6 Geçici is sözlesmesiyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
a) Geçici is sözlesmesinde isçinin rizasi aranmaz.
b) Geçici is iliskisi alti ay süreyle kurulabilir
c) Geçici is iliskisinde yönetim hakki tümüyle isçiyi ödünç alan isverene geçer.
d) Geçici Is iliskisinde devreden isveren çalistigi kurumdan baska bir kuruma istedigi herhangi bir ise gönderebilir.
e) Geçici is sözlesmesinin yazili yapilmasi zorunlu degildir.
Bos
Soru 7 Taraflarin anlasarak is sözlesmesini sona erdirmelerine ne ad verilir?
a) Fesih
b) Sözlesmeden dönme
c) Ikale
d) Ibraz
e) Istimlak
Bos
Soru 8 Asagidakilerden hangisinde çirakli yas siniri dogru olarak verilmistir?
a) 12-29
b) 14-19
c) 16-21
d) 14-18
e) 18-25
Bos
Soru 9 Deniz çalisanlarina hangi kanun uygulanmaktadir?
a) Is Kanunu
b) Basin Is Kanunu
c) Deniz Is Kanunu
d) Borçlar Kanunu
e) Deniz Kanunu
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisinde is güvencesinin amaci dogru olarak verilmistir?
a) Isçilerin isten çikartilamamasi
b) Isçilerin sürekli ayni yerde çalismalarini saglamak
c) Isçilerin sendikaya üye olmalarini saglamak
d) Daha fazla ücret ödemek
e) Isçinin isten ancak belli basli sebeplerle çikartilmasini saglamak
Bos
Soru 11 Isçinin borcundan dolayi ücretinin ne kadari haczedilemez?
a) 1/2 sinden fazlasi
b) 1/3'ünden fazlasi
c) 1/4'ünden fazlasi
d) 3/4'ünden fazlasi
e) Isçinin borcundan dolayi ücreti haczedilemez.
Bos
Soru 12 Isçinin normal haftalik çalisma süresinin, tam süreli is sözlesmesiyle çalisan emsal isçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendigi is sözlesmesi türü asagidakilerden hangisidir?
a) Kismi süreli is sözlesmesi
b) Evde çalisma
c) Takim sözlesmesi
d) Uzaktan çalisma
e) Deneme süreli is sözlesmesi
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi Is Hukukunun milli kaynaklarindan degildir?
a) Toplu Is Sözlesmesi
b) Anayasa
c) 4857 sayili Is Kanunu
d) Yönetmelikler
e) Yargi Kararlari
Bos
Soru 14 Is hukuku, Avrupa’da hangi olayla ortaya çikmistir?
a) Sanayi Devrimi
b) Fransiz Ihtilali
c) I. Dünya Savasi
d) II. Dünya Savasi
e) Avrupa Birliginin kurulmasi
Bos
Soru 15
 1. Hakem kararlari
 2. Is sözlesmesi
III. Iç yönetmelik
 1. Toplu is sözlesmesi
 2. Is yeri uygulamasi
Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri is hukukunun özel kaynaklari arasinda yer almaz? 5,00
a) Yalniz I
b) Yalniz III
c) I, II ve III
d) III, IV ve V
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 16 Asagidakilerden hangisi is hukukunun ilkelerinden biri degildir?
a) Eski bir hukuk dali olmasi
b) Yenilige açik olmasi
c) Özerk olmasi
d) Karma nitelikte olmasi
e) Ideolojik olmasi
Bos
Soru 17 Deneme süreli is sözlesmeleri en fazla kaç ay yapilabilir?
a) 2 ay
b) 4 ay
c) 5 ay
d) 6 ay
e) 7 ay
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangisi is hukukunda uygulanan hukuki yaptirimlardan biri degildir?
 a) Is sözlesmesinin geçersizligi
b) Kidem tazminati
c) Isten çikarma
d) Is güvencesi tazminati
e) Idari para cezasi
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi is hukukunun temel ilkesidir? 5,00
a) Karma nitelikli olmasi
b) Isçinin Korunmasi
c) Ideolojik Özelligi
d) Emredici özelligi
e) Statü Koyucu olmasi
Bos
Soru 20  Deniz Is Kanunu’na göre asagidakilerden hangisi isçi sayilir?
