AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI GÜZ DÖNEM SONU (FINAL SORU BANKASI)

AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI GÜZ DÖNEM SONU (FINAL SORU BANKASI)

Fevzi BOZKURT
Biyografi


Selam arkadaslar Atatürk Üniversitesi  Adalet Bölümü ''AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI'' Dersine ait GÜZ DÖNEMI FINAL DENEME SINAVI sorulari, umarim faydali olur, simdiden basarilar.

TEST – 1

SORU-1 Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkiline karsi yükümlülüklerinden biri degildir?
a) Aydinlatma yükümlülügü
b) Karsi tarafla yaptigi görüsmelerden müvekkiline haber etme yükümlülügü
c) Tahsil ettigi paralari derhâl müvekkiline verme yükümlülügü
d) Sadakat borcu
e) Müvekkilinin baska bir davasini alma yükümlülügü
 1. Disiplin kurulu kararlarina karsi, Cumhuriyet Savcisi ve ilgililer, teblig tarihinden itibaren otuz gün içinde TBB Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. II. Hakkinda disiplin kovusturmasi yapilan önce dinlenir, son söz itirazi yapmis olan tarafindir. III. Birlik disiplin kurulu,itiraz üzerine uygun görmedigi karari kaldirarak isin esasi hakkinda karar verebilir.
Disiplin kararlarina karsi yapilan itiraz süreciyle alakali yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?
a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve II
e) I ve III
  Soru 3 Noterlerin atanmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre ilan edilen üçüncü sinif noterlige, ancak noterlik belgesini almis olan bir kimse atanabilir
b) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre yapilan ilanlari izleyen üç ay içinde basvuran isteklilerden birisi, Adalet Bakani tarafindan atanir.
c) Noterlik belgesi sahiplerinin üçüncü sinif bir noterlige atanabilmesi, üçüncü veya daha üst sinif noter isteklilerin bulunmamasina baglidir.
d) Ikinci ve üçüncü sinif noterliklere atamada bir üst siniftan olan noterlerin atanma istegi diger isteklilere tercih edilir.
e) Bulundugu noterlikte iki yilini doldurmamis bulunan noterlerin atanma istegi nazara alinmaz.
  Soru 4 Asagidaki kisilerden hangisi avukatlarin tekel hakkinin istisnasini olusturmaz?
a) Kamu avukati
b) Dava vekili
c) Subaylar
d) Mali musavir
e) Kaymakam
  Soru 5 Avukatlik sözlesmesinde nisbi vekâlet ücretinde en çok yüzde kaç oraninda ücret alinabilir?
a) %20
b) %25
c) %30
d) %50
e) Taraflar istedikleri oranda anlasabilirler.
  Soru 6 Masraf ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Öncelikle masraf yapilmis olmalidir, aksi takdirde adi avans olur.
b) Avukatin yapmis oldugu masrafin isin geregi olmasi gerekir.
c) Hukuka aykiri masraflarin is sahibinden talep edilmesi mümkün degildir.
d) Avukat masraflarini, yaptigi masraf tarihinden baslamak üzere her zaman isteyebilir.
e) Süre geçmesine ragmen, masraf veya avans ödenmemesi hâlinde avukat davadan çekilebilir ancak vekalet ücretini talep edemez.
  Soru 7 Noterin imza yetkisi verme ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Noterligin bosalmasi hâlinde ayrilan noter tarafindan verilmis imza yetkileri kendiliginden kalkar.
b) Bosalan noterlige vekâlet eden Noter vekilinin yukaridaki sartlari tasiyanlardan, istedigine yeniden imza yetkisi vermesi gerekir.
c) Noter; stajyer, baskâtip veya kâtiplerden birisine imza yetkisi verirse, Adalet Bakanligina yazi yazarak bunlara yemin ettirilmesini ister.
d) Cumhuriyet savciligi noterin bagli bulundugu asliye veya münferit sulh hukuk mahkemesinden yemin ettirilmesini talep eder.
e) Yemini yaptiran mahkeme, en az üç nüsha zabit tanzim eder.
  Soru 8 Vekil ile temsilci arasindaki farklarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Vekil iki tarafli bir sözlesmeyle yetkilendirilmisken, temsilci tek tarafli bir hukuki islemle atanmistir.
b) Vekalet iç iliskiye temsil dis iliskiye yöneliktir.
c) Vekil hukuki bir yükümlülük altinda iken temsilci hak sahibidir.
d) Vekalet sözlesmesi illi bir islemdir, ancak temsil mücerret bir islemdir.
e) Vekâletin tam iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir, oysa temsil yetkisi tek tarafli bir islemle verilir.
  Soru 9 Avukatlik ortakligi ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?
a) Avukatlik ortakliginin çalismasi meslek çalismasi olup ticari is sayilirlar.
b) Vergilendirme bakimindan sermaye sirketlerine iliskin hükümler uygulanir.
c) Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen yabanci avukatlik ortakliklari, bu Kanuna ve avukatlik ortakligi düzenlemesine uygun olarak kurulmak kosuluyla her türlü hukuki konularda danismanlik hizmeti verebilirler.
d) Ortaklarin payi, ancak ortaklara veya avukat olan üçüncü kisilere devredilebilir.
e) Defter ve kayitlarin tutulmasindan tüm ortaklar sorumludur.
  Soru 10 Devletin (siyasi iktidarin) kendine bagli merkeziyetçi birlikler araciligiyla “savunmayi” ve “savunmayi savunanlari” örgütleme girisimi avukatlik meslegi niteliklerinden hangisini ihlal eder?
a) Tekelci Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Kamu Hizmeti Niteligi
d) Bagimsizlik Niteligi
e) Hukukilik Niteligi
  Soru 11 Baro disiplin kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Disiplin kurulu, avukat sayisi iki yüz elliye kadar olan barolarda 3 üyeden olusur.
b) Her baroda disiplin kuruluna üç de yedek üye seçilir.
c) Disiplin kurulu üyeleri iki yil için seçilir ve süresi dolan üye yeniden seçilemez.
d) Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazir bulunursa toplanir.
e) Disiplin kurulunun görevi, baro yönetim kurulunun disiplin kovusturmasi açilmasina dair karari üzerine avukatlar hakkinda disiplin kovusturmasi yaparak disiplin cezasi vermektir.
  Soru 12 Meslegi seçmekte herhangi bir denetim altinda bulunmamasi; kendisine teklif edilen herhangi bir davayi almaya veya kendisinden istenilen bir hukuki mütalaayi vermeye zorlanamamasi avukatlik mesleginin hangi niteliginden ileri gelir?
a) Serbest meslek niteligi
b) Tekelci niteligi
c) Bagimsizlik niteligi
d) Kamu hizmeti niteligi
e) Hukuki niteligi
  Soru 13 Asagidakilerden hangisi avukatlara uygulanacak disiplin cezalarindan biri degildir?
a) Ayliktan Kesme Cezasi
b) Uyarma
c) Isten Çikarma
d) Para cezasi
e) Meslekten Çikarma
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegi ile bagdasan islerden biri degildir?
a) Hukuk alaninda profesör ve doçentlik
b) Anonim, limited, kooperatif sirketlerin ortakligi, yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi ve komandit sirketlerde komanditer ortaklik
c) Hâkimlik
d) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluslarin yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
  Soru 15 Noterler, göreve basladiklari tarihten kaç gün içinde noterlik mührü ile imzalarinin üçer örnegini bulunduklari yer valiligine göndermekle yükümlüdür?
a) 60 gün
b) 45 gün
c) 30 gün
d) 20 gün
e) 15 gün
  Soru 16 Avukatin azlinde veya istifasinda ücret isteme ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Kural olarak avukatin azli hâlinde avukatlik ücreti ödenmesi gerekir.
b) Avukat kusur ve ihmalinden dolayi azil edilmis ancak azleden kötü niyetliyse avukatlik ücreti ödemesi gerekir.
c) Avukat kusur ve ihmalinden dolayi azil edilmis ve azleden iyiniyetliyse avukatlik ücreti ödenmez
d) Avukatin hakli istifasi hâlinde, avukata ücretinin tamami is sahibi tarafindan ödenmesi gerekir.
e) Avukatin, hakli nedene dayanmayan istifasi durumunda, is sahibinden hiçbir ücret isteyemeyecegi gibi, aldigi pesin ücreti ve kullanmadigi masraf ile avanslari is sahibine geri vermek zorundadir.
  Soru 17 Noterlerin hastaliklari ile ilgili yapilacak islemlerden hangisi yanlistir?
a) 5 yila kadar hizmeti olanlara 3 aya kadar izin verilebilir
b) 5 yildan 10 yila kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar izin verilebilir
c) 10 yildan daha çok hizmeti olanlara 9 aya kadar izin verilebilir.
d) Bu süreler sonunda hastaliklarinin devam ettigi, resmî saglik kurullarinin raporu ile belgelendirilen noterlerin izinleri, iki kati kadar daha uzatilabilir.
e) Bu sürelerin sonunda da iyilesemeyen noterlerin görevlerine Adalet Bakanliginca son verilir.
  Soru 18 Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi organlari arasinda yer almaz?
a) Disiplin Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Türkiye Noterler Birligi Kongresi
d) Baskanlik Divani
e) Denetim Kurulu
  Soru 19 Asagidakilerden hangisi vekâlet sözlesmesinde vekilin borçlarindan biri degildir?
a) Is görme ve özen borcu
b) Sadakat borcu
c) Hesap verme borcu
d) Aldiklarini verme borcu
e) Müvekkilin emir ve talimatlarina uyma borcu
  Soru 20 I.Bir maddi zararin meydana gelmesi gerekir. II.Zararin malvarligina iliskin olmasi gerekir. III.Zararin olusumunda avukatin kusurlu olmasi gerekir. IV.Zarar ile illiyet bagi arasinda uygun illiyet bagi olmasi gerekir. Avukatin sorumlulugunu ortaya çikaran unsurlarla ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?
a) I,II ve III
b) I,II ve IV
c) II, III ve IV
d) I, III ve IV
e) I,II, III ve IV
  TEST -2   SORU-1
 1. Vekâlet sözlesmesinde vekil kural olarak bagimsizdir. II. Vekâletin konusunu hukuki islemler ile hukuki islem benzerleri olusturabilecegi gibi maddi fiiller de olusturabilir. III. Ücret vekâlet sözlesmesinin zorunlu unsurudur. IV. Vekilin is görmeye baslamasindan sonra ortaya çikan mücbir sebeplerle isi tamamlamak olanaksizlasirsa vekil ücret hakkini kaybeder.
Vekâlet sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?
  a) I ve II
b) I,II ve III
c) I,III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
  Soru 2 Asagidakilerden hangisi stajyerlerin yapabilecegi islemlerden biri degildir?
  a) Kendisine verilen dosya ve kararlari inceler ve rapor hazirlar.
b) Sulh hukuk mahkemelerinde dava ve durusmalara girebilir.
c) Dava ve takip dosyalarini inceleyebilirler.
d) Dava dosyalarindan fotokopi veya örnek alabilirler.
e) Müvekkillerinden vekalet alip tüm hukuki islerini takip edebilirler.
  Soru 3 Asagidakilerden hangisi noterlerin aylik gelir ve giderlerinin kaydedildigi defterdir?
  a) Muvazene defteri
b) Teftis defteri
c) Muharebe defteri
d) Tescil defteri
e) Zimmet defteri
 
Soru 4 Noterler kaç yasinda yas tahdidine tabi tutulur?
  a) 50
b) 55
c) 60
d) 65
e) 70
 
Soru 5
 1. Stajyerin ahlaki gidisi ve mesleki ehliyeti hakkinda, yaninda staj yaptigi noter tarafindan her üç ayda bir verilecek rapor, noterin bagli bulundugu odaya gönderilir. II. Bu raporlardan sonuncusu stajyerin noter olup olamayacagina veya stajin alti ay daha uzatilmasi lüzumuna dair kesin kaniyi da kapsar. III. Staj yapilan noterligin degistirilmesi hâlinde, eksik kalan üç aylik rapor, yeni noter yaninda geçirilen ilk üç aylik devreye ait raporla birlikte tanzim edilir. IV. Türkiye Noterler Birligi tarafindan, dosyanin gelmesinden itibaren 15 gün içinde, stajdan beklenen maksadin hasil olup olmadigina dair bir karar verilir.
Staj döneminde noter stajyerleri hakkinda tutulan raporlarla ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?
a) II ve IV
b) II ve III
c) I,III ve III
d) I,III ve IV
e) II, III ve IV
  Soru 6
 1. Mesleki çalismasi nedeniyle aleyhine dava açilan avukatin baroya bilgi verme zorunlulugu II. Durusmayi terk hâlinde baroya bilgi verme zorunlulugu III. Yargi mercilerini sikâyet ve ret durumlarinda baroya bilgi verme zorunlulugu IV. Avukat aleyhine icra takibi baslatilmasi hâlinde baroya bilgi verme zorunlulugu Avukatin baroya bilgi verme zorunlulugu ile ilgili yukardakilerden hangileri dogrudur?
  a) I ve II
b) I, II ve III
c) II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
  Soru 7 Dördüncü sinif noterliklerin yönetilmesi ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir.
b) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
c) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
d) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir.
e) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Noterler Birligince görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
  Soru 8 Avukatin avans isteme hakki ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Avukatin üstlendigi isi yaparken masraflari karsilayabilmek için müvekkilinden aldigi pesin paradir.
b) Avukatin yapmis oldugu masraflar muaccel olup olmadigina bakilmaksizin verilen para avanstir.
c) Gideri olmayan konularda avans istenemez.
d) Avukat istedigi avans verilene kadar isi bekletme hakkina sahiptir.
e) Avukatin, üstlendigi vekalet görevi dolaysiyla söz konusu olan masraflara katlanmasi düsünülemez.
  Soru 9 Avukatin meslek sirrini ifsa yasagiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Avukatin müvekkiliyle alakali bir davada tanikliktan çekinmesi hakki bu yasakla ilgilidir.
b) Avukat davasini almadigi kimselerin basvurmasi nedeniyle ögrendigi bilgiler meslek sirri kapsaminda degildir.
c) Avukatlik sirrinin tutulmasi süresizdir, meslekten ayrilmak bu yükümü kaldirmaz.
d) Müdafi, müvekkilinin bir adami öldürecegini ihbar etmesi hâlinde, meslek sirrini ifsa etmis olmayacaktir.
e) Avukat, suç islendikten sonraki asamalarda ögrendikleri hususlar, sir kapsamina girecektir.
  Soru 10 Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskanlik Divani üyesi degildir?  
  a) Birlik Baskani
b) Baskan Yardimcisi
c) Genel Sekreter
d) Denetmen
e) Sayman
  Soru 11 Asagidakilerden hangisi noterlerin genel olarak yapacaklari islerden biri degildir?
  a) Gayrimenkul satis va'di sözlesmesi yapmak
b) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
c) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Bir seyin veya bir yerin hâl ve seklini, kiymetini, ilgili sahislarin kimlik ve ifadelerini tespit etmek
  Soru 12 Noterlik Kanunu’na göre kendisine imza yetkisi veya vekalet görevi verilen stajyerlerin görevleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Gayrimenkul satis sözlesmesi yapmak
b) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
c) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Mirasçilik belgesi vemek
  Soru 13 Gelen is kâgitlari gelis sirasina göre numara alinarak hangi deftere islenir?
  a) Tescil defteri
b) Emanet defteri
c) Yevmiye defteri
d) Muvazene defteri
e) Muhabere defteri
  Soru 14
 1. Aylik olarak beyan edilecek kazanç esas kazancin alt siniri olan asgari ücret ile üst siniri olan asgari ücretin 6,5 kati arasinda olmalidir. II. Yazili olarak kazanç beyan edilmeyen hallerde Kuruma her ay ödenen primler, ödemenin ait oldugu ay için beyan olarak kabul edilecektir. III. Iliskin oldugu aya ait primin yasal süresinde ödenmemesi ve bu süre içinde yazili olarak kazanç beyaninda da bulunulmamasi halinde primler üst sinir üzerinden tahakkuk ve tahsil olunacaktir.
Prime esas alinacak kazancin beyan edilmesiyle ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir?
  a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I,III
e) II,III
  Soru 15 Avukatlik sözlesmesinin diger sözlesmelerden farki hususunda asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Avukatlik sözlesmesinde ücret zorunlu unsurken vekalet sözlesmesinde zorunlu unsur degildir.
b) Is sözlesmesinde isi yapacak kisinin belli bir evsafta olmasi aranmaz oysa avukatlik sözlesmesinde sözlesmenin karsi tarafi baro levhasina kayitli avukat olmak zorundadir.
c) Is sözlesmesinde çalisan isverene karsi bagimlidir, avukatlik sözlesmesinde avukat müvekkiline o derece bagli degildir.
d) Vekâlet sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklarda zamanasimi süresi 5 yildir, avukatlik sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklar da ise bu hakkinin dogumunu ögrendigi tarihten itibaren bir yil her halde bes yil geçmekle zaman asimina ugrar.
e) Vekâlet sözlesmesinde herhangi bir sekil sarti aranmazken avukatlik sözlesmesinde yazili sekil sarti geçerlidir.
  Soru 16
 1. 1 sene ücretsiz izin alan bir memur o bir sene zarfinda stajini tamamlayabilir. II. Zorunlu durumun ortadan kalmasindan sonra stajyer avukat staja engelin kalkmasindan sonraki 15 gün içinde basvurmasi hâlinde stajini tamamlattirabilir. III. Baro baskani, hakli nedenlerin bulunmasi hâlinde, yaninda staj yaptigi avukatin ve staj kurulunun da görüsünü alarak stajyere otuz günü asmamak üzere izin verebilir. IV. Stajyer askerlik görevini yaptigi sirada, izinli olarak kitasindan ayrilmasi hâlinde sivil kiyafetle stajina kaldigi yerden devam edebilir.
Stajyer avukatin izinleri ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?
  a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) I,III ve IV
  Soru 17 Barolarin kurulusuyla ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Bölgesi içinde en az yirmi avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
b) Baro kurulmayan yerlerin en yakin baroya baglanmasina veya bunlarin birlestirilerek bir baro kurulmasina ve merkezlerinin belirlenmesine Adalet Bakanligi karar verir.
c) Türkiye Barolar Birligi yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayitli avukatlarin listesini düzenleyerek bunlardan en fazla vergi ödeyeni, yeni baroyu kurmakla görevlendirir.
d) Görevli avukatin seçecegi ve baskanligini yapacagi dört kisilik kurucu kurul en geç alti ay içinde yeni baronun kurulusunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birligine bildirir
e) Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi hâlinde baroyu iki ay içinde seçime götürmek kaydiyla ayni kurul olusturulur.
