ATATÜRK ÜNIVERSITESI ADALET BÖLÜMÜ 2. SINIF IDARI YARGI DERSI (FINAL) KONU ÖZETLERI VE DENEME SINAVLARI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI ADALET BÖLÜMÜ 2. SINIF IDARI YARGI DERSI (FINAL) KONU ÖZETLERI VE DENEME SINAVLARI

Fevzi BOZKURT
Bilim


ÜNITE -- 8

YÜRÜTMENIN DURDURULMASI

 • Yürütmenin durdurulmasi karari, iptali için basvurulan idari islemin hukuka uygunluk karinesini askiya alarak uygulamasini en geç dava sonuçlanincaya kadar erteleyen idare hukukuna özgü bir yargi kararidir.
 • Iptal davasi açilmis olsa bile idari islemin uygulanmasi asil, hukuka aykiriligi konusunda kuskulari olan bir idari islemin ileride telafisi güç veya imkânsiz zararlarini ortadan kaldirmak için yürütülmesinin durdurulmasi ise istisnaidir.
 • Idari islemin uygulanmasi hâlinde telafisi güç veya imkânsiz zararlarin dogmasi ve idari islemin açikça hukuka aykiri olmasi sartlarinin birlikte gerçeklesmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasina karar verilebilir.
 • Idari islemin uygulanmasi hâlinde telafisi güç veya imkânsiz zarar, yürütmenin durdurulmasi karari verilmediginde ileride verilecek iptal kararinin anlamsiz hâle gelmesi, yani iptal kararindan sonra idari islem hiç yapilmamis gibi bir olgunun gerçeklesmesini engelleyen bir durum ortaya çikmasi halinde söz konusu olacaktir.
 • Idari islemin açikça hukuka aykiri olmasi ise, mahkemenin, dava dilekçesine ve bu dilekçeye eklenen belge ve delillere ilk bakista gözlemledigi hukuka aykiriklardir.
 • Idari Yargilama Usulü Kanunu, taraflara yürütmenin durdurulmasi kararlarina karsi itiraz edebilme imkâni tanimistir.
 • Itiraz mercilerinin vermis olduklari kararlar kesindir, bunlara karsi herhangi bir itiraz yolu söz konusu degildir.
DEGERLENDIRME SORULARI 1. Yürütmenin durdurulmasi karari ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Yürütmenin durdurulmasi karari iptali için basvurulan idari islemin hukuka uygunluk karinesini askiya alir. b) Yürütmenin durdurulmasi ancak bir iptal davasi ile birlikte talep edilebilir. c) Iptal davasindan ayri olarak açilan bir tam yargi davasinda yürütmenin durdurulmasi talep edilemez. d) Iptal davasi ön sartlar nedeniyle reddedilse dahi, eger yürütmenin durdurulmasi için gerekli olan kosullar varsa, yürütmenin durdurulmasi karari verilebilir. e) Yürütmenin durdurulmasi karari, idari islemin uygulanmasini en geç dava sonuçlanincaya kadar erteleyen, idare hukukuna özgü bir yargi kararidir. 2. Yürütmenin durdurulmasi karari ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Danistay’da veya idari mahkemelerde dava açilmasi, dava edilen idari islemin yürütülmesini durdurmaz. b) Yürütmenin durdurulmasi karari geçici bir tedbir niteligindedir. c) Eger iptal davasi reddedilirse, yürütmenin durdurulmasi karari kendiliginden ortadan kalkmaz. Iptali istenen islemi idare tekrar uygulamak istiyorsa, mahkemeden yeni bir karar almak zorundadir. d) Eger iptal davasi kabul edilir ve idari islem iptal edilirse, dava konusu islem geçmise etkili olarak ortadan kalkacagi için yürütmenin durdurulmasina gerek kalmaz. e) Vergi mahkemelerinde, vergi uyusmazliklarindan dogan bir dava açilirsa,yürütmenin durdurulmasi talep edilmese dahi, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunlarin zam ve cezalarinin dava konusu edilen bölümünün tahsil islemleri durur. 3. Yürütmenin durdurulmasina iliskin kararlara karsi itiraz, kararin tebligini izleyen günden itibaren kaç gün içinde yapilmalidir? a) 7 gün b) 10 gün c) 15 gün d) 30 gün e) 60 gün 4. Danistay Dava Dairelerince verilmis yürütmeyi durdurma kararlarina karsi itiraz edilecek merci asagidakilerden hangidir? a) Danistay Idari veya Vergi Dava Daireleri Kurullari b) Bölge Idare Mahkemesi c) Danistay 1. Dairesi d) Danistay Baskanlar Kurulu e) Içtihadi Birlestirme Kurulu 5. Idare mahkemelerince tek hâkim tarafindan verilen yürütmeyi durdurma kararlarina karsi itiraz edilecek merci asagidakilerden hangidir? a) Danistay Idari veya Vergi Dava Daireleri Kurullari b) Bölge Idare Mahkemesi c) Danistay 1. Dairesi d) Karari veren idare mahkemesi e) En yakin idare mahkemesi 6. Asagidakilerden hangisi yürütmeyi durdurma kararinin verilebilmesi için gerekli olan sekil sartlarindan biri degildir? a) Taraflardan birinin talepte bulunmasi b) Iptal davasinin açilmis olmasi c) Teminat gösterilmesi d) Kararin gerekçeli olmasi e) Idari islemin açikça hukuka aykiri olmasi 7. Yürütmenin durdurulmasi kararinin verilebilmesi için gerekli olan esasa iliskin sartlarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Yürütmenin durdurulmasi kararinin verilebilmesi için idari islemin uygulanmasi hâlinde telafisi güç veya imkânsiz zararlarin dogmasi gerekir. b) Yürütmenin durdurulmasi kararinin verilebilmesi için idari islemin açikça hukuka aykiri olmasi gerekir. c) “Telafisi güç veya imkânsiz zarar sarti” veya “açik hukuka aykirilik” sartlarindan birinin bulunmasi yürütmenin durdurulmasi kararinin verilebilmesi için yeterlidir. d) Hâkim, verecegi yürütmenin durdurulmasi kararinda, hangi gerekçelerle idari islemin açikça hukuka aykiri oldugunu belirtmesi gerekir. e) Idari islemin uygulanmasi hâlinde telafisi güç veya imkânsiz zarar, yürütmenin durdurulmasi karari verilmediginde ileride verilecek iptal kararinin anlamsiz hâle gelmesi, yani iptal kararindan sonra idari islem hiç yapilmamis gibi bir olgunun gerçeklesmesini engelleyen bir durum ortaya çikmasi halinde söz konusu olacaktir. 8. Yürütmenin durdurulmasina dair verilen kararlar kaç gün içerisinde yazilir ve imzalanir? a) 7 gün b) 15 gün c) 30 gün d) 45 gün e) 60 gün 9. Yürütmenin durdurulmasi kararinin sonuçlariyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Yürütmenin durdurulmasi talebi reddedilirse, idari islemin yürütülebilirligi hiçbir kesintiye ugramadan devam eder. b) Yürütmenin durdurulmasi talebi reddedildiginde ayni sebeplere dayanilarak ikinci kez yürütmenin durdurulmasi isteminde bulunulamaz. c) Yürütmenin durdurulmasi talebi kabul edildiginde idari islemin varligi ortadan kalkmaz, sadece idari islemin icrailik (yürütülebilirlik) ve kanunilik özellikleri askiya alinir. d) Yürütmenin durdurulmasi karari geçmise etkili olarak uygulanir. e) Yürütmenin durdurulmasi karari baglayici nitelikte olmayan bir yargi kararidir. 10. Yürütmenin durdurulmasi kararinin verilebilmesi için gerekli olan sekle ve esasa iliskin sartlarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Uygulanmakla etkisi olan idari islemlerin yürütülmesi, idarenin savunmasi alinmaksizin durdurulabilir. b) Yürütmenin durdurulmasi kararinin verilebilmesi için gerekli olan teminat sarti, adli yardimdan faydalanan kisiler için geçerli degildir. c) Yürütmenin durdurulmasina iliskin talep, dava dilekçesi ile birlikte davanin baslangicinda yapilabilecegi gibi, iptal davasi açildiktan sonra nihai karar verilinceye kadar davanin her asamasinda da yapilabilir. d) Yürütmenin durdurulmasi kararinin verilebilmesi için hukuka aykirilik olgusunun kesin olarak saptanmasi gerekir. e) Idari yargi yerleri re’sen (kendiliginden) yürütmenin durdurulmasi karari veremez.                 Cevap Anahtari ----1.D, 2.C, 3.A, 4.A, 5.B, 6.E, 7.C, 8.B, 9.E, 10.D   ÜNITE -- 9 TAM YARGI DAVASI
