ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖN LISANS 2. SINIF DERSLERI SORU BANKASI – IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖN LISANS 2. SINIF DERSLERI SORU BANKASI – IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI

Fevzi BOZKURT
Bilim


Degerli Okul Arkadasim; Hazirlamis oldugum soru bankasi Atatürk Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Adalet Bölümü 2. sinif derslerinden IDARE HUKUKU dersine ait, IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAV SORU BANKASI 2017-2018 ögretim dönemi vize sorulari olarak karsimiza çikacaklar. Görmüs oldugunuz eksikleri [email protected] adresine veya admini oldugum kitapozeti.de  web sayfasina üye olarak iletisime geçebilirsiniz, Simdiden basarilar diliyorum.   NOT:  Deneme sinavlarinda mükerrer soru olmasi üniversitenin yaklasik 100 adet deneme sinavindan kaynaklanmaktadir… Sorunun cevabi siklarda koyu renk olarak belirtilmistir.     IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -1   SORU:1 Idarenin yapmis oldugu islemi, birilerinin talep ya da basvurusuna gerek kalmadan kendiliginden uygulama yetkisine sahip olmasi idari islemin hangi özelligini belirtir?  
a) Sebebe baglilik
b) Kamu yarari amacina yönelik olma
c) Resen uygulanabilirlik
d) Tek yanlilik
e) Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma
  Soru 2 Asagidakilerden hangisinin hiçbir zaman uygulamasi olmamistir?
  a) Köy idaresi
b) Il idaresi
c) Bucak idaresi
d) Bölge valiligi
e) OHAL bölge valiligi
  Soru 3 Asagidaki ihale usullerinden hangisinde ihale ilani süreci bulunmamaktadir?
  a) Tasarim yarismalari usulü
b) Açik ihale usulü
c) Pazarlik usulü
d) Belli istekliler arasinda ihale usulü
e) Dogrudan temin usulü
    Soru 4 Asagidakilerden hangisi kamu hizmetlerine hâkim olan ilkelerden biri degildir?
  a) Degismezlik
b) Nesnellik
c) Esitlik
d) Bedelsizlik
e) Süreklilik
  Soru 5 Toplumun ortak, genel ve sürekli bir ihtiyacinin, kamu tüzel kisilerince veya onlarin siki denetim ve gözetimi altinda özel hukuk kisilerince karsilanmasi asagidakilerden hangisi ile ifade edilir?
  a) Kamu hizmeti
b) Idari eylem
c) Idari islem
d) Özel tesebbüs
e) Idari kolluk
  Soru 6 Bireylerin toz, duman, isik, gürültü gibi rahatsiz edici faktörlerden uzak bir sekilde yasamalarinin saglanmasini ifade eden kamu düzeni unsuru asagidakilerden hangisinde verilmistir?
  a) Güvenlik
b) Esenlik
c) Genel saglik
d) Genel ahlak
e) Asayis
  Soru 7 Sikiyönetim ilan etme yetkisi asagidakilerden hangisine aittir?
  a) Cumhurbaskani baskanliginda toplanan Bakanlar Kuruluna
b) TBMM’ne
c) Millî Güvenlik Kuruluna
d) Olaganüstü hâl bölge valiligine
e) Içisleri Bakanligina
  Soru 8 Idarenin bütünlügünü saglayan hukuki araçlar asagidakilerden hangisidir?
  a) Anayasa ve Hiyerarsi
b) Hiyerarsi ve Yetki Genisligi
c) Yetki Genisligi ve Idari Vesayet
d) Idari Vesayet ve Hiyerarsi
e) Anayasa ve Yetki genisligi
  Soru 9 Anayasa’nin 105. maddesine göre, Cumhurbaskani’nin, Anayasa ve diger kanunlarda Basbakan ve ilgili bakanin imzalarina gerek olmaksizin tek basina yapabilecegi belirtilen islemleri disindaki bütün kararlari, Basbakan ve ilgili bakanlarca imzalanir; bu kararlardan Basbakan ve ilgili bakan sorumludur. Yukarida açiklanan müessese nedir?
  a) Cep vetosu
b) Karsi imza kurali
c) Geciktirici veto
d) Isdar
e) Güçlestirici veto
  Soru 10
 1. Devlet Denetleme Kurulu - Baskent Teskilatina Yardimci Kurulus II. Danistay - Baskent Teskilatina Yardimci Kurulus III. Anayasa Mahkemesi - Baskent Teskilatina Yardimci Kurulus IV. Yargitay - Baskent Teskilatina Yardimci Kurulus Idari örgütlenmeye iliskin yukaridaki eslestirmelerden hangisi ya da hangileri yanlistir?
  a) Yalniz I
b) I ve III
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) I ve IV
  Soru 11 Kamu hizmetlerinden yararlananlardan alinan bedelin fiyat sözcügüyle nitelendirilmemesinin sebebi asagidakilerden hangisidir?
  a) Kamu hizmetlerinin amacinin kâr degil kamu yarari olmasi, fiyatin ise maliyet ve kârin toplami olmasi
b) Kamu hizmetlerinin meccani (bedava) olmasi gerekliligi
c) Idarenin yürüttügü kamu hizmetlerinin, her zaman kamu giderlerine yol açmamasi
d) Kamu hizmetinin bedelinin zaten vergilerle ödenmis olmasi
e) Kamu hizmetinin parayla ölçülemeyecek kadar manevi deger tasimasi
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi kolluk yetkisinin genisledigi hâllerden biri degildir?
  a) Olaganüstü hâl ilani
b) Seferberlik ilani
c) Bir ilde siddet olaylarinin artmasi
d) Savas ilani
e) Sikiyönetim hâli
  Soru 13 Kolluk makami ve personeliyle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Içisleri Bakani, en üst genel idari kolluk makamidir.
b) Jandarma, genel idari kolluk personelidir.
c) Belediye baskani, mahallî idare kolluk makamidir.
d) Belediye encümeni mahallî idare kolluk makamidir.
e) Mahalle bekçisi, genel idari kolluk personelidir.
 
Soru 14 Asagidakilerden hangisi idarenin özel hukuk sözlesmelerinin özelliklerinden biri degildir?
  a) Özel hukuk hükümlerine tabi olmasi
b) Esitlik Ilkesi’nin geçerli olmasi
c) Sözlesmenin yapimi asamasindaki idarenin tek yanli irade açiklamayla yaptigi islemlerden kaynaklanan davalarin idari yargida çözümlenmesi
d) Sözlesme yapildiktan sonra çikan uyusmazliklarin adli yargida çözümlenmesi
e) Sözlesme yapildiktan sonra idareye üstünlük ve ayricaliklar taninmasi
  Soru 15 Köy islerinde kullanilmak üzere belirli bir paranin zorunlu olarak toplanmasina ne ad verilir?
  a) Vergi
b) Resim
c) Salma
d) Harç
e) Imece
  Soru 16 Kamu idaresi ile özel idare arasindaki temel farklar ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bir üniversitenin kurulmasi ancak kanunla mümkün olabilir.
b) Özel idareler, kanunla ya da kanunun açikça yetki vermesi hâlinde idari islemle kurulurlar.
c) Özel hukuk alanindaki idareler kamu gücü ayricaliklarindan yararlanamazlar.
d) Özel hukuk idarelerinin faaliyet alanlari, kurucularinin iradesi ile belirlenir.
e) Özel hukuk idareleri ile özel hukuk kisileri arasinda esitlik ilkesi hâkimdir.
Soru 17  
 1. TBMM personelinin istihdami idari fonksiyona dâhildir.
 2. Idarenin düzenleyici islemleri yasama fonksiyonuna dâhildir.
III. Yargi makamlari idari fonksiyona dâhil islem yapamaz.
 1. Idarenin özel hukuk islemleri idari fonksiyona dâhildir.
  Idari fonksiyonla ilgili yukaridakilerden  hangisi ya da hangileri dogrudur?  
a) Yalniz I
b) Yalniz III
c) Yalniz IV
d) I ve II
e) I ve IV
  Soru 18 Imtiyaz sözlesmesinde imtiyazcinin haklarina iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmede öngörülen mali dengenin bozulmamasini talep hakki bulunmaktadir.
b) Sözlesmede öngörülen ayricalik ve kolayliklarin saglanmasini talep etme hakki vardir.
c) Üstlendigi kamu hizmetini bir baskasina devretme hakki vardir.
d) Verilen hizmet karsiliginda kullanicilardan ücret alma hakki vardir.
e) Dava ve tahkime (öngörülmüs ise) basvurma hakki bulunmaktadir.