  Soru 18 Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin amaçlarindandir?
  a) Vekâlet ücreti almak.
b) Kisilerin dogru ve adil yargilanma hakkini saglamak.
c) Devlete karsi savunma saglamak.
d) Suç duyurusunda bulunmak.
e) Ticaret yapmak.
  Soru 19 Asli olmayan veya aslina aykiri belge verme suçu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Suçun faili avukat olup genel kast aranmistir.
b) Avukat asli olmayan bir vekâletnameyi asli varmis gibi onaylamak suretiyle bu suçu islemis olur.
c) Avukat aslina aykiri olarak vekâletname veya diger kâgit ve belgelerin örnegini çikarip vermek suretiyle de suç meydana gelir.
d) Birden çok tevkil yetkisi verilmis vekâletnameyi, tek vekâletnameymis gibi, alt yetki belgesi çikarmasi hâlinde de bu suç olusur
e) Avukatin görevi geregi aslinin kendisinde oldugunu ileri sürmedigi bir vekâletname, kâgit ve belgeye iliskin sahtecilik fiili TCK’nin kapsaminda takdir edilmelidir.
  Soru 20
 1. Agir ceza mahkemesinin görev alanina giren bir suçtan dolayi suçüstü hâlinde sorusturma Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapilir. II. Noterlik Kanunu’nun 50. maddesinin 3. fikrasi hükümlerine aykiri hareket eden noterlere ilk defasinda bin Türk lirasindan bes bin Türk lirasina kadar idarî para cezasi verilir. III. Eylemin tekrari halinde verilecek ceza üç bin Türk lirasindan asagi olamaz. IV. Noterin yukarida yazili eyleminde aracilik yapan kimseye de bes yüz Türk Lirasindan iki bin Türk lirasina kadar idari para cezasi verilir.
Noterlerin yasalara aykiri hareket etmesinden dolayi uygulanan yaptirimlarla ilgili yukaridakilerden hangisi yanlistir?
a) Yalniz I
b) Yalniz III
c) I ve III
d) I ve IV
e) III ve IV
                                                                                    TEST -4 Soru 1  
 1. En az üç katip bulunan noterliklerden bunlardan biri baskatiplik görevi yapar. II. Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbas esyadan tek sorumlu noterdir. III. Noterler, katip adaylari en az bir yil süreli bir sözlesme ile ise alirlar. IV. Sözlesmede açikça yazilmasa bile noterin, adaylik süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde, adayin yetersizligi sebebiyle feshi ihbar hakki saklidir. Noterliklerde çalisan katiplerle ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?
a) I ve II    
b) II ve III    
c) I, II ve III    
d) I,III ve IV    
e) I, II, III ve IV    
  Soru 2   Avukatin sorumluluguyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?  
a) Avukatin sorumlulugu kusur esasina dayanir.    
b) Vekilin asli borcunu, özen borcuna aykiri davrandigi için ihlal ettigini, yani yerine getirmedigini ispat külfeti müvekkile aittir.    
c) Müvekkil zarara ugramamissa,vekil özen borcuna aykiri davranmis olsa bile tazmin ile mükellef tutulamaz.    
d) Vekâlet sözlesmesi geregi avukat, mutlaka istenilen hukuki sonuca ulasmaktan sorumlu degildir.    
e) Avukatin isi yanlis ya da yapmis olmasi sonucunda bir hak kaybi söz konusu ise ve o isin o sekilde yapilmasi konusunda is sahibinin bir talimati yoksa avukatin sorumlulugu ortadan kalkar.    
Bos    
Soru 3   Asagidakilerden hangisi Avukatlik meslegi ile bagdasmayan mesleklerden biridir?  
a) Sigorta prodüktörlügü    
b) Il Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeligi    
c) Özel hukuk alaninda profesörlük ve doçentlik    
d) Hakemlik, tasfiye memurlugu, yargi mercilerinin veya adli bir dairenin, verdigi herhangi bir görev veya hizmet    
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü    
Bos    
Soru 4   Barolarin özellikleriyle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari arasindadir.    
b) Anayasamizda düzenlenmistir.    
c) Avukatlar mesleklerini icra etmek için bu kuruma üye olmak zorundadirlar    
d) Kendi üyelerine belli kurallara uyulmadigi takdirde disiplin cezasi uygulayabilmektedirler    
e) Özerklik ilkesi geregince bu kurumlar kendi faaliyet alanlarini hiçbir yere bagli olmaksizin kendileri belirler.    
  Soru 5   Asagidakilerden hangisi noterlik staji yapmadan da noter olabilenler arasinda yer almaz?  
a) Askeri Hâkim    
b) Cumhuriyet Savcisi    
c) Hukuk Fakültesi Arastirma Görevlisi    
d) Avukat    
e) Idari Hâkim    
  Soru 6   Noterlik staji ile ilgili asagidakilerden hangisi dogru yanlistir?
a) Noterlik staji, listeye kayit tarihinden itibaren baslar.    
b) Itiraz, kaydin yapilmasini durdurmaz.    
c) Adalet Bakanligi gelecek yil içinde kaç kisinin stajyerlige kabul edilecegini tespit eder.    
d) Stajyer ilani Resmî Gazete ve stajin yapilabilecegi yerlerde çikan birer gazete ile birer defa yil sonuna kadar yayinlanir.    
e) Türkiye Noterler Birligi, Bakanligin bu karari aleyhine Danistaya basvurabilir.    
Bos    
Soru 7   Avukatlik unvan ve yetkilerini kullanma ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?  
a) Bu suçta iki türlü fail bulunmaktadir.    
b) Birinci tür suçun faili, stajyer avukatlar, avukatlik stajini tamamladigi veya yasa geregi avukatlik yapabilecek durumda oldugu hâlde baro levhasinda yazili bulunmayanlar    
c) Ikinci tür fail, baro levhasinda yazili bulundugu hâlde disiplin cezasi aldigi için 153. madde uyarinca geçici olarak isten yasaklanma cezasi almis bulunanlardir.    
d) Isten yasaklanma cezasi alanlar kendileri disinda esi ve resit olmayan çocuklarina iliskin davalari takip edebilir ve dava evraki düzenleyebilirler.    
e) Bu suçta, maddi öge, baskalarina ait dava evraki düzenlemek, icra islemlerin takip etmek ve avukatlara ait diger yetkileri kullanmak veya avukatlik unvanini kullanmaktadir.    
Bos    
Soru 8  
 1. Genel kurul iki yilda bir Ocak ayinin ilk haftasi içinde baro baskaninin daveti üzerine olagan toplantisini yapar. II. Barolar Birligi, baro baskani, yönetim veya denetleme kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilirler. III. Baro baskani,levhada yazili avukatlarin en az üçte birinin yazili istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak zorundadir. IV. Genel kurul, levhada yazili avukatlarin yaridan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Baro genel kurulu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?
 
a) I,III    
b) II,III    
c) II,IV    
d) II,III,IV    
e) I,II,III    
Bos    
Soru 9   Ücret sözlesmesinde kanunda belirtilen tavan ücret asilmasi durumunda sözlesmenin akibeti ne olur?
a) Sözlesmenin ücret ile alakali hükmü geçersiz olur.    
b) Sözlesme geçersiz olur.    
c) Ücret kanunda belirtilen tavan ücret olarak belirlenir.    
d) Uyusmazlik anindaki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.    
e) Sözlesmenin yapildigi zamanki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.    
  Soru 10   Hapis hakkini kullanma sartlarindan hangisi yanlistir?  
a) Avukat hapis hakkini sadece taraflar arasinda belirlenen ücreti ve giderleri istemek için kullanabilir.    
b) Hapis hakkinin kullanilmasi için alacagin muaccel olmasina gerek yoktur.    
c) Avukatin alacagindan dolayi hapis hakkini kullanacagini müvekkiline yazili olarak bildirmelidir.    
d) Avukat hapis hakkini alacagi ile orantili olarak kullanmak zorundadir.    
e) Hapis hakki,sadece müvekkil tarafindan verilen ya da avukatin ahzu kabz yetkisine dayanarak müvekkili namina aldigi degerler hapsedilmek suretiyle kullanilabilir.    
Bos    
Soru 11   Noterlerin gözetim ve denetimi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?  
a) Noterlikler, Adalet Bakanliginin ve Türkiye Noterler Birliginin gözetim ve denetimi altindadir.    
b) Noterlikler, Cumhuriyet savcilarinin devamli denetimi altinda olup yilda en az iki defa teftis olunurlar.    
c) Münferit sulh mahkemesi yanindaki noterlikler, bu mahkemenin bagli bulundugu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savciliginin teftisine tabidirler.    
d) Noterlikler adalet müfettisleri tarafindan da denetlenebilir    
e) Türkiye Noterler Birligi, gözetim ve denetim görevini, yetkili kilacagi birlik ve noter odalarinin yönetim kurulu baskan veya üyeleri veya kuracagi denetleme kurulu marifetiyle yerine getirir.    
Bos    
  Soru 12  
 1. Avukatlik sözlesmesinde ücretin belirtilmedigi durumlarda sözlesme geçersizdir. II. Avukatlik sözlesmesi için sekil sarti aranmadigi halde, ücretin ispati için yazililik sarti bulunmaktadir. III. Sözlesmede ücret için bir düzenleme yoksa sözlesmenin yapildigi zamanda yürürlülükte bulunan AAÜT’ne göre ücret belirlenir. Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?
 
a) Yalniz I    
b) Yalniz II    
c) I ve II    
d) I ve III    
e) I, II ve III    
Bos    
Soru 13  
I. Avukatlik kanununda belirtilen tavani asan avukatlik ücreti avukata ödenmis ise avukat astigi oran miktarinca ödenen ücreti geri vermek zorundadir. II. Birden fazla müvekkil olmasi durumunda avukat ücretinin ödenmesi konusunda müteselsil sorumlu olurlar. III. Avukatlik ücretinin rüçhanli olabilmesi için, bu ücretin muaccel hâle gelmis olmasi gerekir. Avukatin ücret isteme hakki hususunda yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I    
b) Yalniz II    
c) Yalniz III    
d) I ve II    
e) II ve III    
  Soru 14   “Avukat, müvekkili tarafindan verilen veya onun namina aldigi mallari, parayi ve diger her türlü kiymetleri, avukatlik ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacagi nispetinde elinde tutmasi”avukatin hangi hakki ile ilgilidir?
a) Hapis hakki    
b) Saklama hakki    
c) Avans ve masraf isteme hakki    
d) Güvence hakki    
e) Dayanisma hakki    
      Soru 15   Baskan veya yönetim kurulunun yasal davetine ragmen söz konusu yazili davet zorunluluguna uymayan avukat hakkinda islenen prosedürlerden hangisi yanlistir?  
a) Baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezasi verebilir.    
b) Bu ceza her davet ve istege uymama hâlinde yeniden verilebilir.    
c) Gönderilen yazida, davet ve istege uymama halinde para cezasi verileceginin belirtilmis olmasi sarttir    
d) Bu para cezasina karsi, tebliginden itibaren bir ay içinde, baro disiplin kuruluna itiraz olunabilir.    
e) Baro disiplin kurulunun karari idari yönden kesin olmasina ragmen yargi yolu açiktir.    
Bos    
Soru 16  
a) Is sözlesmesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Is sözlesmesi her hangi bir sekil sartina bagli degildir.    
b) Isçi isini isverene bagimli olarak yerine getirirken bir yandan kendisine yöneltilen talimatlara uymak zorundadir.    
c) Sözlesmenin yazili yapilmasini gerektiren hallerde yazili sözlesme geçerlilik sartidir    
d) Süresi bir yil veya daha fazla olan is sözlesmelerinin yazili yapilmasi zorunludur.    
e) Ücret sözlesmede kararlastirilmamis olsa dahi, is sözlesmesinin ücret karsiligi olmadigi söylenemez.    
Bos    
Soru 17   Faaliyetten men karari kaç saat içinde görevli hakime sunulur ve kaç saat içinde karar açiklanmak zorundadir?
a) Men karari 24 saat içinde hakime sunulur ve 48 saat içinde de karar açiklanir.    
b) Men karari 48 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir.    
c) Men karari 12 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir    
d) Men karari 24 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir    
e) Men karari 12 saat içinde hakime sunulur ve 48 saat içinde de karar açiklanir.    
Bos    
Soru 18   Avukatin dosya saklama hakki ve görevi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Dosya tutmayan avukat, bu yükümlülügünü ihlal etmis demektir.    
b) Avukat dosya ile kendisine tevdi olunan evraki, vekaletin sona ermesinden itibaren bes yil süre ile saklamakla yükümlüdür.    
c) Sürenin baslangici, avukatlik sözlesmesinin gereginin ifasinin nihayetinden itibaren baslar.    
d) Evrakin geri alinmasi müvekkile yazi ile bildirilmis oldugu hâllerde saklama yükümlülügü bildirme tarihinden itibaren üç ayin sonunda sona erer.    
e) Avukat geri alinmayan evraki saklama süresi geçtikten sonra imha etme hakkina sahiptir    
Bos    
Soru 19   Av Kanunu madde 58’e göre “Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilim ile aranabilir. Agir cezayi gerektiren suçüstü halleri disinda avukatin üzeri aranamaz.” Seklinde belirtilmistir. Bu madde avukatlik mesleginin hangisi ile iliskilidir?
a) Kamu Hizmeti Niteligi    
b) Serbest Meslek Niteligi    
c) Bagimsizlik Niteligi    
d) Hukukilik Niteligi    
e) Tekelci Niteligi    
Bos    
Soru 20   Asagidakilerden hangisi avukatlik staji ile bagdasan islerden biri degildir?
a) Stajin son üç ayinda sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatin takip ettigi dava ve islerle ilgili durusmalara girmek    
b) Yaninda staj yaptigi avukatin yazili oluru dava dosyalarindan fotokopi ve benzeri yollarla örnek almak    
c) Vekaletname veya yazili olur olmaksizin, dava ve takip dosyalarini inceleyebilmek    
d) Memur olarak çalismak    
e) Staj dönemi boyunca, barolarin hazirlamis oldugu staj egitimine yönelik programlara katilmak    
Bos    
  TEST -5   Soru 1
Asagidaki hangi durum AAÜT’nin altinda sözlesme yapilamaz kuralinin istisnasi degildir?   a) Serbest çalisip da degisik özel ve kamu kuruluslarindan yogun olarak takip ya da dava almasi ihtimalinin bulundugu durumlar
b) Hak ve nefaset kurallari geregi olan durumlar
c) Yapilan ise ayri ayri bakilmaksizin taraflar arasinda ifa edilecek aylik hukuk müsavirligi ücreti
d) Yargi mercilerince karsi tarafa yükletilecek avukat ücretlerinde
e) Düsük degerli dava konusunun bulundugu durumlarda
Bos
Soru 2
Noterlik staj süresi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?   a) Staj süresi bir yildir.
b) Staj kesintisiz olarak yapilir.
c) Stajyerin hakli sebeplere dayanarak devam edemedigi günler, engelin kalkmasini izleyen bir ay içerisinde basvurdugu takdirde, oda yönetim kurulunca tamamlattirilir.
d) Oda baskani, hakli engeller hâlinde, stajyere bir aya kadar izin verebilir.
e) Staj süresi 1 yil olsa da stajyer ilk alti ayda, staj yaptigi noterligin bütün servislerinde staji tamamlayacaktir.
Bos
Soru 3
Asagidakilerden hangisi barolarin verdigi sosyal yardimlar arasinda yer almaz?       a) Hastalik sebebiyle is göremezlik yardimi
b) Analik sebebiyle yapilacak geçici is göremezlik yardimi
c) Cenaze yardimi
d) Munzam emeklilik yardimi
e) Evlilik sebebiyle maddi destek
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin bagimsizlik niteligi kapsaminda degildir?   a) Meslegi icra ederken bagimsizlik
b) Müvekkiline karsi bagimsizlik
c) Yargiya karsi bagimsizlik
d) Devlete karsi bagimsizlik
e) Hukuk kurallarina karsi bagimsizlik
Bos
Soru 5
 1. Baro baskani, yapilan staj basvurusunu, baroya bagli avukatlardan birini, adayin gerekli nitelikleri tasiyip tasimadigini arastirarak bir rapor düzenlemek üzere görevlendirir. II. Görevlendirilen avukat, raporu en geç 1 ay içinde baroya vermekle yükümlüdür. III. Gelen rapora göre basvurma isteginin kabulu ve islemlerin tamamlanmasindan sonra stajyer adayin istegi ilan edilir. IV. Adayin stajyer listesine yazilma istemine karsi, sadece avukatlar veya stajyerler itiraz edebilirler. Yukaridaki staj basvuru sürecinde yapilmasi gereken islemlerden hangileri dogrudur?
a) I ve III
b) II ve IIII
c) I,II, ve III
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 6 Noterlerin sinifi ve asgari hizmet süresi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Ilk defa üçüncü sinif bir noterlige atanarak meslege girenlerin, ise basladiklari tarihte üçüncü sinif hizmeti baslar.
b) Noterin ikinci ve üçüncü sinifta asgari hizmet süresi dörder yildir
c) Bu sürenin sonunda noterin sinifinin yükselebilmesi, Adalet müfettisi tarafindan hakkinda düzenlenen son hâl kâgidinda olumlu kanaat belirtilmis olmasina baglidir
d) Noterligin sinifinin yükseltilmesi noterin sinifina da tesir eder.
e) Sinifi yükseltilen bir noterlikte hizmet gören noter, siniflandirmadan önceki siniftaki hizmet süresini doldurmamis ise bu sürenin doldugu tarihten itibaren bir üst sinif hizmeti ayni noterlikte yapmaya baslar.