a) Çirak
b) Zabit
c) Memur
d) Basin mensubu
e) Pilot
    IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-8   Soru 1 Asagidakilerden hangisi Diger Tanzimi Tasarruflardan degildir?
a) Bakanlar Kurulu Kararlari
b) Genelgeler
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Is Sözlesmesi
Soru 2 Kismi süreli is sözlesmesi ile çalisan bir isçi, tam süreli is sözlesmesi ile çalisan isçiye oranla ne kadar çalisan isçidir?
a) 2/3
b) 1/3
c) ½
d) ¾
e) ¼
Bos
Soru 3 Geçici is iliskisi, en fazla kaç ay süreyle kurulabilmektedir?
a) 12 ay
b) 14 ay
c) 16 ay
d) 18 ay
e) 20 ay
Soru 4 Ise iade davalarinda isçinin çalismadigi dönemler için en fazla kaç aylik ücretine hükmedilebilir?
a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 4 ay
e) 5ay
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisinde ilk is kanunumuzun kabul tarihi ve sayisi dogru olarak verilmistir?
a) 1926- 818
b) 1930- 910
c) 1936- 3008
d) 1940- 4410
e) 1961- 1475
Bos
Soru 6 Çalisma kosullarinda esasli degisiklik olmasi durumunda isçinin kaç is günü içerisinde yazili onay vermesi gerekmektedir?
 a) 6 gün
b) 6 is günü
c) 10 gün
d) 10 is günü
e) 30 gün
Soru 7 Uluslararasi Çalisma Örgütünün en üst ve yetkili organi asagidakilerden hangisidir?
a) Bakanlar Konseyi
b) Tasra Teskilati
c) Yönetim Kurulu
d) Uluslararasi Çalisma Konferansi
e) Uluslararasi Çalisma Bürosu
Bos
Soru 8 Birden fazla isyerinin bir araya gelmesine ne ad verilmektedir?
a) Holding
b) Sirket
c) Sirketler toplulugu
d) Isletme
e) Sendika
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi is hukukunun millî kaynaklarindan biridir?
a) Bakanlar Kurulu kararlari
b) Uluslararasi Çalisma Örgütü sözlesmeleri
c) Insan Haklari Evrensel Bildirgesi
d) Avrupa Sosyal Sarti
e) Ikili Anlasmalar
Soru 10 Geçici is sözlesmesiyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
a) Geçici is sözlesmesinde isçinin rizasi aranmaz.
b) Geçici is iliskisi alti ay süreyle kurulabilir
c) Geçici is iliskisinde yönetim hakki tümüyle isçiyi ödünç alan isverene geçer.
d) Geçici Is iliskisinde devreden isveren çalistigi kurumdan baska bir kuruma istedigi herhangi bir ise gönderebilir.
e) Geçici is sözlesmesinin yazili yapilmasi zorunlu degildir.
Soru 11 Asagidakilerden hangisi isçinin borçlarindan degildir?
a) Talimatlara uyma
b) Malzeme temin etme
c) Fazla çalisma
d) Rekabet etmeme
e) Sadakat borcu
Soru 12 Asagidakilerden hangisinde isverenlerin tabi oldugu hukuk dallari dogru olarak verilmistir?
 a) Is hukuku-Borçlar hukuku
b) Is hukuku- Medeni hukuk
c) Is hukuku- Ticaret hukuku
d) Is hukuku- Ceza hukuku
e) Is hukuku- Esya hukuku
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisinde isyeri bildirme mükellefiyeti dogmaz?
a) Isyerinin kismi devri
b) Isyerinin devri
c) Isyerinin kurulmasi
d) Isyerinin faaliyetlerinin durdurulmasi
e) Isyerinin çalisma konusunun degismesi
Soru 14 Is hukukunun kamu ve özel hukuktan baskin özellikleri olmasi hangi özelligini göstermektedir?
 a) Genç bir hukuk dali olmasi
b) Gelismeye açik olmasi
c) Karma nitelikli olmasi
d) Özerk olmasi
e) Genis kapsamli olmasi
Soru 15 Is güvencesi kapsaminda olan bir isçinin sik sik hastalanmasi durumunda isvereni asagidaki hangi geçerli nedene dayanarak is sözlesmesini feshedebilir?