  Soru 19 Asagidakilerden hangisi ihale usullerinden birisi degildir?
  a) Açik ihale usulü
b) Belli istekliler arasinda ihale usulü
c) Pazarlik usulü
d) Kapali ihale usulü
e) Dogrudan temin usulü
  Soru 20 Bireylerin kamu hizmetine katilma ve kamu hizmetinden yararlanma bakimindan esit olmasini içeren kamu hizmetine egemen olan ilke asagidakilerden hangisidir?
  a) Esitlik
b) Süreklilik
c) Nesnellik
d) Düzenlilik
e) Bedelsizlik
    IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -2   SORU1 Asagidakilerden hangisi kamu idarelerinin bir türüdür?
  a) Atatürk Üniversitesi
b) Sosyal Güvenlik Kurumu
c) Erzurum Barosu
d) Devlet Hava Meydanlari Isletmesi
e) Erzurum Il Özel Idaresi
  Soru 2 Asagidakilerden hangisi kamu ihalesine girmesi yasaklanmis kisilerden biri degildir?
  a) Haklarinda icra takibi yapilan kisiler
b) Ihalede görev alan sahislarin esleri
c) Hileli iflas ettigine karar verilenler
d) Terör suçundan mahkûm olanlar
e) Ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kisileri
  Soru 3 Kurulmasinda Yasama Organinin asli yetkili oldugu, Idare tarafindan ya da onundenetim ve gözetimi altinda özel kisilerce, kamu yarari amaciyla, kamusal birihtiyaci tatmin için yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?
  a) Denetleme faaliyeti
b) Planlama faaliyeti
c) Kamu hizmeti
d) Düzenleme faaliyeti
e) Kamu girisimi
  Soru 4 Bir suç islendikten sonra, suça ve suçluya iliskin faaliyet yürüten kolluk asagidakilerden hangisinde verilmistir?
  a) Adli kolluk
b) Idari kolluk
c) Kolluk
d) Polis
e) Jandarma
  Soru 5 Bir kamu hizmetinin, kanunla hangi kamu tüzel kisisi yüklenmisse yine o kamu tüzel kisisi tarafindan kendi elemanlari, araç gereçleri ve imkânlari ile yürütülmesine ne ad verilir?
  a) Izin usulü
b) Emanet usulü
c) Imtiyaz usulü
d) Ruhsat usulü
e) Müsterek emanet usulü
 
Soru 6 Kolluk islemleri ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Kolluk islemleri, önleyici ve koruyucudur.
b) Vali, yalnizca düzenleyici kolluk islemi yapabilir.
c) Kolluk islemleri ile temel hak ve hürriyetler sinirlanabilir.
d) Kolluk islemleri, bastirici ve emredicidir.
e) Kolluk islemlerinin amaci millî güvenligin saglanmasidir.
  Soru 7 Idarenin yaptigi sözlesmenin idari sözlesme olup olmadigi kanun ile tespit edilmis degilse doktrin ve mahkeme kararlariyla gelistirilen ölçütlere göre belirlenir. Buna göre içtihadla belirlenen ölçütlere iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin taraflarindan en az biri, kamu tüzel kisisi olmalidir.
b) Sözlesmenin konusu, kamu hizmetinin yürütülmesine iliskin olmalidir.
c) Sözlesmeden dogan davalar adli yargida görülecekse sözlesme idari niteliktedir.
d) Sözlesmede idareye, özel hukuku asan üstün yetkiler taninmis olmalidir.
e) Iki kamu tüzel kisisi arasindaki sözlesme kural olarak idari sözlesme kabul edilir.
  Soru 8 Asagidakilerden hangisi Anayasa’nin 127. maddesinde sayilan yer bakimindan yerinden yönetim idarelerinden biridir?
  a) Danistay
b) Millî Güvenlik Kurulu
c) Içisleri Bakanligi
d) Valilik
e) Köy
  Soru 9 Grev yasagi asagidaki hangi kamu hizmeti ilkesinin bir sonucudur?
  a) Süreklilik
b) Uyarlanma
c) Bedavalik
d) Tarafsizlik
e) Esitlik
  Soru 10 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laiklik anlayisiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Türkiye’de laiklik Bati tarzi laiklik anlayisindan farklidir.
b) Türkiye’de devletin resmî bir dini yoktur.
c) Türkiye’de devlet idaresi dinî kurallara göre belirlenemez.
d) Türkiye’de din isleri kamu hizmeti olarak sunulamaz.
e) Türkiye’de toplumsal iliskiler dinî kurallar esas alinarak düzenlenemez.
  Soru 11
 1. Orman Genel Müdürlügü, idari kamu kurumudur. II. Devlet Hava Meydanlari Isletmesi, idari kamu kurumudur. III. RTÜK; bilimsel teknik, kültürel kamu kurumudur. IV. YÖK, bagimsiz idari otoritedir. Kamu kurumlari ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri yanlistir?
  a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) II ve III
d) III ve IV
e) II, III ve IV
  Soru 12 Yetki devri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Yetki, ancak kanunda açikça belirtilen durumlarda devredilebilir.
b) Bir makam, yetkilerinin tamamini bir baska makama devredemez.
c) Yetkisini devreden makam, devrettigi yetkiyle ilgili islemler yapamaz.
d) Yetki devrinde sorumluluk, yetkiyi devralan makama aittir.
e) Yetki devri, yetkiyi devralan makamdaki kisinin degismesiyle kendiliginden sona erer.
  Soru 13 Kamu ihalelerinde sözlesme yapmak isteyen kisiden teknik bilgi ve maliyeterliligini kanitlayacak bazi belgelerin istenebilmesi asagidaki ilkelerdenhangisi ile ilgilidir?
  a) Ödenegi Olmayan Bir Is Için Ihaleye Çikilamamasi Ilkesi
b) Mal Alimi, Hizmet Alimi ve Yapim Isleri Için Ayri Ihale Düzenlenmesi Ilkesi
c) Esik Degerlerin Altinda Kalmak Amaciyla Mal ve Hizmet Alimlariyla Yapim Islerinin Kisimlara Bölünmemesi Ilkesi
d) ÇED Olumlu Belgesinin Alinmasi Zorunlulugu
e) Sözlesmeyi Yapmak Isteyen Kiside Belli Bir Yetenegin Aranmasi Ilkesi
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi devlet tüzel kisisi adina imtiyaz verme yetkisine sahiptir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Basbakan
c) Bakanlar Kurulu
d) Cumhurbaskani
e) Ilgili Bakanlik
  Soru 15 Yargi yerlerinin, kendiliginden bir islemi yargisal denetim disinda tutmasi asagidakilerden hangisi ile ifade edilir?
  a) Islemin icrailigi
b) Idarenin iradesi
c) Yasama kisintisi
d) Kesin islem
e) Yargi kisintisi
  Soru 16 Asagidakilerden hangisi özel idari kolluk arasina yer almaz?
  a) Köy korucusu
b) Belediye zabitasi
c) Gümrük kollugu
d) Orman kollugu
e) Jandarma
  Soru 17 Mahallî idarelere iliskin Anayasa’daki temel ilkeler ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Karar organlari seçimle isbasina gelir.
b) Seçimler dört yilda bir yapilir.
c) Görevleri ile orantili gelir saglanir.
d) Bakanlar Kurulunun izni ile aralarinda birlikler olusturabilirler.
e) Özerk birer kamu tüzel kisisidirler.
  Soru 18 Ihalelere katilacaklar açisindan serbestligin saglanmasi, birden fazla isteklinin ihaleye katilimina iliskin tedbirlerin alinmasi asagidaki ilkelerden hangisinde öngörülmektedir?
  a) Güvenilirlik Ilkesi
b) Esit Muamele Ilkesi
c) Rekabet Ilkesi
d) Saydamlik Ilkesi
e) Kamuoyu Denetimi Ilkesi
  Soru 19 Köyün bir bucaktan baska bir bucaga baglanmasi, adinin degistirilmesi, köylerin birlestirilmesi ve ayrilmasi asagidakilerden hangisi ile olur?
  a) Kaymakamin karari
b) Valinin karari
c) Içisleri bakaninin karari
d) Bakanlar Kurulunun karari
e) Kanun ile
  Soru 20 Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasi Anayasa’da yer alir.
b) Yerinden yönetim, yetki genisligi ile saglanir.
c) Merkezden yönetimde hizmetin gerektirdigi parasal kaynaklar merkezde toplanmistir.
d) Merkezden yönetim ile güçlü bir devlet yönetimi saglanir.
e) Yerinden yönetim, partizanca uygulamalara yol açabilir.
    IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -3   Soru 1 Asagidakilerden hangisi kamu hizmeti imtiyaz sözlesmelerinde imtiyaz sahibine taninan bir haktir?
  a) Idarenin sözlesmede yapacagi tek yanli degisiklikleri kabul etmeme
b) Sözlesmenin mali dengesinin korunmasini isteme
c) Hizmetten yararlanacaklardan alinacak ücreti serbestçe belirleme
d) Üstlendigi kamu hizmetini bir baskasina gördürebilme
e) Hizmetten yararlanacaklari serbestçe belirleme
  Soru 2 Asagidakilerden hangisi kamu hukuku alaninda idare kavrami ile ifade edilen birimlerden biri olamaz?
  a) Dernek
b) Üniversite
c) Devlet
d) Köy muhtarligi
e) Sermaye Piyasasi Kurulu
  Soru 3 Idarenin, bireylerin belli faaliyetlerinden önceden haberdar olmasi ve gerekli önlemleri alabilmesi amaciyla basvurdugu usul asagidakilerden hangisidir?
a) Ilan usulü
b) Tedbir usulü
c) Teklif usulü
d) Bildirim usulü
e) Izin usulü
  Soru 4 Asagidakilerden hangisi idari islemlerin geçmise yürümeme kuralina iliskin yanlis bir ifadedir?
  a) Idari islemin geçmise yürümeme kuralina kanunla istisna getirilebilir.
b) Idare, hukuka aykiri islemini geri alabilir.
c) Mahkemece verilen iptal karari da geçmise etkili sonuç dogurur.
d) Kolluk alaninda, kisi güvenligini saglamak amaciyla istisnai olarak idari islemler geçmise yürüyebilir.
e) Idare, kamu yararinin özel yarara üstün oldugu her durumda islemi geçmise yürütebilir.