Bos
Soru 7
Asagida belirtilen avukatlik ücreti alt siniri ve üst siniri miktarlarindan hangisi kural olarak dogrudur?  a) Alt sinir uyusmazlik anindaki AAÜT’nde belirtilen miktarken üst sinir nispi avukatlik ücretinde %25’tir.
b) Avukatlik ücretinde asgari bir sinirlama yokken tavan sinir nispi avukatlik ücretinde %25’tir
c) Alt sinir sözlesmenin yapilmasi anindaki AAÜT’nde belirtilen miktarken,üst sinir nispi avukatlik ücretinde %25’tir
d) Alt sinir uyusmazlik anindaki AAÜT’nde belirtililen miktarken, üst sinir yoktur
e) Taraflar sözlesme serbestligi ilkesince ücret miktarini belirlemede serbesttirler
Bos
Soru 8
Asagidakilerden hangisi avukatin yerine getirme zorunlulugunda oldugu yükümlülüklerden biri degildir?   a) Büro Edinme Zorunlulugu
b) Vekâlet Sunma Yükümlülügü
c) Meslek Kurallarina Uyma Borcu
d) Kamu Davasi Olan Her Davayi Alma Borcu
e) Bilgi ve Belge ile Hesap Verme Borcu
Bos
Soru 9
Noterlikle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?   a) Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundugu yerde, o mahkemenin yargi çevresindeki noterlik islerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.
b) Bir ilin belediye sinirlari içinde birden fazla noterlik bulundugu takdirde, her noterlik, bagli oldugu asliye mahkemesinin yargi çevresi ile sinirli olmaksizin, il belediyesi sinirlari içindeki bütün noterlik islerini görmeye yetkilidir
c) Türkiye Noterler Birligi, is yogunlugunda artis görülen yerlerde birden çok noterlik açabilir
d) Adalet Bakanligi birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden fazlasini kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliginin mütalaasini alir.
e) Asliye mahkemesinin kaldirildigi ilçelerdeki birinci, ikinci ve üçüncü sinif noterlikler ise bosalmis olmasi hâlinde, Türkiye Noterler Birliginin teklifi üzerine Adalet Bakanliginca kapatilabilir.
Bos
Soru 10
I. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, devlet bütçesi disinda, kurulus kanununda belirtilen kendi gelir kaynaklarina ve bütçeye sahiptir. II. Devletin genel bütçesi disinda bir kisim kamu hizmetlerini olusturma taleplerinin gelirlerini olusturma yöntemi olan bu tür bütçe sistemine “parafiskal gelir” denilmistir. III. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin almis olduklari kararlar ve yaptiklari islerin önemli bir kismi idari niteliktedir. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?  a) I,II,III
b) I,II
c) I,III
d) II,III
e) Yalniz I
Bos
Soru 11
Asagidakilerden hangisinin avukatlik staji yapma zorunlulugu bulunmamaktadir? a) Üniversiteye bagli fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalinda profesörlük, doçentlik, yardimci doçentlik görevlerinde asgari olarak dört yil çalisanlar
b) Danistay üyeliklerinde iki yil çalisanlar
c) Adli, idari ve askeri yargi hakimlik ve savciliklarinda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde üç yil çalisanlar
d) Kamu kurum ve kuruluslarinin hukuk müsavirligi görevinde asgari olarak, bes yil çalisanlar
e) Hukuk alanlarinda yüksek lisans yapmis olan hukuk fakültesi mezunlari
Bos
Soru 12
Baro yönetim kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?   a) Her baronun yönetim kurulu baro baskani ile en az 4 üyeden olusur.
b) Avukat sayisi  251’den fazla olan barolarda 10 asil üye ve her baroda asil üye sayisinca yedek üye bulunur.
c) Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazili ve avukatlikta en az üç yil kidemli olan avukatlar arasindan seçilir.
d) Yönetim Kurulu salt çogunlukla toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugu ile karar verir.
e) Oylarda esitlik halinde, baskanin bulundugu taraf üstün tutulur.
Bos
  Soru 13
I. Oda yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içerisinde adayin stajyer listesine kabul edilip edilmemesi hakkinda gerekçeli bir karar verir. II. Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararin verildigi yer Cumhuriyet savcisi ve ilgililer Türkiye Noterler Birligine itirazda bulunabilir. III. Oda yönetim kurulu kararina karsi Itiraz süresi bir aydir. IV. Oda yönetim kurulunun kabul karari ve Türkiye Noterler Birligi Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdigi karar Danistayin onayi ile kesinlesir. Noter stajyerinin meslege kabul ile alakali yukaridakilerden hangileri dogrudur?       a) I ve II
b) I ve III
c) I,II ve III
d) I,II ve IV
e) II, III ve IV
Bos
Soru 14
I. Ücret avukatlik sözlesmesinin zorunlu unsurlarindan biridir. II. Avukatlik sözlesmesi vekâlet sözlesmesi gibi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir. III. Avukatlik sözlesmesi yazili sekil sartina baglidir. IV. Avukatlik sözlesmesi sarta bagli kilinabilir. Avukatlik sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve IV
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) II, III ve IV
Bos
Soru 15
I. Yönetim Kurulu, meslekte en az bes yil kidemli olan noterler arasindan seçilir. II. Haklarinda noterlige engel bir suçtan dolayi son sorusturma açilmasina karar verilmis olanlar yönetim kuruluna üye seçilemezler. III. Oy pusulasina, seçilecek asil üye tam sayisinin yarisindan en az bir fazla isim yazilmasi zorunludur. IV. Oylarda esitlik hâlinde meslekte kidemi fazla olan aday, kidemler de esit ise bunlarin daha yasli olani sirada öncelik kazanir. Yukaridaki yönetim kuruluna seçilme usulüyle ilgili hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I,II ve III
c) I,II ve IV
d) II,III, ve V
e) I,II,III ve IV
Bos
Soru 16
Avukatlarin disiplin sorusturmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin istegi veya disiplin kurulunca gerek görülmesi hâlinde, inceleme durusmali olarak yapilir.
b) Durusma gizli olur.
c) Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararin kendisine gelisi tarihinden itibaren en geç alti ay içinde sonuçlandirmak zorundadir.
d) Çagriya uymayan avukatin giyabinda durusma yapilir.
e) Kural olarak disiplin kurulu incelemesini evrak üzerinden yapar.
Bos
Soru 17
Amaçlari disinda faaliyet gösteren Türkiye Noterler Birliginin merkezdeki sorumlu organlarinin yargilanmasina iliskin asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki sulh hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir.
b) Adalet Bakanliginin veya suçun islendigi yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir.
c) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince yazili yargilama usulüne göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.
d) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.
e) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince yazili yargilama usulüne göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir
Bos
Soru 18
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin kamu hizmeti niteliginde olmasina isaret eder? a) Savunma hakkini kullanamayacak durumda olanlara veya bizzat kullanmak istemeyenlere avukat tarafindan verilen hukuki hizmet görevi.
b) Kendisine teklif edilen herhangi bir davayi almaya veya kendisinden istenilen bir hukuki mütalaayi vermeye zorlanamamasi
c) Avukatlara görevleri sirasinda dogrudan dogruya ya da dolayli bir kisitlama yapilamamasi
d) Yurt içinde ve yurt disinda serbestçe seyahat etmelerini ve müvekkilleriyle görüsmeleri imkani
e) Baroya kayitli olmayan kimselerin kural olarak mahkemelere vekil sifatiyla kayit olamamasi
Bos
Soru 19
Asagidakilerden hangisi noterlerin tutmak zorunda oldugu defterlerden biri degildir? a) Yevmiye defteri
b) Emanet defteri
c) Tescil Defteri
d) Demirbas esya defteri
e) Envanter defteri
Bos
Soru 20
Asagidakilerden hangisi avukatlara taninan savunma dokunulmazliginin olumlu sartlari arasinda degildir? a) Savunma dokunulmazligi yalnizca TCK ‘da kabul edilen “genel hakaret ve sövme” suçlari için kabul edilen bir dokunulmazliktir.
b) Avukat tarafindan yapilan hakaret ya da sövme olarak nitelendirilen eylemin “yargilama makamlari” önünde islenmesi sarttir.
c) Iddia konusu eylemi yargilama makamlarina verilen dilekçe, layiha veya bunlarin disindaki evrak ile, savunmaya konu olan yazi ve sözlerle islemelidir.
d) Hakaret ve sövmeye iliskin yazi ve sözlerin dava ile ilgisiz olmamasi gerekir
e) Dokunulmazliktan yararlanmak için yargilamanin tarafi veya taraf avukati yahut sanik müdafi olmak gerekir.
  TEST – 6   Soru 1
Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkilini aydinlatma yükümlülügü kapsamina girmez? a) Davanin sonucu ve rizikolari
b) Riziko nedeniyle olusabilecek kesin hükmün etkileri
c) Kanun yollari hakkinda aydinlatma
d) Davada harcanan masraflar
e) Davanin sonucu hakkinda teminat verme
Bos
Soru 2
Noterlerin izni ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlerin yillik izin süresi hizmeti 6 aydan 10 yila kadar olanlar için 30 gündür
b) 10 yildan daha fazla hizmet süresi olan noterlerin yillik izin süresi 40 gündür
c) Yillik izin Adalet Bakanligi tarafindan verilir.
d) Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilemez.
e) Yillik izin sürelerine gidis ve dönüs süreleri de dâhildir.
Bos
Soru 3
Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? a) Uyarma
b) Meslekten Çikarma
c) Kinama
d) Para Cezasi
e) Kidem Cezasi
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi barolarin özelliklerinden degildir? a) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarindan biridir.
b) Devletin idari ve mali denetimine tabiidirler.
c) Meslek kurulusu olarak baro, sikayet üzerine veya kendiliginden avukati denetlemektedir.
d) Avukatligin serbest meslek olmasi sebebiyle avukatlarin mesleki faaliyetlerine son vermezler
e) Sorumlu organlarinin amaç disi islemlerinin tespit edilmesi durumunda yargi karariyla görevlerine son verilebilmektedir
Bos
Soru 5
Asagidakilerden hangisi Sosyal Yardimlasma Fonu’ndan yararlanamaz?  a) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu anne ve babasi
b) Çalismayan avukat
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
d) Stajyer avukatlar
e) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
Bos
Soru 6
Avukatin veya avukatlik ortakliginin üç aydan az ve üç yildan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetlerinin yasaklanmasi hangi disiplin cezasidir? a) Uyarma
b) Kinama
c) Isten Çikarma
d) Para Cezasi
e) Meslekten Çikarma
Bos
Soru 7
Asagidakilerden hangisi baro yönetim kurulu görevlerinden biri degildir? a) Baro mallarini idare ve muhtaç avukatlara yapilacak yardimi seklini tespit etmek
b) Avukat bürolarinin niteliklerini belirtmek
c) Stajyer ve avukatlarin baroya kabul ve levhaya yazilma veya nakil isleri hakkinda karar vermek
d) Avukatlik onurunun ve meslek düzeninin korunmasini, meslekin adalet amaçlarina uygun olarak baglilik ve onurla yapilmasini saglamak
e) Yönetim kurulu üyelerinin istifalari hakkinda karar vermek
Bos
Soru 8
I. Avukat, avans almadigi takdirde müvekkili lehine herhangi bir hukuki is veya islem baslatmis olsa bile isi sonuna kadar takip etme zorunlulugu yoktur. II. Avukat para veya avans almadigini ileri sürüyorsa bunu yazili ve ispat edilebilir bir sekilde müvekkile bir ihtar çekmek zorundadir. III. Böyle bir ihtarin varligi vekili dogabilecek hukuki sorumluluktan kurtarabilir. Avukatin avans isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve III
e) II ve III
Bos
Soru 9
Baro baskanlik divani ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Baskanlik divani kurulmasi, 50 den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.
b) Divanin baskan disindaki üyeleri yönetim kurulu tarafindan gizli oyla seçilir.
c) Baskanlik divan, üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrilirsa, kalan görev süresi için en geç on bes gün içinde yenisi seçilir.
d) Baskanlik divani: Baro Baskani, Baro Baskan Yardimcisi, Baro Genel Sekreteri ve Baro Saymani’ndan ibarettir.
e) Divan, baro mallarinin yönetimi hakkinda gerekli kararlari alir ve ayni konuda yönetim kurulunun istegine göre, bu kurula yazili veya sözlü bilgi verir.
Bos
Soru 10
I. Noter sifati, noterlik belgesinin verilmesiyle kazanilir. II. Bir noterlige atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme kararinin tebliginden itibaren on bes gün içinde yeni görevlerine baslamak zorunlugundadirlar. III. Bir noterlige atanan kisi, atama veya nakil kararinin kendisine tebliginden önce Bakanliga veya Cumhuriyet Savciligina verecegi bir dilekçe ile isteminden vazgeçtigini bildirebilir. IV. Bu sekilde üç defa vazgeçenlerin daha sonraki atanma istekleri nazara alinmaz. Noter atamalari ile ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir?  a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I,II ve IV
Bos
Soru 11
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birliginin gelirlerinden biri degildir?  a) Adalet Bakanliginca devlet hazinesinden tahsis edilmis ödenekler
b) Aylik gayrisafi gelirin % 1 inden asagi olmamak üzere ödenecek aidat
c) Bagis
d) Noter emanet paralarinin faizleri ile bu paralarla ilgili sair gelirler
e) Birlik nesriyatinin ve tasinmaz mallarinin getirecegi gelir
Bos
Soru 12
Asagidaki islemlerden hangisi için vekâletnamede özel yetki verilmesi gerekir? a) Ihtiyati haciz ve tedbir isteme
b) Davayi temyiz etme
c) Davanin tamamini islah etme
d) Hükmü icraya koyma
e) Delil tespiti isteme
Bos
Soru 13
Asagidakilerden hangisi baro genel kurulunun görevlerinden biri degildir? a) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullari üyeleri ile baro baskanini ve Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
b) Baro bütçesini onaylamak
c) Iç yönetmeligi inceleyerek onaylamak
d) Baro levhasini düzenlemek, avukatlarin listesini ve avukatlik ortakligi sicilini tutmak
e) Meslege ait istekleri görüsüp karara baglamak
Bos
Soru 14
Türkiye Noterler Birligi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Kamu kurumu niteliginde meslek kurulusudur.
b) Adalet bakanligina bagli ayri bir tüzel kisiligi bulunmayan bir kurumdur.
c) Birligin merkezi Ankara’dir.
d) Kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamaz.
e) Birlik menkul veya gayrimenkul mal edinebilir.
Bos
Soru 15
I. Stajinin üç ayini tamamlamis stajyer II. Baskâtip III. Kâtip IV. Kâtip adaylari Noter yukaridakilerden hangilerine imza yetkisi verebilir? a) I ve III
b) II ve III
c) II ve IV
d) I,II ve III
e) II,III ve IV
Bos
Soru 16
Noterlerin mirasçilik belgesi vermesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterin kendisi ve o noterlikte çalisanlarin birinci derede akrabalari için mirasçilik belgesi veremez.
b) Noterler, ilgilinin yazili veya sözlü basvurusu üzerine, talep edilen islemle ilgili bir tutanak düzenler.
c) Noterlik dairesinde imza yetkisi verilmis hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri mevcut ise bu islemler onun tarafindan da yapilabilir.
d) Mirasçilik belgesinin yabancilar tarafindan verilmesi durumunda noter mirasçilik belgesi veremez.
e) Noterlerin verdikleri mirasçilik belgesi hakkinda, menfaati ihlal edilenler tarafindan sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir
Bos
Soru 17
I. Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile aranabilir. II. Avukatlik ofisi Cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilimi ile aranabilir. III. Agir cezayi gerektiren suçüstü hâlleri disinda avukatin üzeri aranamaz. Avukatlarin yazihaneleri ve konutlarinin aranmasina iliskin yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I,II ve III
Bos
Soru 18
Asagidakilerden hangisi noterlik stajina kabul sartlarindan biri degildir? a) 21 yasini bitirmis ve 40 yasini doldurmamis olmak
b) Hukuk fakültesi mezunu olmak
c) Devlet memuru olarak atanmaya engel olan bir mahkumiyeti olmamak
d) Avukatlik ruhsatina sahip olma
e) Hakkinda aciz vesikasi verilmis ise bunu kaldirmis bulunmak
Bos
Soru 19
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin amaçlarindandir? a) Vekâlet ücreti almak.
b) Kisilerin dogru ve adil yargilanma hakkini saglamak.
c) Devlete karsi savunma saglamak.
d) Suç duyurusunda bulunmak.
e) Ticaret yapmak.
Bos
Soru 20
Asagidakilerden hangisi avukatlik staji ile bagdasan islerden biri degildir? a) Stajin son üç ayinda sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatin takip ettigi dava ve islerle ilgili durusmalara girmek
b) Yaninda staj yaptigi avukatin yazili oluru dava dosyalarindan fotokopi ve benzeri yollarla örnek almak
c) Vekaletname veya yazili olur olmaksizin, dava ve takip dosyalarini inceleyebilmek
d) Memur olarak çalismak
e) Staj dönemi boyunca, barolarin hazirlamis oldugu staj egitimine yönelik programlara katilmak  
  TEST – 7   Soru 1
I. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçunun failleri avukatlar, dava vekilleri ve stajyer avukatlar olabilir. II. Suçun olusabilmesi için avukata verilen bir dava olmasi sart degildir. III. Dava; hukuk, ceza ya da idari davalar olabilecegi gibi, icra ve iflas islemleri de davaya konu olabilir. IV. Bu suçta avukatin eylemi sonucunda bir zarar olmasi gerekmez. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) III ve IV
c) I, III, IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III, IV
Bos
Soru 2
Avukatlarin disiplin kovusturmasinda asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Disiplin sorusturma ve kovusturmasina tabi olanlar; avukatlar ile avukatlik, ortakliklari, stajyerler ve icra takip elemanlaridir.
b) Avukatin kendisini savunmasi için en az 15 günlük süre taninmasi gerekmektedir.
c) Kovusturma karari ilgili baro disiplin kurulunun karari ile olur.
d) Ilgili kurul ihbar, sikâyet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yil içinde disiplin kovusturmasi hakkinda bir karar vermeye mecburdur.
e) Dört yillik bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasini gerektiren davranista bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha agir ceza uygulanir.