a) Isçinin davranislarindan
b) Isçinin sagligindan
c) Isçinin yetersizliginden
d) Is yerinin gereklerinden
e) Isletmenin gereklerinden
Soru 16 Asagidakilerden hangisi is hukukunun kapsamindadir?
a) Deniz ve hava tasima isleri
b) Çiraklar
c) Sporcular
d) Antrenörler
e) Rehabilite edilenler
Soru 17 En son kullandigimiz Is Kanunu’nun sayisi asagidakilerden hangisidir?
 a) 1475
b) 6098
c) 4857
d) 6331
e) 5510
Soru 18 Izin almaksizin isçinin isi bir baskasina yaptirmasi hangi borcunu ihlal ettigi manasina gelmektedir?
 a) Sadakat
b) Fazla çalisma
c) Sahsen ifa borcu
d) Emirlere uyma
e) Hesap verme
Soru 19 Memurlara Toplu sözlesme hakki ne zaman verilmistir?
a) 1987
b) 1995
c) 2001
d) 2005
e) 2010
Soru 20 Is güvencesinde olan bir isçinin is sözlesmesinin feshedilmesi durumunda kaç ay içinde mahkemeye basvurmasi gerekmektedir?
a) 6
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
    IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-9   Soru 1 Is güvencesi hükümlerinin uygulanabilmesi için o is yerinde en az kaç isçi çalistiriliyor olmasi gerekir?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60
Bos
Soru 2 Asagidakilerden hangisinde ilk is kanunumuzun kabul tarihi ve sayisi dogru olarak verilmistir? 5,00
a) 1926- 818
b) 1930- 910
c) 1936- 3008
d) 1940- 4410
e) 1961- 1475
Bos
Soru 3 Isçinin borcundan dolayi ücretinin ne kadari haczedilemez?
a) 1/2 sinden fazlasi
b) 1/3'ünden fazlasi
c) 1/4'ünden fazlasi
d) 3/4'ünden fazlasi
e) Isçinin borcundan dolayi ücreti haczedilemez.
Bos
Soru 4 Isçi, is sözlesmesi ile bagimli olarak is görmeyi üstlenen kisidir. Burada ekonomik ve sahsi olmak üzere iki yönlü bir bagimlilik söz konusudur. Buna göre sahsi bagimlilik ile kastedilen sey asagidakilerden hangisidir?
a) Isçinin ücretinin isveren tarafindan ödeniyor olmasi
b) Isçinin is sözlesmesi ile birtakim edimleri yerine getirmeyi üstlenmesi
c) Isverenin akrabasi olma zorunlulugu
d) Isverenin emir ve talimatlari dogrultusunda isi görme yükümlülügü
e) Isçinin sahsi hayatinda da tam olarak isverene bagimli olmasi
Bos
Soru 5 Uluslararasi Çalisma Örgütünün en üst ve yetkili organi asagidakilerden hangisidir?
a) Bakanlar Konseyi
b) Tasra Teskilati
c) Yönetim Kurulu
d) Uluslararasi Çalisma Konferansi
e) Uluslararasi Çalisma Bürosu
Bos
Soru 6 Isçinin isi yerine getirirken vermis oldugu zararlar hangi borcun ihlal edilmesi kapsaminda degerlendirilmektedir?
a) Sadakat
b) Isini özenle yapma
c) Sahsen ifa borcu
d) Emirlere uyma
e) Hesap verme
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisi is hukukunun temel kavramlarindan degildir?
a) Stajyer
b) Çirak
c) Alt isveren
d) Memur
e) Isyeri
Bos
Soru 8 Isveren vekili ile isveren arasinda var olan sözlesme asagidakilerden hangisidir?
a) Is Sözlesmesi
b) Vekâlet sözlesmesi
c) Eser Sözlesmesi
d) Kira Sözlesmesi
e) Vedia Sözlesmesi
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi is hukukunun temel ilkesidir?