  Soru 5 Devlet adina kamu hizmeti imtiyazi verme yetkisi asagidakilerden hangisine aittir?
  a) Bakanlar Kuruluna
b) TBMM’ye
c) Yargitaya
d) Valiye
e) Danistaya
 
Soru 6
 1. Serbestlik usulü II. Izin usulü III. Bildirim usulü IV. Emanet usulü V. Iltizam usulü Yukaridakilerden hangisi veya hangileri kolluk usulleridir?
  a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) I, II ve III
d) I, II, III ve IV
e) I, II, III, IV ve V
  Soru 7 Asagidakilerden hangisi devleti temsil etme yetkisine sahiptir?
  a) Muhtar
b) Bucak müdürü
c) Kaymakam
d) Vali
e) Orman bölge müdürü
  Soru 8 Kaymakam atama isleminin türü asagidakilerden hangisidir?
  a) Sart islem- karma islem- insai islem
b) Sart islem- basit islem-insai islem
c) Subjektif islem- basit islem- insai islem
d) Subjektif islem-kolektif islem-belirleyici islem
e) Sart islem- kolektif islem- insai islem
  Soru 9 Asagidakilerden hangisi il encümeni üyelerinden biridir?
  a) Yazi isleri müdürü
b) Kaymakam
c) Personel müdürü
d) Mali hizmetler müdürü
e) Saglik isleri müdürü
  Soru 10 Asagidakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun idari nitelikli görevlerinden biri degildir?
  a) Vatandasliga kabul etmek ve vatandasliktan çikarmak
b) Millî güvenligi saglamak
c) Yüksekögretim Kuruluna üye seçmek
d) Uluslararasi anlasmalari imzalamak
e) Cumhurbaskanligi baskanliginda toplanarak olaganüstü hâl ya da sikiyönetim ilan etmek
  Soru 11
 1. Bir suçla ilgili olup olmama II. Sivil veya askerî olup olmama III. Önleme-bastirma niteliginde olma IV. Devlet-mahalli idare adina hareket etme Yukaridakilerden hangileri adli kolluk-idari kolluk ayriminda kullanilan kriterlerdir?
  a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I ve IV
  Soru 12 Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Yalnizca kanunla kurulurlar.
b) Organlari seçimle is basina gelir.
c) Zorunlu üyelik esasi vardir.
d) Merkezî idarenin denetimine tabi degildirler.
e) Kamu tüzel kisiligine sahiptirler.
  Soru 13 Yetki devri bakimindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Makamdan makama yapilir.
b) Yetkiyi devreden yetkiyi geri almadikça kullanamaz.
c) Yetki devrinde sorumluluk yetkiyi devralan makamdadir.
d) Yetki devri yazili olarak yapilmak zorundadir.
e) Yetkiyi devreden makamdaki kisi degisirse, yetki kendiliginden devreden makama döner.
  Soru 14 Kamu görevlilerinin herhangi bir nedenle görevleri basinda bulunmadigi durumlarda, idari islerin aksamamasi için asagidaki yollardan hangisine basvurulur?
  a) Yetki devri
b) Vekalet
c) Imza devri
d) Idari isler durur.
e) Makam devri
  Soru 15 Il özel idaresi ilgili asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Il özel idaresinin devlet tüzel kisiliginden ayri tüzel kisiligi vardir.
b) Il genel meclisi, il özel idaresinin organidir ve seçimle is basina gelir.
c) 2012 yilinda çikarilan 6360 sayili Kanun’la il özel idarelerinin sayisi azalmistir.
d) Il encümeni, il özel idaresinin organidir ve üyeleri vali tarafindan atanir.
e) Vali, il encümenine baskanlik eder.
 
Soru 16 Belediye baskani, meclisin israri ile kesinlesen kararlar aleyhine ne kadar süre içinde idari yargiya basvurabilir?
  a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 30 gün
e) 60 gün
  Soru 17 Il özel idaresinin basi ve tüzel kisiliginin temsilcisi asagidakilerden hangisidir?
  a) Il encümeni
b) Kaymakam
c) Vali
d) Il genel meclisi
e) Il müdürü
  Soru 18 Asagidakilerden hangisi merkezî idarenin tasra teskilatinda yer alir?
  a) Belediye baskani
b) Büyüksehir belediye baskani
c) Köy muhtari
d) Bakan yardimcisi
e) Bucak müdürü
  Soru 19 Köy islerinin gerçeklestirilmesi için zorunlu bedeni çalisma asagidakilerden hangisidir?
  a) Vergi
b) Resim
c) Salma
d) Imece
e) Borçlanma
     
Soru 20 Bir idari islemin uygulanabilmesi için idarenin, ayrica bir makamin izin veya onayina tabi olmamasi idari islemin …….......... özelliginin geregidir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?
  a) icrailik
b) res’en icra edilebilirlik
c) cebren icra edilebilirlik
d) tek yanlilik
e) hukukilik
      IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -4   SORU:1 Asagidakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklari arasinda yer alir?
  a) Sözlesmeler
b) Valinin memur atamasi
c) Yargi içtihatlari
d) Içisleri Bakanliginin belediyeyi denetlemesi
e) Köy tüzel kisiliginin dava açmasi
  Soru 2 Vali ile kaymakam arasinda görev ve yetki açisindan farklara iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Valiler, Bakanlar Kurulu karari ile kaymakamlar ise müsterek kararname ile atanirlar.
b) Kaymakam ve vali olabilmenin sartlari kamu görevlisi olabilmenin asgari kosullarini tasimaktir.
c) Valiler yetki genisliginden yararlanirlar; kaymakamlarin böyle bir yetkisi yoktur.
d) Valinin genel emir çikarma yetkisi vardir; kaymakamin böyle bir yetkisi yoktur.
e) Kaymakam, valiye haber vererek silahli kuvvetlerden yardim isteyebilirken vali dogrudan yardim isteyebilir.
  Soru 3 Kamu kurumlarinin özelliklerine iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Kanunla veya kanunun açikça verdigi yetkiye dayanilarak kurulurlar.
b) Özel hukuk tüzel kisisidirler.
c) Belli oranda idari, mali ve personel özerkligine sahiptirler.
d) Idari vesayet denetimine tabidirler.
e) Hizmet bakimindan yerinden yönetim kuruluslari olarak da anilirlar.
  Soru 4 Asagidakilerden hangisi yargi fonksiyonuna dâhildir?
  a) Hâkim A’nin görev yerinin degistirilmesi
b) Bassavci B’nin adliye binasini boyatmasi
c) Hâkim A’nin kalem personeline emir vermesi
d) Hâkim A’nin kalem personeli temini için sinav komisyonunda yer almasi
e) Hâkim A’nin, Memur M’nin açtigi iptal davasini sonuçlandirmasi
  Soru 5 Asagidakilerden hangisi kamu idaresi ile özel idare arasindaki farklardan biri degildir?
  a) Kamu idaresinin amaci kamu yarari iken özel idarenin amaci kural olarak özel çikardir.
b) Kamu idarelerinin faaliyet konulari kanunla belirlenirken özel idarelerinki kurucularinin iradesi ile belirlenir.
c) Kamu idareleri, bireylerle esit olmayip özel hukuk kisilerine nazaran idarenin üstünlügü ilkesine sahiptir.
d) Kamu idareleri, kanunla kurulurken özel hukuk idareleri kisilerin iradesiyle kurulur.
e) Kamu idaresi, kamu gücü ve ayricaliklarina sahip iken özel idareler de bu tür ayricaliklardan yararlanirlar.
  Soru 6 Asagidakilerden hangisi bilimsel, kültürel ve teknik kamu kurumlarindan biri degildir?
  a) Üniversiteler
b) TÜBITAK
c) TÜBA
d) TODAIE
e) Basin Ilan Kurumu
  Soru 7 Bir kamu hizmetinin hasar ve zarari idareye ait olmak ve onu üstlenen özelhukuk kisisine gelir üzerinden bir pay verilmek suretiyle yürütülmesine ne adverilir?
  a) Kamu imtiyazi usulü
b) Kamu istikraz usulü
c) Müsterek emanet usulü
d) Ruhsat (izin) usulü
e) Iltizam usulü
  Soru 8 Asagidakilerden hangisi sikiyönetim ilaninin sonuçlarindan biri degildir?
  a) KHK çikarma yetkisinin genislemesi
b) Kolluk yetkilerinin askerî makamlara geçmesi
c) Sikiyönetim komutanlarina sinirsiz yetkiler taninmasi
d) Temel hak ve özgürlüklerin kullanilmasinin kismen veya tamamen durdurulmasi
e) Bazi suçlarin yargilanmasinin askerî mahkemelerce yapilmasi
  Soru 9 Hiyerarsi ve idari vesayet yetkileri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Hiyerarsi yetkisinin kanunda ayrica belirtilmesine gerek yoktur.
b) Idari vesayet yetkisinin kanunda ayrica belirtilmesine gerek yoktur.
c) Hiyerarsi yetkisi, hem hukukilik hem de yerindelik denetimini içerir.
d) Merkezî idare, kamu tüzel kisileri üzerinde idari vesayet yetkisini kullanir.
e) Merkezî idare, tasra teskilati üzerinde hiyerarsi yetkisini kullanir.
