POLIS ETIGI

POLIS ETIGI

Fevzi BOZKURT
Biyografi


Yazar, etik ile ilgili normlara azami ihtiyaç duyuldugu, bilim ihtiyaçtan dogar ilkesi göre, özellikle mesleki alanlarda yapilan düzenlemeler her seyi öngörememekte ve hukuki mevzuat yetersiz kalmaktadir.  Iste bu durumlarda her ülkenin ahlak sisteminin disinda gri alan diyebilecegimiz alanlarda baska bir olguya ihtiyaç duyulmaktadir. Bu da felsefenin ahlaki inceleyen dali olan etik olmustur.
 
Bu kitapta;  etik, ahlak kavrami ve meslek etigi   kapsaminda polis meslek etigi ve polis meslek etigine ait kodlar incelenmistir., Bu baglamda polis meslek etiginin kodlarindan en önemlisi oldugu kabul edilen profesyonellik kavrami ve bu kavram çerçevesinde çevik kuvvet polisinin toplumsal olaylardaki davranis ve tutumlari tartisilmistir. Bu spesifik konunun ardindan polis meslek etigi kodlarinin polislik mesleginde etkin kilinmasi için neler yapilabilecegi siralanmistir.
Etik
Etik, Yunanca’da karakter manasina gelen “ethos” sözcügünden türetilmistir. Felsefenin ahlaki inceleyen bir disiplinidir. Bu anlamda etik, insanin bütün davranis ve eylemlerinin temelinin arastirilmasidir. Diger bir ifadeyle etik, insanlarin karar ve eylemlerini yönlendiren ve bunlarin ahlaki bir temele göre”iyi/kötü” ya da “dogru/yanlis” olup olmadiginin belirlenmesi olarak tanimlayabiliriz.
Yukarida da ifade ettigimiz gibi etik insan iliskilerini ve davranislarini ahlaksal degerler açisindan arastirir. Ancak etik ile ilgili düsünmek sadece akademisyenlerin ve filozoflarin ilgilenmesini gerektirecek bir olgu olmasa gerek. Çünkü etik toplumlari ilgilendiren bir kavram olarak siradan insanlarinda üzerinde kafa yormasi gereken ve bu kavram dogrultusunda iliskilerini ve davranislarini belirlemesini saglayan bir olgudur.
Etik, günlük dilde ahlak kavrami ile sikça karistirilmakta ve birbirinin yerine kullanilmaktadir. Ancak ikisi de birbirinden farkli kavramlardir. Asagida etik ile ahlak kavraminin arasindaki fark ortaya konulmaya çalisilacaktir.
Etik- Ahlak iliskisi
Ahlak kelimesi dilimize Arapça’dan girmis bir sözcüktür. Ahlak kelimesinin kökü yaratmak, yaradilis, mizaç, tabiat ve yaradilistan gelen huy anlamlarina gelmektedir. Kavram olarak ise ahlak, kültürel degerler ve ideallerle ilgili dogru ve yanlislari ve bunlara uygun olarak nasil davranilmasi gerektigini belirler. Ahlak genis tabanli ve nasil davranilmasi gerektigine iliskin yazili olmayan standartlari içerir. Etik ise, hem daha soyut kavramlara dayalidir hem de bu soyut kavramlardan ne anlasilmasi gerektigini tanimlamaya çalisir. Etik kurallarin,  açik ve belirli bir alana iliskin yazili kurallari içermesi beklenir. Örnegin, medya etigi, tip etigi, çevre etigi, polis etigi gibi alanlar için ortak ilkeler öngörür ve bu ilkeler evrensel kabul gören kavramlara dayali olarak gelisir. Bu anlamda etik kendisini daha çok mesleki alanlarda belirginlestirir.
Ahlak kavraminda, ayni eylem toplumdan topluma, hatta ayni toplum içinde yöreler arasinda bile farklilik gösterebilmektedir. Örnegin Türk toplumunda kadin erkek iliskilerinde bu durum bariz bir sekilde görülür. Bati illerinde yasayan insanlarin kahvelerde oturup oyun oynamasi normal olarak karsilanabilirken Dogu illerinde bu durum ayip olarak görülebilmektedir. Bu baglamda bireylerin neyin ahlakli, neyin ahlak disi olduguna iliskin degerlendirmeleri dinsel, töresel ve felsefi düsüncelerinden kaynaklanir. Etikte ise, “istenilir iyi” kavrami vardir. Evrensel oldugu kabul edilir
Etik sorulari ile ahlak sorularini ayirt etmek için etigin sorulari incelendiginde yönelttigi sorularin tekil eylemlere iliskin degil daha çok soyut olaylar ve ölçütlerle iliskili oldugu görülür.