 • Tam yargi davalari, idarenin yürütmekle yükümlü bulundugu kamu hizmetini tesis ederken yapmis oldugu islem veya eylemlerinden dolayi kisisel haklari ihlal edilenler tarafindan, ugranilan zararin giderilmesi amaciyla açilan idari davalardir. Tam yargi davasinin açilabilmesi için kisisel bir hakkin ihlali gerekir ve bu davalarin amaci ugranilan zararin giderilmesidir. Kisisel bir hakkin ihlal edilip edilmedigi arastirildigi için subjektif nitelikte olan tam yargi davalarinda verilecek kararlar sadece taraflar açisindan sonuç dogurur.
 • Tam yargi davasinin dört türü bulunmaktadir. Bunlar tazminat davalari, istirdat davalari, vergi davalari ve idari sözlesmeden dogan davalardir.
 • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz sözlesmelerinden dogan uyusmazliklar disinda kalan ve Danistay ile vergi mahkemelerinin görev alanina girmeyen tüm tam yargi davalarina iliskin uyusmazliklar, idare mahkemeleri tarafindan çözümlenir.
 • Idarenin islem ve eylemi sebebiyle ancak para ile ölçülebilir bir menfaati ihlal edilenler, yahut maddi veya manevi bir zarara ugramis olanlar, tam yargi davasi açabilirler.
 • Menfaat ihlaline ve kisisel hak ihlaline maruz kalan kisiler, tam yargi davasini, iptal davasi ile birlikte açabilecegi gibi, iptal davasindan bagimsiz olarak iptal davasindan önce veya sonra da açabilir.
 • Bir idari eylem dolayisiyla hakki ihlal edilmis olan kisiler, dogrudan dogruya tam yargi davasi açamazlar. Dava açmadan önce idareye ugradiklari zararin tazmini için basvurarak bir ön karar almak zorundadirlar.
 • Mahkeme, süresi içinde açilmayan tam yargi davasini reddeder ve bu dava bir daha açilamaz. Tam yargi davalarinda süre, davanin idari islem veya eylemden dolayi açilmasina göre degismektedir.
 • Idarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluk ilkeleri geregince sorumlu tutulmasi, tam yargi davasinin esasina iliskin kosullarini olusturmaktadir.
DEGERLENDIRME SORULARI 1. Tam yargi davasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Tam yargi davasina sadece idari islemler konu olabilir. b) Tam yargi davalarinin amaci, ihlal edilen hakkin tazmin edilmesi, yani ugranilan zararin giderilmesi, veya eski durumun geri getirilmesidir. c) Tam yargi davasi subjektif mahiyettedir. d) Tam yargi davasinin açilabilmesi için kisisel bir hakkin ihlali gerekir. e) Tam yargi davalari, idarenin yürütmekle yükümlü bulundugu kamu hizmetini tesis ederken yapmis oldugu islem veya eylemlerinden dolayi kisisel haklari ihlal edilenler tarafindan, ugranilan zararin giderilmesi amaciyla açilan idari davalardir. 2. Tam yargi davasinin nitelikleri ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Tam yargi davasi sonucunda verilecek kararlardan ilgili olan herkes yararlanabilir. b) Tam yargi davasinin açilabilmesi için menfaat ihlali yeterlidir. c) Tam yargi davasi objektif mahiyettedir. d) Tam yargi davasinda dava konusu idari islem iptal ettirilerek islemden önceki durumun geri getirilmesi amaçlanmaktadir. e) Idari islemler, eylemler veya sözlesmeler tam yargi davasinin konusu olabilir. 3. Asagidakilerden hangisi tam yargi davasinin bir çesidi degildir? a) Tazminat Davalari b) Eda Davalari c) Istirdat Davalari d) Vergi Davalari e) Idari Sözlesmelerden Dogan Davalar 4. Asagidakilerden hangisi tam yargi davasinin açilabilmesi için gerekli olan ön sartlardan biri degildir? a) Davanin görevli ve yetkili yargi merciinde açilmasi b) Bir hakkin ihlal edilmis olmasi c) Idarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluk ilkeleri geregince sorumlu tutulmasi d) Idari islem, eylem veya sözlesmelerden dogan bir zararin söz konusu olmasi e) Davanin süresi içinde açilmasi 5. Bir idari eylem dolayisiyla hakki ihlal edilen kisinin, tam yargi davasi açmadan önce, ugradigi zararin tazmini için idareye basvurmasi gerektigi süre, asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) Zarara sebep olan idari eylemi, yazili bildirim veya baska bir surette, ögrendikleri tarihten itibaren 6 (alti) ay ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 1 (bir) yil içinde b) Zarara sebep olan idari eylemi, yazili bildirim veya baska bir surette, ögrendikleri tarihten itibaren 1 (bir) yil ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 2 (iki) yil içinde c) Zarara sebep olan idari eylemi, yazili bildirim veya baska bir surette, ögrendikleri tarihten itibaren 60 (altmis) gün ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 1 (bir) yil içinde d) Zarara sebep olan idari eylemi, yazili bildirim veya baska bir surette, ögrendikleri tarihten itibaren 1 (bir) yil ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 5 (bes) yil içinde e) Zarara sebep olan idari eylemi, yazili bildirim veya baska bir surette, ögrendikleri tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 1 (bir) yil içinde 6. Bir idari islemin uygulanmasi dolayisiyla ortaya çikan zarar için açilmak istenen tam yargi davasi kaç gün içinde açilmalidir? a) Idari islemin tebligini izleyen günden itibaren 30 gün b) Idari islemin tebligini izleyen günden itibaren 60 gün c) Idari islemin uygulanma tarihinden itibaren 60 gün d) Idari islemin uygulanma tarihinden itibaren 30 gün e) Idari islemin tebligini izleyen günden itibaren 1 yil 7. Idari islemlerden dogan zararlara karsi açilan tam yargi davalari ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Eger bir idari islem, ilgilinin kisisel hakkini ihlal ediyorsa, ilgili kisi hem dava konusu idari islemin iptali istemiyle iptal davasini hem de ugradigi zararin tazmini talebiyle tam yargi davasini birlikte açabilir. b) Ilgili kisi, idari islemin iptali talebi ile dava açtiktan ve bu dava karara baglandiktan sonra da, ugradigi zararin tazmini için tam yargi davasi açabilir. c) Ilgili kisi isterse iptal davasi açmadan da, dogrudan dogruya idari isleme karsi tam yargi davasi açabilir. d) Idare hukuka uygun bir islem yapmis olsa dahi ugranilan zararin tazmini için tam yargi davasi açilabilir. e) Ilk önce iptal davasi açilir ve islem iptal edilmezse, tam yargi davasi açilamaz. 8. Idari eylemler veya hizmetlerden kaynaklanan tam yargi davalarinda yetkili mahkeme asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) Idari eylemi yapan idari merciin bulundugu yerdeki yer mahkemesi b) Eylemin yapildigi yer mahkemesi c) Davacinin ikametgâhinin bulundugu yer mahkemesi d) Kamu görevlisinin görev yaptigi yer mahkemesi e) Kamu görevlisinin son görevli oldugu yer mahkemesi 9. Idari islemlerden dogan tam yargi davalarinda yetkili mahkeme asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) Dava konusu idari islemi yapan idari merciin bagli veya ilgili oldugu kurulusun bulundugu yer mahkemesi b) Taraflarin anlasma yoluyla belirlemis olduklari yer mahkemesi c) Idari islemin yapilmasina katilan mercilerden birisinin bulundugu yer mahkemesi d) Dava konusu idari islemi yapan idari merciin bulundugu yer mahkemesi e) Davacinin bulundugu yer mahkemesi 10. Idari yargi yerlerinde açilmasi gerekirken, Adli Yargi içinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde açilan bir tam yargi davasi, hangi anda açilmis sayilir? a) Asliye Hukuk Mahkemesinde davanin açildigi tarihte b) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik karari verdigi tarihte c) Asliye Hukuk Mahkemesinin kararinin Yargitay tarafindan onaylandigi tarihte d) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararinin davaciya yazili olarak bildirildigi tarihte e) Davacinin Yargitay kararinin kendisine yazili olarak bildirildigi tarihten sonra dava açtigi tarihte Cevap Anahtari   1.A, 2.E, 3.B, 4.C, 5.D, 6.C, 7.E, 8.B, 9.D, 10.A   ÜNITE -- 10 DAVA DILEKÇESI