Bos
Soru 3
I.Bir maddi zararin meydana gelmesi gerekir. II.Zararin malvarligina iliskin olmasi gerekir. III.Zararin olusumunda avukatin kusurlu olmasi gerekir. IV.Zarar ile illiyet bagi arasinda uygun illiyet bagi olmasi gerekir. Avukatin sorumlulugunu ortaya çikaran unsurlarla ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,II ve III
b) I,II ve IV
c) II, III ve IV
d) I, III ve IV
e) I,II, III ve IV
Bos
Soru 4
I. Genel kurul iki yilda bir Ocak ayinin ilk haftasi içinde baro baskaninin daveti üzerine olagan toplantisini yapar. II. Barolar Birligi, baro baskani, yönetim veya denetleme kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilirler. III. Baro baskani,levhada yazili avukatlarin en az üçte birinin yazili istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak zorundadir. IV. Genel kurul, levhada yazili avukatlarin yaridan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Baro genel kurulu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,III
b) II,III
c) II,IV
d) II,III,IV
e) I,II,III
Bos
Soru 5
Dava veya takip sonunda yükletilecek avukatlik ücreti hususunda asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Yargi mercilerince karsi tarafa yükletilecek avukatlik ücreti, avukatlik ücret tarifesinde yazili miktardan az ve üç katindan fazla olamaz
b) Avukata ait olan söz konusu ücret sözlesmeyle müvekkile birakilabilir.
c) Avukatlik ücreti is sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez.
d) Bir davanin takibi sirasinda karsilik dava açilmasi durumunda her dava için ayri ücrete hükmolunur.
e) Birden fazla davali aleyhine açilan davanin reddinde, ret sebebi ortak olan davalilar vekili lehine tek ücrete hükmolunur.
Bos
Soru 6
Noterlerin izni ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlerin yillik izin süresi hizmeti 6 aydan 10 yila kadar olanlar için 30 gündür
b) 10 yildan daha fazla hizmet süresi olan noterlerin yillik izin süresi 40 gündür
c) Yillik izin Adalet Bakanligi tarafindan verilir.
d) Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilemez.
e) Yillik izin sürelerine gidis ve dönüs süreleri de dâhildir.
Bos
Soru 7
Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegi ile bagdasan islerden biri degildir? a) Hukuk alaninda profesör ve doçentlik
b) Anonim, limited, kooperatif sirketlerin ortakligi, yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi ve komandit sirketlerde komanditer ortaklik
c) Hâkimlik
d) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluslarin yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
Bos
Soru 8
I. Stajyerin ahlaki gidisi ve mesleki ehliyeti hakkinda, yaninda staj yaptigi noter tarafindan her üç ayda bir verilecek rapor, noterin bagli bulundugu odaya gönderilir. II. Bu raporlardan sonuncusu stajyerin noter olup olamayacagina veya stajin alti ay daha uzatilmasi lüzumuna dair kesin kaniyi da kapsar. III. Staj yapilan noterligin degistirilmesi hâlinde, eksik kalan üç aylik rapor, yeni noter yaninda geçirilen ilk üç aylik devreye ait raporla birlikte tanzim edilir. IV. Türkiye Noterler Birligi tarafindan, dosyanin gelmesinden itibaren 15 gün içinde, stajdan beklenen maksadin hasil olup olmadigina dair bir karar verilir. Staj döneminde noter stajyerleri hakkinda tutulan raporlarla ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) II ve IV
b) II ve III
c) I,III ve III
d) I,III ve IV
e) II, III ve IV
Bos
Soru 9
I. Avukat, avans almadigi takdirde müvekkili lehine herhangi bir hukuki is veya islem baslatmis olsa bile isi sonuna kadar takip etme zorunlulugu yoktur. II. Avukat para veya avans almadigini ileri sürüyorsa bunu yazili ve ispat edilebilir bir sekilde müvekkile bir ihtar çekmek zorundadir. III. Böyle bir ihtarin varligi vekili dogabilecek hukuki sorumluluktan kurtarabilir. Avukatin avans isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve III
e) II ve III
Bos
Soru 10
I. Oda yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içerisinde adayin stajyer listesine kabul edilip edilmemesi hakkinda gerekçeli bir karar verir. II. Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararin verildigi yer Cumhuriyet savcisi ve ilgililer Türkiye Noterler Birligine itirazda bulunabilir. III. Oda yönetim kurulu kararina karsi Itiraz süresi bir aydir. IV. Oda yönetim kurulunun kabul karari ve Türkiye Noterler Birligi Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdigi karar Danistayin onayi ile kesinlesir. Noter stajyerinin meslege kabul ile alakali yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve III
c) I,II ve III
d) I,II ve IV
e) II, III ve IV
Bos
Soru 11
Baro yönetim kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Her baronun yönetim kurulu baro baskani ile en az 4 üyeden olusur.
b) Avukat sayisi 251’den fazla olan barolarda 10 asil üye ve her baroda asil üye sayisinca yedek üye bulunur.
c) Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazili ve avukatlikta en az üç yil kidemli olan avukatlar arasindan seçilir.
d) Yönetim Kurulu salt çogunlukla toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugu ile karar verir.
e) Oylarda esitlik halinde, baskanin bulundugu taraf üstün tutulur.
Bos
Soru 12
Asli olmayan veya aslina aykiri belge verme suçu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Suçun faili avukat olup genel kast aranmistir.
b) Avukat asli olmayan bir vekâletnameyi asli varmis gibi onaylamak suretiyle bu suçu islemis olur.
c) Avukat aslina aykiri olarak vekâletname veya diger kâgit ve belgelerin örnegini çikarip vermek suretiyle de suç meydana gelir.
d) Birden çok tevkil yetkisi verilmis vekâletnameyi, tek vekâletnameymis gibi, alt yetki belgesi çikarmasi hâlinde de bu suç olusur
e) Avukatin görevi geregi aslinin kendisinde oldugunu ileri sürmedigi bir vekâletname, kâgit ve belgeye iliskin sahtecilik fiili TCK’nin kapsaminda takdir edilmelidir.
Bos
Soru 13
Asagidakilerden hangisi noterlerin aylik gelir ve giderlerinin kaydedildigi defterdir? a) Muvazene defteri
b) Teftis defteri
c) Muharebe defteri
d) Tescil defteri
e) Zimmet defteri
Bos
Soru 14
Asagidakilerden hangisi noterlerin genel olarak yapacaklari islerden biri degildir? a) Gayrimenkul satis va'di sözlesmesi yapmak
b) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
c) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Bir seyin veya bir yerin hâl ve seklini, kiymetini, ilgili sahislarin kimlik ve ifadelerini tespit etmek
Bos
Soru 15
Asagidakilerden hangisi avukatlik yapabilmek için gereken temel sartlardan biri degildir? a) Avukatlik yapmak istedigi baro çevresinde ikamet etmek
b) Avukatlik ruhsatnamesini almak ve yemin etmek
c) Avukatlik meslegine icra etmeye engel durumu olmamak ve avukatliga kabul için kanunun öngördügü kisitlamalara, meslek yasami süresince, maruz kalmamak
d) Bir avukatin yaninda bir yil boyunca çalismak
e) Avukatlik stajini bir yil boyuncu kesintisiz bir sekilde yapmak
Bos
Soru 16
Asagidakilerden hangisi Avukatlik meslegi ile bagdasmayan mesleklerden biridir? a) Sigorta prodüktörlügü
b) Il Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeligi
c) Özel hukuk alaninda profesörlük ve doçentlik
d) Hakemlik, tasfiye memurlugu, yargi mercilerinin veya adli bir dairenin, verdigi herhangi bir görev veya hizmet
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
Bos
Soru 17
I. Ücret avukatlik sözlesmesinin zorunlu unsurlarindan biridir. II. Avukatlik sözlesmesi vekâlet sözlesmesi gibi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir. III. Avukatlik sözlesmesi yazili sekil sartina baglidir. IV. Avukatlik sözlesmesi sarta bagli kilinabilir. Avukatlik sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve IV
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) II, III ve IV
Bos
Soru 18
Asagidakilerden hangisi noterlerin tutmak zorunda oldugu defterlerden biri degildir? a) Yevmiye defteri
b) Emanet defteri
c) Tescil Defteri
d) Demirbas esya defteri
e) Envanter defteri
Bos
Soru 19
Asagidakilerden hangisi avukatlara uygulanacak disiplin cezalarindan biri degildir? a) Ayliktan Kesme Cezasi
b) Uyarma
c) Isten Çikarma
d) Para cezasi
e) Meslekten Çikarma
Bos
Soru 20
Avukatlarin disiplin sorusturmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin istegi veya disiplin kurulunca gerek görülmesi hâlinde, inceleme durusmali olarak yapilir.
b) Durusma gizli olur.
c) Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararin kendisine gelisi tarihinden itibaren en geç alti ay içinde sonuçlandirmak zorundadir.
d) Çagriya uymayan avukatin giyabinda durusma yapilir.
e) Kural olarak disiplin kurulu incelemesini evrak üzerinden yapar.
  TEST  --8  OK   Soru 1
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin amaçlarindandir? a) Vekâlet ücreti almak.
b) Kisilerin dogru ve adil yargilanma hakkini saglamak.
c) Devlete karsi savunma saglamak.
d) Suç duyurusunda bulunmak.
e) Ticaret yapmak.
Bos
Soru 2
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi organlari arasinda yer almaz? a) Disiplin Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Türkiye Noterler Birligi Kongresi
d) Baskanlik Divani
e) Denetim Kurulu
Bos
Soru 3
Noterlerin hastaliklari ile ilgili yapilacak islemlerden hangisi yanlistir? a) 5 yila kadar hizmeti olanlara 3 aya kadar izin verilebilir
b) 5 yildan 10 yila kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar izin verilebilir
c) 10 yildan daha çok hizmeti olanlara 9 aya kadar izin verilebilir.
d) Bu süreler sonunda hastaliklarinin devam ettigi, resmî saglik kurullarinin raporu ile belgelendirilen noterlerin izinleri, iki kati kadar daha uzatilabilir.
e) Bu sürelerin sonunda da iyilesemeyen noterlerin görevlerine Adalet Bakanliginca son verilir.
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi stajyerlerin yapabilecegi islemlerden biri degildir? a) Kendisine verilen dosya ve kararlari inceler ve rapor hazirlar.
b) Sulh hukuk mahkemelerinde dava ve durusmalara girebilir.
c) Dava ve takip dosyalarini inceleyebilirler.
d) Dava dosyalarindan fotokopi veya örnek alabilirler.
e) Müvekkillerinden vekalet alip tüm hukuki islerini takip edebilirler.
Bos
Soru 5
Noterlerin mirasçilik belgesi vermesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterin kendisi ve o noterlikte çalisanlarin birinci derede akrabalari için mirasçilik belgesi veremez.
b) Noterler, ilgilinin yazili veya sözlü basvurusu üzerine, talep edilen islemle ilgili bir tutanak düzenler.
c) Noterlik dairesinde imza yetkisi verilmis hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri mevcut ise bu islemler onun tarafindan da yapilabilir.
d) Mirasçilik belgesinin yabancilar tarafindan verilmesi durumunda noter mirasçilik belgesi veremez.
e) Noterlerin verdikleri mirasçilik belgesi hakkinda, menfaati ihlal edilenler tarafindan sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir
Bos
Soru 6
Noterler, göreve basladiklari tarihten kaç gün içinde noterlik mührü ile imzalarinin üçer örnegini bulunduklari yer valiligine göndermekle yükümlüdür? a) 60 gün
b) 45 gün
c) 30 gün
d) 20 gün
e) 15 gün
Bos
Soru 7
Avukatin meslek sirrini ifsa yasagiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin müvekkiliyle alakali bir davada tanikliktan çekinmesi hakki bu yasakla ilgilidir.
b) Avukat davasini almadigi kimselerin basvurmasi nedeniyle ögrendigi bilgiler meslek sirri kapsaminda degildir.
c) Avukatlik sirrinin tutulmasi süresizdir, meslekten ayrilmak bu yükümü kaldirmaz.
d) Müdafi, müvekkilinin bir adami öldürecegini ihbar etmesi hâlinde, meslek sirrini ifsa etmis olmayacaktir.
e) Avukat, suç islendikten sonraki asamalarda ögrendikleri hususlar, sir kapsamina girecektir.
Bos
Soru 8
Avukatlik sözlesmesinde avukatin sorumlulugu iddiasinda zaman asimi süresi ne kadardir? a) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil ve her halde zarari doguran olaydan 10 yil geçmekle zamanasimina ugrar.
b) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil ve her halde zarari doguran olaydan itibaren 5 yil geçmekle zaman asimina ugrar.
c) Genel zaman asimi süresi olan 10 yillik zamanasimina tabidir.
d) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 2 yil ve her halde zarari doguran olaydan 5 yil geçmekle zamanasimina ugrar.
e) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil geçmekle zaman asimina ugrar.
Bos
Soru 9
Noterlerin atanmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre ilan edilen üçüncü sinif noterlige, ancak noterlik belgesini almis olan bir kimse atanabilir
b) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre yapilan ilanlari izleyen üç ay içinde basvuran isteklilerden birisi, Adalet Bakani tarafindan atanir.
c) Noterlik belgesi sahiplerinin üçüncü sinif bir noterlige atanabilmesi, üçüncü veya daha üst sinif noter isteklilerin bulunmamasina baglidir.
d) Ikinci ve üçüncü sinif noterliklere atamada bir üst siniftan olan noterlerin atanma istegi diger isteklilere tercih edilir.
e) Bulundugu noterlikte iki yilini doldurmamis bulunan noterlerin atanma istegi nazara alinmaz.
Bos
Soru 10
I. Noter sifati, noterlik belgesinin verilmesiyle kazanilir. II. Bir noterlige atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme kararinin tebliginden itibaren on bes gün içinde yeni görevlerine baslamak zorunlugundadirlar. III. Bir noterlige atanan kisi, atama veya nakil kararinin kendisine tebliginden önce Bakanliga veya Cumhuriyet Savciligina verecegi bir dilekçe ile isteminden vazgeçtigini bildirebilir. IV. Bu sekilde üç defa vazgeçenlerin daha sonraki atanma istekleri nazara alinmaz. Noter atamalari ile ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir?   a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I,II ve IV
Bos
Soru 11
I. Mesleki çalismasi nedeniyle aleyhine dava açilan avukatin baroya bilgi verme zorunlulugu II. Durusmayi terk hâlinde baroya bilgi verme zorunlulugu III. Yargi mercilerini sikâyet ve ret durumlarinda baroya bilgi verme zorunlulugu IV. Avukat aleyhine icra takibi baslatilmasi hâlinde baroya bilgi verme zorunlulugu Avukatin baroya bilgi verme zorunlulugu ile ilgili yukardakilerden hangileri dogrudur?   a) I ve II
b) I, II ve III
c) II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 12
Avukatin avans isteme hakki ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin üstlendigi isi yaparken masraflari karsilayabilmek için müvekkilinden aldigi pesin paradir.
b) Avukatin yapmis oldugu masraflar muaccel olup olmadigina bakilmaksizin verilen para avanstir.
c) Gideri olmayan konularda avans istenemez.
d) Avukat istedigi avans verilene kadar isi bekletme hakkina sahiptir.
e) Avukatin, üstlendigi vekalet görevi dolaysiyla söz konusu olan masraflara katlanmasi düsünülemez.
Bos
Soru 13
Asagidakilerden hangisi baro yönetim kurulu görevlerinden biri degildir?   a) Baro mallarini idare ve muhtaç avukatlara yapilacak yardimi seklini tespit etmek
b) Avukat bürolarinin niteliklerini belirtmek
c) Stajyer ve avukatlarin baroya kabul ve levhaya yazilma veya nakil isleri hakkinda karar vermek
d) Avukatlik onurunun ve meslek düzeninin korunmasini, meslekin adalet amaçlarina uygun olarak baglilik ve onurla yapilmasini saglamak
e) Yönetim kurulu üyelerinin istifalari hakkinda karar vermek
Bos
Soru 14
Vekil ile temsilci arasindaki farklarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Vekil iki tarafli bir sözlesmeyle yetkilendirilmisken, temsilci tek tarafli bir hukuki islemle atanmistir.
b) Vekalet iç iliskiye temsil dis iliskiye yöneliktir.
c) Vekil hukuki bir yükümlülük altinda iken temsilci hak sahibidir.
d) Vekalet sözlesmesi illi bir islemdir, ancak temsil mücerret bir islemdir.
e) Vekâletin tam iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir, oysa temsil yetkisi tek tarafli bir islemle verilir.
Bos
Soru 15
Baskan veya yönetim kurulunun yasal davetine ragmen söz konusu yazili davet zorunluluguna uymayan avukat hakkinda islenen prosedürlerden hangisi yanlistir?   a) Baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezasi verebilir.
b) Bu ceza her davet ve istege uymama hâlinde yeniden verilebilir.
c) Gönderilen yazida, davet ve istege uymama halinde para cezasi verileceginin belirtilmis olmasi sarttir
d) Bu para cezasina karsi, tebliginden itibaren bir ay içinde, baro disiplin kuruluna itiraz olunabilir.
e) Baro disiplin kurulunun karari idari yönden kesin olmasina ragmen yargi yolu açiktir.
Bos
Soru 16
Faaliyetten men karari kaç saat içinde görevli hakime sunulur ve kaç saat içinde karar açiklanmak zorundadir?   a) Men karari 24 saat içinde hakime sunulur ve 48 saat içinde de karar açiklanir.
b) Men karari 48 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir.
c) Men karari 12 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir
d) Men karari 24 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir
e) Men karari 12 saat içinde hakime sunulur ve 48 saat içinde de karar açiklanir.
Bos
Soru 17
Barolarin kurulusuyla ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?   a) Bölgesi içinde en az yirmi avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
b) Baro kurulmayan yerlerin en yakin baroya baglanmasina veya bunlarin birlestirilerek bir baro kurulmasina ve merkezlerinin belirlenmesine Adalet Bakanligi karar verir.
c) Türkiye Barolar Birligi yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayitli avukatlarin listesini düzenleyerek bunlardan en fazla vergi ödeyeni, yeni baroyu kurmakla görevlendirir.
d) Görevli avukatin seçecegi ve baskanligini yapacagi dört kisilik kurucu kurul en geç alti ay içinde yeni baronun kurulusunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birligine bildirir
e) Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi hâlinde baroyu iki ay içinde seçime götürmek kaydiyla ayni kurul olusturulur.