Meslek Etigi
Meslek etigi, bir meslek grubunun, meslege iliskin olarak olusturup korudugu, meslek üyelerini belirli bir sekilde davranmaya zorlayan, sahsi egilimleri sinirlayan, liyakatsiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dislayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayi amaçlayan mesleki ilkeler bütünü olarak tanimlanabilir
Tanimdan da anlasilacagi gibi meslek etiginin üç temel islevi vardir.
1- Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayirmak.
2- Meslek içi rekabeti düzenlemek
3- Hizmet ideallerini korumak
Meslek etigi, özellikle dogrudan dogruya nesnesi insan olan mesleklerde uyulmasi gereken davranis kurallari olarak tanimlanabilir. Meslek etiginin en önemli yanlarindan biri evrensel olmasi yani ayni meslek mensubu bireylerin davranislarinin dünyanin neresinde olursa olsun ayni olmasidir. Ayni zamanda ayni meslekten olan bireylerin kendi aralarindaki davranislarinda da ayni tutum ve davranislar sergilemeleri beklenir. Buradan da anlasilacagi gibi meslek etiginin iki yönü vardir. Bunlardan biri meslek mensuplarinin halka yani hizmet ettikleri alana karsi ve digeri birbirlerine karsi ödevlerine iliskin kurallari ortaya koymaktadir.
Bu anlamda meslek sayisinca meslek etigi oldugunu söylesek yanilmayiz. Bunu  en temel sekilde mesleklere ait yemin metinlerinde görebiliriz. Bunun yaninda doktorluk mesleginde oldugu gibi uluslararasi kabul görmüs yemin metinleri (Hipokrat yemini) gibi etik ilkeler, meslek etiginin evrenselligine isaret etmektedir.
Günümüzde dünyada ve Türkiye’de çesitli meslekler kendi meslek mensuplarinin uymasi gereken etik kurallari belirlemislerdir. Son yillarda yayinlanan etik kurallardan önce de çesitli mesleklerin mensuplarinin uymasi gereken etik kurallar o mesleklere ait yasal düzenlemelerde karsimiza çikmaktadir.
Polis Meslek Etigi 
Polis örgütlerinin kurulmasi ile polislik bir meslek olarak ortaya çikmis, tipki bir ögretmenlik, doktorluk ve askerlik gibi  meslek gruplarindan sayilmistir. Dolayisiyla ortaya çiktigi tarihten bu yana polislik meslegi giderek gelismis ve uzmanlik isteyen bir meslek dali haline gelmistir.
Bir Meslek Olarak Polislik, Polisligin temelinde, iyilik etme, koruma, kollama, yol gösterme ve yardimci olup, polisligin araci da amaci da 'insan'dir" Öyle ki bu meslegin mensuplarinin günlük faaliyetleri niteligi itibariyle yasama, yürütme ve yargi unsurlari içeren özellikler arz etmektedir. Bu dedigimi bir örnek ile açiklayacak olursak, bir polis  memuru görevi geregi yolda giden bir araci durdurabilir. O araca ceza yazabilir. O aracin üzerinde seyrettigi yolu trafige kapatabilir. Bu davranislar herhangi bir kimsenin yapabilecegi seyler degildir. Eger sizi yolda seyir halinde iken herhangi birisi durdursa ve makul bir sebep söyleyemezse siz o kisiye çesitli tepkilerde bulunur ve istenilmeyen bazi davranislar sergileyebilirsiniz. Dolayisiyla bu niteliklere sahip bir meslegi icra edenlerin karsisina siklikla gri alanlar çikacaktir. Iste bu durumda etik, bu meslegi ifa edenlerin davranislarina yön verecektir.
Yukaridaki olayimizda somut bir sekilde ortaya koydugumuz gibi toplumun bir arada huzurlu bir sekilde yasamasi için vazgeçilmez bir fonksiyonu yerine getiren polis, görevlerini ifa ederken uymasi gereken etik kurallarin olmasi gerekir. Polis görevini yaparken çogu zaman yasal mevzuatin da disinda yani öngörülmeyen çesitli olaylarla karsilasabilmektedir. Peki bu durumda polis nasil davranacaktir. Iste burada karsimiza etik kavrami çikmakta ve öngörülemeyen olaylarda yani gri alanlarda  davranislarimizi etik kurallar yönlendirmektedir.
