ATATÜRK ÜNIVERSITESI - ADALET ÖNLISANS 2. SINIF AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI DERSI VIZE SINAVI SORU BANKASI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI - ADALET ÖNLISANS 2. SINIF AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI DERSI VIZE SINAVI SORU BANKASI

Fevzi BOZKURT
Psikoloji


Degerli Okul Arkadasim; Hazirlamis oldugum soru bankasi Atatürk Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Adalet Bölümü 2. sinif derslerinden AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI dersine ait, söz konusu üniversite tarafindan VIZE DENEME SINAVLARI BÖLÜMÜnden derlenmis olup  2017-2018 ögretim dönemi vize sorulari olarak karsimiza çikacaklar. Görmüs oldugunuz eksikleri [email protected] adresine veya admini oldugum kitapozeti.de  websayfasina üye olarak iletisime geçebilirsiniz, Simdiden basarilar diliyorum. NOT:  Deneme sinavlarinda mükerrer soru olmasi üniversitenin yaklasik 100 adet deneme sinavindan kaynaklanmaktadir... sorunun cevabi siklarda koyu renk olarak belirtilmistir.

AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI

DENEME (VIZE SINAVI-1) Avukat, sözlesme ile kararlastirilan ve hâkim tarafindan takdir olunan ücreti için kendi çalismasi sonucunda müvekkilin muhafaza ettigi veya kazandigi mallar ve davadaki diger taraftan ilam geregince tahsil edilecek para yahut alinacak mallar üzerinde diger alacaklilara nazaran ………. hakkina sahiptir. 1- Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) istifa
b) rüçhan
c) hapis
d) azil
e) ücret
Bos
Soru 2 Ceza Muhakemesi Kanunu m. 149’a göre sorusturma evresinde, ifade almada en çok kaç avukat hazir bulunabilir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
Bos
Soru 3 Asagidakilerden hangisi avukatlik ile birlikte yürütülemez?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Milletvekilligi
b) Belediye baskanligi
c) Hukuk alaninda profesörlük
d) Özel hukuk tüzel kisilerinin hukuk müsavirligi
e) Tasfiye memurlugu
Bos
Soru 4 Avukata karsi açilacak tazminat davalarinda zaman asimi süresi nedir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 6 ay
b) 9 ay
c) 1 yil
d) 5 yil
e) 10 yil
Bos
Soru 5 Avukatlik stajinin yapilma usulü ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik staji ilk 6 ay Adalet Bakanliginda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
b) Avukatlik staji ilk 6 ay adliyede; ikinci 6 ay en az bes yillik kidemi olan avukat yaninda yapilir.
c) Avukatlik staji ilk 6 ay en az bes yil kidemi olan avukat yaninda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
d) Avukatlik staji ilk 6 ay Adalet Bakanliginda; ikinci 6 ay avukat yaninda yapilir.
e) Avukatlik staji ilk 6 ay baroda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
Bos
Soru 6 Asagidakilerden hangisi avukatlarin yetkilerinden biri degildir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Dosya evrakini inceleme
b) Dosya evrakindan örnek alma
c) Tebligat yapma
d) Uzlastirma
e) Uyusmazligi çözümleme
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisi avukatin isi reddetmekle yükümlü oldugu hâllerden biri degildir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kendisine yapilan teklifi yolsuz veya haksiz görürse
b) Ayni iste menfaati zit bir tarafa avukatlik etmis ise
c) Evvelce hâkim, hakem, cumhuriyet savcisi, bilirkisi veya memur olarak o iste görev yapmissa
d) Kendisinin düzenledigi bir senet veya sözlesmenin hükümsüzlügünü ileri sürme durumu ortaya çikmissa
e) Davanin kazanilamayacagina iliskin ciddi belirtiler ortaya çikmissa
Bos
Soru 8 Avukatlik sözlesmesi hangi kanunda tanimlanmistir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Medeni Kanun
b) Medeni Usul Kanunu
c) Avukatlik Kanunu
d) Borçlar Kanunu
e) Icra Iflas Kanunu
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi avukatlara görevlerini yerine getirmede yardimci olmak zorunda olan kisi ve kurumlardan biri degildir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Emniyet makamlari
b) Özel ve kamuya ait bankalar
c) Noterler
d) Sigorta sirketleri
e) Ticari sirketler
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi avukatlik ortakliginin unsurlarindan biri degildir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ayni baroya kayitli olmayan avukatlar arasinda da kurulabilir.
b) Ortaklar borçlardan müstereken ve müteselsilen sorumludurlar.
c) Tüzel kisilige sahiptir.
d) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ortaklik türlerinden birine girmez.
e) Avukatlik Kanunu’nda düzenlenmektedir.
Bos
Soru 11 Avukatlik Kanunu'nun 58. maddesi geregince avukatlarin görev sirasinda isledikleri suçlardan dolayi haklarinda sorusturma asagidakilerden hangisinin verecegi izinle açilabilir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Barolar Birligi Genel Kurulu
b) Barolar Birligi Disiplin Kurulu
c) Adalet Bakanligi
d) Avukatin bagli bulundugu baro
e) Hukuk Isleri Genel Müdürlügü
Bos
Soru 12 Asagidakilerden hangisi baro genel kurulunun görevleri arasinda yer almaz?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro bütçesini onaylamak
b) Baro hesaplarini tutmak
c) Iç yönetmeligi onaylamak
d) Avukat bürolarinin niteliklerini belirtmek
e) Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
Bos
Soru 13 Avukat hakkinda disiplin cezalarinin uygulanmasi ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro disiplin kurulunca verilen kararlarin uygulanabilmesi için kesinlesmesine gerek yoktur.
b) Bes yillik bir dönem içinde iki veya daha çok disiplin cezasini gerektiren davranista bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha agir ceza verilir.
c) Kesinlesen disiplin cezasindan sonraki 5 yil içinde disiplin suçu islenmemesi ve müracaat hâlinde baro disiplin kurulunca disiplin cezasinin sicilden silinmesine karar verilebilir.
d) Kesinlesen disiplin cezasindan sonraki 5 yillik süre içinde yeniden bir disiplin cezasi alinmasi hâlinde önceki disiplin cezalarinin silinmesi talep edilemez.
e) Para cezasi söz konusu olmus fakat ödenmemisse icra takibi yapilmak suretiyle tahsil edilebilir.