Bos
Soru 18
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskanlik Divani üyesi degildir?     a) Birlik Baskani
b) Baskan Yardimcisi
c) Genel Sekreter
d) Denetmen
e) Sayman
Bos
Soru 19
Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkilini aydinlatma yükümlülügü kapsamina girmez?   a) Davanin sonucu ve rizikolari
b) Riziko nedeniyle olusabilecek kesin hükmün etkileri
c) Kanun yollari hakkinda aydinlatma
d) Davada harcanan masraflar
e) Davanin sonucu hakkinda teminat verme
Bos
Soru 20
Asagidakilerden hangisi avukatlik staji ile bagdasan islerden biri degildir?   a) Stajin son üç ayinda sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatin takip ettigi dava ve islerle ilgili durusmalara girmek
b) Yaninda staj yaptigi avukatin yazili oluru dava dosyalarindan fotokopi ve benzeri yollarla örnek almak
c) Vekaletname veya yazili olur olmaksizin, dava ve takip dosyalarini inceleyebilmek
d) Memur olarak çalismak
e) Staj dönemi boyunca, barolarin hazirlamis oldugu staj egitimine yönelik programlara katilmak  
  TEST  -- 9   Soru 1
Asagidakilerden hangisi avukatlik staji ile bagdasan islerden biri degildir? a) Stajin son üç ayinda sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatin takip ettigi dava ve islerle ilgili durusmalara girmek
b) Yaninda staj yaptigi avukatin yazili oluru dava dosyalarindan fotokopi ve benzeri yollarla örnek almak
c) Vekaletname veya yazili olur olmaksizin, dava ve takip dosyalarini inceleyebilmek
d) Memur olarak çalismak
e) Staj dönemi boyunca, barolarin hazirlamis oldugu staj egitimine yönelik programlara katilmak
Bos
Soru 2
I. Avukat, avans almadigi takdirde müvekkili lehine herhangi bir hukuki is veya islem baslatmis olsa bile isi sonuna kadar takip etme zorunlulugu yoktur. II. Avukat para veya avans almadigini ileri sürüyorsa bunu yazili ve ispat edilebilir bir sekilde müvekkile bir ihtar çekmek zorundadir. III. Böyle bir ihtarin varligi vekili dogabilecek hukuki sorumluluktan kurtarabilir. Avukatin avans isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve III
e) II ve III
Bos
Soru 3
I. Vekâlet iliskisi bir sözlesmeye dayanir. Temsilde ise mutlaka sözlesme olmak zorunda degil, tam tersine tek tarafli bir yetkilendirme söz konusu olmaktadir. II. Her vekâlet temsil yetkisine dayanir, fakat her temsil yetkisinin mutlaka taraflar arasinda kurulan bir vekâlet sözlesmesine dayanmasi gerekmez III. Dolayli temsil olmakla beraber, dolayli vekâlet sözlesmesi yoktur. Temsil iliskisi ve vekâlet iliskisi ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi barolarin verdigi sosyal yardimlar arasinda yer almaz?   a) Hastalik sebebiyle is göremezlik yardimi
b) Analik sebebiyle yapilacak geçici is göremezlik yardimi
c) Cenaze yardimi
d) Munzam emeklilik yardimi
e) Evlilik sebebiyle maddi destek
Bos
Soru 5
Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegi ile bagdasan islerden biri degildir? a) Hukuk alaninda profesör ve doçentlik
b) Anonim, limited, kooperatif sirketlerin ortakligi, yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi ve komandit sirketlerde komanditer ortaklik
c) Hâkimlik
d) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluslarin yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
Bos
Soru 6
Asagidakilerden hangisi avukatlik yapabilmek için gereken temel sartlardan biri degildir?   a) Avukatlik yapmak istedigi baro çevresinde ikamet etmek
b) Avukatlik ruhsatnamesini almak ve yemin etmek
c) Avukatlik meslegine icra etmeye engel durumu olmamak ve avukatliga kabul için kanunun öngördügü kisitlamalara, meslek yasami süresince, maruz kalmamak
d) Bir avukatin yaninda bir yil boyunca çalismak
e) Avukatlik stajini bir yil boyuncu kesintisiz bir sekilde yapmak
Bos
Soru 7
Noterler kaç yasinda yas tahdidine tabi tutulur? a) 50
b) 55
c) 60
d) 65
e) 70
Bos
Soru 8
Asagidakilerden hangisi noterlerin tutmak zorunda oldugu defterlerden biri degildir? a) Yevmiye defteri
b) Emanet defteri
c) Tescil Defteri
d) Demirbas esya defteri
e) Envanter defteri
Bos
Soru 9
I. “Dava avanslari’’nin avukat tarafindan üstlenilmesi kesin olarak yasaklanmistir. II. Kamulastirma bedelinin nakden avukat tarafindan mal sahibine önceden ödenmesi kesin yasaklardan olup avukat aleyhine sadece disiplin cezasi gerektiren bir durumdur. III. Artirilan kamulastirma bedelinin bir kisminin avukata verilecegi hususunda kararlastirilmasi kanun tarafindan izin verilmistir. Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve II
e) I ve III
Bos
Soru 10
Av Kanunu madde 58’e göre “Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilim ile aranabilir. Agir cezayi gerektiren suçüstü halleri disinda avukatin üzeri aranamaz.” Seklinde belirtilmistir. Bu madde avukatlik mesleginin hangisi ile iliskilidir?   a) Kamu Hizmeti Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Bagimsizlik Niteligi
d) Hukukilik Niteligi
e) Tekelci Niteligi
Bos
Soru 11
Avukatin meslek sirrini ifsa yasagiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin müvekkiliyle alakali bir davada tanikliktan çekinmesi hakki bu yasakla ilgilidir.
b) Avukat davasini almadigi kimselerin basvurmasi nedeniyle ögrendigi bilgiler meslek sirri kapsaminda degildir.
c) Avukatlik sirrinin tutulmasi süresizdir, meslekten ayrilmak bu yükümü kaldirmaz.
d) Müdafi, müvekkilinin bir adami öldürecegini ihbar etmesi hâlinde, meslek sirrini ifsa etmis olmayacaktir.
e) Avukat, suç islendikten sonraki asamalarda ögrendikleri hususlar, sir kapsamina girecektir.
Bos
Soru 12
Gelen is kâgitlari gelis sirasina göre numara alinarak hangi deftere islenir?   a) Tescil defteri
b) Emanet defteri
c) Yevmiye defteri
d) Muvazene defteri
e) Muhabere defteri
Bos
Soru 13
I. Noter sifati, noterlik belgesinin verilmesiyle kazanilir. II. Bir noterlige atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme kararinin tebliginden itibaren on bes gün içinde yeni görevlerine baslamak zorunlugundadirlar. III. Bir noterlige atanan kisi, atama veya nakil kararinin kendisine tebliginden önce Bakanliga veya Cumhuriyet Savciligina verecegi bir dilekçe ile isteminden vazgeçtigini bildirebilir. IV. Bu sekilde üç defa vazgeçenlerin daha sonraki atanma istekleri nazara alinmaz. Noter atamalari ile ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir? a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I,II ve IV
Bos
Soru 14
I. Aylik olarak beyan edilecek kazanç esas kazancin alt siniri olan asgari ücret ile üst siniri olan asgari ücretin 6,5 kati arasinda olmalidir. II. Yazili olarak kazanç beyan edilmeyen hallerde Kuruma her ay ödenen primler, ödemenin ait oldugu ay için beyan olarak kabul edilecektir. III. Iliskin oldugu aya ait primin yasal süresinde ödenmemesi ve bu süre içinde yazili olarak kazanç beyaninda da bulunulmamasi halinde primler üst sinir üzerinden tahakkuk ve tahsil olunacaktir. Prime esas alinacak kazancin beyan edilmesiyle ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I,III
e) II,III
Bos
Soru 15
Avukatlik unvan ve yetkilerini kullanma ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Bu suçta iki türlü fail bulunmaktadir.
b) Birinci tür suçun faili, stajyer avukatlar, avukatlik stajini tamamladigi veya yasa geregi avukatlik yapabilecek durumda oldugu hâlde baro levhasinda yazili bulunmayanlar
c) Ikinci tür fail, baro levhasinda yazili bulundugu hâlde disiplin cezasi aldigi için 153. madde uyarinca geçici olarak isten yasaklanma cezasi almis bulunanlardir.
d) Isten yasaklanma cezasi alanlar kendileri disinda esi ve resit olmayan çocuklarina iliskin davalari takip edebilir ve dava evraki düzenleyebilirler.
e) Bu suçta, maddi öge, baskalarina ait dava evraki düzenlemek, icra islemlerin takip etmek ve avukatlara ait diger yetkileri kullanmak veya avukatlik unvanini kullanmaktadir.
Bos
Soru 16
Ücret sözlesmesinde kanunda belirtilen tavan ücret asilmasi durumunda sözlesmenin akibeti ne olur? a) Sözlesmenin ücret ile alakali hükmü geçersiz olur.
b) Sözlesme geçersiz olur.
c) Ücret kanunda belirtilen tavan ücret olarak belirlenir.
d) Uyusmazlik anindaki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
e) Sözlesmenin yapildigi zamanki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
Bos
Soru 17
Barolarin özellikleriyle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari arasindadir.
b) Anayasamizda düzenlenmistir.
c) Avukatlar mesleklerini icra etmek için bu kuruma üye olmak zorundadirlar
d) Kendi üyelerine belli kurallara uyulmadigi takdirde disiplin cezasi uygulayabilmektedirler
e) Özerklik ilkesi geregince bu kurumlar kendi faaliyet alanlarini hiçbir yere bagli olmaksizin kendileri belirler.
Bos
Soru 18
Noterlik Kanunu’na göre kendisine imza yetkisi veya vekalet görevi verilen stajyerlerin görevleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Gayrimenkul satis sözlesmesi yapmak
b) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
c) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Mirasçilik belgesi vemek
Bos
Soru 19
Noterlerin izni ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlerin yillik izin süresi hizmeti 6 aydan 10 yila kadar olanlar için 30 gündür
b) 10 yildan daha fazla hizmet süresi olan noterlerin yillik izin süresi 40 gündür
c) Yillik izin Adalet Bakanligi tarafindan verilir.
d) Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilemez.
e) Yillik izin sürelerine gidis ve dönüs süreleri de dâhildir.
Bos
Soru 20
I. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçunun failleri avukatlar, dava vekilleri ve stajyer avukatlar olabilir. II. Suçun olusabilmesi için avukata verilen bir dava olmasi sart degildir. III. Dava; hukuk, ceza ya da idari davalar olabilecegi gibi, icra ve iflas islemleri de davaya konu olabilir. IV. Bu suçta avukatin eylemi sonucunda bir zarar olmasi gerekmez. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) III ve IV
c) I, III, IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III, IV
  TEST  -- 10      Soru 1
Noterlerin hastaliklari ile ilgili yapilacak islemlerden hangisi yanlistir? a) 5 yila kadar hizmeti olanlara 3 aya kadar izin verilebilir
b) 5 yildan 10 yila kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar izin verilebilir
c) 10 yildan daha çok hizmeti olanlara 9 aya kadar izin verilebilir.
d) Bu süreler sonunda hastaliklarinin devam ettigi, resmî saglik kurullarinin raporu ile belgelendirilen noterlerin izinleri, iki kati kadar daha uzatilabilir.
e) Bu sürelerin sonunda da iyilesemeyen noterlerin görevlerine Adalet Bakanliginca son verilir.
Bos
Soru 2
Asagidakilerden hangisi noterlerin genel olarak yapacaklari islerden biri degildir? a) Gayrimenkul satis va'di sözlesmesi yapmak
b) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
c) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Bir seyin veya bir yerin hâl ve seklini, kiymetini, ilgili sahislarin kimlik ve ifadelerini tespit etmek
Bos
Soru 3
Gelen is kâgitlari gelis sirasina göre numara alinarak hangi deftere islenir? a) Tescil defteri
b) Emanet defteri
c) Yevmiye defteri
d) Muvazene defteri
e) Muhabere defteri
Bos
Soru 4
Baskan veya yönetim kurulunun yasal davetine ragmen söz konusu yazili davet zorunluluguna uymayan avukat hakkinda islenen prosedürlerden hangisi yanlistir? a) Baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezasi verebilir.
b) Bu ceza her davet ve istege uymama hâlinde yeniden verilebilir.
c) Gönderilen yazida, davet ve istege uymama halinde para cezasi verileceginin belirtilmis olmasi sarttir
d) Bu para cezasina karsi, tebliginden itibaren bir ay içinde, baro disiplin kuruluna itiraz olunabilir.
e) Baro disiplin kurulunun karari idari yönden kesin olmasina ragmen yargi yolu açiktir.
Bos
Soru 5
Asagidakilerden hangisi avukatlik staji ile bagdasan islerden biri degildir? a) Stajin son üç ayinda sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatin takip ettigi dava ve islerle ilgili durusmalara girmek
b) Yaninda staj yaptigi avukatin yazili oluru dava dosyalarindan fotokopi ve benzeri yollarla örnek almak
c) Vekaletname veya yazili olur olmaksizin, dava ve takip dosyalarini inceleyebilmek
d) Memur olarak çalismak
e) Staj dönemi boyunca, barolarin hazirlamis oldugu staj egitimine yönelik programlara katilmak
Bos
Soru 6
Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik ücretinin hem tabani hem de tavani vardir.
b) Ifa edilmis sözlesmenin geçersizligi ileri sürülemez.
c) Tavani asan sözlesmeler kanunda belirtilen tavan miktarinda geçerlidir.
d) Sözlesmenin içerisinde ücret belirtilmesi geçerlilik sartidir.
e) Ücret yazili sözlesme ile belirlenir.
Bos
Soru 7
I. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçunun failleri avukatlar, dava vekilleri ve stajyer avukatlar olabilir. II. Suçun olusabilmesi için avukata verilen bir dava olmasi sart degildir. III. Dava; hukuk, ceza ya da idari davalar olabilecegi gibi, icra ve iflas islemleri de davaya konu olabilir. IV. Bu suçta avukatin eylemi sonucunda bir zarar olmasi gerekmez. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) III ve IV
c) I, III, IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III, IV
Bos
Soru 8
Asagidakilerden hangisi avukatlara taninan savunma dokunulmazliginin olumlu sartlari arasinda degildir? a) Savunma dokunulmazligi yalnizca TCK ‘da kabul edilen “genel hakaret ve sövme” suçlari için kabul edilen bir dokunulmazliktir.
b) Avukat tarafindan yapilan hakaret ya da sövme olarak nitelendirilen eylemin “yargilama makamlari” önünde islenmesi sarttir.
c) Iddia konusu eylemi yargilama makamlarina verilen dilekçe, layiha veya bunlarin disindaki evrak ile, savunmaya konu olan yazi ve sözlerle islemelidir.
d) Hakaret ve sövmeye iliskin yazi ve sözlerin dava ile ilgisiz olmamasi gerekir
e) Dokunulmazliktan yararlanmak için yargilamanin tarafi veya taraf avukati yahut sanik müdafi olmak gerekir.
Bos
Soru 9
Noterlerin izni ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlerin yillik izin süresi hizmeti 6 aydan 10 yila kadar olanlar için 30 gündür
b) 10 yildan daha fazla hizmet süresi olan noterlerin yillik izin süresi 40 gündür
c) Yillik izin Adalet Bakanligi tarafindan verilir.
d) Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilemez.
e) Yillik izin sürelerine gidis ve dönüs süreleri de dâhildir.
Bos
Soru 10
Avukatlarin disiplin kovusturmasinda asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Disiplin sorusturma ve kovusturmasina tabi olanlar; avukatlar ile avukatlik, ortakliklari, stajyerler ve icra takip elemanlaridir.
b) Avukatin kendisini savunmasi için en az 15 günlük süre taninmasi gerekmektedir.
c) Kovusturma karari ilgili baro disiplin kurulunun karari ile olur.
d) Ilgili kurul ihbar, sikâyet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yil içinde disiplin kovusturmasi hakkinda bir karar vermeye mecburdur.
e) Dört yillik bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasini gerektiren davranista bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha agir ceza uygulanir.