5a) Karma nitelikli olmasi
b) Isçinin Korunmasi
c) Ideolojik Özelligi
d) Emredici özelligi
e) Statü Koyucu olmasi
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi özel kaynaklardandir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Bakanlar Kurulu Kararlari
b) Genelgeler
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Is Sözlesmesi
Bos
Soru 11 Niteligi itibariyla 30 is gününden fazla süren isleri konu edinen is sözlesmelerine ne ad verilir?
a) Süreksiz is sözlesmesi
b) Sürekli is sözlesmesi
c) Deneme süreli is sözlesmesi
d) Belirli süreli is sözlesmesi
e) Belirsiz süreli is sözlesmesi
Bos
Soru 12 Maddi Tazminat hangi yaptirim türüne girmektedir?
a) Cezai yaptirim
b) Idari Yaptirim
c) Disiplin Cezasi
d) Yargisal Yaptirim
e) Hukuki Yaptirim
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisinde isyeri bildirme mükellefiyeti dogmaz?
a) Isyerinin kismi devri
b) Isyerinin devri
c) Isyerinin kurulmasi
d) Isyerinin faaliyetlerinin durdurulmasi
e) Isyerinin çalisma konusunun degismesi
Bos
Soru 14 Çok sayida isçinin meydana getirdigi, takimi temsilen bu isçilerden birinin takim kilavuzu sifatiyla isverenle yaptigi sözlesmeye ne ad verilir?
a) Grup sözlesmesi
b) Topluluk sözlesmesi
c) Isçiler sözlesmesi
d) Toplu is sözlesmesi
e) Takim sözlesmesi
Bos
Soru 15 Yapilan isin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?
a) Zamana göre ücret
b) Akort ücret
c) Yüzdeye göre ödenen ücret
d) Komisyon ücreti
e) Prim
Bos
Soru 16 Ultima Ratio ilkesi ne demektir?
a) Sözlesmenin feshinin son çare olmasi
b) Sözlesmenin feshedilememesi
c) Sözlesmenin belli sartlarla feshedilmesi
d) Isçilere en az asgari ücret ödenmesi
e) Özgürce sendikalara üye olunmasi
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangi grup sadece Is Hukukunun is sagligi ve güvenligi hükümlerinden yararlanmaktadir?
a) Çirak-Stajyer
b) Stajyer-isçi
c) Isçi-isveren
d) Çirak-isveren vekili
e) Isveren vekili-alt isveren
Bos
Soru 18 Asagidaki çalisanlardan hangisi is hukukunun konusuna girmektedir?
a) Memurlar
b) Isçiler
c) Bagimsiz çalisanlar
d) Stajyerler
e) Sözlesmeli personeller
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi sürekli-süreksiz is sözlesmesi ayriminda kullanilan esas unsurdur?
a) Yazililik
b) Isçi sayili
c) Isveren sayisi
d) Ücret
e) Isin süresi
Bos
Soru 20 Is hukuku, Avrupa’da hangi olayla ortaya çikmistir? 5,00
a) Sanayi Devrimi
b) Fransiz Ihtilali
c) I. Dünya Savasi
d) II. Dünya Savasi
e) Avrupa Birliginin kurulmasi
Bos
    IS HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-10   Soru 1 Asagidakilerden hangisi Is Hukukundaki yaptirimlardan degildir?
a) Hukuki Yaptirim
b) Disiplin Cezasi
c) Idari Yaptirim
d) Yargisal Yaptirim
e) Cezai Yaptirim
Bos
Soru 2 Asagidakilerden hangisi sürekli-süreksiz is sözlesmesi ayriminda kullanilan esas unsurdur?
a) Yazililik
b) Isçi sayili
c) Isveren sayisi
d) Ücret
e) Isin süresi
Bos
Soru 3 Asagidakilerden hangisi Is Hukukunun milli kaynaklarindan degildir?
a) Toplu Is Sözlesmesi
b) Anayasa
c) 4857 sayili Is Kanunu
d) Yönetmelikler
e) Yargi Kararlari
Bos
Soru 4 Is güvencesi hükümlerinin uygulanabilmesi için o is yerinde en az kaç isçi çalistiriliyor olmasi gerekir?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi is hukukunda uygulanan hukuki yaptirimlardan biri degildir?
a) Is sözlesmesinin geçersizligi
b) Kidem tazminati
c) Isten çikarma
d) Is güvencesi tazminati
e) Idari para cezasi
Bos
Soru 6 Asagidakilerden hangisi belirli-belirsiz süreli is sözlesmesi ayriminda temel alinacak hususlardan degildir?