•Idari davalar; Danistay, Idare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi baskanliklarina hitaben yazilmis imzali dilekçelerle açilir. •Imzalanmamis bir dava dilekçesi mahkeme tarafindan reddedilir. Yine ayni sekilde imzanin davaciya ait olmadiginin anlasilmasi üzerine de dilekçe reddedilir. •Idari Yargilama Usulü Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fikrasi, idari dava dilekçesinde gösterilmesi gereken hususlari düzenlemistir. •Dava dilekçesi, 3. maddede yazilan hususlari içermiyorsa, otuz gün içinde 3. maddeye uygun sekilde yeniden düzenlenmek veya eksiklikleri tamamlanmak üzere yargi organlari tarafindan reddedilir. •Dava dilekçeleri ve davaya iliskin her türlü evrak Danistaya veya ait olduklari mahkeme baskanliklarina ya da bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi baskanliklarina verilir. •Idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde ise dava dilekçesi asliye hukuk mahkemelerine veya yabanci memleketlerde Türk konsolosluklarina verilebilir. •Kural olarak her idari islem aleyhine ayri ayri dava açilmasi gerekir. Ayrica kisiler, kendileri ile ilgili davalari, her ne kadar farkli kisileri ilgilendirse de, tek baslarina açarlar. •Birden fazla isleme karsi tek bir dilekçe ile dava açilabilmesi için, ilk önce bu idari islemlerin ayni kisi ile ilgili olmasi gerekir. Ayrica idari islemler arasinda maddi veya hukuki yönden baglilik ya da sebepsonuç iliskisinin bulunmasi gerekmektedir. •Birden fazla kisinin tek bir dilekçe ile dava açabilmesi için davacilarin hak veya menfaatlerinde istirak (ortaklik) bulunmasi ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin ayni olmasi sartlarinin bir arada bulunmasi gerekmektedir. •Danistay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi baskanliklarina veya 4. maddede yazili yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alindiktan sonra deftere derhal kayitlari yapilarak kayit tarih ve sayisi dilekçenin üzerine yazilir. Dava bu kaydin yapildigi tarihte açilmis sayilir. •Idari davanin açilmasiyla dava konusu hakkin zaman asimina ugramasi engellenir. •Bir davanin yargilamasi devam ederken, konusu,taraflari ve maddi sebepleri ayni olan bu dava, baska bir yargi yerinde yeni bir dava seklinde açilirsa, karsi taraf mahkemeye basvurarak derdestlik itirazinda bulunabilir. •Bir idari dava açildiginda mahkeme harekete geçmek ve bir hüküm vermek zorundadir.