Bütün bunlardan sonra polis meslek etigini meslek etiginden yola çikarak tanimlayacak olursak; bir meslek grubu olarak polislerin meslege iliskin olarak olusturup, gelistirdigi, polisleri görevleri esnasinda belirli bir sekilde davranmaya zorlayan, güvenlik hizmetlerinin sunulmasi sirasinda kisisel egilimleri sinirlayan, polislik için yetersiz ve ilkesiz oldugu belirlenen meslek üyelerini egiten yada meslekten dislayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayi amaçlayan polislik meslegine iliskin ilkeler bütünü olarak tanimlanabilir.
Polis etigine iliskin temel ilkelerden biri, taraf­sizlik ilkesidir. Polis etigine iliskin olarak unutulmamasi gereken bir di­ger ilke 'profesyonellik'tir. Yurttas polise karsi bagirsa da, küfür dahi etse, polis söz konusu kisinin bu davranislardan dogan cezayi almasi için gerekli islemleri  yapmalidir fakat; polis de yurttasa ayni sekilde bagiramaz, küfür edemez, gereksiz ve yersiz bir  kuvvet uygulayamaz.
Süphecilik Ilkesi,'Polis süpheci olmalidir' ifadesine,  polislik uygu­lamalarinda sikça rastlanmaktadir. Türk toplumunun adalet ve polislik literatüründe yer alan 'beraat-i zimmet asildir', (su­çu sabit olana kadar herkes masumdur) ifadesi, Avrupa Po­lis Etigi Yönetmeligi madde 46'da da ayrintili bir sekilde islenmistir: "Polis sorusturmalari, en azindan gerçek, (islenmis) veya islenmesi muhtemel bir suç ile ilgili makul bir süphenin üzerine bina edilmelidir." Gerek Avrupa Polis Etigi Yönetmeligi gerekse Türk iç hukuku sürekli makul kelimesine vurgu yaparak süpheyi veya süpheciligi meslegin gerçeklestirilmesinde öngörmüs­tür.
Polis meslek etigi, etik degerler baglaminda yalnizca vatandas polis iliskilerini incelememekte ayni zamanda meslek içi ast-üst ve es düzey iliskileri, mevzuat ve yasal düzenlemelerdeki ve güvenlik hizmeti üretme esnasindaki iliskilerin tümünü kapsamaktadir.
Kurumsal Paranoya, paranoya, Özellikle büyük hezeyanlari ve kendilerine kötü­lük yapilacagi kuskularinin belirgin oldugu, bir ruhsal bo­zukluk durumudur. Özgürlükler ülkesi A.B.D.'de, 11 Eylül sal­dirilarinin ardindan binlerce kisinin gözaltina alinmasi, ku­rumsal paranoyanin baslangici olarak görülebilir. Çünkü polis etigine iliskin ilkelere göre, gözaltina alinma için ge­rekli süphe, makul bir neden üzerine bina edilmelidir. Oysa görünen o ki, binlerce kisi sadece Arap orijinli veya Müslü­man olduklarindan dolayi gözaltina alinmislardir.
Yurtta­sin polise, polisin ise yurttasa güvenmedigi bir ortamda, profesyonel polislik hizmeti beklenemez.
Demokratik Polislik, hesaba çekilebilir olma yaklasimlari yine demokratik kamu hizme­tine ya da profesyonel polislige geçis için önemli bir basa­mak  teskil etmektedir. Polisin uygulamalarinda seffaf ol­mamasi dogrudan yurttasi rahatsiz edecektir ve polis meslek etigine aykiri bir davranis olarak tanimlanacaktir. Demokratik bir ülkedeki polisin, halk nazarindaki mesruiyeti, anti­demokratik  bir ülkedeki polisin halk nazarindaki mesruiye­tinden  daha fazladir.
Seffaflik, yapilan her seyin kamuoyu ile aninda paylasil­masi degil, örnegin organize bir operasyonda istihbarat öncelikli hare­ket eden güvenlik personelinin, duyum  alinmasi durumun­da kaçmasi muhtemel örgüt mensuplarini, eksiksiz bir se­kilde yakalamak ve mahkemeye  çikarmak için basina haber vermemesi, ya da polisin, organize bir uyusturucu çetesiyle ilgili yakaladigi bir kisiden, çete mensuplarinin çözümlene­bilecegi nedeniyle basina bilgi  vermemesi, polisin seffaflik ilkesini çignedigini göstermez, dahasi ulusal güvenlik ve  operasyonunun istikrari açisindan bu durum vazgeçilmez bir prensiptir.
Polisin Halkla Iliskiler Uygulamalarinda Etik Du­yarlilik, Avrupa Polis Etigi Yönetmeligi'nin 19. maddesi, polisin halkla iliskilerine iliskin olarak düzenlenmistir: "Polis teskila­ti, gizli bilgileri açiklamadan, yerine getirdigi, görevler hakkinda halka dogru ve tarafsiz bilgi sunmaya hazir olmalidir. Medya ile iliskileri düzenleyen bir yönerge hazirlanmalidir.''