Bos
Soru 14 Asagidakilerden hangisi Baro Genel Kurulunun görevlerinden biri degildir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullari üyelerini seçmek
b) Baro baskanini ve Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
c) Baro bütçesini onaylamak
d) Meslege ait istekleri görüsüp karara baglamak
e) Baro levhasini düzenlemek
Bos
Soru 15 Avukatlik ortakligina iliskin asagidaki bilgilerden hangisi dogrudur?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ortaklik paylari ve oranlari serbestçe belirlenir.
b) Vekâletnameler ortaklik adina düzenlenir.
c) Defter ve kayitlarin tutulmasindan, ortakligin yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur.
d) Ortaklarinin ve çalisan avukatlarin ortaklik ile ilgili sinirli sorumluluklari vardir.
e) Avukatlik ortakligi, amacin disinda hak ve mal edinemez.
Bos
Soru 16 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabul için staj sartina tabidir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Adli, idari ve askerî yargidaki hâkimler ve savcilar
b) Anayasa Mahkemesi raportörleri
c) Danistay üyeleri
d) Üniversiteye bagli fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalinda profesörlük, doçentlik, yardimci doçentlik görevinde bulunanlar
e) Noterler
Bos
Soru 17 Avukatlar ile ilgili reklam yasagi hakkinda asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Reklam yasagi ortak avukatlik bürosu hakkinda geçerli iken avukatlik ortakligi hakkinda geçerli degildir.
b) Avukatin yalniz adres degisikligini reklam niteligi tasimayacak biçimde ilan yoluyla duyurmasi reklam yasaginin ihlali niteliginde degildir.
c) Avukatin baslikli kâgitlari, kartvizitleri, büro levhalari reklam niteligi tasiyabilecek asirilikta olamaz.
d) Avukat, telefon rehberinde meslekler kisminda adres yazdirabilirken farkli büyüklükte harflere ya da ilan niteliginde yazilara yer verdiremez.
e) Telefon rehberinde “eski milletvekili” gibi bir ifadeye yer verilmesi, reklam yasaginin ihlali olarak kabul edilebilir.
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabul sartlari arasinda yer almaz?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak
b) Hukuk fakültesinden mezun olmak
c) Avukatlik stajini tamamlamis olmak
d) Mahkeme karari ile kisitlanmis olmamak
e) Itibari iade edilmis olsa da iflas etmemek
Bos
Soru 19 Avukatin kendisine tevdi edilen dosya ve evraki vekalet iliskisi bittikten sonra saklamakla yükümlü oldugu süre ne kadardir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 6 ay
b) 1 yil
c) 2 yil
d) 3 yil
e) 5 yil
Bos
Soru 20 Asagidakilerden hangisi özel yetki içeren bir vekâletname gerektiren hâllerden biridir?0
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Dava açilmasi
b) Hâkimin reddi istemi
c) Delil tespiti
d) Yemin teklifi
e) Ihtiyati haciz istemi
Bos
DENEME (VIZE SINAVI-2) Soru 1 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin yapilabilmesi için aranan sartlardan biri degildir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kamu personeli seçme sinavindan en az 70 puan almak
b) Avukatlik stajini tamamlamis olmak
c) Avukatlik yapmak istenilen baro çevresinde ikamet etmek
d) Avukatlik meslegini icra etmeye engel bir durumu olmamak
e) Avukatlik ruhsatnamesini almak ve yemin etmek
Bos
Soru 2 Her avukat, levhaya yazildigi tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 1 ay
b) 3 ay
c) 6 ay
d) 1 yil
e) 3 yil
Bos
Soru 3 Asagidaki durumlardan hangisinde avukat içinde bulundugu durumu bagli oldugu baroya bildirmekle yükümlü degildir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Hakli nedene dayali istifa etmesi gereken bir durum içindeyken
b) Durusmayi terk etmesini gerektiren bir durum içindeyken
c) Hâkimin reddinin talep edecegi bir durum içindeyken
d) Bir baska avukat aleyhine dava yahut takip baslatiyorken
e) Mesleki çalismasindan dolayi kendi aleyhine dava açildiginda
Bos
Soru 4 Avukat hakkinda disiplin cezalarinin uygulanmasi ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro disiplin kurulunca verilen kararlarin uygulanabilmesi için kesinlesmesine gerek yoktur.
b) Bes yillik bir dönem içinde iki veya daha çok disiplin cezasini gerektiren davranista bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha agir ceza verilir.
c) Kesinlesen disiplin cezasindan sonraki 5 yil içinde disiplin suçu islenmemesi ve müracaat hâlinde baro disiplin kurulunca disiplin cezasinin sicilden silinmesine karar verilebilir.
d) Kesinlesen disiplin cezasindan sonraki 5 yillik süre içinde yeniden bir disiplin cezasi alinmasi hâlinde önceki disiplin cezalarinin silinmesi talep edilemez.
e) Para cezasi söz konusu olmus fakat ödenmemisse icra takibi yapilmak suretiyle tahsil edilebilir.
Bos
Soru 5 Ceza Muhakemesi Kanunu m. 149’a göre sorusturma evresinde, ifade almada en çok kaç avukat hazir bulunabilir?  