a) Objektif bir nedenin varligi
b) Bir isin tamamlanmasi
c) Belirli bir olgunun ortaya çikmasi
d) Kanunun bu husustaki emredici hükmü
e) Taraflarin iradeleri
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisi is hukukunun millî kaynaklarindan biridir?
 a) Bakanlar Kurulu kararlari
b) Uluslararasi Çalisma Örgütü sözlesmeleri
c) Insan Haklari Evrensel Bildirgesi
d) Avrupa Sosyal Sarti
e) Ikili Anlasmalar
Bos
Soru 8 Asagidakilerden hangisi özel kaynaklardandir?
a) Bakanlar Kurulu Kararlari
b) Genelgeler
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Is Sözlesmesi
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisinde isyeri bildirme mükellefiyeti dogmaz?
a) Isyerinin kismi devri
b) Isyerinin devri
c) Isyerinin kurulmasi
d) Isyerinin faaliyetlerinin durdurulmasi
e) Isyerinin çalisma konusunun degismesi
Bos
Soru 10 Geçici is sözlesmesiyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
a) Geçici is sözlesmesinde isçinin rizasi aranmaz.
b) Geçici is iliskisi alti ay süreyle kurulabilir
c) Geçici is iliskisinde yönetim hakki tümüyle isçiyi ödünç alan isverene geçer.
d) Geçici Is iliskisinde devreden isveren çalistigi kurumdan baska bir kuruma istedigi herhangi bir ise gönderebilir.
e) Geçici is sözlesmesinin yazili yapilmasi zorunlu degildir.
Bos
Soru 11 Is hukukunun kamu ve özel hukuktan baskin özellikleri olmasi hangi özelligini göstermektedir?
a) Genç bir hukuk dali olmasi
b) Gelismeye açik olmasi
c) Karma nitelikli olmasi
d) Özerk olmasi
e) Genis kapsamli olmasi
Bos
Soru 12 Asagidakilerden hangisi isverenin borçlarindan degildir?
a) Ücret ödeme
b) Esit islem yapma
c) Is sagligi ve güvenligi önlemleri alma
d) Malzeme temin etme
e) Teslim borcu
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi Diger Tanzimi Tasarruflardan degildir?
a) Bakanlar Kurulu Kararlari
b) Genelgeler
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Is Sözlesmesi
Bos
Soru 14 Deneme süreli is sözlesmeleri en fazla kaç ay yapilabilir?
a) 2 ay
b) 4 ay
c) 5 ay
d) 6 ay
e) 7 ay
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangi grup sadece Is Hukukunun is sagligi ve güvenligi hükümlerinden yararlanmaktadir? 0
a) Çirak-Stajyer
b) Stajyer-isçi
c) Isçi-isveren
d) Çirak-isveren vekili
e) Isveren vekili-alt isveren
Bos
Soru 16 Idari Para Cezalari hangi yaptirim türüne girmektedir?
a) Cezai yaptirim
b) Idari Yaptirim
c) Disiplin Cezasi
d) Yargisal Yaptirim
e) Hukuki Yaptirim
Bos
Soru 17 Birden fazla isyerinin bir araya gelmesine ne ad verilmektedir?
a) Holding
b) Sirket
c) Sirketler toplulugu
d) Isletme
e) Sendika
Bos
Soru 18 Is hukukunun özellikleriyle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Isçinin korunmasi temel ilkedir.
b) Statü koyucu özellik arz eder.
c) Emredici nitelikte hükümler içerir.
d) Kamu hukukunun bir alt dalidir.
e) Genç bir hukuk dalidir.
Bos
Soru 19 Geçici is sözlesmesiyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
a) Geçici is sözlesmesinde isçinin rizasi aranmaz.
b) Geçici is iliskisi alti ay süreyle kurulabilir
c) Geçici is iliskisinde yönetim hakki tümüyle isçiyi ödünç alan isverene geçer.
d) Geçici Is iliskisinde devreden isveren çalistigi kurumdan baska bir kuruma istedigi herhangi bir ise gönderebilir.
e) Geçici is sözlesmesinin yazili yapilmasi zorunlu degildir.
Bos
Soru 20 Deniz Is Kanunu’na göre asagidakilerden hangisi isçi sayilir?
a) Çirak
b) Zabit
c) Memur
d) Basin mensubu
e) Pilot
   

Benzer Kitaplar