  Soru 10 Asagidakilerden hangisi konularina göre yapilan kamu hizmetleri ayrimlari içerisinde yer almaz?
  a) Idari kamu hizmetleri
b) Iktisadi kamu hizmetleri
c) Sosyal kamu hizmetleri
d) Tekel teskil eden kamu hizmetleri
e) Bilimsel-teknik-kültürel kamu hizmetleri
  Soru 11 Asagidakilerden hangisi Anayasa’da kamu tüzel kisisi olarak belirtilmemistir?
  a) Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu
b) TRT
c) Üniversiteler
d) Ilçe
e) Köy
  Soru 12 Asagidaki kavram-açiklama eslestirmelerinden hangisi yanlistir?
  a) Sart (durum) islem - Belli bir statüye sokan, o statüde devami saglayan ya da statüden çikaran islem
b) Öznel islem - Sonucu, kisinin sübjektif durumlarina göre degisiklik arz eden idari islem
c) Düzenleyici islem - Genel, soyut, kisisel olmayan, sürekli, uygulanmakla bitmeyen hukuki islem
d) Idari islem - Idarenin üstlendigi faaliyetleri yerine getirirken yaptigi maddi tasarruflar
e) Birel islem - Somut belli bir seye, duruma ya da kisiye yönelik, konusu, muhatabi belli olan islem
  Soru 13 Kamu Ihale Kurumuna iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Kamu tüzel kisiligini haizdir.
b) Idari ve mali özerklige sahiptir.
c) Kurum Basbakanlik ile iliskilidir.
d) Kurumun merkezi Ankara'dadir.
e) Kamu Ihale Kanunu ile verilen görevleri yapar.
 
Soru 14 Asagidakilerden hangisi merkezî idarenin baskent teskilati arasinda yer almaz?
a) Cumhurbaskani
b) Bakanlar Kurulu
c) Basbakan
d) Bakanlar
e) Il Idare Kurulu
  Soru 15 Idare ile özel hukuk kisisi arasinda yapilan sözlesme çerçevesinde kurulmus bir kamu hizmetinin özel hukuk kisisi tarafindan isletilmesi usulü asagidakilerin hangisinde verilmistir?
  a) Emanet usulü
b) Müsterek emanet usulü
c) Iltizam usulü
d) Imtiyaz usulü
e) Izin usulü
  Soru 16 Asagidakilerden hangisi bir hizmet kollugu makamidir?
  a) Vali
b) Bucak müdürü
c) Orman genel müdürü
d) Belediye encümen
e) Köy ihtiyar meclisi
  Soru 17 Asagidakilerden hangisi idare hukukunun özellikleri arasinda yer almaz?
  a) Yeni bir hukuk dalidir.
b) Içtihada dayalidir.
c) Tedvin edilmistir.
d) Bagimsiz bir hukuk dalidir.
e) Statüsel niteliktedir.
  Soru 18 Imtiyaz sözlesmesinin sona ermesi hâline iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmede öngörülen süre doldugunda sözlesme kendiliginden sona erer.
b) Imtiyazin düsürülmesiyle imtiyaz sözlesmesi sona erer.
c) Sözlesmenin feshiyle sözlesme de sona ermis olur.
d) Idare, kamu yarari gerektirdiginde, sözlesmecinin zararlarini tazmin etmeksizin imtiyazi geri alabilir.
e) Mahkemenin verecegi sözlesmeyi fesih karari ile de sözlesme sona erer.
  Soru 19 Yönetmelikle ilgili asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Bakanliklar hem yönetmelik hem de tüzük çikarabilir.
b) Anayasa’da Bakanlar Kurulunun yönetmelik çikarma yetkisi yazmamaktadir.
c) Yönetmelik düzenleyici bir idari islemdir.
d) Yönetmelik kanuna uygun olmak zorundadir.
e) Tüm yönetmelikler Resmî Gazete’ de yayimlanmaz.
  Soru 20 Idarenin sözlesmeleri ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi söylenemez?
  a) Taraflarindan birinin idare oldugu her sözlesme idari sözlesme degildir.
b) Konusu kamu hizmeti olan her sözlesme idari sözlesmedir.
c) Idarenin özel hukuk sözlesmesinden dogan uyusmazlik, adli yargida çözülür.
d) Idare, kamu ihale usullerine göre özel hukuk sözlesmesi yapar.
e) Idari sözlesmelerde idare üstün ve ayricaliklidir.
      IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -5   Asagidakilerden hangisi idari fonksiyona dâhildir?
  a) Hâkimin bosanma karari vermesi
b) TBMM’nin kanun çikarmasi
c) Basbakan’in Avrupa Konseyi toplantisina katilmasi
d) Valinin valilikte kullanilmak üzere kâgit satin almasi
e) Bakanin bakanlik personelini atamasi
  Soru 2
 1. Ihale komisyonu, ihaleye hazirlik asamasinda olusturulur. II. Ihale komisyonu, ihaleyi hazirlik asamasinda iptal edebilir. III. Ihalenin iptaline iliskin ihale komisyonu kararina karsi yargi yolu kapalidir. IV. Ekonomik açidan en avantajli teklifi veren istekli, sözlesmeyi imzalamazsa ihale iptal edilir. Kamu ihale sürecine iliskin yukaridakilerden hangisi ya da hangileri yanlistir?
  a) Yalniz I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) II, III ve IV
  Soru 3 Bir ilde kamu düzeninin saglanmasindan asagidakilerden hangisi sorumludur?
  a) Emniyet Amiri
b) Il Emniyet Müdürü
c) Vali
d) Milletvekili
e) Içisleri Bakani
  Soru 4 Cumhurbaskani ile ilgili asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) T.C. Anayasasi’na göre Cumhurbaskani halk tarafindan seçilir.
b) Cumhurbaskani olabilmek için milletvekili olmak sart degildir.
c) Bir kimse üst üste en fazla iki defa Cumhurbaskani seçilebilir.
d) Cumhurbaskani olabilmek için 40 yasini doldurmus olmak gerekir.
e) Cumhurbaskani olabilmek için daha önce milletvekilligi yapmis olmak gerekir.
  Soru 5 Asagidakilerden hangisi il özel idaresinin organlarindan biridir?
  a) Ihtiyar heyeti
b) Il genel meclisi
c) Il genel idaresi
d) Kaymakam
e) Belediye baskani
  Soru 6 Asagidakilerden hangisi bilim, teknik, kültür, sanat ve yüksekögretim gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmus kamu kurumlarindan biri degildir?
  a) Türkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitüsü
b) Türkiye Bilimler Akademisi
c) Türkiye Isbirligi ve Kalkinma Idaresi Baskanligi
d) Atatürk, Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu
e) Türkiye Barolar Birligi
  Soru 7 Idare ve özel hukuk kisisi arasindaki sözlesmeye göre, idare tarafindan kurulan bir kamu hizmetinin bedeli hizmetten yararlananlardan alinmak ve idare ile paylasilmak suretiyle özel kesim tarafindan yürütülmesi …………. olarak adlandirilmaktadir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?
  a) kamu hizmeti imtiyaz sözlesmesi
b) yap-islet-devret sözlesmesi
c) yap-islet sözlesmesi
d) müsterek emanet sözlesmesi
e) kamu özel ortakligi sözlesmesi
  Soru 8 Idari hizmet sözlesmesine iliskin olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Bir kamu hizmetinin önceden kararlastirilan belli bir bedel karsiligi özel hukuk kisisi tarafindan, kendi adina yürütülmesidir.
b) Bir kamu hizmetinin, kâr ve zarari özel hukuk kisisine ait olmak üzere ve hizmet bedelinin hizmetten yararlananlardan alinmak kosuluyla gördürülmesidir
c) Bir kamu hizmetinin özel hukuk kisilerine verilen ruhsat ile yürütmesidir.
d) Bir kamu hizmetinin kâr ve zarari idareye ait olmak üzere ve özel hukuk kisisine gelir üzerinden bir pay verilmek suretiyle gördürülmesidir.
e) Idare ile isçi niteligi tasimayan kamu görevlileri arasinda yapilmakta olan sözlesmedir.