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
Bos
Soru 6 Asagidakilerden hangisi barolarin organlari arasinda yer almaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro Genel Kurulu
b) Baro Yönetim Kurulu
c) Baro Baskanlik Divani
d) Baro Danisma Kurulu
e) Baro Disiplin Kurulu
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisi Türkiye Barolar Birliginin görevlerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Barolari ilgilendiren konularda her baronun görüsünü alip ortaklasa görüsmeler sonunda çogunlugun düsünce ve görüsünü belirtmek
b) Barolarin çalismalarini ortak amaca ulasacak sekilde tasarlayip meslegin gelismesini saglamak
c) Baro mensuplarinin genel menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak
d) Gider kayitlarinin; bütçeye, genel kurul ve yönetim kurulu karari ile mevzuata uygunlugunu incelemek
e) Türkiye barolarini ve mensuplarini birbirine tanitarak aralarindaki meslek bagini kuvvetlendirmek
Bos
Soru 8 Avukata karsi is sahibi tarafindan tazminat davasinin açilabilecegi azami süre ne kadardir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 6 ay
b) 1 yil
c) 3 yil
d) 5 yil
e) 10 yil
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi avukatlarin yetkilerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Dosya evrakini inceleme
b) Dosya evrakindan örnek alma
c) Tebligat yapma
d) Uzlastirma
e) Uyusmazligi çözümleme
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi avukatin isi reddetmekle yükümlü oldugu hâllerden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kendisine yapilan teklifi yolsuz veya haksiz görürse
b) Ayni iste menfaati zit bir tarafa avukatlik etmis ise
c) Evvelce hâkim, hakem, cumhuriyet savcisi, bilirkisi veya memur olarak o iste görev yapmissa
d) Kendisinin düzenledigi bir senet veya sözlesmenin hükümsüzlügünü ileri sürme durumu ortaya çikmissa
e) Davanin kazanilamayacagina iliskin ciddi belirtiler ortaya çikmissa
Bos
Soru 11 Taraflar, avukatlik ücret sözlesmesi ile en fazla yüzde kaç oranli nispi ücret kararlastirabilirler? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
e) 35
Bos
Soru 12 Disiplin kurulu kararlarina karsi, Cumhuriyet savcisi ve ilgililer, teblig tarihinden itibaren kaç gün içinde Türkiye Barolar Birligi Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 5 Gün
b) 7 Gün
c) 15 Gün
d) 20 Gün
e) 30 Gün
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi avukatlik ile birlikte yürütülemez? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Milletvekilligi
b) Belediye baskanligi
c) Hukuk alaninda profesörlük
d) Özel hukuk tüzel kisilerinin hukuk müsavirligi
e) Tasfiye memurlugu
Bos
Soru 14 Asagidakilerden hangisi avukatlara uygulanabilecek disiplin cezalari arasinda yer almaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Uyarma
b) Kinama
c) Para cezasi
d) Isten çikarma
e) Bagli bulunan baronun degistirilmesi
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin niteliklerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kâr amaciyla yapilmasi
b) Serbest meslek olmasi
c) Kamu hizmeti görmesi
d) Tekele sahip olmasi
e) Bagimsiz olmasi
Bos
Soru 16 Baro baskani hakkinda asagidakilerden hangisi söylenemez? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro baskani, iki yillik bir görev süresi için seçilir.
b) Süresi biten baro baskaninin yeniden seçilmesi mümkündür.
c) Baro baskani 50’den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.
d) Baro baskani, levhada yazili ve avukatlikta en az on yil kidemli avukatlar arasindan gizli oyla seçilir.
e) Üye sayisi yüzden az olan barolarda kidem sarti aranmaz.
Bos
Soru 17 Avukatlik Kanunu'nun 58. maddesi geregince avukatlarin görev sirasinda isledikleri suçlardan dolayi haklarinda sorusturma asagidakilerden hangisinin verecegi izinle açilabilir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Barolar Birligi Genel Kurulu
b) Barolar Birligi Disiplin Kurulu
c) Adalet Bakanligi
d) Avukatin bagli bulundugu baro
e) Hukuk Isleri Genel Müdürlügü
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabulü engelleyen durumlardan biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Devletin güvenligine karsi suç islemis olmak
b) Kasten islenen suçtan dolayi iki yildan fazla hapse mahkûm olmak
c) Aleyhine icra takibi baslatilmis olmak
d) Yüz kizartici suçtan dolayi ceza almis olmak
e) Hileli iflas, ihaleye fesat karistirmak ve kaçakçilik suçundan mahkûm olmak
Bos
Soru 19 Avukatin durusmayi terk hakki ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatin durusmayi terk etme hakki ancak istisnai bir haktir.
b) Avukatin durusmayi terk etme hakkindan kural olarak mahrum olmasi bagimsizlik ilkesi ile uyusmaz.
c) Avukata karsi rencide edici haksiz saldirilarda bulunulmasi avukatin durusmayi terk edebilmesine imkân tanir.
d) Durusmayi terk eden avukat bu durumu derhâl bagli oldugu baroya bildirmek zorundadir.
e) Avukatin durusmayi terk edebilmesi için mahkemenin iznine basvurmasi gerekir.
Bos
Soru 20 Asagidakilerden hangisi avukatliga kabul için gereken olumlu sartlardan biri degildir? 5,00   Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) T.C. Vatandasligi
b) Hukuk fakültesinden mezun olma
c) Avukatlik stajini tamamlamis olma
d) Kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olma
e) Türkiye de ikamet etme
  DENEME (VIZE SINAVI-3) Soru 1 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin niteliklerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kâr amaciyla yapilmasi
b) Serbest meslek olmasi
c) Kamu hizmeti görmesi
d) Tekele sahip olmasi
e) Bagimsiz olmasi
Bos
Soru 2 Avukata karsi is sahibi tarafindan tazminat davasinin açilabilecegi azami süre ne kadardir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 6 ay
b) 1 yil
c) 3 yil
d) 5 yil
e) 10 yil
Bos
Soru 3 En az üç avukat ve dava vekili olmayan yerlerde bazi dava ve isleri vekâleten takip etme yetkisini kullanan kisilere …………............... denir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) avukat
b) savci
c) hâkim
d) dava takipçisi
e) dava yöneticisi
Bos
Soru 4 Asagidakilerden hangisi avukatlara uygulanabilecek disiplin cezalari arasinda yer almaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Uyarma
b) Kinama
c) Para cezasi
d) Isten çikarma
e) Bagli bulunan baronun degistirilmesi
Bos
Soru 5 Avukatlik sözlesmesi hangi kanunda tanimlanmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Medeni Kanun
b) Medeni Usul Kanunu
c) Avukatlik Kanunu
d) Borçlar Kanunu
e) Icra Iflas Kanunu
Bos
Soru 6 Avukatin akdi (sözlesmesel) sorumluluguna iliskin zaman asimi süreleri asagidakilerin hangisinde dogru verilmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
b) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
c) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
d) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 3 yil
e) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin özelliklerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kamu hizmeti olmasi
b) Serbest meslek olmasi
c) Adalet Bakanligina bagli olmasi
d) Yarginin kurucu unsurlarindan biri olmasi
e) Bagimsiz savunmayi serbestçe temsil etmesi
Bos
Soru 8 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabul için staj sartina tabidir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Adli, idari ve askerî yargidaki hâkimler ve savcilar
b) Anayasa Mahkemesi raportörleri
c) Danistay üyeleri
d) Üniversiteye bagli fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalinda profesörlük, doçentlik, yardimci doçentlik görevinde bulunanlar
e) Noterler
Bos
Soru 9 Avukata karsi açilacak tazminat davalarinda zaman asimi süresi nedir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 6 ay
b) 9 ay
c) 1 yil
d) 5 yil
e) 10 yil
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi Türkiye Barolar Birliginin görevlerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Barolari ilgilendiren konularda her baronun görüsünü alip ortaklasa görüsmeler sonunda çogunlugun düsünce ve görüsünü belirtmek
b) Barolarin çalismalarini ortak amaca ulasacak sekilde tasarlayip meslegin gelismesini saglamak
c) Baro mensuplarinin genel menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak
d) Gider kayitlarinin; bütçeye, genel kurul ve yönetim kurulu karari ile mevzuata uygunlugunu incelemek
e) Türkiye barolarini ve mensuplarini birbirine tanitarak aralarindaki meslek bagini kuvvetlendirmek
Bos
Soru 11 Ayni baroya kayitli birden çok avukatin, Avukatlik Kanunu'na göre mesleklerini yürütmek için olusturduklari tüzel kisiligi olmayan topluluga ne ad verilir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik bürosu
b) Ayni büroda birlikte çalisma
c) Avukatlik ortakligi
d) Avukatin büro edinme zorunlulugu
e) Mesleki dayanisma
Bos
Soru 12 Avukatlik stajinin yapilma usulü ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik staji ilk 6 ay Adalet Bakanliginda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
b) Avukatlik staji ilk 6 ay adliyede; ikinci 6 ay en az bes yillik kidemi olan avukat yaninda yapilir.