DEGERLENDIRME SORULARI 1. Asagidaki dava türlerinin hangisinde uyusmazlik konusu olan miktar dava dilekçesinde belirtilmeden dava açilamaz? a) Iptal Davasi b) Tespit Davasi c) Tam Yargi Davasi d) Istirdat Davasi e) Eda Davasi

2. Bir dava dilekçesinin, Idari Yargilama Usulü Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen hususlari içermemesi dolayisiyla mahkeme tarafindan reddedilmesi üzerine, kaç gün içerisinde dava dilekçesi 3. maddeye uygun sekilde yeniden düzenlenir veya eksiklikleri tamamlanir? a) 7 gün b) 15 gün c) 20 gün d) 30 gün e) 60 gün

3. Danistaya veya ait olduklari mahkeme baskanliklarina verilmeyip de bunlara gönderilmek üzere diger yerlere verilmis dava dilekçeleri en geç kaç gün içerisinde Danistay veya ait olduklari mahkeme baskanliklarina gönderilir? a) 3 gün b) 7 gün c) 15 gün d) 20 gün e) 30 gün

4. Idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçesi asagida gösterilen mahkemelerden hangisine verilir? a) Danistay Idari Dava Dairesi Kurulu b) Danistay Vergi Dava Dairesi Kurulu c) Sulh Hukuk Mahkemeleri d) Agir Ceza mahkemeleri e) Asliye Hukuk Mahkemeleri

5. Birden fazla idari isleme karsi tek bir dilekçe ile dava açilabilmesi için gerekli olan kosullar arasinda asagidakilerden hangisi yoktur? a) Idari islemlerin ayni kisi ile ilgili olmasi b) Idari islemler arasinda maddi ve hukuki bagliligin bir arada bulunmasi c) Idari islemler arasinda sebep-sonuç iliskisinin bulunmasi d) Idari islemlerin ayni yargi düzeninin görev alanina girmesi e) Idari islemlerin dava açma sürelerinin geçirilmemis olmasi

6. Bir idari davanin, herhangi bir sebeple harç veya posta ücreti verilmeden veya eksik verilerek açilmasi üzerine yapilacak islemlerle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Mahkeme, dilekçeyi dogrudan reddetmez, aksine harç veya posta ücretinin verilmesi veya tamamlanmasi hususunda ilgiliye ilk tebligini yapar. b) Ilk tebligden itibaren 30 gün içinde ilgililer harç veya posta ücretini verebilir veya tamamlayabilir. c) Ilk tebligden sonra harç veya posta ücreti verilmez veya tamamlanmazsa, mahkeme, bu sefer de dilekçeyi reddetmez ve ikinci bir tebligde bulunur. d) Ikinci tebligden itibaren ilgililer 60 gün içinde harç veya posta ücretini vermez veya tamamlamazsa dava açilmamis sayilir. e) Ikinci tebligden itibaren ilgililer 30 gün içinde harç veya posta ücretini vermez veya tamamlamazsa dava açilmamis sayilir.

7. Bir idari dava açildiktan sonra, posta ücretinde teblig islemlerinin yapilmasini engelleyecek sekilde azalma olmasi hâlinde, yapilacak islemlerle ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Mahkeme, posta ücretinin tamamlanmasi için ilgiliye ilk tebligini yapar. b) Ilk tebligden sonra 30 gün içerisinde ilgililer posta ücretini tamamlayabilir. c) Ilk tebligata ragmen posta ücreti tamamlanmazsa mahkeme ikinci tebligini yaparak 30 gün içerisinde ilgili kisilerden posta ücretini tamamlamalarini ister. d) Ikinci otuz günlük süre geçtikten sonra posta ücreti yatirilmazsa, mahkeme, dosyanin islemden kaldirilmasina karar verir. e) Dosyanin islemden kaldirilmasi kararinin tebliginden itibaren ilgili kisiler 6 ay içinde eksikligi gidererek dilekçenin yeniden isleme konulmasini talep edebilirler.

8. Dava dilekçesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Dava dilekçesinin davaci tarafindan imzalanmasi gerekir. b) Dava dilekçesi, davaci tarafindan imzalanmissa, dava vekillerinin veya temsilcilerinin dava dilekçesini imzalamasina gerek yoktur. c) Birden fazla davaci varsa, davacilarin tümünün dava dilekçesini imzalamasi gerekir. d) Dava dilekçesi, davaci tarafindan imzalanmamissa, dilekçe mahkeme tarafindan reddedilir. e) Dava dilekçesindeki imzanin davaciya ait olmadigi anlasilirsa dilekçe reddedilir.