  Soru 9 Asagidaki sözlesmelerden hangisi idarenin yaptigi bir idari sözlesme degildir?
  a) Imtiyaz sözlesmeleri
b) Orman isletme sözlesmeleri
c) Kamu ihale sözlesmeleri
d) Iltizam sözlesmeleri
e) Müsterek emanet sözlesmeleri
  Soru 10
 1. Ilçede hem devletin hem hükûmetin temsilcisidir.
 2. Bakanlar Kurulunun imzasi ve Cumhurbaskani’nin onayi ile atanir.
III. Istisnai memurdur.
 1. Ilçede en üst hiyerarsik amirdir.
 2. Genel emir çikarma yetkisine sahiptir.
Kaymakamla ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?
  a) Yalniz IV
b) I ve IV
c)  IV ve V
d) I, II ve III
e) II, III ve IV
  Soru 11 Asagidakilerden hangisi Basbakanlik merkez teskilatinin ana hizmet birimlerden biridir?
  a) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterligi
b) Millî Istihbarat Teskilati Müstesarligi
c) Toplu Konut Idaresi Baskanligi
d) Türkiye Yatirim Destek ve Tanitim Ajansi Baskanligi
e) Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi sözlesmelerde idareye taninan hak ve yetkilerden biridegildir?
  a) Denetleme ve yönlendirme yetkisi
b) Dürüst ifa yetkisi
c) Tek yanli degisiklik yapma yetkisi
d) Hizmet yararina fesih yetkisi
e) Yaptirim uygulama yetkisi
  Soru 13 Asagidakilerden hangisi yerinden yönetimin sakincalarindan biri degildir?
  a) Devlet yönetiminden kopmaya neden olabilmesi
b) Mali denetimin güçlügü
c) Ülkenin her yerinde kamu hizmetlerinin esit sunulmasi
d) Partizanliga neden olmasi
e) Mali imkânlarin kisitli olmasi
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi bagimsiz idari otoritedir?
  a) SGK
b) EPDK
c) TRT
d) TKI
e) TODAIE
     
Soru 15 Asagidakilerden hangisi idare hukukunun yazili kaynaklari arasinda yer almaz?
  a) Anayasa
b) Kanun
c) Tüzük
d) Yönetmelik
e) Örf ve âdet
     
  Soru 16 Asagidakilerin hangisi karma bir idari islemdir?
  a) Kaymakam atamasi
b) Disiplin kurulunun disiplin cezasi vermesi
c) Saglik Bakanliginin yönetmelik çikarmasi
d) Valinin genel emir vermesi
e) Milli Egitim Bakani’nin ögretmen atamasi
  Soru 17 Asagidakilerden hangisi tekelli yürütülen bir kamu hizmetidir?
  a) Saglik hizmetleri
b) Egitim hizmetler
c) Demir yolu hizmetleri
d) Sanayi hizmetleri
e) Tarim hizmetleri
  Soru 18 Somut belli bir seye, duruma ya da kisiye yönelik olan islemlere bireysel islemler denir. Buna göre asagidakilerden hangisi bireysel islem degildir?
  a) Memuriyet kosullarini tasiyan birini memuriyete atama
b) Memur hakkinda verilen emekliye sevk karari
c) Bir tasinmaz hakkinda kamulastirma karari
d) Bakanligin çikarmis oldugu genelge
e) Ögrenciye verilen disiplin cezasi
  Soru 19 Idari islemin kaldirilmasina iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Kaldirma tamamen veya kismen olabilir.
b) Kaldirma açik olabilecegi gibi zimni de olabilir.
c) Islemin düzenleyici ya da bireysel olmasi fark etmez.
d) Üst makam, astin islemini ilga etme yetkisine sahiptir.
e) Kaldirilan islem ilerisi için hukuk âleminden kalkmis olur.
  Soru 20 Temel hak ve özgürlüklerin sinirlandirilmasina iliskin asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel sinirlama nedenlerine göre sinirlandirilabilir.
b) Ancak Kanun’la sinirlandirilabilir.
c) Sinirlamalar Anayasa’nin sözüne ve ruhuna uygun olmalidir.
d) Sinirlamalar demokratik toplum düzenine uygun olmalidir.
e) Sinirlamalar ölçülülük ilkesine uygun olmalidir.
    IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -6     SORU:1 Tüzük asagidaki organlarin hangisi tarafindan çikarilabilir?
  a) Bakanlar Kurulu
b) Basbakan
c) Cumhurbaskani
d) Bakanliklar
e) Belediyeler
  Soru 2 Uzmanlik veya ileri teknoloji gerektiren islerde, idarenin belli isteklileri davet ederek sözlesme yapmasi usulü asagidakilerden hangisinde verilmistir?
  a) Pazarlik usulü
b) Açik ihale usulü
c) Dogrudan temin usulü
d) Belli istekliler arasinda ihale usulü
e) Tasarim yarismalari usulü
  Soru 3 Son degisiklerle GAP Idaresinin görev süresi kaç yila uzatilmistir?
  a) 15
b) 17
c) 20
d) 28
e) 35
  Soru 4 Asagidakilerden hangisi bir yerel yönetimdir?
  a) BDDK
b) RTÜK
c) Ilçe
d) Bucak
e) Belediye
     
  Soru 5 Asagidakilerden hangisi basit bir idari islem degildir?
  a) Memurun görev yerinin degistirilmesi
b) Ögretmenin girecegi derslerin müdür tarafindan belirlenmesi
c) Dekanin ögrenciye uyarma cezasi vermesi
d) Valinin atanmasi
e) Kaymakamin köylünün menfaatine olmayan muhtarin islemini iptal etmesi
  Soru 6 Genel emir çikarma yetkisi asagidakilerden hangisine aittir?
  a) Vali
b) Danistay
c) Kaymakam
d) Bakan yardimcisi
e) Bucak müdürü
  Soru 7 Ilçe idaresi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ilçe idaresi kanunla kurulur.
b) Ilçe idaresinin basinda kaymakam bulunur.
c) Ilçe müdürleri valilik ile dogrudan yazisabilirler.
d) Ilçe müdürü ile kaymakam arasinda hiyerarsi iliskisi vardir.
e) Ilçe müdürü ile bakanlik arasinda hiyerarsi iliskisi vardir.
  Soru 8 Asagidakilerden hangisi yas haddini dolduran memurun emekli edilmesi konusunda idarenin sahip oldugu yetkidir?
  a) Bagli yetki
b) Takdir yetkisi
c) Açik yetki
d) Sinirsiz yetki
e) Kanuni yetki
  Soru 9 Asagidaki ülkelerin hangisinde idari rejim sistemi yer almaz?
  a) Fransa
b) Almanya
c) Italya
d) Ingiltere
e) Ispanya
  Soru 10 Asagidakilerden hangisi Cumhurbaskani’nin Anayasa’nin 104. maddesinde sayilan idari nitelikte görev ve yetkilerinden biri degildir?
  a) Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, arastirma ve denetleme emri vermek
b) Yüksekögretim Kurulu üyelerini ve baskanini seçmek ve atamak
c) Millî Güvenlik Kurulunu toplantiya çagirmak
d) Üniversite rektörlerini seçmek ve atamak
e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kuruluna üye seçmek
  Soru 11 Asagidaki fakültelerden hangisinden mezun olan kisi kaymakam olarak atanamaz?
  a) Hukuk
b) Siyasi bilgiler
c) Iktisadi idari bilimler fakültesi
d) Isletme
e) Tip
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi bilimsel, teknik ve kültürel bir kamu kurumudur?
  a) TCDD
b) SGK
c) Basin ilani
d) TSE
e) ÇAY-KUR
  Soru 13 Idare hukukunda yetkiye iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Yetki, mutlaka bir hukuk kurali ile verilmis olmalidir.
b) Idare hukukunda, idarenin yetkisizligi asildir.
c) Yetkinin kiyas yoluyla varligi kabul edilebilir.
d) Idarenin yetkileri, bagli yetki ve takdir yetkisidir.
e) Idare hukukunda, yetkide paralellik ilkesi geçerlidir.
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklari arasinda yer almaz?
  a) Anayasa
b) Kanun
c) Kanun hükmünde kararname
d) Tüzük
e) Sosyal medya
Soru 15 Karsi tarafa, götürü ya da orantili bir kazanç ya da ücret karsiliginda belli biridari hizmetin gördürülmesini öngören sözlesmelere ne ad verilir?
  a) Mali iltizam sözlesmeleri
b) Kamu borçlanma sözlesmeleri
c) Kamu hizmeti imtiyaz sözlesmeleri
d) Yeralti ve yerüstü servetlerine iliskin isletme sözlesmeleri
e) Orman isletme sözlesmeleri
  Soru 16 Asagidakilerden hangisi baskent teskilati içinde yer alan birimlerden biri degildir?
  a) Cumhurbaskanligi
b) Basbakanlik
c) Adalet Bakanligi
d) Anayasa Mahkemesi
e) Danistay
  Soru 17
 1. Kitap çikarmak II. Internet kafe açmak III. Sinema açmak IV. Gazino açmak V. Toplanti ve gösteri yürüyüsü yapmak Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri izin usulüne göre yürütülmesi gereken faaliyetlerden degildir?
  a) Yalniz I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) Yalniz IV
e) I ve V
  Soru 18 Asagidakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin özelliklerinden biri degildir?
  a) Idarenin sorumlu tutulamamasi
b) Idarenin yargisal denetimi
c) Kanunlarin Anayasa’ya uygunlugunun denetlenmesi
d) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altina alinmasi
e) Kuvvetler ayriligi
  Soru 19 Asagidaki idari sözlesmelerden hangisi Anayasa’nin açik hükmü sebebiyle yapilamaz?
  a) Mali iltizam sözlesmeleri
b) Maden isletme sözlesmeleri
c) Orman isletme sözlesmeleri
d) Kamu hizmeti imtiyaz sözlesmeleri
e) Kamu borçlanma sözlesmeleri
  Soru 20 Belediye meclisinin toplanti ve çalisma usulüne iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Seçim sonuçlarinin ilanini takip eden besinci gün kendiliginden toplanir.
b) Bir aylik tatil hariç, her ayin ilk haftasi mutat toplanti yerinde toplanir.
c) Üye tam sayisiyla toplanir ve katilanlarin salt çogunluguyla karar verir.
d) Belediye Baskani acil durumlarda meclisi toplantiya çagirabilir.
e) Gündem, belediye baskani tarafindan belirlenir ve üyelere önceden bildirilir.
      IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -7     Asagidakilerden hangisi idari islemin özelliklerinden biri degildir?
  a) Icraidir.
b) Hukuka uygunluk karinesinden yararlanir.
c) Yargi denetimine tabidir.
d) Uygulanabilir niteliktedir.
e) Yargi karari niteligindedir.