c) Avukatlik staji ilk 6 ay en az bes yil kidemi olan avukat yaninda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
d) Avukatlik staji ilk 6 ay Adalet Bakanliginda; ikinci 6 ay avukat yaninda yapilir.
e) Avukatlik staji ilk 6 ay baroda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
Bos
Soru 13 Disiplin kurulu kararlarina karsi, Cumhuriyet savcisi ve ilgililer, teblig tarihinden itibaren kaç gün içinde Türkiye Barolar Birligi Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 5 Gün
b) 7 Gün
c) 15 Gün
d) 20 Gün
e) 30 Gün
Bos
Soru 14 Asagidakilerden hangisinde is sözlesmesinin unsurlari dogru olarak verilmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Isgörme-vekâlet-ücret
b) Ücret-temsil-vekâlet
c) Ücret-bagimlilik-vekâlet
d) Is görme-vekâlet-bagimlilik
e) Is görme-ücret-bagimlilik
Bos
Soru 15 Avukatin durusmayi terk hakki ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatin durusmayi terk etme hakki ancak istisnai bir haktir.
b) Avukatin durusmayi terk etme hakkindan kural olarak mahrum olmasi bagimsizlik ilkesi ile uyusmaz.
c) Avukata karsi rencide edici haksiz saldirilarda bulunulmasi avukatin durusmayi terk edebilmesine imkân tanir.
d) Durusmayi terk eden avukat bu durumu derhâl bagli oldugu baroya bildirmek zorundadir.
e) Avukatin durusmayi terk edebilmesi için mahkemenin iznine basvurmasi gerekir.
Bos
Soru 16 Avukatlik ücretinin belirlenmesi ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik ücreti sözlesmesinin geçerliligi, nitelikli yazili sekilde yapilmis olmasina baglidir.
b) Avukatlik sözlesmesinde ücret ile ilgili bir düzenleme yoksa AAÜT hükümleri uygulanir.
c) Ücret sözlesmesinde belirlenen ücret tavan ücreti asiyorsa, kanunda belirtilen tavan ücret uygulanir.
d) Ücret sözlesmesinde para disindaki bir meta ücret olarak kararlastirilamaz.
e) Ücret, davanin niteligine göre maktu veya nispi olabilir.
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangisi vekâlet sözlesmesini sona erdiren hâllerden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Istifa
b) Tevkil
c) Sözlesmenin ifasi
d) Azil
e) Taraflardan birinin ölümü
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangisi avukatlik ortakliginin unsurlarindan biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ayni baroya kayitli olmayan avukatlar arasinda da kurulabilir.
b) Ortaklar borçlardan müstereken ve müteselsilen sorumludurlar.
c) Tüzel kisilige sahiptir.
d) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ortaklik türlerinden birine girmez.
e) Avukatlik Kanunu’nda düzenlenmektedir.
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi Türkiye Barolar Birligi Baskanlik Divaninda bulunmaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Türkiye Barolar Birligi Baskani
b) Türkiye Barolar Birligi Iki Baskan Yardimcisi
c) Türkiye Barolar Birligi Genel Sekreteri
d) Türkiye Barolar Birligi Saymani
e) Türkiye Barolar Birligi Yönetim Kurulu Baskani
Bos
Soru 20
  1. Aydinlatma yükümlülügü
  2. Karsi tarafla yaptigi görüsmelerden müvekkili haberdar etme
III. Arabuluculuk teklifinde bulunma
  1. Üzerine aldigi isi özenle yapma
  2. Üzerine aldigi isle ilgili olarak hâkim ve savcilarla görüsmek
Yukaridakilerden hangileri avukatin müvekkiline karsi yükümlülükleri arasinda yer alir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) II, III ve IV
d) II, IV ve V
e) III, IV ve V
  DENEME (VIZE SINAVI-4) Soru 1 Avukatlik stajinin yapilma usulü ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik staji ilk 6 ay Adalet Bakanliginda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
b) Avukatlik staji ilk 6 ay adliyede; ikinci 6 ay en az bes yillik kidemi olan avukat yaninda yapilir.
c) Avukatlik staji ilk 6 ay en az bes yil kidemi olan avukat yaninda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
d) Avukatlik staji ilk 6 ay Adalet Bakanliginda; ikinci 6 ay avukat yaninda yapilir.
e) Avukatlik staji ilk 6 ay baroda; ikinci 6 ay adliyede yapilir.