Bos
Soru 11
Asagidakilerden hangisi avukatlara uygulanacak disiplin cezalarindan biri degildir? a) Ayliktan Kesme Cezasi
b) Uyarma
c) Isten Çikarma
d) Para cezasi
e) Meslekten Çikarma
Bos
Soru 12
Ücret sözlesmesinde kanunda belirtilen tavan ücret asilmasi durumunda sözlesmenin akibeti ne olur? a) Sözlesmenin ücret ile alakali hükmü geçersiz olur.
b) Sözlesme geçersiz olur.
c) Ücret kanunda belirtilen tavan ücret olarak belirlenir.
d) Uyusmazlik anindaki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
e) Sözlesmenin yapildigi zamanki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
Bos
Soru 13
I. Genel kurul iki yilda bir Ocak ayinin ilk haftasi içinde baro baskaninin daveti üzerine olagan toplantisini yapar. II. Barolar Birligi, baro baskani, yönetim veya denetleme kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilirler. III. Baro baskani,levhada yazili avukatlarin en az üçte birinin yazili istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak zorundadir. IV. Genel kurul, levhada yazili avukatlarin yaridan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Baro genel kurulu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,III
b) II,III
c) II,IV
d) II,III,IV
e) I,II,III
Bos
Soru 14
I. Aylik olarak beyan edilecek kazanç esas kazancin alt siniri olan asgari ücret ile üst siniri olan asgari ücretin 6,5 kati arasinda olmalidir. II. Yazili olarak kazanç beyan edilmeyen hallerde Kuruma her ay ödenen primler, ödemenin ait oldugu ay için beyan olarak kabul edilecektir. III. Iliskin oldugu aya ait primin yasal süresinde ödenmemesi ve bu süre içinde yazili olarak kazanç beyaninda da bulunulmamasi halinde primler üst sinir üzerinden tahakkuk ve tahsil olunacaktir. Prime esas alinacak kazancin beyan edilmesiyle ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I,III
e) II,III
Bos
Soru 15
Asagidakilerden hangisi baro genel kurulunun görevlerinden biri degildir? a) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullari üyeleri ile baro baskanini ve Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
b) Baro bütçesini onaylamak
c) Iç yönetmeligi inceleyerek onaylamak
d) Baro levhasini düzenlemek, avukatlarin listesini ve avukatlik ortakligi sicilini tutmak
e) Meslege ait istekleri görüsüp karara baglamak
Bos
Soru 16
Dördüncü sinif noterliklerin yönetilmesi ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? a) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir.
b) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
c) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
d) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir.
e) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Noterler Birligince görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
Bos
Soru 17
Asagidakilerden hangisinin avukatlik staji yapma zorunlulugu bulunmamaktadir? a) Üniversiteye bagli fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalinda profesörlük, doçentlik, yardimci doçentlik görevlerinde asgari olarak dört yil çalisanlar
b) Danistay üyeliklerinde iki yil çalisanlar
c) Adli, idari ve askeri yargi hakimlik ve savciliklarinda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde üç yil çalisanlar
d) Kamu kurum ve kuruluslarinin hukuk müsavirligi görevinde asgari olarak, bes yil çalisanlar
e) Hukuk alanlarinda yüksek lisans yapmis olan hukuk fakültesi mezunlari
Bos
Soru 18
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi organlari arasinda yer almaz? a) Disiplin Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Türkiye Noterler Birligi Kongresi
d) Baskanlik Divani
e) Denetim Kurulu
Bos
Soru 19
Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkiline karsi yükümlülüklerinden biri degildir? a) Aydinlatma yükümlülügü
b) Karsi tarafla yaptigi görüsmelerden müvekkiline haber etme yükümlülügü
c) Tahsil ettigi paralari derhâl müvekkiline verme yükümlülügü
d) Sadakat borcu
e) Müvekkilinin baska bir davasini alma yükümlülügü
Bos
Soru 20
Asagidakilerden hangisi Sosyal Yardimlasma Fonu’ndan yararlanamaz? a) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu anne ve babasi
b) Çalismayan avukat
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
d) Stajyer avukatlar
e) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
  TEST – 11   Soru 1
I. Stajinin üç ayini tamamlamis stajyer II. Baskâtip III. Kâtip IV. Kâtip adaylari Noter yukaridakilerden hangilerine imza yetkisi verebilir? a) I ve III
b) II ve III
c) II ve IV
d) I,II ve III
e) II,III ve IV
Bos
Soru 2
Noterler, göreve basladiklari tarihten kaç gün içinde noterlik mührü ile imzalarinin üçer örnegini bulunduklari yer valiligine göndermekle yükümlüdür? a) 60 gün
b) 45 gün
c) 30 gün
d) 20 gün
e) 15 gün
Bos
Soru 3
Noterlik Kanunu’na göre kendisine imza yetkisi veya vekalet görevi verilen stajyerlerin görevleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?  a) Gayrimenkul satis sözlesmesi yapmak
b) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
c) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Mirasçilik belgesi vemek
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi stajyerlerin yapabilecegi islemlerden biri degildir? a) Kendisine verilen dosya ve kararlari inceler ve rapor hazirlar.
b) Sulh hukuk mahkemelerinde dava ve durusmalara girebilir.
c) Dava ve takip dosyalarini inceleyebilirler.
d) Dava dosyalarindan fotokopi veya örnek alabilirler.
e) Müvekkillerinden vekalet alip tüm hukuki islerini takip edebilirler.
Bos
Soru 5
I. Oda yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içerisinde adayin stajyer listesine kabul edilip edilmemesi hakkinda gerekçeli bir karar verir. II. Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararin verildigi yer Cumhuriyet savcisi ve ilgililer Türkiye Noterler Birligine itirazda bulunabilir. III. Oda yönetim kurulu kararina karsi Itiraz süresi bir aydir. IV. Oda yönetim kurulunun kabul karari ve Türkiye Noterler Birligi Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdigi karar Danistayin onayi ile kesinlesir. Noter stajyerinin meslege kabul ile alakali yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve III
c) I,II ve III
d) I,II ve IV
e) II, III ve IV
Bos
Soru 6
I. Ücret avukatlik sözlesmesinin zorunlu unsurlarindan biridir. II. Avukatlik sözlesmesi vekâlet sözlesmesi gibi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir. III. Avukatlik sözlesmesi yazili sekil sartina baglidir. IV. Avukatlik sözlesmesi sarta bagli kilinabilir. Avukatlik sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve IV
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) II, III ve IV
Bos
Soru 7
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin bagimsizlik niteligi kapsaminda degildir? a) Meslegi icra ederken bagimsizlik
b) Müvekkiline karsi bagimsizlik
c) Yargiya karsi bagimsizlik
d) Devlete karsi bagimsizlik
e) Hukuk kurallarina karsi bagimsizlik
Bos
Soru 8
Asagidaki hangi durum AAÜT’nin altinda sözlesme yapilamaz kuralinin istisnasi degildir? a) Serbest çalisip da degisik özel ve kamu kuruluslarindan yogun olarak takip ya da dava almasi ihtimalinin bulundugu durumlar
b) Hak ve nefaset kurallari geregi olan durumlar
c) Yapilan ise ayri ayri bakilmaksizin taraflar arasinda ifa edilecek aylik hukuk müsavirligi ücreti
d) Yargi mercilerince karsi tarafa yükletilecek avukat ücretlerinde
e) Düsük degerli dava konusunun bulundugu durumlarda
Bos
Soru 9
Noterlerin mirasçilik belgesi vermesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterin kendisi ve o noterlikte çalisanlarin birinci derede akrabalari için mirasçilik belgesi veremez.
b) Noterler, ilgilinin yazili veya sözlü basvurusu üzerine, talep edilen islemle ilgili bir tutanak düzenler.
c) Noterlik dairesinde imza yetkisi verilmis hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri mevcut ise bu islemler onun tarafindan da yapilabilir.
d) Mirasçilik belgesinin yabancilar tarafindan verilmesi durumunda noter mirasçilik belgesi veremez.
e) Noterlerin verdikleri mirasçilik belgesi hakkinda, menfaati ihlal edilenler tarafindan sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir
Bos
Soru 10
I. Avukat, avans almadigi takdirde müvekkili lehine herhangi bir hukuki is veya islem baslatmis olsa bile isi sonuna kadar takip etme zorunlulugu yoktur. II. Avukat para veya avans almadigini ileri sürüyorsa bunu yazili ve ispat edilebilir bir sekilde müvekkile bir ihtar çekmek zorundadir. III. Böyle bir ihtarin varligi vekili dogabilecek hukuki sorumluluktan kurtarabilir. Avukatin avans isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve III
e) II ve III
Bos
Soru 11
Noterlerin atanmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre ilan edilen üçüncü sinif noterlige, ancak noterlik belgesini almis olan bir kimse atanabilir
b) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre yapilan ilanlari izleyen üç ay içinde basvuran isteklilerden birisi, Adalet Bakani tarafindan atanir.
c) Noterlik belgesi sahiplerinin üçüncü sinif bir noterlige atanabilmesi, üçüncü veya daha üst sinif noter isteklilerin bulunmamasina baglidir.
d) Ikinci ve üçüncü sinif noterliklere atamada bir üst siniftan olan noterlerin atanma istegi diger isteklilere tercih edilir.
e) Bulundugu noterlikte iki yilini doldurmamis bulunan noterlerin atanma istegi nazara alinmaz.
Bos
Soru 12
Asagidaki islemlerden hangisi için vekâletnamede özel yetki verilmesi gerekir? a) Ihtiyati haciz ve tedbir isteme
b) Davayi temyiz etme
c) Davanin tamamini islah etme
d) Hükmü icraya koyma
e) Delil tespiti isteme
Bos
Soru 13
Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik ücretinin hem tabani hem de tavani vardir.
b) Ifa edilmis sözlesmenin geçersizligi ileri sürülemez.
c) Tavani asan sözlesmeler kanunda belirtilen tavan miktarinda geçerlidir.
d) Sözlesmenin içerisinde ücret belirtilmesi geçerlilik sartidir.
e) Ücret yazili sözlesme ile belirlenir.
Bos
Soru 14
Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkilini aydinlatma yükümlülügü kapsamina girmez? a) Davanin sonucu ve rizikolari
b) Riziko nedeniyle olusabilecek kesin hükmün etkileri
c) Kanun yollari hakkinda aydinlatma
d) Davada harcanan masraflar
e) Davanin sonucu hakkinda teminat verme
Bos
Soru 15
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi organlari arasinda yer almaz? a) Disiplin Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Türkiye Noterler Birligi Kongresi
d) Baskanlik Divani
e) Denetim Kurulu
Bos
Soru 16
I. Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile aranabilir. II. Avukatlik ofisi Cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilimi ile aranabilir. III. Agir cezayi gerektiren suçüstü hâlleri disinda avukatin üzeri aranamaz. Avukatlarin yazihaneleri ve konutlarinin aranmasina iliskin yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I,II ve III
Bos
Soru 17
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskanlik Divani üyesi degildir?   a) Birlik Baskani
b) Baskan Yardimcisi
c) Genel Sekreter
d) Denetmen
e) Sayman
Bos
Soru 18
Noterlerin hastaliklari ile ilgili yapilacak islemlerden hangisi yanlistir? a) 5 yila kadar hizmeti olanlara 3 aya kadar izin verilebilir
b) 5 yildan 10 yila kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar izin verilebilir
c) 10 yildan daha çok hizmeti olanlara 9 aya kadar izin verilebilir.
d) Bu süreler sonunda hastaliklarinin devam ettigi, resmî saglik kurullarinin raporu ile belgelendirilen noterlerin izinleri, iki kati kadar daha uzatilabilir.
e) Bu sürelerin sonunda da iyilesemeyen noterlerin görevlerine Adalet Bakanliginca son verilir.
Bos
Soru 19
Avukatlarin disiplin sorusturmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin istegi veya disiplin kurulunca gerek görülmesi hâlinde, inceleme durusmali olarak yapilir.
b) Durusma gizli olur.
c) Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararin kendisine gelisi tarihinden itibaren en geç alti ay içinde sonuçlandirmak zorundadir.
d) Çagriya uymayan avukatin giyabinda durusma yapilir.
e) Kural olarak disiplin kurulu incelemesini evrak üzerinden yapar.
Bos
Soru 20
Asagidakilerden hangisi barolarin verdigi sosyal yardimlardan faydalanamaz? a) Çalismayan avukat
b) Avukatin anne ve babasi
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
d) Stajyer Avukat
e) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
    TEST  -- 12   Soru 1
“Avukat, müvekkili tarafindan verilen veya onun namina aldigi mallari, parayi ve diger her türlü kiymetleri, avukatlik ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacagi nispetinde elinde tutmasi”avukatin hangi hakki ile ilgilidir?  a) Hapis hakki
b) Saklama hakki
c) Avans ve masraf isteme hakki
d) Güvence hakki
e) Dayanisma hakki
Bos
Soru 2
Devletin (siyasi iktidarin) kendine bagli merkeziyetçi birlikler araciligiyla “savunmayi” ve “savunmayi savunanlari” örgütleme girisimi avukatlik meslegi niteliklerinden hangisini ihlal eder? a) Tekelci Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Kamu Hizmeti Niteligi
d) Bagimsizlik Niteligi
e) Hukukilik Niteligi
Bos
Soru 3
Noterlikle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundugu yerde, o mahkemenin yargi çevresindeki noterlik islerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.
b) Bir ilin belediye sinirlari içinde birden fazla noterlik bulundugu takdirde, her noterlik, bagli oldugu asliye mahkemesinin yargi çevresi ile sinirli olmaksizin, il belediyesi sinirlari içindeki bütün noterlik islerini görmeye yetkilidir
c) Türkiye Noterler Birligi, is yogunlugunda artis görülen yerlerde birden çok noterlik açabilir
d) Adalet Bakanligi birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden fazlasini kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliginin mütalaasini alir.
e) Asliye mahkemesinin kaldirildigi ilçelerdeki birinci, ikinci ve üçüncü sinif noterlikler ise bosalmis olmasi hâlinde, Türkiye Noterler Birliginin teklifi üzerine Adalet Bakanliginca kapatilabilir.
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi noterlerin tutmak zorunda oldugu defterlerden biri degildir? a) Yevmiye defteri
b) Emanet defteri
c) Tescil Defteri
d) Demirbas esya defteri
e) Envanter defteri
Bos
Soru 5
Ücret sözlesmesinde kanunda belirtilen tavan ücret asilmasi durumunda sözlesmenin akibeti ne olur? a) Sözlesmenin ücret ile alakali hükmü geçersiz olur.
b) Sözlesme geçersiz olur.
c) Ücret kanunda belirtilen tavan ücret olarak belirlenir.
d) Uyusmazlik anindaki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
e) Sözlesmenin yapildigi zamanki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
Bos
Soru 6
I. Ücret avukatlik sözlesmesinin zorunlu unsurlarindan biridir. II. Avukatlik sözlesmesi vekâlet sözlesmesi gibi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir. III. Avukatlik sözlesmesi yazili sekil sartina baglidir. IV. Avukatlik sözlesmesi sarta bagli kilinabilir. Avukatlik sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve IV
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) II, III ve IV
Bos
Soru 7
Noterlerin hastaliklari ile ilgili yapilacak islemlerden hangisi yanlistir? a) 5 yila kadar hizmeti olanlara 3 aya kadar izin verilebilir
b) 5 yildan 10 yila kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar izin verilebilir
c) 10 yildan daha çok hizmeti olanlara 9 aya kadar izin verilebilir.
d) Bu süreler sonunda hastaliklarinin devam ettigi, resmî saglik kurullarinin raporu ile belgelendirilen noterlerin izinleri, iki kati kadar daha uzatilabilir.
e) Bu sürelerin sonunda da iyilesemeyen noterlerin görevlerine Adalet Bakanliginca son verilir.
Bos
Soru 8
I. Genel kurul iki yilda bir Ocak ayinin ilk haftasi içinde baro baskaninin daveti üzerine olagan toplantisini yapar. II. Barolar Birligi, baro baskani, yönetim veya denetleme kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilirler. III. Baro baskani,levhada yazili avukatlarin en az üçte birinin yazili istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak zorundadir. IV. Genel kurul, levhada yazili avukatlarin yaridan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Baro genel kurulu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,III
b) II,III
c) II,IV
d) II,III,IV
e) I,II,III
Bos
Soru 9
Avukatin meslek sirrini ifsa yasagiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin müvekkiliyle alakali bir davada tanikliktan çekinmesi hakki bu yasakla ilgilidir.
b) Avukat davasini almadigi kimselerin basvurmasi nedeniyle ögrendigi bilgiler meslek sirri kapsaminda degildir.
c) Avukatlik sirrinin tutulmasi süresizdir, meslekten ayrilmak bu yükümü kaldirmaz.
d) Müdafi, müvekkilinin bir adami öldürecegini ihbar etmesi hâlinde, meslek sirrini ifsa etmis olmayacaktir.
e) Avukat, suç islendikten sonraki asamalarda ögrendikleri hususlar, sir kapsamina girecektir.
Bos
Soru 10
Noterin imza yetkisi verme ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterligin bosalmasi hâlinde ayrilan noter tarafindan verilmis imza yetkileri kendiliginden kalkar.
b) Bosalan noterlige vekâlet eden Noter vekilinin yukaridaki sartlari tasiyanlardan, istedigine yeniden imza yetkisi vermesi gerekir.
c) Noter; stajyer, baskâtip veya kâtiplerden birisine imza yetkisi verirse, Adalet Bakanligina yazi yazarak bunlara yemin ettirilmesini ister.
d) Cumhuriyet savciligi noterin bagli bulundugu asliye veya münferit sulh hukuk mahkemesinden yemin ettirilmesini talep eder.
e) Yemini yaptiran mahkeme, en az üç nüsha zabit tanzim eder.
Bos
Soru 11
Baro yönetim kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Her baronun yönetim kurulu baro baskani ile en az 4 üyeden olusur.
b) Avukat sayisi 251’den fazla olan barolarda 10 asil üye ve her baroda asil üye sayisinca yedek üye bulunur.
c) Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazili ve avukatlikta en az üç yil kidemli olan avukatlar arasindan seçilir.
d) Yönetim Kurulu salt çogunlukla toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugu ile karar verir.
e) Oylarda esitlik halinde, baskanin bulundugu taraf üstün tutulur.
Bos
Soru 12
I. Aylik olarak beyan edilecek kazanç esas kazancin alt siniri olan asgari ücret ile üst siniri olan asgari ücretin 6,5 kati arasinda olmalidir. II. Yazili olarak kazanç beyan edilmeyen hallerde Kuruma her ay ödenen primler, ödemenin ait oldugu ay için beyan olarak kabul edilecektir. III. Iliskin oldugu aya ait primin yasal süresinde ödenmemesi ve bu süre içinde yazili olarak kazanç beyaninda da bulunulmamasi halinde primler üst sinir üzerinden tahakkuk ve tahsil olunacaktir. Prime esas alinacak kazancin beyan edilmesiyle ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I,III
e) II,III
Bos
Soru 13
Noterlerin izni ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlerin yillik izin süresi hizmeti 6 aydan 10 yila kadar olanlar için 30 gündür
b) 10 yildan daha fazla hizmet süresi olan noterlerin yillik izin süresi 40 gündür
c) Yillik izin Adalet Bakanligi tarafindan verilir.
d) Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilemez.
e) Yillik izin sürelerine gidis ve dönüs süreleri de dâhildir.
Bos
Soru 14
Asagidakilerden hangisinin avukatlik staji yapma zorunlulugu bulunmamaktadir? a) Üniversiteye bagli fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalinda profesörlük, doçentlik, yardimci doçentlik görevlerinde asgari olarak dört yil çalisanlar
b) Danistay üyeliklerinde iki yil çalisanlar
c) Adli, idari ve askeri yargi hakimlik ve savciliklarinda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde üç yil çalisanlar
d) Kamu kurum ve kuruluslarinin hukuk müsavirligi görevinde asgari olarak, bes yil çalisanlar
e) Hukuk alanlarinda yüksek lisans yapmis olan hukuk fakültesi mezunlari
Bos
Soru 15
Asagidakilerden hangisi avukatlara taninan savunma dokunulmazliginin olumlu sartlari arasinda degildir? a) Savunma dokunulmazligi yalnizca TCK ‘da kabul edilen “genel hakaret ve sövme” suçlari için kabul edilen bir dokunulmazliktir.
b) Avukat tarafindan yapilan hakaret ya da sövme olarak nitelendirilen eylemin “yargilama makamlari” önünde islenmesi sarttir.
c) Iddia konusu eylemi yargilama makamlarina verilen dilekçe, layiha veya bunlarin disindaki evrak ile, savunmaya konu olan yazi ve sözlerle islemelidir.
d) Hakaret ve sövmeye iliskin yazi ve sözlerin dava ile ilgisiz olmamasi gerekir
e) Dokunulmazliktan yararlanmak için yargilamanin tarafi veya taraf avukati yahut sanik müdafi olmak gerekir.