  Soru 2 Idare hukukunda önceden kurallarla belirlenmis, genel hukuki durumlarin (vatandaslik, ögrencilik, memurluk, emeklilik vs.) varligi idare hukukunun hangi özelligi ile ilgilidir?
  a) Idare hukukunun daginik olmasi
b) Idare hukukunun içtihadi olmasi
c) Idare hukukunun bagimsiz olmasi
d) Idare hukukunun statüsel olmasi
e) Idare hukukunun esitsizliginin olmasi
    Soru 3 Asagidakilerden hangisi Anayasa’da adi geçen düzenleyici islemlerden biridir?
  a) Yönetmelik
b) Yönerge
c) Genelge
d) Genel emir
e) Teblig
  Soru 4 Kamu tüzel kisiligi ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi söylenemez?
  a) Kamu tüzel kisiligi dogrudan Anayasa ile kurulmus olabilir.
b) Kamu tüzel kisiligi kanunla veya kanunun açikça verdigi yetki ile kurulabilir.
c) Belediye bir kamu tüzel kisisidir ve kamu hukukuna tabidir.
d) Il özel idaresi bir kamu tüzel kisisidir ve özel hukuka tabidir.
e) Köy, bir kamu tüzel kisisidir ve kamu hukukuna tabidir.
  Soru 5 Polis ve jandarma arasindaki ayrim hangi bakimdan yapilmaktadir?
  a) Adli kolluk-idari kolluk
b) Genel idari kolluk- özel idari kolluk
c) Suçla ilgili olup olmama
d) Görev yapilan yer
e) Önleyici görev-bastirici görev
    Soru 6 Asagidakilerden hangisi Basbakan’in idari görevleri arasinda yer almaz?
  a) Bakanlar Kuruluna baskanlik etmek
b) Bakanliklar arasinda is birligini saglamak
c) Bakanlari ve rektörleri atamak
d) Bakanlarin görevlerini yerine getirmelerini gözetmek
e) Milli Güvenlik Kuruluna katilmak
  Soru 7 Kanunla idari islem yapma yetkisine sahip makam, kisi ya da kurula önceden belirlenmis sebep ve konuda belirli yönde islem yapma yükümlülügü getirilmis ise buna ……..... ............ denir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?
  a) yetki ve usulde paralellik
b) kamu yarari
c) kamu gücü
d) gerekçe
e) bagli yetki
  Soru 8 Idari vesayet ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Emir ve talimat verme yetkisini içerir.
b) Istisnai bir yetkidir.
c) Hukuka uygunluk ve yerindelik denetimini içerir.
d) Dogal bir yetkidir
e) Kural olarak iki kamu tüzel kisisi arasinda bulunan bir iliskidir.
  Soru 9 Asagidakilerden hangisi kamu hizmetine egemen olan ilkelerden biri degildir?
  a) Süreklilik ve düzenlilik
b) Degismezlik
c) Nesnellik
d) Esitlik
e) Bedelsizlik
  Soru 10 Anayasa’nin 107. maddesine göre, Cumhurbaskanligi Genel Sekreterliginin kurulusu, teskilat ve çalisma esaslari, personel atama islemleri asagidakilerden hangisi ile düzenlenir?
  a) Kanun
b) Kanun hükmünde kararname
c) Cumhurbaskanligi kararnamesi
d) Tüzük
e) Yönetmelik
Soru 11 Asagidakilerden hangisi kamu düzeninin saglanmasi için yürütülen faaliyetleri ve bu faaliyetleri gerçeklestiren teskilat ve görevlileri ifade eder?
  a) Iltizam
b) Emprevizyon
c) Kolluk
d) Istimval
e) Fait du Prince (Fedüprens)
  Soru 12 Anayasa’da ismen belirtilen tasra örgütlenmesi asagidakilerden hangisidir?
  a) Il
b) Ilçe
c) Bucak
d) Köy
e) Belediye
  Soru 13 Il genel meclisi üyeliginin sona ermesi hâllerine iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Valinin gerekli görmesi hâlinde, il genel meclisi üyeligine son vermesi mümkündür.
b) Ölüm ve istifa hâllerinde üyelik kendiliginden sona erer.
c) Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birlesim günü toplantiya katilmayan üyenin üyeliginin düsmesine karar verilir.
d) Özürsüz veya izinsiz olarak bir yil içinde yapilan toplantilarin yarisina katilmayan üyenin üyeliginin düsmesine karar verilir.
e) Üyelige seçilme yeterliliginin kaybedilmesi durumunda Danistay tarafindan üyeligin düsmesine karar verilir.
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi Baskent Teskilatinin yardimci kuruluslarindan biri degildir?
  a) Danistay
b) Yargitay
c) Sayistay
d) Millî Güvenlik Kurulu
e) Ekonomik Sosyal Konsey
  Soru 15 Idari islemlerde asagidakilerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?
  a) Islemin yeri
b) Islemin zamani
c) Islemin kanun yollari
d) Islemin usulü
e) Islemin amaci
  Soru 16 Kamu hizmetlerinin dogrudan dogruya devlet ya da diger kamu tüzel kisileri tarafindan, kendi örgütleri, kendi araç gereci ve personeli ile yürütülmesi usulüne ……...... ............... denir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?
  a) emanet usulü
b) müsterek emanet usulü
c) ruhsat usulü
d) imtiyaz usulü
e) iltizam usulü
  Soru 17 Anayasa’ya göre asagidakilerden hangisinin yürütme organina dâhil olup da idarenin disinda kaldigi söylenebilir?
  a) Mahallî idareler
b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
c) Diyanet Isleri Baskanligi
d) Bakanlar Kurulu
e) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari
  Soru 18 Tüzük metninde yürürlük maddesi bulunmadigi takdirde, Resmî Gazetede yayimini takiben kaç gün sonra yürürlüge girer?
  a) 7
b) 15
c) 30
d) 45
e) 60
  Soru 19 Idari kollukla ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bakanlar Kurulu, genel idari kolluk makamidir.
b) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, genel idari kolluk makamidir.
c) Vali, genel idari kolluk makamidir.
d) Belediye meclisi, mahallî idare kolluk makamidir.
e) Muhtar, mahallî idare kolluk makamidir.
  Soru 20 Asagidakilerden hangisi kamu ihalelerine hâkim olan ilkelerden degildir?
  a) Saydamlik Ilkesi
b) Rekabetin Önlenmesi Ilkesi
c) Gizlilik Ilkesi
d) Güven Ilkesi
e) Esit Muamele Ilkesi
          IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -8       Asagidakilerden hangisi kamu ihalelerine egemen olan ilkelerden biri degildir?
  a) Aleniyet Ilkesi
b) Esitlik Ilkesi
c) Gizlilik Ilkesi
d) Rekabet Ilkesi
e) Kamuoyu Ilkesi
  Soru 2
 1. Ihale, ihale komisyonu tarafindan degil; ihale yetkilisi tarafindan iptal edilebilir.
 2. Kararin hukuka aykiri oldugunu düsünen ilgililer, 60 gün içinde adli yargida dava açabilir.
III. Ihale komisyonu ihaleyi iptal edebilir ve bu karara karsi dava açilamaz.
 1. Kararin hukuka aykiri oldugunu düsünen ilgililer, idari basvuruda bulunmadan dava açamaz.
 2. Kararin hukuka aykiri oldugunu düsünen ilgililer, 60 gün içinde idari yargida dava açabilir.
Ihale ilan eden bir kamu kurumuna gelen tüm teklifler ihale komisyonunca reddedilerek ihale iptal edilmis ise, iptal karari ile ilgili olarak yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?  
a) Yalniz V
b) II ve III
c) I ve IV
d) II ve IV
e) IV ve V
  Soru 3 Imtiyaz sözlesmelerinde imtiyaz sahibinin hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Idareden zararinin paylasilmasini isteyebilir.
b) Kamu hizmetini baskasina gördürebilir.
c) Idareden lehine kamulastirma isteyebilir.
d) Idareden sözlesmenin degisen sartlara uyarlanmasini isteyebilir.
e) Kamu hizmetinden yararlananlardan ücret talep edebilir.