9. Asagidakilerden hangisi Idari Yargilama Usulü Kanunu’nun 3. maddesine göre, dava dilekçesinde bulunmasi gereken unsurlardan biri degildir? a) Dava konusu islemin hukuka aykiriligini gösteren mevzuat hükümleri b) Taraflarin ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlari veya unvanlari ve adresleri ile gerçek kisilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasi c) Davanin konu ve sebepleri ile dayandigi deliller d) Davaya konu olan idari islemin yazili bildirim tarihi e) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunlarin zam ve cezalarina iliskin davalarla tam yargi davalarinda uyusmazlik konusu miktar

10. Dava dilekçesinde bulunmasi gereken hususlarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Dava dilekçesi, Idari Yargilama Usulü Kanunu’nun 3. maddesinde yazilan hususlari içermiyorsa, otuz gün içinde 3. maddeye uygun sekilde yeniden düzenlenmek veya eksiklikleri tamamlanmak üzere yargi organlari tarafindan reddedilir. b) Dava dilekçesinde bulunmasi gereken hususlarin eksikligi dolayisiyla verilecek dilekçe ret karari ilk inceleme asamasinda verilebilecegi gibi, yargilamanin her asamasinda da verilebilir. c) Dava dilekçesi, 3. madde belirtilen hususlari içermemesi dolayisiyla reddedilir ve yeniden verilen dilekçede ayni yanlisliklar yapilir ve eksiklikler dogru sekilde tamamlanmazsa, dilekçe tekrar düzeltilmesi için bir daha reddedilir. d) Tam yargi davalarinda uyusmazlik konusu miktar belirtilmezse dilekçe reddedilir. e) Kamu görevlilerinin açtiklari tam yargi davalarinda, zarar önceden tespit edilemeyecegi için, miktar belirtilmese de dilekçe kabul edilir.                

    Cevap Anahtari ----- 1.C, 2.D, 3.A, 4.E, 5.B, 6.D, 7.E, 8.B, 9.A, 10.C

ÜNITE -- 11 DOSYALARIN INCELENMESI VE DURUSMA

•Ilk incelemenin, yedi açidan kanunda belirtilen siralamaya göre yapilmasi gerekmektedir. •Idari yargida dava açildiginda, dava dilekçeleri, ilk olarak, açilan davanin idari yargi düzeninde açilmasi gereken bir dava olup olmadigi ve idari yargi düzeni içinde davayi çözümlemekle görevlive yetkili bir mahkemede açilip açilmadigi yönünden incelenmektedir. •Idari yargi yerlerinde dava açilmadan önce, idari bir makama basvurulmasi kanun tarafindan öngörülmüsse, yani davadan önce idareye basvurmak zorunlu ise, bu basvuru yerine getirilmeden dava açilmasi durumunda idari merci tecavüzü söz konusu olur. •Davanin avukat olmayan bir vekil tarafindan açilmasi hâlinde, dava dilekçesi reddedilir. Bu durumda davaci, otuz gün içerisinde bizzat kendisi veya bir avukati araciligi ile davasini yenileyebilir. •Bir idari isleme karsi dava açilabilmesi için, o islemin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir islem olmasi gerekmektedir. Dava konusu yapilan islem bu nitelikleri haiz degilse, dava reddedilir. •Idari yargilama usulünde genel dava açma süreleri, idari davalarda altmis, vergi davalarinda ise otuz gündür. •Davanin hasim gösterilmeden veya yanlis hasim gösterilerekaçilmasi hâlinde, dava  dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebligine karar verilir. •Davaci, davalinin sunmus oldugu ikinci savunma dilekçesine karsi artik yeniden cevap veremez. Ancak, davalinin ikinci savunmasinda, davacinin cevaplandirmasini gerektiren hususlar bulundugu, davanin görülmesi sirasinda anlasilirsa, davaciya cevap vermesi için bir süre verilir. •Aydinlatilmasi gereken olay, taraflarin karsilikli olarak sunduklari iddia ve cevaplardan sonra yeterince açikliga kavusmamis ise, mahkeme, resen arastirma yetkisini kullanarak, taraflardan veya ilgili diger yerlerden, davayla ilgili ellerinde olan bilgi ve belgelerin verilmesini isteyebilir. •Durusma, iddia ve savunma makamlarinin mahkeme önünde sözlü olarak açiklama yapmalarini içeren sürece denilmektedir. •Idari Yargilama Usulü Kanunu, davalarin, dosyanin tekemmülünden, yani dilekçelerin verilmesi, gerekli bilgi be belgelerin toplanmasi asamasindan sonra, en geç alti ay içinde sonuçlandirilmasini emretmektedir.

DEGERLENDIRME SORULARI 1. Bir idari eylem dolayisiyla olusan zararin tazmini için açilacak tam yargi davalarinda, tam yargi davasi açilmadan önce, hangi süreler içerisinde ilgili idareye basvurulmasi gerekmektedir? a) Zarara sebep olan idari eylemin ögrenilmesinden itibaren 6 (alti) ay ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 1 (bir) yil içinde b) Zarara sebep olan idari eylemin ögrenilmesinden itibaren 1 (bir) yil ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 2 (iki) yil içinde c) Zarara sebep olan idari eylemin ögrenilmesinden itibaren 60 (altmis) gün ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 1 (bir) yil içinde d) Zarara sebep olan idari eylemin ögrenilmesinden itibaren 1 (bir) yil ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 5 (bes) yil içinde e) Zarara sebep olan idari eylemin ögrenilmesinden itibaren 30 (otuz) gün ve her hâlde eylem tarihinden itibaren 1 (bir) yil içinde 2. Avukat olmayan bir vekil araciligi ile açilan davada, dilekçenin reddine karar verildikten sonra kaç gün içerisinde dava yenilenebilir? a) 7 gün b) 15 gün c) 30 gün d) 60 gün e) 90 gün 3. Idari yargilama usulünde, vergi davalari için genel dava açma süresi asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) 15 gün b) 20 gün c) 30 gün d) 60 gün e) 90 gün 4. Davalar, dosyanin tekemmülünden sonra en geç ne kadar süre içerisinde sonuçlandirilmalidir? a) 30 gün b) 60 gün c) 3 ay d) 4 ay e) 6 ay 5. Idari yargi yerleri, dava dilekçesi üzerinde yapacaklari ilk incelemede, asagidakilerin hangisini digerlerine göre daha önce incelerler? a) Ehliyet b) Süre asimi c) Idari merci tecavüzü d) Görev ve yetki e) Husumet 6. Idari yargida durusma yapildiktan sonra, kaç gün içerisinde karar verilmesi gerekir? a) 10 gün b) 15 gün c) 20 gün d) 30 gün e) 60 gün 7. Ilk inceleme islemlerinin, dava dilekçesinin alindigi günden itibaren kaç gün içerisinde bitirilmesi gerekmektedir? a) 15 gün b) 7 gün c) 20 gün d) 60 gün e) 30 gün 8. Idari yargi yerlerinde açilmasi gerekirken, Adli Yargi içinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde açilan bir dava, hangi anda açilmis sayilir? a) Asliye Hukuk Mahkemesinde davanin açildigi tarihte b) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik karari verdigi tarihte c) Asliye Hukuk Mahkemesinin kararinin Yargitay tarafindan onaylandigi tarihte d) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararinin davaciya yazili olarak bildirildigi tarihte e) Davacinin Yargitay kararinin kendisine yazili olarak bildirildigi tarihten sonra dava açtigi tarihte 9. Idari yargida durusma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlistir? a) Durusmayi mahkeme baskani yönetir. b) Durusmalar genel ahlakin veya kamu güvenliginin gerekli kildigi hâller disinda açik olarak yapilir. c) Durusma talebi dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapilabilir. d) Taraflardan yalniz biri gelirse, durusma açilmaz ve inceleme evrak üzerinden yapilir. e) Durusmali davetiyeleri en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 10. Asagidakilerden hangisi “kararlarda” bulunmasi gereken hususlardan biri degildir? a) Kararin tarihi ve oy birligi ile mi, oy çoklugu ile mi verildigi b) Durusmali davalarda, durusma tutanagi c) Yargilama giderleri ve hangi tarafa yükletildigi d) Davacinin ileri sürdügü olaylarin ve dayandigi hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile davalinin savunmasinin özeti e) Kararin dayandigi hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat davalarinda hükmedilen tazminatin miktari Cevap Anahtari-----------1.D, 2.C, 3.C, 4.E, 5.D, 6.B, 7.A, 8.A, 9.D, 10.   ÜNITE -- 12 IDARI YARGI KARARLARINA KARSI BASVURU YOLLARI (KANUN YOLLARI)-I