Bos
Soru 16
Asagidakilerden hangisi avukatin yerine getirme zorunlulugunda oldugu yükümlülüklerden biri degildir? a) Büro Edinme Zorunlulugu
b) Vekâlet Sunma Yükümlülügü
c) Meslek Kurallarina Uyma Borcu
d) Kamu Davasi Olan Her Davayi Alma Borcu
e) Bilgi ve Belge ile Hesap Verme Borcu
Bos
Soru 17
I. Yönetim Kurulu, meslekte en az bes yil kidemli olan noterler arasindan seçilir. II. Haklarinda noterlige engel bir suçtan dolayi son sorusturma açilmasina karar verilmis olanlar yönetim kuruluna üye seçilemezler. III. Oy pusulasina, seçilecek asil üye tam sayisinin yarisindan en az bir fazla isim yazilmasi zorunludur. IV. Oylarda esitlik hâlinde meslekte kidemi fazla olan aday, kidemler de esit ise bunlarin daha yasli olani sirada öncelik kazanir. Yukaridaki yönetim kuruluna seçilme usulüyle ilgili hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I,II ve III
c) I,II ve IV
d) II,III, ve V
e) I,II,III ve IV
Bos
Soru 18
Avukatlik sözlesmesinde nisbi vekâlet ücretinde en çok yüzde kaç oraninda ücret alinabilir? a) %20
b) %25
c) %30
d) %50
e) Taraflar istedikleri oranda anlasabilirler.
Bos
Soru 19
Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? a) Uyarma
b) Meslekten Çikarma
c) Kinama
d) Para Cezasi
e) Kidem Cezasi
Bos
Soru 20
I. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçunun failleri avukatlar, dava vekilleri ve stajyer avukatlar olabilir. II. Suçun olusabilmesi için avukata verilen bir dava olmasi sart degildir. III. Dava; hukuk, ceza ya da idari davalar olabilecegi gibi, icra ve iflas islemleri de davaya konu olabilir. IV. Bu suçta avukatin eylemi sonucunda bir zarar olmasi gerekmez. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) III ve IV
c) I, III, IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III, IV  
  TEST  -- 13 Soru 1
I. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, devlet bütçesi disinda, kurulus kanununda belirtilen kendi gelir kaynaklarina ve bütçeye sahiptir. II. Devletin genel bütçesi disinda bir kisim kamu hizmetlerini olusturma taleplerinin gelirlerini olusturma yöntemi olan bu tür bütçe sistemine “parafiskal gelir” denilmistir. III. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin almis olduklari kararlar ve yaptiklari islerin önemli bir kismi idari niteliktedir. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,II,III
b) I,II
c) I,III
d) II,III
e) Yalniz I
Bos
Soru 2
Devletin (siyasi iktidarin) kendine bagli merkeziyetçi birlikler araciligiyla “savunmayi” ve “savunmayi savunanlari” örgütleme girisimi avukatlik meslegi niteliklerinden hangisini ihlal eder? a) Tekelci Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Kamu Hizmeti Niteligi
d) Bagimsizlik Niteligi
e) Hukukilik Niteligi
Bos
Soru 3
Is sözlesmesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Is sözlesmesi her hangi bir sekil sartina bagli degildir.
b) Isçi isini isverene bagimli olarak yerine getirirken bir yandan kendisine yöneltilen talimatlara uymak zorundadir.
c) Sözlesmenin yazili yapilmasini gerektiren hallerde yazili sözlesme geçerlilik sartidir
d) Süresi bir yil veya daha fazla olan is sözlesmelerinin yazili yapilmasi zorunludur.
e) Ücret sözlesmede kararlastirilmamis olsa dahi, is sözlesmesinin ücret karsiligi olmadigi söylenemez.
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkiline karsi yükümlülüklerinden biri degildir? a) Aydinlatma yükümlülügü
b) Karsi tarafla yaptigi görüsmelerden müvekkiline haber etme yükümlülügü
c) Tahsil ettigi paralari derhâl müvekkiline verme yükümlülügü
d) Sadakat borcu
e) Müvekkilinin baska bir davasini alma yükümlülügü
Bos
Soru 5
Barolarin kurulusuyla ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Bölgesi içinde en az yirmi avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
b) Baro kurulmayan yerlerin en yakin baroya baglanmasina veya bunlarin birlestirilerek bir baro kurulmasina ve merkezlerinin belirlenmesine Adalet Bakanligi karar verir.
c) Türkiye Barolar Birligi yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayitli avukatlarin listesini düzenleyerek bunlardan en fazla vergi ödeyeni, yeni baroyu kurmakla görevlendirir.
d) Görevli avukatin seçecegi ve baskanligini yapacagi dört kisilik kurucu kurul en geç alti ay içinde yeni baronun kurulusunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birligine bildirir
e) Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi hâlinde baroyu iki ay içinde seçime götürmek kaydiyla ayni kurul olusturulur.
Bos
Soru 6
Meslegi seçmekte herhangi bir denetim altinda bulunmamasi; kendisine teklif edilen herhangi bir davayi almaya veya kendisinden istenilen bir hukuki mütalaayi vermeye zorlanamamasi avukatlik mesleginin hangi niteliginden ileri gelir?  a) Serbest meslek niteligi
b) Tekelci niteligi
c) Bagimsizlik niteligi
d) Kamu hizmeti niteligi
e) Hukuki niteligi
Bos
Soru 7
Noterlik Kanunu’na göre kendisine imza yetkisi veya vekalet görevi verilen stajyerlerin görevleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Gayrimenkul satis sözlesmesi yapmak
b) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
c) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Mirasçilik belgesi vemek
Bos
Soru 8
Türkiye Noterler Birligi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Kamu kurumu niteliginde meslek kurulusudur.
b) Adalet bakanligina bagli ayri bir tüzel kisiligi bulunmayan bir kurumdur.
c) Birligin merkezi Ankara’dir.
d) Kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamaz.
e) Birlik menkul veya gayrimenkul mal edinebilir.
Bos
Soru 9
Noter tarafindan noter çalisanlarina verilen yillik izinlerle alakali asagidakilerden hangisi yanlistir? a) 1 yildan 5 yila kadar (5 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 15 gün
b) 5 yildan 15 yila kadar (15 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 20 gün
c) 15 yildan fazla hizmeti bulunanlara 25 gün
d) Yillik izinlerini noterligin bulundugu yerden baska bir yerde geçirecek olanlara, gidis ve dönüslerinde yolda geçecek süreleri karsilamak üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur.
e) Bir yillik hizmet süresinin hesabinda kâtiplerin adaylik süresi de nazara alinir.
Bos
Soru 10
Avukatlik sözlesmesinin diger sözlesmelerden farki hususunda asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik sözlesmesinde ücret zorunlu unsurken vekalet sözlesmesinde zorunlu unsur degildir.
b) Is sözlesmesinde isi yapacak kisinin belli bir evsafta olmasi aranmaz oysa avukatlik sözlesmesinde sözlesmenin karsi tarafi baro levhasina kayitli avukat olmak zorundadir.
c) Is sözlesmesinde çalisan isverene karsi bagimlidir, avukatlik sözlesmesinde avukat müvekkiline o derece bagli degildir.
d) Vekâlet sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklarda zamanasimi süresi 5 yildir, avukatlik sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklar da ise bu hakkinin dogumunu ögrendigi tarihten itibaren bir yil her halde bes yil geçmekle zaman asimina ugrar.
e) Vekâlet sözlesmesinde herhangi bir sekil sarti aranmazken avukatlik sözlesmesinde yazili sekil sarti geçerlidir.
Bos
Soru 11
Avukatin azlinde veya istifasinda ücret isteme ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Kural olarak avukatin azli hâlinde avukatlik ücreti ödenmesi gerekir.
b) Avukat kusur ve ihmalinden dolayi azil edilmis ancak azleden kötü niyetliyse avukatlik ücreti ödemesi gerekir.
c) Avukat kusur ve ihmalinden dolayi azil edilmis ve azleden iyiniyetliyse avukatlik ücreti ödenmez
d) Avukatin hakli istifasi hâlinde, avukata ücretinin tamami is sahibi tarafindan ödenmesi gerekir.
e) Avukatin, hakli nedene dayanmayan istifasi durumunda, is sahibinden hiçbir ücret isteyemeyecegi gibi, aldigi pesin ücreti ve kullanmadigi masraf ile avanslari is sahibine geri vermek zorundadir.
Bos
Soru 12
I. En az üç katip bulunan noterliklerden bunlardan biri baskatiplik görevi yapar. II. Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbas esyadan tek sorumlu noterdir. III. Noterler, katip adaylari en az bir yil süreli bir sözlesme ile ise alirlar. IV. Sözlesmede açikça yazilmasa bile noterin, adaylik süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde, adayin yetersizligi sebebiyle feshi ihbar hakki saklidir. Noterliklerde çalisan katiplerle ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) I,III ve IV
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 13
Asagidakilerden hangisi noterlik stajina kabul sartlarindan biri degildir? a) 21 yasini bitirmis ve 40 yasini doldurmamis olmak
b) Hukuk fakültesi mezunu olmak
c) Devlet memuru olarak atanmaya engel olan bir mahkumiyeti olmamak
d) Avukatlik ruhsatina sahip olma
e) Hakkinda aciz vesikasi verilmis ise bunu kaldirmis bulunmak
Bos
Soru 14
Noterlik staji ile ilgili asagidakilerden hangisi dogru yanlistir? a) Noterlik staji, listeye kayit tarihinden itibaren baslar.
b) Itiraz, kaydin yapilmasini durdurmaz.
c) Adalet Bakanligi gelecek yil içinde kaç kisinin stajyerlige kabul edilecegini tespit eder.
d) Stajyer ilani Resmî Gazete ve stajin yapilabilecegi yerlerde çikan birer gazete ile birer defa yil sonuna kadar yayinlanir.
e) Türkiye Noterler Birligi, Bakanligin bu karari aleyhine Danistaya basvurabilir.
Bos
Soru 15
I. Agir ceza mahkemesinin görev alanina giren bir suçtan dolayi suçüstü hâlinde sorusturma Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapilir. II. Noterlik Kanunu’nun 50. maddesinin 3. fikrasi hükümlerine aykiri hareket eden noterlere ilk defasinda bin Türk lirasindan bes bin Türk lirasina kadar idarî para cezasi verilir. III. Eylemin tekrari halinde verilecek ceza üç bin Türk lirasindan asagi olamaz. IV. Noterin yukarida yazili eyleminde aracilik yapan kimseye de bes yüz Türk Lirasindan iki bin Türk lirasina kadar idari para cezasi verilir. Noterlerin yasalara aykiri hareket etmesinden dolayi uygulanan yaptirimlarla ilgili yukaridakilerden hangisi yanlistir? a) Yalniz I
b) Yalniz III
c) I ve III
d) I ve IV
e) III ve IV
Bos
Soru 16
Avukatlik ortakligi ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?   a) Avukatlik ortakliginin çalismasi meslek çalismasi olup ticari is sayilirlar.
b) Vergilendirme bakimindan sermaye sirketlerine iliskin hükümler uygulanir.
c) Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen yabanci avukatlik ortakliklari, bu Kanuna ve avukatlik ortakligi düzenlemesine uygun olarak kurulmak kosuluyla her türlü hukuki konularda danismanlik hizmeti verebilirler.
d) Ortaklarin payi, ancak ortaklara veya avukat olan üçüncü kisilere devredilebilir.
e) Defter ve kayitlarin tutulmasindan tüm ortaklar sorumludur.
Bos
Soru 17
I. Aylik olarak beyan edilecek kazanç esas kazancin alt siniri olan asgari ücret ile üst siniri olan asgari ücretin 6,5 kati arasinda olmalidir. II. Yazili olarak kazanç beyan edilmeyen hallerde Kuruma her ay ödenen primler, ödemenin ait oldugu ay için beyan olarak kabul edilecektir. III. Iliskin oldugu aya ait primin yasal süresinde ödenmemesi ve bu süre içinde yazili olarak kazanç beyaninda da bulunulmamasi halinde primler üst sinir üzerinden tahakkuk ve tahsil olunacaktir. Prime esas alinacak kazancin beyan edilmesiyle ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I,III
e) II,III
Bos
Soru 18
Asagidakilerden hangisinin avukatlik staji yapma zorunlulugu bulunmamaktadir? a) Üniversiteye bagli fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalinda profesörlük, doçentlik, yardimci doçentlik görevlerinde asgari olarak dört yil çalisanlar
b) Danistay üyeliklerinde iki yil çalisanlar
c) Adli, idari ve askeri yargi hakimlik ve savciliklarinda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde üç yil çalisanlar
d) Kamu kurum ve kuruluslarinin hukuk müsavirligi görevinde asgari olarak, bes yil çalisanlar
e) Hukuk alanlarinda yüksek lisans yapmis olan hukuk fakültesi mezunlari
Bos
Soru 19
Gelen is kâgitlari gelis sirasina göre numara alinarak hangi deftere islenir? a) Tescil defteri
b) Emanet defteri
c) Yevmiye defteri
d) Muvazene defteri
e) Muhabere defteri
Bos
Soru 20
I. Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile aranabilir. II. Avukatlik ofisi Cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilimi ile aranabilir. III. Agir cezayi gerektiren suçüstü hâlleri disinda avukatin üzeri aranamaz. Avukatlarin yazihaneleri ve konutlarinin aranmasina iliskin yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?   a) Yalniz I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I,II ve III
  TEST  -- 14   Soru 1
Asagidakilerden hangisi Sosyal Yardimlasma Fonu’ndan yararlanamaz?  a) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu anne ve babasi
b) Çalismayan avukat
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
d) Stajyer avukatlar
e) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
Bos
Soru 2
Asli olmayan veya aslina aykiri belge verme suçu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Suçun faili avukat olup genel kast aranmistir.
b) Avukat asli olmayan bir vekâletnameyi asli varmis gibi onaylamak suretiyle bu suçu islemis olur.
c) Avukat aslina aykiri olarak vekâletname veya diger kâgit ve belgelerin örnegini çikarip vermek suretiyle de suç meydana gelir.
d) Birden çok tevkil yetkisi verilmis vekâletnameyi, tek vekâletnameymis gibi, alt yetki belgesi çikarmasi hâlinde de bu suç olusur
e) Avukatin görevi geregi aslinin kendisinde oldugunu ileri sürmedigi bir vekâletname, kâgit ve belgeye iliskin sahtecilik fiili TCK’nin kapsaminda takdir edilmelidir.
Bos
Soru 3
Avukatlik unvan ve yetkilerini kullanma ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Bu suçta iki türlü fail bulunmaktadir.
b) Birinci tür suçun faili, stajyer avukatlar, avukatlik stajini tamamladigi veya yasa geregi avukatlik yapabilecek durumda oldugu hâlde baro levhasinda yazili bulunmayanlar
c) Ikinci tür fail, baro levhasinda yazili bulundugu hâlde disiplin cezasi aldigi için 153. madde uyarinca geçici olarak isten yasaklanma cezasi almis bulunanlardir.
d) Isten yasaklanma cezasi alanlar kendileri disinda esi ve resit olmayan çocuklarina iliskin davalari takip edebilir ve dava evraki düzenleyebilirler.
e) Bu suçta, maddi öge, baskalarina ait dava evraki düzenlemek, icra islemlerin takip etmek ve avukatlara ait diger yetkileri kullanmak veya avukatlik unvanini kullanmaktadir.
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskaninin görevleri arasinda yer almaz? a) Yabanci noter birlikleri ve hukuk kurumlari ile iliskiler kurmak ve yürütmek
b) Birlik adina iltizam ve iktisapta bulunmak
c) Yerli ve yabanci kongrelere gidecek delegeleri seçmek
d) Baskanlik Divanina ve Yönetim Kuruluna baskanlik etmek ve kararlarini yerine getirmek
e) Birlige yapilan bagislari kabul etmek ve bütçeyi uygulamak
Bos
Soru 5
Dava veya takip sonunda yükletilecek avukatlik ücreti hususunda asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Yargi mercilerince karsi tarafa yükletilecek avukatlik ücreti, avukatlik ücret tarifesinde yazili miktardan az ve üç katindan fazla olamaz
b) Avukata ait olan söz konusu ücret sözlesmeyle müvekkile birakilabilir.
c) Avukatlik ücreti is sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez.
d) Bir davanin takibi sirasinda karsilik dava açilmasi durumunda her dava için ayri ücrete hükmolunur.
e) Birden fazla davali aleyhine açilan davanin reddinde, ret sebebi ortak olan davalilar vekili lehine tek ücrete hükmolunur.
Bos
Soru 6
Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegi ile bagdasan islerden biri degildir? a) Hukuk alaninda profesör ve doçentlik
b) Anonim, limited, kooperatif sirketlerin ortakligi, yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi ve komandit sirketlerde komanditer ortaklik
c) Hâkimlik
d) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluslarin yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
Bos
Soru 7
Noterlik Kanunu’na göre kendisine imza yetkisi veya vekalet görevi verilen stajyerlerin görevleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Gayrimenkul satis sözlesmesi yapmak
b) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
c) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Mirasçilik belgesi vemek
Bos
Soru 8
Asagidaki hangi durum AAÜT’nin altinda sözlesme yapilamaz kuralinin istisnasi degildir? a) Serbest çalisip da degisik özel ve kamu kuruluslarindan yogun olarak takip ya da dava almasi ihtimalinin bulundugu durumlar
b) Hak ve nefaset kurallari geregi olan durumlar
c) Yapilan ise ayri ayri bakilmaksizin taraflar arasinda ifa edilecek aylik hukuk müsavirligi ücreti
d) Yargi mercilerince karsi tarafa yükletilecek avukat ücretlerinde
e) Düsük degerli dava konusunun bulundugu durumlarda
Bos
Soru 9
Baskan veya yönetim kurulunun yasal davetine ragmen söz konusu yazili davet zorunluluguna uymayan avukat hakkinda islenen prosedürlerden hangisi yanlistir? a) Baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezasi verebilir.
b) Bu ceza her davet ve istege uymama hâlinde yeniden verilebilir.
c) Gönderilen yazida, davet ve istege uymama halinde para cezasi verileceginin belirtilmis olmasi sarttir
d) Bu para cezasina karsi, tebliginden itibaren bir ay içinde, baro disiplin kuruluna itiraz olunabilir.
e) Baro disiplin kurulunun karari idari yönden kesin olmasina ragmen yargi yolu açiktir.