Bos
Soru 2 Türkiye Barolar Birligi tarafindan kurulan avukat sosyal dayanisma fonu asagidakilerden hangisini kapsamaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklarini
b) Çalismayan avukati
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklarini
d) Çalismayan avukatin anne ve babasini
e) Stajyer avukati
Bos
Soru 3 Avukata karsi is sahibi tarafindan tazminat davasinin açilabilecegi azami süre ne kadardir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 6 ay
b) 1 yil
c) 3 yil
d) 5 yil
e) 10 yil
Bos
Soru 4 En az üç avukat ve dava vekili olmayan yerlerde bazi dava ve isleri vekâleten takip etme yetkisini kullanan kisilere …………............... denir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) avukat
b) savci
c) hâkim
d) dava takipçisi
e) dava yöneticisi
Bos
Soru 5 Müvekkilin avukata karsi maddi tazminat sorumluluguna basvurabilmesi için asagidakilerden hangisi aranmaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Maddi bir zararin dogmus olmasi
b) Zararin olusmasinda avukatin kusurlu olmasi
c) Zarar ile avukatin eylemi açisindan uygun illiyet bagi bulunmasi
d) Zararin müvekkile bildirilmemis olmasi
e) Tazminat davasi açilmasi için öngörülen zamanasimi süresinin geçmemis olmasi
Bos
Soru 6 Asagidakilerden hangisi avukatlarin yetkilerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Dosya evrakini inceleme
b) Dosya evrakindan örnek alma
c) Tebligat yapma
d) Uzlastirma
e) Uyusmazligi çözümleme
Bos
Soru 7 Barolar hakkinda asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlarin örgütlenmesi sonucu ortaya çikmistir.
b) Savunma mesleginin disiplin altina alinmasina hizmet ederler.
c) Faaliyetlerini Adalet Bakanligina bagli olarak yürütürler.
d) Tüzel kisiligi olan meslek örgütleridir.
e) Hukukun üstünlügü ve bu çerçevede insan haklarini savunmak ve korumak amaciyla kurulurlar.
Bos
Soru 8 Avukatin akdi (sözlesmesel) sorumluluguna iliskin zaman asimi süreleri asagidakilerin hangisinde dogru verilmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
b) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
c) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
d) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 3 yil
e) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
Bos
Soru 9 Avukatin hukuki sorumlulugunun belirlenmesinde tabi olunan hükümlerin uygulanma sirasi asagidakilerden hangisidir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik Kanunu-Avukatlik Sözlesmesi-Avukatlik Meslek Kurallari
b) Avukatlik Kanunu-Avukatlik Meslek Kurallari-Avukatlik Sözlesmesi
c) Avukatlik Sözlesmesi-Avukatlik Meslek Kurallari-Avukatlik Kanunu
d) Avukatlik Sözlesmesi-Avukatlik Kanunu-Avukatlik Meslek Kurallari
e) Avukatlik Meslek Kurallari-Avukatlik Sözlesmesi-Avukatlik Kanunu
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabulü engelleyen durumlardan biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Devletin güvenligine karsi suç islemis olmak
b) Kasten islenen suçtan dolayi iki yildan fazla hapse mahkûm olmak
c) Aleyhine icra takibi baslatilmis olmak
d) Yüz kizartici suçtan dolayi ceza almis olmak
e) Hileli iflas, ihaleye fesat karistirmak ve kaçakçilik suçundan mahkûm olmak
Bos
Soru 11 Avukatlik Kanunu'nun 58. maddesi geregince avukatlarin görev sirasinda isledikleri suçlardan dolayi haklarinda sorusturma asagidakilerden hangisinin verecegi izinle açilabilir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Barolar Birligi Genel Kurulu
b) Barolar Birligi Disiplin Kurulu
c) Adalet Bakanligi
d) Avukatin bagli bulundugu baro
e) Hukuk Isleri Genel Müdürlügü
Bos
Soru 12 Asagidakilerden hangisi baro disiplin kurulunca avukata verilebilecek disiplin cezalarindan biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Uyarma
b) Kinama
c) Para cezasi
d) Isten çikarma
e) Aleyhine kamu davasi açilma
Bos
Soru 13 Avukatlik ortakligina iliskin asagidaki bilgilerden hangisi dogrudur? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ortaklik paylari ve oranlari serbestçe belirlenir.
b) Vekâletnameler ortaklik adina düzenlenir.
c) Defter ve kayitlarin tutulmasindan, ortakligin yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur.
d) Ortaklarinin ve çalisan avukatlarin ortaklik ile ilgili sinirli sorumluluklari vardir.
e) Avukatlik ortakligi, amacin disinda hak ve mal edinemez.
Bos
Soru 14 Her avukat, levhaya yazildigi tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 1 ay
b) 3 ay
c) 6 ay
d) 1 yil
e) 3 yil
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin özelliklerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kamu hizmeti olmasi
b) Serbest meslek olmasi
c) Adalet Bakanligina bagli olmasi
d) Yarginin kurucu unsurlarindan biri olmasi
e) Bagimsiz savunmayi serbestçe temsil etmesi
Bos
Soru 16 Asagidakilerden hangisi özel yetki içeren bir vekâletname gerektiren hâllerden biridir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Dava açilmasi
b) Hâkimin reddi istemi
c) Delil tespiti
d) Yemin teklifi
e) Ihtiyati haciz istemi
Bos
Soru 17 Disiplin kurulu kararlarina karsi, Cumhuriyet savcisi ve ilgililer, teblig tarihinden itibaren kaç gün içinde Türkiye Barolar Birligi Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 5 Gün
b) 7 Gün
c) 15 Gün
d) 20 Gün
e) 30 Gün
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangisinde is sözlesmesinin unsurlari dogru olarak verilmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Isgörme-vekâlet-ücret
b) Ücret-temsil-vekâlet
c) Ücret-bagimlilik-vekâlet
d) Is görme-vekâlet-bagimlilik
e) Is görme-ücret-bagimlilik
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi Türkiye Barolar Birliginin görevlerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Barolari ilgilendiren konularda her baronun görüsünü alip ortaklasa görüsmeler sonunda çogunlugun düsünce ve görüsünü belirtmek
b) Barolarin çalismalarini ortak amaca ulasacak sekilde tasarlayip meslegin gelismesini saglamak
c) Baro mensuplarinin genel menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak
d) Gider kayitlarinin; bütçeye, genel kurul ve yönetim kurulu karari ile mevzuata uygunlugunu incelemek
e) Türkiye barolarini ve mensuplarini birbirine tanitarak aralarindaki meslek bagini kuvvetlendirmek
Bos
Soru 20 Asagidakilerden hangisi barolarin organlari arasinda yer almaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro Genel Kurulu
b) Baro Yönetim Kurulu
c) Baro Baskanlik Divani
d) Baro Danisma Kurulu
e) Baro Disiplin Kurulu
  DENEME (VIZE SINAVI-5)   Soru 1 Avukatin durusmayi terk hakki ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatin durusmayi terk etme hakki ancak istisnai bir haktir.
b) Avukatin durusmayi terk etme hakkindan kural olarak mahrum olmasi bagimsizlik ilkesi ile uyusmaz.
c) Avukata karsi rencide edici haksiz saldirilarda bulunulmasi avukatin durusmayi terk edebilmesine imkân tanir.
d) Durusmayi terk eden avukat bu durumu derhâl bagli oldugu baroya bildirmek zorundadir.
e) Avukatin durusmayi terk edebilmesi için mahkemenin iznine basvurmasi gerekir.