 •Temyiz ilk derece mahkemesince verilen bir kararin üst derece mahkeme tarafindan hukuka uygunluk bakimindan denetlenmesini ifade eder. Bu kapsamda idari yargi kararlarina karsi kullanilan kanun yollarindan en önemli ve en siklikla kullanilan kanun yolunun temyiz oldugunu ifade etmeliyiz. • Ilk derece mahkemesi olarak daha önce de belirttigimiz idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlari kural olarak temyiz edilecek yargi kararlari olarak karsimiza çikar. Ancak bu ilk derece mahkemelerinin tüm kararlarinin temyize konu olacagi anlamina gelmez. Idare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimle verecegi yargisal kararlar temyizin kapsami disinda tutulmustur. •Idari Yargilama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde, birinci derece mahkemesi tarafindan verilen kararlara karsi hangi sebeplerle temyiz talebinde bulunulabilecegine iliskin olarak üç sebep sayilmistir. Bu sebepler kanunda “bozma sebepleri” adiyla yer almistir. Bu sebepler: Görev ve yetki disinda bir ise bakilmis olmasi, usul hükümlerine uyulmamis olmasi ve hukuka aykiri karar verilmis olmasidir. •Temyiz incelemesi sonucu ilgili merci; onama, düzelterek onama ve bozma kararlari verebilir. • Temyiz incelemesinden geçirilmedigi için hukuka aykirilik tespiti yapilamayan kararlarin yeniden incelenmesi taraflardan bagimsiz bir sekilde talep edilmesi ve hukuka aykiriligin giderilmesi amaciyla kanun yararina bozma kurumu öngörülmüstür. •Danistay Bassavcisi tarafindan talep edilmesi ile gerçeklestirilecek inceleme sonrasi hukuka aykiri karar verilmis oldugu tespit edilirse karar bozulur.

  DEGERLENDIRME SORULARI I. Temyiz II. Kanun yararina bozma III. Itiraz 1- Yukarida sayilan kanun yollarindan hangisi ya da hangileri olaganüstü kanun yolu olarak nitelendirilebilir? a) Yalniz I b) Yalniz II c) I ve II d) I ve III e) Yalniz IIII 2. Asagidaki kararlardan hangisi hakkinda temyiz incelemesi talebinde bulunulamaz? a) Idare mahkemelerinin heyet hâlinde verdigi kararlari b) Vergi mahkemeleri heyet hâlinde verdigi kararlari c) Danistay’in ilk derece mahkemesi olarak baktigi davalar d) Idare mahkemelerinin tek hâkimle verilen kararlar e) Bölge Idare Mahkemelerinin itiraz incelemesi disindaki kararlari 3. Asagidakilerden hangisi temyiz mercilerinden biri degildir? a) Danistay Idari Dava Daireleri b) Danistay Vergi Dava Daireleri c) Danistay Idari Dava Daireleri Kurulu d) Danistay Vergi Dava Daireleri Kurulu e) Bölge Idare Mahkemeleri 4. Asagidakilerden hangisi temyiz dilekçesinde bulunmasi gereken unsurlardan biri degildir? a) Temyiz incelemesine yetkili mercii ismi b) Taraflar c) Temyiz edilmesi talep edilen mahkeme kararinin, verilmis oldugu makam, tarih ve sayisi d) Mahkeme kararinin temyiz talebinde bulunan kisiye teblig edildigi tarih e) Verilen mahkeme kararinin bir özeti I. Onama II. Bozma III. Düzelterek Onama 5- Yukarida sayilan karar çesitlerinden hangisi ya da hangileri temyiz incelemesi sonucu verilebilecek kararlardandir? a) Yalniz I b) Yalniz III c) I ve III d) II ve III e) I, II ve III 6. Asagidakilerden hangisi kanun yararina bozma talep edebilecek kisiyi ifade eder? a) Danistay Baskani b) Danistay Bassavcisi c) Bölge Idare Mahkemesi baskani d) Taraflar e) Menfaati bulunan üçüncü kisiler 7. Kanun yararina bozma kararina iliskin asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Taraflar talepte bulunabilirler. b) Menfaati bulunan üçüncü kisilerin talep etme hakki bulunmaktadir. c) Resmi Gazete’de yayinlanir. d) Ana kararin yeniden yargilamasini gerektirir. e) Yürütmenin durdurulmasi karari verilebilir. 8. Kanun yararina bozma talep edilebilmesi için asagidakilerden hangi sebebin bulunmasi gerekir? a) Hukuka aykiri karar verilmis olmasi b) Usul kurallarina aykiri karar verilmis olmasi c) Sürelere uyulmadan karar verilmis olmasi d) Taraflarin gerçege aykiri beyanda bulunmus olmasi e) Kanun yararina bozma talep eden tarafin menfaatine aykiri bir karar verilmis olmasi 9. Kanun yararina bozma kurumu hangi davalar için istenebilir? a) Temyiz istemi reddedilen davalar b) Bozma karari verilen davalar c) Temyiz incelemesinden geçmemis davalar d) Onama karari verilmis temyiz davalari e) Itiraz talebi reddedilen davalar 10. Kanun yararina bozma talep edilebilmesi için süre ne kadardir? a) Sebebin ögrenilmesinden sonra 30 gün b) Sebebin ögrenilmesinden sonra 3 ay c) Sebebin ögrenilmesinden sonra 6 ay d) Sebebin ögrenilmesinden sonra 1 yil e) Sebebin ögrenilmesinden sonra makul sürede Cevap Anahtari --1.B, 2.D, 3.E, 4.A, 5.E, 6.B, 7.C, 8.A, 9.C, 10.E ÜNITE -- 13 IDARI YARGI KARARLARINA KARSI BASVURU YOLLARI (KANUN YOLLARI)-II