Güvenlik  hizmeti sunumunda polis etigi, bölümünde kendini ortaya koyan bir diger nokta, polislik uygulamalarinin  tümünde polisin makul ve ölçülü olmasidir. Polis topluma hizmet üre­tirken, halkin güvenligini saglarken, onu  huzursuz etme­den, yani maksimum fayda ve minimum zarar prensibini gözden kaçirmamalidir. Bunu gerçeklestirmede basta gelen  ölçüt, hukuk kurallari, insan haklari ve polis meslek etigi ilkelerinin özümsenerek profesyonel yasama  geçirilmesidir.
Polis Etigini Islevsel Kilma,her ne kadar polisin yaptigi islerin zorlugu, tehlikeli ol­masi, yogunlugu, tasidigi stres ve fazla çalisma sartlari agir olsa da, bu durum polisin insanlara haksiz muamele etmesi­ne bir gerekçe teskil etmemelidir. Fakat madalyonun diger yüzünde; bu olumsuz sartlar ve ortamin, polis etigini islevsel kilmanin önünde engel teskil ettigi görülmektedir.
Yasal Düzenlemeler, Toplum Beklentisi Ve Vic­dani Sorumluluk Çerçevesinde Etik Ilkeler,"halk polisten görev bilincine sahip olmasini, hal­ka olumlu yaklasip iletisim kurmasini, siddete basvurmamasini, herkese yansiz davranmasini, güler yüzlü, konusmalarinin terbiyeli ve  düzgün olmasini beklemektedir".           
Avrupa Polis Etigi Yönetmeligi Çalismalari
Bu belgenin en dikkat çeken noktasi, gerek emniyet mensuplari ve gerekse emniyet mensuplarinin müsterisi olan toplumun tüm kesimleri tarafindan benimsenmesi için gereken her sey yapilmistir. Yönetmelik kapsaminda demokratik ve hukuk devletinin hakim oldugu ülkelerde polisin amaçlari, kurumsal  yapisi, polisin ceza ve adalet sistemi ile iliskilerinin nasil olmasi gerektigi, polisin nitelikleri ve egitimi, polisin haklari, polis uygulamalarinin nelere göre yapilacagi.  
Bilindigi gibi Avrupa konseyi çogunlugu AB üyesi veya müstakbel üyelerden olusan bölgesel bir uluslar arasi organizasyondur. Gelecekte ve su anda bir kisim ülkeler arasinda sinirlarin kalktigi düsünülecek olursa böyle bir belge bu ülke vatandaslarinin standarda yakin güvenlik hizmeti almalarini saglayacaktir.
Yapilan Arastirma Sonucu,
Bu arastirma ile, güvenlik hizmetlerindeki yöneten - yö­netilen iliskilerinde görülebilen yönetim etigine iliskin so­runlarin betimlenmesi, yönetim etigine iliskin sorunlarin, yönetilenlerce ne yogunlukta algilandiginin analiz edilmesi, yönetilenlerce algilanan bu etik sorunlarin rütbeler arasinda anlamli fark olup olmadiginin Incelenmesi ve yönetilenlerce yönetim etigine iliskin sorunlarin, daha yogun olarak yönet­sel davranislarda mi, bireysel davranislarda mi, yoksa mes­leki eylem ve uygulamalarda mi yasandiginin analiz edilmesi amaçlanmistir.
 
Arastirma bulgularinda örneklem grubun, sirayla en az sorunlu gördükleri etik ilke ihlal alaninin, polislik uygula­malari oldugu, ikincil sirada bireysel davranislarda etik so­runlarin yasandigi, en fazla olarak ise yönetsel davranislarda etik sorunlarin yasandigina inandiklari ortaya çikmistir. Bu veriler dikkate alindiginda polis yöneticilerinin yurttasa kar­si olan davranislarini dogru bulduklarini, ancak konu yöne­ticilerinin kendilerine yönelik davranislari oldugunda etik ilkelerin daha fazla ihlal edildigini ifade etmektedirler. Bu yaklasim ya örneklem grubun, empati, baskalarini düsün­me, tarafsiz ve objektif olma gibi Önemli ilkeleri içsellestiremedigini veya bilinç altindaki kendi çikarlarinin bir yansi­masi olarak ya da polis etigine iliskin sorunlardan daha faz­lasinin yönetim etigi alaninda görüldügü seklinde deger­lendirilebilir.

Benzer Kitaplar