Bos
Soru 2 Türkiye Barolar Birligi tarafindan kurulan avukat sosyal dayanisma fonu asagidakilerden hangisini kapsamaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklarini
b) Çalismayan avukati
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklarini
d) Çalismayan avukatin anne ve babasini
e) Stajyer avukati
Bos
Soru 3 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin niteliklerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Kâr amaciyla yapilmasi
b) Serbest meslek olmasi
c) Kamu hizmeti görmesi
d) Tekele sahip olmasi
e) Bagimsiz olmasi
Bos
Soru 4 Asagidakilerden hangisi avukatlik ortakliginin unsurlarindan biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ayni baroya kayitli olmayan avukatlar arasinda da kurulabilir.
b) Ortaklar borçlardan müstereken ve müteselsilen sorumludurlar.
c) Tüzel kisilige sahiptir.
d) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ortaklik türlerinden birine girmez.
e) Avukatlik Kanunu’nda düzenlenmektedir.
Bos
Soru 5
  1. Aydinlatma yükümlülügü
  2. Karsi tarafla yaptigi görüsmelerden müvekkili haberdar etme
III. Arabuluculuk teklifinde bulunma
  1. Üzerine aldigi isi özenle yapma
  2. Üzerine aldigi isle ilgili olarak hâkim ve savcilarla görüsmek
Yukaridakilerden hangileri avukatin müvekkiline karsi yükümlülükleri arasinda yer alir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) II, III ve IV
d) II, IV ve V
e) III, IV ve V
Bos
Soru 6 Avukatin akdi (sözlesmesel) sorumluluguna iliskin zaman asimi süreleri asagidakilerin hangisinde dogru verilmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
b) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
c) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
d) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 3 yil
e) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
Bos
Soru 7 Avukata karsi yürütülecek bir disiplin sorusturmasi, baronun hangi organi tarafindan baslatilir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro baskani
b) Baro yönetim kurulu
c) Adalet komisyonu
d) Baro disiplin kurulu
e) Cumhuriyet savcisi
Bos
Soru 8 Baro baskani hakkinda asagidakilerden hangisi söylenemez? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro baskani, iki yillik bir görev süresi için seçilir.
b) Süresi biten baro baskaninin yeniden seçilmesi mümkündür.
c) Baro baskani 50’den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.
d) Baro baskani, levhada yazili ve avukatlikta en az on yil kidemli avukatlar arasindan gizli oyla seçilir.
e) Üye sayisi yüzden az olan barolarda kidem sarti aranmaz.
Bos
Soru 9 En az üç avukat ve dava vekili olmayan yerlerde bazi dava ve isleri vekâleten takip etme yetkisini kullanan kisilere …………............... denir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) avukat
b) savci
c) hâkim
d) dava takipçisi
e) dava yöneticisi
Bos
Soru 10 Avukatlik, ülkemizde hangi yilda bir meslek hâline gelmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 1923
b) 1924
c) 1926
d) 1929
e) 1936
Bos
Soru 11 Barolar hakkinda asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlarin örgütlenmesi sonucu ortaya çikmistir.
b) Savunma mesleginin disiplin altina alinmasina hizmet ederler.
c) Faaliyetlerini Adalet Bakanligina bagli olarak yürütürler.
d) Tüzel kisiligi olan meslek örgütleridir.
e) Hukukun üstünlügü ve bu çerçevede insan haklarini savunmak ve korumak amaciyla kurulurlar.
Bos
Soru 12 Avukat, sözlesme ile kararlastirilan ve hâkim tarafindan takdir olunan ücreti için kendi çalismasi sonucunda müvekkilin muhafaza ettigi veya kazandigi mallar ve davadaki diger taraftan ilam geregince tahsil edilecek para yahut alinacak mallar üzerinde diger alacaklilara nazaran ………. hakkina sahiptir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) istifa
b) rüçhan
c) hapis
d) azil
e) ücret
Bos
Soru 13 Taraflar, avukatlik ücret sözlesmesi ile en fazla yüzde kaç oranli nispi ücret kararlastirabilirler? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
e) 35
Bos
Soru 14 Her avukat, levhaya yazildigi tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) 1 ay
b) 3 ay
c) 6 ay
d) 1 yil
e) 3 yil
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangisi vekâlet sözlesmesini sona erdiren hâllerden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Istifa
b) Tevkil
c) Sözlesmenin ifasi
d) Azil
e) Taraflardan birinin ölümü
Bos
Soru 16 Avukatlik ücretinin belirlenmesi ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik ücreti sözlesmesinin geçerliligi, nitelikli yazili sekilde yapilmis olmasina baglidir.
b) Avukatlik sözlesmesinde ücret ile ilgili bir düzenleme yoksa AAÜT hükümleri uygulanir.
c) Ücret sözlesmesinde belirlenen ücret tavan ücreti asiyorsa, kanunda belirtilen tavan ücret uygulanir.
d) Ücret sözlesmesinde para disindaki bir meta ücret olarak kararlastirilamaz.
e) Ücret, davanin niteligine göre maktu veya nispi olabilir.
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabulü engelleyen durumlardan biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Devletin güvenligine karsi suç islemis olmak
b) Kasten islenen suçtan dolayi iki yildan fazla hapse mahkûm olmak
c) Aleyhine icra takibi baslatilmis olmak
d) Yüz kizartici suçtan dolayi ceza almis olmak
e) Hileli iflas, ihaleye fesat karistirmak ve kaçakçilik suçundan mahkûm olmak
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangisi avukatlik sözlesmesinin niteliklerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Her iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir.
b) Ücret karsiliginda yapilmaktadir.
c) Ivazsiz bir sözlesmedir.
d) Yalniz tekel hakkina sahip kisilerce yapilabilir.
e) Belli bir hukuki yardimi veya bir hizmetin yapilmasini konu edinmektedir.