•Temyiz ve kanun yararina bozma kurumu yaninda, idari yargilama hukuku kapsaminda ikisi olagan kanun yolu olarak kabul edilen kararin düzeltilmesi ve itiraz müesseselerini ve yine olaganüstü kanun yolu olarak kabul edilen yargilamanin yenilenmesi kurumu bulunmaktadir. • Idari Yargilama Usulü Kanunu'nun 47. maddesinde ifade edildigi üzere “Idare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açik olan kararlari temyiz edilemez.” hükmü kapsaminca itiraz kurumu temyiz ile birlikte idari yargilama hukuku kapsamindaki tüm kararlarin denetimini saglayan önemli bir kanun yolu olarak karsimiza çikmaktadir. •Itiraz talep edilecek kararlar idare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri kararlar ile IYUK 45. maddede sayilan davalara iliskin kararlardir. •Kararin düzeltilmesi temyiz veya itiraz yolu neticesi verilen kararin tekrar gözden geçirilmesini talep etmek isteyen taraflara sunulmus bir baska kanun yoludur. •Yukarida sayilan kanun yollarina basvurulmasina ragmen kesinlesen bir yargi karari kural olarak hukuksal gerçek olarak kabul edilecek ve hiçbir merci tarafindan bu karara dokunulamayacaktir. Kararin gerçege aykiri oldugunun sonradan anlasilmasi hâlinde karara dokunulmamasi adalet ve hukukla uyusmayacagindan bu durumlara özgü olarak kanunca olaganüstü bir kanun yolu olarak yargilamanin yenilenmesi kurumu tesis edilmistir.

DEGERLENDIRME SORULARI 1. Asagidakilerden hangisi tek hâkimle verilen kararlarin temyizi olarak nitelendirilebilir? a) Temyiz b) Itiraz c) Kanun yararina bozma d) Kararin düzeltilmesi e) Yargilamanin yenilenmesi 2. Itiraz incelemesi yapmakla yetkili mahkeme asagidakilerden hangisidir? a) Danistay b) Idare Mahkemeleri c) Vergi Mahkemeleri d) Bölge Idare Mahkemeleri e) Asliye Hukuk mahkemeleri 3. Asagidakilerden hangisi itiraz talebi sonucu verilebilecek kararlardan biri degildir? a) Yetkisizlik b) Onama c) Düzelterek onama d) Yeniden karar tesisi e) Bozma 4. Asagidaki sürelerden hangisi itiraz talebi süresini ifade eder? a) 7 gün b) 15 gün c) 30 gün d) 60 gün e) 3 ay 5. Asagidakilerden hangisi karar düzeltilmesi sebepleri arasinda sayilamaz? a) Kararin esasina etkisi olan iddia ve itirazlarin karsilanmamis olmasi b) Belgelerde hile ve sahtekârligin ortaya çikmasi c) Avrupa Insan Haklari Mahkemesinin karari d) Ayni kararda birbirine aykiri hükümlerin bulunuyor olmasi e) Usul ve kanuna aykiri bir sekilde karar verildigi iddiasi 6. Asagidaki mercilerden hangisinin verdigi karar hakkinda yargilamanin yenilenmesi talebinde bulunulamaz? a) Danistay Idari Dava Dairelerinin Kararlari b) Danistay Dava Daireleri Kurulu Kararlari c) Bölge Idare Mahkemesi Kararlari d) Idare Mahkemeleri e) Vergi Mahkemeleri 7. Avrupa Insan Haklari Mahkemesinin sözlesmeye aykirilik tespit ettigi durumlarda yargilamanin yenilenmesi talebi için öngörülen süre asagidakilerden hangisidir? a) 30 gün b) 3 ay c) 6 ay d) 1 yil e) 10 yil 8. Çelisik hükümlerin varligi halinde yargilamanin yenilenmesinin talep edilebilme süresi ikinci kararin kesinlesmesini takiben ne kadardir? a) 30 gün b) 3 ay c) 6 ay d) 1 yil e) 10 yil 9. Yargilamanin yenilenmesi talebi için öngörülmüs genel süre asagidakilerden hangisidir? a) 30 gün b) 60 gün c) 3 ay d) 6 ay e) 1 yil 10. Asagidakilerden hangisi yargilamanin yenilenmesi talebinde bulunabilecek kisiler arasinda gösterilemez? a) Danistay Bassavcisi b) Dava lehine sonuçlanan taraf c) Dava aleyhine sonuçlanan taraf d) Davada menfaati bulunan üçüncü kisiler e) Davaya müdahil olanlar Cevap Anahtari----1.B, 2.D, 3.A, 4.C, 5.C, 6.B, 7.D, 8.E, 9.B, 10.A   ÜNITE --14 IDARI YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