  Soru 4 Asagidakilerden hangisi, merkezî idarenin baskent örgütlenmesi birimlerinden biridir?
  a) Bucak müdürü
b) Vali
c) Nüfus ve Vatandaslik Isleri Genel Müdürlügü
d) Il idare kurulu
e) Ilçe idare kurulu
  Soru 5 “Idarenin bütün eylem ve islemleri yargi denetimine tabidir.” kurali asagidakiilkelerden hangisi ile ilgilidir?
  a) Sosyal devlet
b) Esitlik
c) Terinden yönetim
d) Hukuk devleti
e) Laiklik
  Soru 6 Asagidakilerden hangisi hizmet bakimindan yerinden yönetim kuruluslarinin faaliyet konularina göre siniflandirilmasinda yer almaz?
  a) Idari kamu kurumlari
b) Iktisadi kamu kurumlari
c) Siyasi kamu kurumlari
d) Sosyal kamu kurumlari
e) Bilimsel, kültürel ve teknik kamu kurumlari
  Soru 7 Asagidakilerden hangisi düzenleyici kolluk islemlerinin özelliklerinden biridegildir?
  a) Emredici olmasi
b) Önleyici olmasi
c) Uyulmasi zorunlu olmasi
d) Koruyucu olmasi
e) Uyulmasi zorunlu olmamasi
  Soru 8 Kamu hizmetinden yararlananlarin hizmetin örgütlenis ve isleyisinde yapilacakyeni düzenlemeler karsisinda kazanilmis hak iddiasinda bulunamamalari kamuhizmetinin hangi özelliginden kaynaklanir?
  a) Süreklilik ve düzenlilik
b) Nesnellik
c) Degiskenlik
d) Esitlik
e) Bedelsizlik
  Soru 9 Il genel meclisi üyeleri kaç yilda bir seçilir?
  a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
  Soru 10 Idarenin tek tarafli bir karari ile kisinin tasinmazini kamulastirarak elinden alabilmesi, onun hangi özelligini belirtir?
  a) Esitlik
b) Serbestlik
c) Kamu gücü ayricaliklarina sahip olma
d) Kanunilik
e) Özel yarar gayesi gütme
  Soru 11 Olaganüstü dönemlerde asagidaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi için Anayasa’ya aykiri tedbirler alinamaz?
  a) Mülkiyet hakki
b) Yasama hakki
c) Haberlesme hürriyeti
d) Seyahat hürriyeti
e) Çalisma hakki
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi kamu hizmetlerinin görülme usullerinden biri degildir?
  a) Istihlak usulü
b) Müsterek emanet usulü
c) Ruhsat (izin) usulü
d) Iltizam usulü
e) Imtiyaz usulü
  Soru 13 Asagidakilerden hangisi olaganüstü hâl ilaninin sonuçlarindan birisidir?
  a) KHK çikarma yetkisinin genislemesi
b) Temel haklarin sinirsiz kullanilmasi
c) Yasam hakkinin kisitlanabilmesi
d) Cezalarin geçmise yürütülebilmesi
e) Kisinin mahkeme karari olmaksizin suçlu sayilabilmesi
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi uçak ve harp gemisi alimi, baraj, enerji santrali gibi özelligi bulunan ihalelerde, teknik yeterlilikleri idarece tespit edilmis en az üç istekli arasinda yapilan ihale türüdür?
  a) Kapali teklif usulü
b) Belli istekliler arasinda kapali teklif usulü
c) Açik teklif usulü
d) Pazarlik usulü
e) Yarisma usulü
  Soru 15 Asagidakilerden hangisi bir yerinden yönetim birimi degildir?
  a) BDDK
b) EPDK
c) Bucak
d) Belediye
e) Köy
  Soru 16 Yararlandirici ve hukuka aykiri islemler hangi süre içinde geri alinabilir?
  a) 7 gün
b) Bir ay
c) 15 gün
d) 45 gün
e) 60 gün
  Soru 17 Bakanlar Kuruluna iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri esas itibariyla siyasidir.
b) Bakanlar Kurulunun asil görevi genel siyaseti yürütmektir.
c) Anayasa ve kanunlarca Bakanlar Kuruluna idari nitelikte görevler de verilmistir.
d) Bakanlar Kurulu merkezî yönetimin tasra teskilatinda yer almaktadir.
e) Bakanlar Kurulu Basbakan’in baskanliginda toplanir ve çalisir.
  Soru 18 Asagidakilerden hangisi, idare hukukunun özelliklerinden biridir?
  a) Roma Hukuku’na dayanan bir hukuk dalidir.
b) Idare ilk ortaya çiktigi andan itibaren idare hukuku vardir.
c) Bütün kurallari kanunlastirilmistir.
d) Içtihada dayali bir hukuk dalidir.
e) Özel hukuk kurallari ile ayni içeriktedir.
  Soru 19 Asagidakilerden hangisi izin usulüne tabi bir faaliyettir?
  a) Dernek kurmak
b) Siyasi parti kurmak
c) Internet kafe açmak
d) Toplanti ve gösteri yürüyüsü düzenlemek
e) Kitap bastirmak
  Soru 20 Belli bir il, belde veya köy sinirlari içinde yasayan kisilere sunulan kamuhizmetlerine ne ad verilir?
  a) Evrensel kamu hizmetleri
b) Ulusal kamu hizmetleri
c) Bölgesel kamu hizmetleri
d) Yerel kamu hizmetleri
e) Sinirli kamu hizmetleri
        IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -9   SORU:1 Türkiye’de siyasi polis olarak kolluk faaliyetlerini yerine getirmekle görevli kurum asagidakilerden hangisidir?
  a) Emniyet Genel Müdürlügü
b) Jandarma Genel Müdürlügü
c) Millî Istihbarat Teskilati
d) Içisleri Bakanligi
e) Genelkurmay Baskanligi
  Soru 2 Anayasa’ya göre asagidaki sözlesme türlerinden hangisini yapmak mümkün degildir?
  a) Kamu hizmeti imtiyaz sözlesmeleri
b) Mali iltizam sözlesmeleri
c) Orman isletme sözlesmeleri
d) Idari hizmet sözlesmeleri
e) Yer alti ve yer üstü servetlerini isletme sözlesmeleri
  Soru 3 Asagidakilerden hangisi yükümlendirici bir idari islem degildir?
  a) AÖF’ne kayitli ögrencinin harç ödemesine iliskin karar
b) Bakkal Riza’ya Maliye Bakanliginca vergi tahakkuk ettirilmesi
c) Memur Maksut’a disiplin cezasi verilmesi
d) Köy ihtiyar heyetinin imece karari almasi
e) AÖF’ne kayitli ögrencinin mezun edilmesi
  Soru 4 Asagidakilerden hangisi idari sözlesmelerden biri degildir?
  a) Idarenin alim satim sözlesmeleri
b) Idari hizmet sözlesmeleri
c) Kamu istikraz sözlesmeleri
d) Müsterek emanet sözlesmeleri
e) Iltizam sözlesmeleri
  Soru 5 Hiyerarsi yetkisi ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi söylenemez?
  a) Üst, astin memuriyet durumuna iliskin islemler yapabilir.
b) Üst, astin islemlerinin hukuka uygunlugunu denetleyebilir.
c) Üst, astin islemlerinin yerindeligini denetleyebilir.
d) Üst, asta emir ve talimat verebilir.
e) Üst, astin yerine geçerek islem tesis edebilir.
  Soru 6 Asagidakilerin hangisi merkezî idarenin baskent örgütünün en üst hiyerarsik amiridir?
  a) Vali
b) Bakan
c) Bakan yardimcisi
d) Kaymakam
e) Genel müdür
  Soru 7 Mahallî idarelerin seçilmis organlarinin organlik sifatlarini kaybetmeleri asagidakilerden hangisi ile gerçeklesir?
  a) Yargi karari
b) Üçlü kararname
c) Bakanlar kurulu kararnamesi
d) Içisleri bakani onayi
e) Basbakan oluru
  Soru 8
 1. Cumhurbaskaninin tek basina yapmis oldugu islemler II. HSYK’nin meslekten ihraç kararlari III. Sayistayin kesin hüküm niteligindeki kararlari IV. YAS’in meslekten ihraç kararlari Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri aleyhine yargi denetimi yapilabilir?
  a) Yalniz II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II ve IV
e) Yalniz IV
  Soru 9 Idare hukukunda yetkiye iliskin yapilan siniflandirmaya asagidakilerden hangisi girmez?
  a) Kisi bakimindan yetki
b) Makam bakimindan yetki
c) Konu bakimindan yetki
d) Yer bakimindan yetki
e) Zaman bakimindan yetki
  Soru 10 Kamu hizmetlerine egemen olan ilkelerle ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kamu hizmetleri sürekli ve düzenli olarak sunulur.
b) Kamu hizmetlerinden yararlananlar, hizmetin sürmesi için kazanilmis hak iddiasinda bulunabilirler.
c) Tüm kamu hizmetleri bedelsiz olarak sunulmayabilir.
d) Idare, kamu hizmetinin sunumunda nesnel davranir.
e) Bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanmasinda mutlak esitlik gözetilmez.
  Soru 11 Asagidakilerden hangisi genel idari kolluk makamidir?
  a) Kaymakam
b) Belediye baskani
c) Belediye encümeni
d) Köy miuhtari
e) Gümrük müdürü
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi ilçe idare kurulunda yer almaz?
  a) Yazi isleri müdürü
b) Mal müdürü
c) Ilçe milli egitim müdürü
d) Hükümet tabibi
e) Tarim ve köyisleri
  Soru 13 Asagidakilerden hangisinde asil yetki sahibi kisi yetkilerini kullanmaya devamedebilir?
  a) Hastalik izni
b) Yetki devri
c) Imza devri
d) Geçici olarak görevden uzaklastirilma
e) Yillik izin
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi idari sözlesmelerin özelliklerinden biri degildir?
  a) Taraflarindan en az birisinin mutlaka idare olmasi
b) Idarenin idare hukuku kurallarina göre sözlesmeyi yapmis olmasi
c) Taraflar arasindaki uyusmazliklarin kural olarak adli yargida görülmesi
d) Taraflar arasinda Esitlik Ilkesi ’ne yer verilmemesi
e) Sözlesmenin konusunun kural olarak bir kamu hizmetine katilma olmasi
  Soru 15 Asagidakilerden hangisi yas haddini dolduran memurun emekli edilmesi konusunda idarenin sahip oldugu yetkidir?