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi Türkiye Barolar Birliginin görevlerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Barolari ilgilendiren konularda her baronun görüsünü alip ortaklasa görüsmeler sonunda çogunlugun düsünce ve görüsünü belirtmek
b) Barolarin çalismalarini ortak amaca ulasacak sekilde tasarlayip meslegin gelismesini saglamak
c) Baro mensuplarinin genel menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak
d) Gider kayitlarinin; bütçeye, genel kurul ve yönetim kurulu karari ile mevzuata uygunlugunu incelemek
e) Türkiye barolarini ve mensuplarini birbirine tanitarak aralarindaki meslek bagini kuvvetlendirmek
Bos
Soru 20 Avukatlik sözlesmesi hangi kanunda tanimlanmistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Medeni Kanun
b) Medeni Usul Kanunu
c) Avukatlik Kanunu
d) Borçlar Kanunu
e) Icra Iflas Kanunu
DENEME (VIZE SINAVI-6) Soru 18 Asagidakilerden hangisi avukatliga kabul için gereken olumlu sartlardan biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) T.C. Vatandasligi
b) Hukuk fakültesinden mezun olma
c) Avukatlik stajini tamamlamis olma
d) Kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olma
e) Türkiye de ikamet etme
Soru 7 Avukatlarin isi reddetme hakki ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukat kendisine önerilen isi sebep göstermeden reddedebilir.
b) Avukatlik ortakligini olusturan avukatlar birbirlerinin müvekkillerinden gelen talepleri reddedemezler.
c) Avukatin isi reddetme yetkisi avukatlik mesleginin bagimsizligi ilkesine dayanmaktadir.
d) Avukatin isi reddetme yetkisi isin yapimi sirasinda da geçerlik kazanmaktadir.
e) Baro baskanligi tarafindan tayin edilen avukat, belirlenen ücret karsiliginda isi takip etmek zorundadir.
Soru 10 Avukatligin kamu hizmeti olmasi ilkesi ile ilgili asagidakilerden hangisi söylenemez? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Avukatlik mesleginin bir kamu hizmeti oldugunu Avukatlik Kanunu’nun 57’nci maddesinden anlamak mümkündür.
b) Kamu hizmetinin, idare hukuku esaslarina göre çalistirilan ve kamu görevlisi olarak adlandirilan kisilerce yapilmasi zorunlulugu bulunmamaktadir.
c) Avukatin görevini yerine getirebilmesi için yargi organlari, emniyet makamlari, diger kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta sirketleri ve vakiflar avukata yardim etmekle yükümlüdür.
d) Avukatin teklif edilen isi sebep göstermek zorunda olmaksizin reddedebilecegi ilkesinin istisnalarinin olmasidir.
e) Avukatin mesleki faaliyetini yapip yapmamakta özgür olmasi, mesleki faaliyeti sirasinda diledigi isi alip almamakta serbest olmasi, meslegini yaparken belli bir görüsü savunmaya zorlanamamasidir.
Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabul sartlari arasinda yer almaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak
b) Hukuk fakültesinden mezun olmak
c) Avukatlik stajini tamamlamis olmak
d) Mahkeme karari ile kisitlanmis olmamak
e) Itibari iade edilmis olsa da iflas etmemek
Soru 12 Asagidakilerden hangisi baro genel kurulunun görevleri arasinda yer almaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro bütçesini onaylamak
b) Baro hesaplarini tutmak
c) Iç yönetmeligi onaylamak
d) Avukat bürolarinin niteliklerini belirtmek
e) Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
Soru 12 Asagidakilerden hangisi Türkiye Barolar Birligi Baskanlik Divaninda bulunmaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Türkiye Barolar Birligi Baskani
b) Türkiye Barolar Birligi Iki Baskan Yardimcisi
c) Türkiye Barolar Birligi Genel Sekreteri
d) Türkiye Barolar Birligi Saymani
e) Türkiye Barolar Birligi Yönetim Kurulu Baskani
Soru 19 Asagidakilerden hangisi Baro Genel Kurulunun görevlerinden biri degildir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullari üyelerini seçmek
b) Baro baskanini ve Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
c) Baro bütçesini onaylamak
d) Meslege ait istekleri görüsüp karara baglamak
e) Baro levhasini düzenlemek
Soru 20 Avukatlar ile ilgili reklam yasagi hakkinda asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Reklam yasagi ortak avukatlik bürosu hakkinda geçerli iken avukatlik ortakligi hakkinda geçerli degildir.
b) Avukatin yalniz adres degisikligini reklam niteligi tasimayacak biçimde ilan yoluyla duyurmasi reklam yasaginin ihlali niteliginde degildir.
c) Avukatin baslikli kâgitlari, kartvizitleri, büro levhalari reklam niteligi tasiyabilecek asirilikta olamaz.
d) Avukat, telefon rehberinde meslekler kisminda adres yazdirabilirken farkli büyüklükte harflere ya da ilan niteliginde yazilara yer verdiremez.
e) Telefon rehberinde “eski milletvekili” gibi bir ifadeye yer verilmesi, reklam yasaginin ihlali olarak kabul edilebilir.
  DENEME – 11 Soru 15 Asagidakilerden hangisi Türkiye Barolar Birligi Baskanlik Divaninda bulunmaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Türkiye Barolar Birligi Baskani
b) Türkiye Barolar Birligi Iki Baskan Yardimcisi
c) Türkiye Barolar Birligi Genel Sekreteri
d) Türkiye Barolar Birligi Saymani
e) Türkiye Barolar Birligi Yönetim Kurulu Baskani
DENEME -12 Soru 2 Avukata karsi yürütülecek bir disiplin sorusturmasi, baronun hangi organi tarafindan baslatilir? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Baro baskani
b) Baro yönetim kurulu
c) Adalet komisyonu
d) Baro disiplin kurulu
e) Cumhuriyet savcisi
DENEME -13 Soru 5 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabul sartlari arasinda yer almaz? 5,00 Soru Puani
Seçenek Dogru Cevaplamis Ögrenci
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak
b) Hukuk fakültesinden mezun olmak
c) Avukatlik stajini tamamlamis olmak
d) Mahkeme karari ile kisitlanmis olmamak
e) Itibari iade edilmis olsa da iflas etmemek
    Deneme -21   Soru 1 Disiplin kurulu kararlarina karsi, Cumhuriyet savcisi ve ilgililer, teblig tarihinden itibaren kaç gün içinde Türkiye Barolar Birligi Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler?
a) 5 Gün
b) 7 Gün
c) 15 Gün
d) 20 Gün
e) 30 Gün
Bos
Soru 2 Asagidakilerden hangisi avukatliga kabul için gereken olumlu sartlardan biri degildir?
a) T.C. Vatandasligi
b) Hukuk fakültesinden mezun olma
c) Avukatlik stajini tamamlamis olma
d) Kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olma
e) Türkiye de ikamet etme
Bos
Soru 3 Avukata karsi is sahibi tarafindan tazminat davasinin açilabilecegi azami süre ne kadardir?
a) 6 ay
b) 1 yil
c) 3 yil
d) 5 yil
e) 10 yil
Bos
Soru 4 Avukatlarin isi reddetme hakki ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
a) Avukat kendisine önerilen isi sebep göstermeden reddedebilir.
b) Avukatlik ortakligini olusturan avukatlar birbirlerinin müvekkillerinden gelen talepleri reddedemezler.
c) Avukatin isi reddetme yetkisi avukatlik mesleginin bagimsizligi ilkesine dayanmaktadir.
d) Avukatin isi reddetme yetkisi isin yapimi sirasinda da geçerlik kazanmaktadir.
e) Baro baskanligi tarafindan tayin edilen avukat, belirlenen ücret karsiliginda isi takip etmek zorundadir.