•Yargi davalari sonrasi verilen kararlar baglayicidir ve uygulanma zorunlulugu bulunmaktadir. Idari yargi uyusmazliklari ve açilabilecek davalar neticesinde kesinlesen hükümlerin uygulanmasi, idari islemlerden menfaat ihlali tespit edilenler bakimindan idari islemin iptal edilmesi, tam yargi davalari bakimindan lehine sonuçlananlar açisindan tazminatin ödenmesi ve tespit davalari açisindan yokluk tespitinde bulunulmasi bir zorunluluktur. •Yine Anayasanin 138. maddesi ve Idari Yargilama Usulü Kanunu'nun 28. Maddesi yargi kararlarinin gecikmeksizin uygulanmasi gerektigini ifade etmektedirler. Idari yargi kararlarinin ne kadar bir süre içerisinde yerine getirilmesi zorunluluguna iliskin olarak da açik bir hükme rastlamaktayiz. Buna göre idare verilen idari yargi kararlarini en geç 30 gün içinde yerine getirmek zorundadir. Buradaki 30 günlük süre idare için yargi kararinin tebliginden itibaren en geç 30 gün içinde ancak makul bir süre dâhilinde, yani 30 günün sonuna kadar beklemeksizin gecikmeden uygulanmasi gerekliligini ifade eder. Idarenin kararlarin tebligi tarihinden baslayan 30 günlük süresi içerisinde söz konusu olaya iliskin olarak tespit edilecek makul süreyi asmasi hâlinde, yani 30 günlük süre bitmemis olmasina ragmen mahkeme kararinin uygulanmasi içi nyeterli makul sürenin geçmis olmasina ragmen, idare tarafindan yerine getirilmemesi hâlinde karar uygulanmamis sayilir ve idarenin sorumlulugu gündeme gelir. •Idari yargi kararlarinin idarece uygulanmasinin yapilip yapilmadiginin denetimine iliskin olarak dünyadaki uygulamalari itibari ile farkli uygulamalar bulunsa da Türkiye’de yargi kararlarinin uygulanip uygulanmadiginin denetlenmesi usulü olarak dava açma usulünün öngörüldügü söylenebilir.

DEGERLENDIRME SORULARI 1. Idari yargi kararlarinin uygulanmasi için kanunda belirtilen süre ne kadardir? a) 7 gün b) 10 gün c) 30 gün d) 60 gün e) 6 ay 2. Iptal davasinin sonuçlarina iliskin olarak asagidakilerden hangisi söylenebilir? a) Belli bir tazminata hükmedilir. b) Sadece davanin taraflarina iliskin hüküm ifade eder. c) Geçmise etki eder. d) Idari islemin var olup olmadigi tespitinde bulunur. e) Yürütmenin durdurulmasini saglar. I. Biri islemin yetki unsuru nedeniyle iptal edilmesi hâlinde yetki sahibi tarafindan islemin yenilenmesi II. Bir islem biçim yönünden hukuka aykiri bulunup iptal edilmisse ayni islem biçim eksiklikleri giderilerek yenilenebilmesi III. Tesis edilen islemin sebep unsuru yönünden bir sakatlik tespit edilerek mahkemece iptal edilmesi hâlinde ayni idari islemin baska bir sebebe dayanilarak yeniden yapilabilmesi 3- Yukarida sayilan hâllerden hangisi ya da hangileri iptal kararina ragmen islemin yeniden tesis edilebilmesi durumlarindandir? a) Yalniz I b) Yalniz III c) I ve III d) II ve III e) I, II ve III 4. Yargi makami tarafindan iptal edilen idari islem olumsuz nitelikte bir islem ise karari uygulayacak olan idarenin iptal edilen bu islem üzerine olumlu bir islem yapma zorunlulugunun iliskin ifade asagidakilerden hangisidir? a) Kendiliginden sonuç doguran iptal karari b) Islemin yenilenmesini engellemeyen iptal karari c) Aksine islem yapmayi gerektiren iptal karari d) Hukuksal durumlarda degisiklik yapilmasini gerektiren iptal kararlari e) Iptal kararinin uygulanmasinda imkânsizlik durumu 5. Mahkeme kararlarinin hiç uygulanmamasindan bahsedebilmek için kararin tesisinden itibaren ne kadar bir sürenin geçmesi gerekmektedir? a) 30 gün b) 6 ay c) 1 yil d) 3 yil e) 10 yil 6. Bir idari yargi kararinin gecikmeli uygulanmasi için asagidakilerden hangisi söylenebilir? a) 30 gün içerisinde uygulanmamasi hâlinde söz konusu olur. b) 30 gün geçmis olsa bile makul süre içinde uygulanmasi hâlinde söz konusu olur. c) 1 yili askin süreden sonra uygulanmasi hâlinde söz konusu olur. d) Maddi imkânsizlik olusmasindan sonra uygulanmasi halinde söz konusu olur. e) Hukuki imkânsizlik olusmasindan sonra uygulanmasi hâlinde söz konusu olur. 7. Idare yargi kararinin gereklerini seklen yerine getirmekle birlikte esasa iliskin olarak bir uygulamanin gerçeklesmedigi hâller nasil ifade edilir? a) Kararin uygulanmamasi hâli b) Kararin gecikmeli uygulanmasi hâli c) Kararin kismen uygulanmasi hâli d) Kararin tümüyle uygulanmasi hâli e) Kararin muvazaali uygulanmasi hâli 8. Kamu görevlisinin sorumluluguna basvurulabilmesi için hangi ön kosul aranir? a) Kasit b) Ihmal c) Kusur d) Iyi niyet e) Bilgisizlik 9. Kamu görevlisinin sorumluluguna iliskin davanin açilacagi yargi düzeni asagidakilerden hangisidir? a) Idari yargi b) Adli yargi c) Askerî yargi d) Anayasa yargisi e) Hesap yargisi 10. Asagidakilerden hangisi kamu görevlisinin idari yargi kararlarini uygulamamasindan dogan sorumluluklarindan biri degildir? a) Cezai sorumluluk b) Idari sorumluluk c) Tazmin sorumlulugu d) Vicdani sorumluluk e) Siyasi sorumluluk Cevap Anahtari----1.C, 2.C, 3.E, 4.C, 5.C, 6.B, 7.E, 8.A, 9.B, 10.D

Benzer Kitaplar