  a) Bagli yetki
b) Takdir yetkisi
c) Açik yetki
d) Sinirsiz yetki
e) Kanuni yetki
  Soru 16 Asagidakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun idari nitelikli görevlerinden biri degildir?
  a) Vatandasliga kabul etmek ve vatandasliktan çikarmak
b) Millî güvenligi saglamak
c) Yüksekögretim Kuruluna üye seçmek
d) Uluslararasi anlasmalari imzalamak
e) Cumhurbaskanligi baskanliginda toplanarak olaganüstü hâl ya da sikiyönetim ilan etmek
  Soru 17 Yararlandirici ve hukuka aykiri islemler hangi süre içinde geri alinabilir?
  a) 7 gün
b) Bir ay
c) 15 gün
d) 45 gün
e) 60 gün
  Soru 18 Bir kamu hizmetinin, kanunla hangi kamu tüzel kisisi yüklenmisse yine o kamu tüzel kisisi tarafindan kendi elemanlari, araç gereçleri ve imkânlari ile yürütülmesine ne ad verilir?
  a) Izin usulü
b) Emanet usulü
c) Imtiyaz usulü
d) Ruhsat usulü
e) Müsterek emanet usulü
  Soru 19 Asagidakilerden hangisi Anayasa’da kamu tüzel kisisi olarak belirtilmemistir?
  a) Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu
b) TRT
c) Üniversiteler
d) Ilçe
e) Köy
  Soru 20 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laiklik anlayisiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Türkiye’de laiklik Bati tarzi laiklik anlayisindan farklidir.
b) Türkiye’de devletin resmî bir dini yoktur.
c) Türkiye’de devlet idaresi dinî kurallara göre belirlenemez.
d) Türkiye’de din isleri kamu hizmeti olarak sunulamaz.
e) Türkiye’de toplumsal iliskiler dinî kurallar esas alinarak düzenlenemez.
      IDARE HUKUKU ARA/VIZE SINAVI – TEST -10     Soru :1 Asagidaki kavram-açiklama eslestirmelerinden hangisi yanlistir?
  a) Sart (durum) islem - Belli bir statüye sokan, o statüde devami saglayan ya da statüden çikaran islem
b) Öznel islem - Sonucu, kisinin sübjektif durumlarina göre degisiklik arz eden idari islem
c) Düzenleyici islem - Genel, soyut, kisisel olmayan, sürekli, uygulanmakla bitmeyen hukuki islem
d) Idari islem - Idarenin üstlendigi faaliyetleri yerine getirirken yaptigi maddi tasarruflar
e) Birel islem - Somut belli bir seye, duruma ya da kisiye yönelik, konusu, muhatabi belli olan islem
  Soru 2 Asagidaki sözlesmelerden hangisi idarenin yaptigi bir idari sözlesme degildir?
  a) Imtiyaz sözlesmeleri
b) Orman isletme sözlesmeleri
c) Kamu ihale sözlesmeleri
d) Iltizam sözlesmeleri
e) Müsterek emanet sözlesmeleri
  Soru 3 Idare ile özel hukuk kisisi arasinda yapilan sözlesme çerçevesinde kurulmus bir kamu hizmetinin özel hukuk kisisi tarafindan isletilmesi usulü asagidakilerin hangisinde verilmistir?
  a) Emanet usulü
b) Müsterek emanet usulü
c) Iltizam usulü
d) Imtiyaz usulü
e) Izin usulü
  Soru 4 Asagidaki fakültelerden hangisinden mezun olan kisi kaymakam olarakatanamaz?
  a) Hukuk
b) Siyasi bilgiler
c) Iktisadi idari bilimler fakültesi
d) Isletme
e) Tip
  Soru 5 Tüzük metninde yürürlük maddesi bulunmadigi takdirde, Resmî Gazete’de yayimini takiben kaç gün sonra yürürlüge girer?
  a) 7
b) 15
c) 30
d) 45
e) 60
  Soru 6 Il özel idaresinin basi ve tüzel kisiliginin temsilcisi asagidakilerden hangisidir?
  a) Il encümeni
b) Kaymakam
c) Vali
d) Il genel meclisi
e) Il müdürü
  Soru 7 Imtiyaz sözlesmesinin sona ermesi hâline iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmede öngörülen süre doldugunda sözlesme kendiliginden sona erer.
b) Imtiyazin düsürülmesiyle imtiyaz sözlesmesi sona erer.
c) Sözlesmenin feshiyle sözlesme de sona ermis olur.
d) Idare, kamu yarari gerektirdiginde, sözlesmecinin zararlarini tazmin etmeksizin imtiyazi geri alabilir.
e) Mahkemenin verecegi sözlesmeyi fesih karari ile de sözlesme sona erer.
  Soru 8 Hiyerarsi ve idari vesayet yetkileri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Hiyerarsi yetkisinin kanunda ayrica belirtilmesine gerek yoktur.
b) Idari vesayet yetkisinin kanunda ayrica belirtilmesine gerek yoktur.
c) Hiyerarsi yetkisi, hem hukukilik hem de yerindelik denetimini içerir.
d) Merkezî idare, kamu tüzel kisileri üzerinde idari vesayet yetkisini kullanir.
e) Merkezî idare, tasra teskilati üzerinde hiyerarsi yetkisini kullanir.
  Soru 9 Asagidakilerden hangisi kolluk yetkisinin genisledigi hâllerden biri degildir?
  a) Olaganüstü hâl ilani
b) Seferberlik ilani
c) Bir ilde siddet olaylarinin artmasi
d) Savas ilani
e) Sikiyönetim hâli
  Soru 10 Asagidakilerden hangisi yükümlendirici bir idari islem degildir?
  a) AÖF’ne kayitli ögrencinin harç ödemesine iliskin karar
b) Bakkal Riza’ya Maliye Bakanliginca vergi tahakkuk ettirilmesi
c) Memur Maksut’a disiplin cezasi verilmesi
d) Köy ihtiyar heyetinin imece karari almasi
e) AÖF’ne kayitli ögrencinin mezun edilmesi
  Soru 11 Mahallî idarelerin seçilmis organlarinin organlik sifatlarini kaybetmeleri asagidakilerden hangisi ile gerçeklesir?
  a) Yargi karari
b) Üçlü kararname
c) Bakanlar kurulu kararnamesi
d) Içisleri bakani onayi
e) Basbakan oluru
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi bir yerinden yönetim birimi degildir?
  a) BDDK
b) EPDK
c) Bucak
d) Belediye
e) Köy
  Soru 13 Belli bir il, belde veya köy sinirlari içinde yasayan kisilere sunulan kamu hizmetlerine ne ad verilir?
  a) Evrensel kamu hizmetleri
b) Ulusal kamu hizmetleri
c) Bölgesel kamu hizmetleri
d) Yerel kamu hizmetleri
e) Sinirli kamu hizmetleri
  Soru 14 Idare hukukunda yetkiye iliskin asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir?
  a) Yetki, mutlaka bir hukuk kurali ile verilmis olmalidir.
b) Idare hukukunda, idarenin yetkisizligi asildir.
c) Yetkinin kiyas yoluyla varligi kabul edilebilir.
d) Idarenin yetkileri, bagli yetki ve takdir yetkisidir.
e) Idare hukukunda, yetkide paralellik ilkesi geçerlidir.
  Soru 15 Kanunla idari islem yapma yetkisine sahip makam, kisi ya da kurula önceden belirlenmis sebep ve konuda belirli yönde islem yapma yükümlülügü getirilmis ise buna ……..... ............ denir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?
  a) yetki ve usulde paralellik
b) kamu yarari
c) kamu gücü
d) gerekçe
e) bagli yetki
  Soru 16 Kamu hizmetlerinin dogrudan dogruya devlet ya da diger kamu tüzel kisileri tarafindan, kendi örgütleri, kendi araç gereci ve personeli ile yürütülmesi usulüne ……...... ............... denir. Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?
  a) emanet usulü
b) müsterek emanet usulü
c) ruhsat usulü
d) imtiyaz usulü
e) iltizam usulü
  Soru 17 Asagidakilerden hangisi genel idari kolluk makamidir?
  a) Kaymakam
b) Belediye baskani
c) Belediye encümeni
d) Köy miuhtari
e) Gümrük müdürü
  Soru 18 Idari kollukla ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bakanlar Kurulu, genel idari kolluk makamidir.
b) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, genel idari kolluk makamidir.
c) Vali, genel idari kolluk makamidir.
d) Belediye meclisi, mahallî idare kolluk makamidir.
e) Muhtar, mahallî idare kolluk makamidir.
  Soru 19 Asagidakilerden hangisi olaganüstü hâl ilaninin sonuçlarindan birisidir?
  a) KHK çikarma yetkisinin genislemesi
b) Temel haklarin sinirsiz kullanilmasi
c) Yasam hakkinin kisitlanabilmesi
d) Cezalarin geçmise yürütülebilmesi
e) Kisinin mahkeme karari olmaksizin suçlu sayilabilmesi
  Soru 20
 1. Orman Genel Müdürlügü, idari kamu kurumudur. II. Devlet Hava Meydanlari Isletmesi, idari kamu kurumudur. III. RTÜK; bilimsel teknik, kültürel kamu kurumudur. IV. YÖK, bagimsiz idari otoritedir. Kamu kurumlari ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri yanlistir?
  a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) II ve III
d) III ve IV
e) II, III ve IV
        BASARILAR…..    
         

Benzer Kitaplar