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi baro genel kurulunun görevleri arasinda yer almaz?
a) Baro bütçesini onaylamak
b) Baro hesaplarini tutmak
c) Iç yönetmeligi onaylamak
d) Avukat bürolarinin niteliklerini belirtmek
e) Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
Bos
Soru 6 Asagidakilerden hangisi avukatlarin yetkilerinden biri degildir?
a) Dosya evrakini inceleme
b) Dosya evrakindan örnek alma
c) Tebligat yapma
d) Uzlastirma
e) Uyusmazligi çözümleme
Soru 7 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegine kabulü engelleyen durumlardan biri degildir?
a) Devletin güvenligine karsi suç islemis olmak
b) Kasten islenen suçtan dolayi iki yildan fazla hapse mahkûm olmak
c) Aleyhine icra takibi baslatilmis olmak
d) Yüz kizartici suçtan dolayi ceza almis olmak
e) Hileli iflas, ihaleye fesat karistirmak ve kaçakçilik suçundan mahkûm olmak
Bos
Soru 8 Avukatin akdi (sözlesmesel) sorumluluguna iliskin zaman asimi süreleri asagidakilerin hangisinde dogru verilmistir?
a) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
b) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
c) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 5 yil
d) Ögrenmeden itibaren 1 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 3 yil
e) Ögrenmeden itibaren 2 yil ve her hâlde zararin dogumundan itibaren 10 yil
Bos
Soru 9 Barolar hakkinda asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
a) Avukatlarin örgütlenmesi sonucu ortaya çikmistir.
b) Savunma mesleginin disiplin altina alinmasina hizmet ederler.
c) Faaliyetlerini Adalet Bakanligina bagli olarak yürütürler.
d) Tüzel kisiligi olan meslek örgütleridir.
e) Hukukun üstünlügü ve bu çerçevede insan haklarini savunmak ve korumak amaciyla kurulurlar.
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi avukatlik sözlesmesinin niteliklerinden biri degildir?
a) Her iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir.
b) Ücret karsiliginda yapilmaktadir.
c) Ivazsiz bir sözlesmedir.
d) Yalniz tekel hakkina sahip kisilerce yapilabilir.
e) Belli bir hukuki yardimi veya bir hizmetin yapilmasini konu edinmektedir.
Bos
Soru 11 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin niteliklerinden biri degildir?
a) Kâr amaciyla yapilmasi
b) Serbest meslek olmasi
c) Kamu hizmeti görmesi
d) Tekele sahip olmasi
e) Bagimsiz olmasi
Bos
Soru 12 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin özelliklerinden biri degildir?
a) Kamu hizmeti olmasi
b) Serbest meslek olmasi
c) Adalet Bakanligina bagli olmasi
d) Yarginin kurucu unsurlarindan biri olmasi
e) Bagimsiz savunmayi serbestçe temsil etmesi
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi barolarin organlari arasinda yer almaz?
a) Baro Genel Kurulu
b) Baro Yönetim Kurulu
c) Baro Baskanlik Divani
d) Baro Danisma Kurulu
e) Baro Disiplin Kurulu
Bos
Soru 14 Asagidakilerden hangisi avukatin haklarindan biri degildir?
a) Isi reddetme
b) Aldigi isi birakma
c) Isi baska bir avukatla birlikte takip etme
d) Avans ve masraf talep etme
e) Durusmayi terk etme
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangisi avukat sosyal dayanisma fonu kapsaminda yer alan yardim kalemlerinden biri degildir?
a) Cenaze yardimi
b) Geçici is göremezlik yardimi
c) Saglik yardimi
d) Analik sebebiyle yapilacak geçici is göremezlik yardimi
e) Egitim yardimi
Bos
Soru 16 Avukatin kendisine tevdi edilen dosya ve evraki vekalet iliskisi bittikten sonra saklamakla yükümlü oldugu süre ne kadardir?
a) 6 ay
b) 1 yil
c) 2 yil
d) 3 yil
e) 5 yil
Bos
Soru 17 Avukata karsi açilacak tazminat davalarinda zaman asimi süresi nedir?
a) 6 ay
b) 9 ay
c) 1 yil
d) 5 yil
e) 10 yil
Soru 18 Asagidakilerden hangisi avukatlara görevlerini yerine getirmede yardimci olmak zorunda olan kisi ve kurumlardan biri degildir?
a) Emniyet makamlari
b) Özel ve kamuya ait bankalar
c) Noterler
d) Sigorta sirketleri
e) Ticari sirketler
Soru 19 Ayni baroya kayitli birden çok avukatin, Avukatlik Kanunu'na göre mesleklerini yürütmek için olusturduklari tüzel kisiligi olmayan topluluga ne ad verilir?
a) Avukatlik bürosu
b) Ayni büroda birlikte çalisma
c) Avukatlik ortakligi
d) Avukatin büro edinme zorunlulugu
e) Mesleki dayanisma
Soru 20 Avukatlar ile ilgili reklam yasagi hakkinda asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
a) Reklam yasagi ortak avukatlik bürosu hakkinda geçerli iken avukatlik ortakligi hakkinda geçerli degildir.
b) Avukatin yalniz adres degisikligini reklam niteligi tasimayacak biçimde ilan yoluyla duyurmasi reklam yasaginin ihlali niteliginde degildir.
c) Avukatin baslikli kâgitlari, kartvizitleri, büro levhalari reklam niteligi tasiyabilecek asirilikta olamaz.
d) Avukat, telefon rehberinde meslekler kisminda adres yazdirabilirken farkli büyüklükte harflere ya da ilan niteliginde yazilara yer verdiremez.
e) Telefon rehberinde “eski milletvekili” gibi bir ifadeye yer verilmesi, reklam yasaginin ihlali olarak kabul edilebilir.
   

Benzer Kitaplar