Bos
Soru 10
Türkiye Noterler Birligi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Kamu kurumu niteliginde meslek kurulusudur.
b) Adalet bakanligina bagli ayri bir tüzel kisiligi bulunmayan bir kurumdur.
c) Birligin merkezi Ankara’dir.
d) Kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamaz.
e) Birlik menkul veya gayrimenkul mal edinebilir.
Bos
Soru 11
Avukatlik sözlesmesinde avukatin sorumlulugu iddiasinda zaman asimi süresi ne kadardir? a) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil ve her halde zarari doguran olaydan 10 yil geçmekle zamanasimina ugrar.
b) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil ve her halde zarari doguran olaydan itibaren 5 yil geçmekle zaman asimina ugrar.
c) Genel zaman asimi süresi olan 10 yillik zamanasimina tabidir.
d) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 2 yil ve her halde zarari doguran olaydan 5 yil geçmekle zamanasimina ugrar.
e) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil geçmekle zaman asimina ugrar.
Bos
Soru 12
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin amaçlarindandir? a) Vekâlet ücreti almak.
b) Kisilerin dogru ve adil yargilanma hakkini saglamak.
c) Devlete karsi savunma saglamak.
d) Suç duyurusunda bulunmak.
e) Ticaret yapmak.
Bos
Soru 13
Asagidakilerden hangisi stajyerlerin yapabilecegi islemlerden biri degildir? a) Kendisine verilen dosya ve kararlari inceler ve rapor hazirlar.
b) Sulh hukuk mahkemelerinde dava ve durusmalara girebilir.
c) Dava ve takip dosyalarini inceleyebilirler.
d) Dava dosyalarindan fotokopi veya örnek alabilirler.
e) Müvekkillerinden vekalet alip tüm hukuki islerini takip edebilirler.
Bos
Soru 14
Asagidakilerden hangisi barolarin verdigi sosyal yardimlar arasinda yer almaz? a) Hastalik sebebiyle is göremezlik yardimi
b) Analik sebebiyle yapilacak geçici is göremezlik yardimi
c) Cenaze yardimi
d) Munzam emeklilik yardimi
e) Evlilik sebebiyle maddi destek
Bos
Soru 15
Noterlik staj süresi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?   a) Staj süresi bir yildir.
b) Staj kesintisiz olarak yapilir.
c) Stajyerin hakli sebeplere dayanarak devam edemedigi günler, engelin kalkmasini izleyen bir ay içerisinde basvurdugu takdirde, oda yönetim kurulunca tamamlattirilir.
d) Oda baskani, hakli engeller hâlinde, stajyere bir aya kadar izin verebilir.
e) Staj süresi 1 yil olsa da stajyer ilk alti ayda, staj yaptigi noterligin bütün servislerinde staji tamamlayacaktir.
Bos
Soru 16
Asagidakilerden hangisi avukatlik staji ile bagdasan islerden biri degildir? a) Stajin son üç ayinda sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatin takip ettigi dava ve islerle ilgili durusmalara girmek
b) Yaninda staj yaptigi avukatin yazili oluru dava dosyalarindan fotokopi ve benzeri yollarla örnek almak
c) Vekaletname veya yazili olur olmaksizin, dava ve takip dosyalarini inceleyebilmek
d) Memur olarak çalismak
e) Staj dönemi boyunca, barolarin hazirlamis oldugu staj egitimine yönelik programlara katilmak
Bos
Soru 17
I. “Dava avanslari’’nin avukat tarafindan üstlenilmesi kesin olarak yasaklanmistir. II. Kamulastirma bedelinin nakden avukat tarafindan mal sahibine önceden ödenmesi kesin yasaklardan olup avukat aleyhine sadece disiplin cezasi gerektiren bir durumdur. III. Artirilan kamulastirma bedelinin bir kisminin avukata verilecegi hususunda kararlastirilmasi kanun tarafindan izin verilmistir. Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve II
e) I ve III
Bos
Soru 18
Noterlerin gözetim ve denetimi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlikler, Adalet Bakanliginin ve Türkiye Noterler Birliginin gözetim ve denetimi altindadir.
b) Noterlikler, Cumhuriyet savcilarinin devamli denetimi altinda olup yilda en az iki defa teftis olunurlar.
c) Münferit sulh mahkemesi yanindaki noterlikler, bu mahkemenin bagli bulundugu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savciliginin teftisine tabidirler.
d) Noterlikler adalet müfettisleri tarafindan da denetlenebilir
e) Türkiye Noterler Birligi, gözetim ve denetim görevini, yetkili kilacagi birlik ve noter odalarinin yönetim kurulu baskan veya üyeleri veya kuracagi denetleme kurulu marifetiyle yerine getirir.
Bos
Soru 19
Noterler, göreve basladiklari tarihten kaç gün içinde noterlik mührü ile imzalarinin üçer örnegini bulunduklari yer valiligine göndermekle yükümlüdür? a) 60 gün
b) 45 gün
c) 30 gün
d) 20 gün
e) 15 gün
Bos
Soru 20
Avukatlik sözlesmesinin diger sözlesmelerden farki hususunda asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik sözlesmesinde ücret zorunlu unsurken vekalet sözlesmesinde zorunlu unsur degildir.
b) Is sözlesmesinde isi yapacak kisinin belli bir evsafta olmasi aranmaz oysa avukatlik sözlesmesinde sözlesmenin karsi tarafi baro levhasina kayitli avukat olmak zorundadir.
c) Is sözlesmesinde çalisan isverene karsi bagimlidir, avukatlik sözlesmesinde avukat müvekkiline o derece bagli degildir.
d) Vekâlet sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklarda zamanasimi süresi 5 yildir, avukatlik sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklar da ise bu hakkinin dogumunu ögrendigi tarihten itibaren bir yil her halde bes yil geçmekle zaman asimina ugrar.
e) Vekâlet sözlesmesinde herhangi bir sekil sarti aranmazken avukatlik sözlesmesinde yazili sekil sarti geçerlidir.
    TEST  -- 15   Soru 1
Asagidakilerden hangisi baro yönetim kurulu görevlerinden biri degildir? a) Baro mallarini idare ve muhtaç avukatlara yapilacak yardimi seklini tespit etmek
b) Avukat bürolarinin niteliklerini belirtmek
c) Stajyer ve avukatlarin baroya kabul ve levhaya yazilma veya nakil isleri hakkinda karar vermek
d) Avukatlik onurunun ve meslek düzeninin korunmasini, meslekin adalet amaçlarina uygun olarak baglilik ve onurla yapilmasini saglamak
e) Yönetim kurulu üyelerinin istifalari hakkinda karar vermek
Bos
Soru 2
Meslegi seçmekte herhangi bir denetim altinda bulunmamasi; kendisine teklif edilen herhangi bir davayi almaya veya kendisinden istenilen bir hukuki mütalaayi vermeye zorlanamamasi avukatlik mesleginin hangi niteliginden ileri gelir?  a) Serbest meslek niteligi
b) Tekelci niteligi
c) Bagimsizlik niteligi
d) Kamu hizmeti niteligi
e) Hukuki niteligi
Bos
Soru 3
Barolarin özellikleriyle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari arasindadir.
b) Anayasamizda düzenlenmistir.
c) Avukatlar mesleklerini icra etmek için bu kuruma üye olmak zorundadirlar
d) Kendi üyelerine belli kurallara uyulmadigi takdirde disiplin cezasi uygulayabilmektedirler
e) Özerklik ilkesi geregince bu kurumlar kendi faaliyet alanlarini hiçbir yere bagli olmaksizin kendileri belirler.
Bos
Soru 4
Noterler, göreve basladiklari tarihten kaç gün içinde noterlik mührü ile imzalarinin üçer örnegini bulunduklari yer valiligine göndermekle yükümlüdür? a) 60 gün
b) 45 gün
c) 30 gün
d) 20 gün
e) 15 gün
Bos
Soru 5
Noterlikle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundugu yerde, o mahkemenin yargi çevresindeki noterlik islerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.
b) Bir ilin belediye sinirlari içinde birden fazla noterlik bulundugu takdirde, her noterlik, bagli oldugu asliye mahkemesinin yargi çevresi ile sinirli olmaksizin, il belediyesi sinirlari içindeki bütün noterlik islerini görmeye yetkilidir
c) Türkiye Noterler Birligi, is yogunlugunda artis görülen yerlerde birden çok noterlik açabilir
d) Adalet Bakanligi birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden fazlasini kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliginin mütalaasini alir.
e) Asliye mahkemesinin kaldirildigi ilçelerdeki birinci, ikinci ve üçüncü sinif noterlikler ise bosalmis olmasi hâlinde, Türkiye Noterler Birliginin teklifi üzerine Adalet Bakanliginca kapatilabilir.
Bos
Soru 6
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin amaçlarindandir? a) Vekâlet ücreti almak.
b)Kisilerin dogru ve adil yargilanma hakkini saglamak.
c) Devlete karsi savunma saglamak.
d) Suç duyurusunda bulunmak.
e) Ticaret yapmak.
Bos
Soru 7
Asli olmayan veya aslina aykiri belge verme suçu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Suçun faili avukat olup genel kast aranmistir.
b) Avukat asli olmayan bir vekâletnameyi asli varmis gibi onaylamak suretiyle bu suçu islemis olur.
c) Avukat aslina aykiri olarak vekâletname veya diger kâgit ve belgelerin örnegini çikarip vermek suretiyle de suç meydana gelir.
d) Birden çok tevkil yetkisi verilmis vekâletnameyi, tek vekâletnameymis gibi, alt yetki belgesi çikarmasi hâlinde de bu suç olusur
e) Avukatin görevi geregi aslinin kendisinde oldugunu ileri sürmedigi bir vekâletname, kâgit ve belgeye iliskin sahtecilik fiili TCK’nin kapsaminda takdir edilmelidir.
Bos
Soru 8
Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? a) Uyarma
b) Meslekten Çikarma
c) Kinama
d) Para Cezasi
e) Kidem Cezasi
Bos
Soru 9
Asagidakilerden hangisi Avukatlik meslegi ile bagdasmayan mesleklerden biridir?  a) Sigorta prodüktörlügü
b) Il Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeligi
c) Özel hukuk alaninda profesörlük ve doçentlik
d) Hakemlik, tasfiye memurlugu, yargi mercilerinin veya adli bir dairenin, verdigi herhangi bir görev veya hizmet
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
Bos
Soru 10
Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkilini aydinlatma yükümlülügü kapsamina girmez? a) Davanin sonucu ve rizikolari
b) Riziko nedeniyle olusabilecek kesin hükmün etkileri
c) Kanun yollari hakkinda aydinlatma
d) Davada harcanan masraflar
e) Davanin sonucu hakkinda teminat verme
Bos
Soru 11
I. En az üç katip bulunan noterliklerden bunlardan biri baskatiplik görevi yapar. II. Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbas esyadan tek sorumlu noterdir. III. Noterler, katip adaylari en az bir yil süreli bir sözlesme ile ise alirlar. IV. Sözlesmede açikça yazilmasa bile noterin, adaylik süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde, adayin yetersizligi sebebiyle feshi ihbar hakki saklidir. Noterliklerde çalisan katiplerle ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) I,III ve IV
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 12
Gelen is kâgitlari gelis sirasina göre numara alinarak hangi deftere islenir? a) Tescil defteri
b) Emanet defteri
c) Yevmiye defteri
d) Muvazene defteri
e) Muhabere defteri
Bos
Soru 13
I. Oda yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içerisinde adayin stajyer listesine kabul edilip edilmemesi hakkinda gerekçeli bir karar verir. II. Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararin verildigi yer Cumhuriyet savcisi ve ilgililer Türkiye Noterler Birligine itirazda bulunabilir. III. Oda yönetim kurulu kararina karsi Itiraz süresi bir aydir. IV. Oda yönetim kurulunun kabul karari ve Türkiye Noterler Birligi Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdigi karar Danistayin onayi ile kesinlesir. Noter stajyerinin meslege kabul ile alakali yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve III
c) I,II ve III
d) I,II ve IV
e) II, III ve IV
Bos
Soru 14
I. Stajinin üç ayini tamamlamis stajyer II. Baskâtip III. Kâtip IV. Kâtip adaylari Noter yukaridakilerden hangilerine imza yetkisi verebilir? a) I ve III
b) II ve III
c) II ve IV
d) I,II ve III
e) II,III ve IV
Bos
Soru 15
Avukatlik sözlesmesinin diger sözlesmelerden farki hususunda asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik sözlesmesinde ücret zorunlu unsurken vekalet sözlesmesinde zorunlu unsur degildir.
b) Is sözlesmesinde isi yapacak kisinin belli bir evsafta olmasi aranmaz oysa avukatlik sözlesmesinde sözlesmenin karsi tarafi baro levhasina kayitli avukat olmak zorundadir.
c) Is sözlesmesinde çalisan isverene karsi bagimlidir, avukatlik sözlesmesinde avukat müvekkiline o derece bagli degildir.
d) Vekâlet sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklarda zamanasimi süresi 5 yildir, avukatlik sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklar da ise bu hakkinin dogumunu ögrendigi tarihten itibaren bir yil her halde bes yil geçmekle zaman asimina ugrar.
e) Vekâlet sözlesmesinde herhangi bir sekil sarti aranmazken avukatlik sözlesmesinde yazili sekil sarti geçerlidir.
Bos
Soru 16
Ücret sözlesmesinde kanunda belirtilen tavan ücret asilmasi durumunda sözlesmenin akibeti ne olur? a) Sözlesmenin ücret ile alakali hükmü geçersiz olur.
b) Sözlesme geçersiz olur.
c) Ücret kanunda belirtilen tavan ücret olarak belirlenir.
d) Uyusmazlik anindaki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
e) Sözlesmenin yapildigi zamanki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
Bos
Soru 17
Noter tarafindan noter çalisanlarina verilen yillik izinlerle alakali asagidakilerden hangisi yanlistir? a) 1 yildan 5 yila kadar (5 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 15 gün
b) 5 yildan 15 yila kadar (15 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 20 gün
c) 15 yildan fazla hizmeti bulunanlara 25 gün
d) Yillik izinlerini noterligin bulundugu yerden baska bir yerde geçirecek olanlara, gidis ve dönüslerinde yolda geçecek süreleri karsilamak üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur.
e) Bir yillik hizmet süresinin hesabinda kâtiplerin adaylik süresi de nazara alinir.
Bos
Soru 18
Noterlerin teminati ile ilgili asagidakilerden hangisi dogru degildir?  a) Noterlik meslegine girenler göreve basladiklari tarihten itibaren bir yil içinde teminat vermek zorundadirlar.
b) Noterler bir yillik gayrisafi gelirinin %5’i oraninda teminat verirler.  
c) Teminat yalnizca para olabilir.  
d) Noterler, ilk yili takip eden yillarda da bir evvelki yila ait fiili gayrisafi gelirlerinin %1’ini o yilin Subat ayi sonuna kadar teminat olarak verirler.  
e) Teminat parasi, sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait bulunan millî bir bankaya yatirilir.  
Bos  
Soru 19
Asagidakilerden hangisi Sosyal Yardimlasma Fonu’ndan yararlanamaz?  a) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu anne ve babasi
b) Çalismayan avukat
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
d) Stajyer avukatlar
e) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
Bos
Soru 20
Avukatin veya avukatlik ortakliginin üç aydan az ve üç yildan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetlerinin yasaklanmasi hangi disiplin cezasidir? a) Uyarma
b) Kinama
c) Isten Çikarma
d) Para Cezasi
e) Meslekten Çikarma
    TEST  -- 16 SORU1
I. Vekâlet sözlesmesinde vekil kural olarak bagimsizdir. II. Vekâletin konusunu hukuki islemler ile hukuki islem benzerleri olusturabilecegi gibi maddi fiiller de olusturabilir. III. Ücret vekâlet sözlesmesinin zorunlu unsurudur. IV. Vekilin is görmeye baslamasindan sonra ortaya çikan mücbir sebeplerle isi tamamlamak olanaksizlasirsa vekil ücret hakkini kaybeder. Vekâlet sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?  a) I ve II
b) I,II ve III
c) I,III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
 
SORU-2 Avukatlarin çikar karsiligi is getirme ve araci kullanma suçu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Bu tür suçlarin failleri, çikar karsiliginda avukata is getiren herhangi bir kimse veya araci kullanan avukat olabilir.
b) Is getirmede aracilik eden kiside çikar kosulunun aranmasi gerekir.
c) Söz konusu suçun avukatlik isiyle ilgisi olmasi gerekir.
d) Araci kullanan avukat için Avk. K. M. 58. ve 59. maddesi uyarinca gerekli izinler alindiktan sonra suç yerindeki agir ceza mahkemesinde yargilama yapilir.
e) Çikar karsiliginda avukatlara is getirmede aracilik eden fail suç yerindeki agir ceza mahkemesinde yargilamasi yapilir.
 
SORU-3Noterlerin sinifi ve asgari hizmet süresi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Ilk defa üçüncü sinif bir noterlige atanarak meslege girenlerin, ise basladiklari tarihte üçüncü sinif hizmeti baslar.
b) Noterin ikinci ve üçüncü sinifta asgari hizmet süresi dörder yildir
c) Bu sürenin sonunda noterin sinifinin yükselebilmesi, Adalet müfettisi tarafindan hakkinda düzenlenen son hâl kâgidinda olumlu kanaat belirtilmis olmasina baglidir
d) Noterligin sinifinin yükseltilmesi noterin sinifina da tesir eder.
e) Sinifi yükseltilen bir noterlikte hizmet gören noter, siniflandirmadan önceki siniftaki hizmet süresini doldurmamis ise bu sürenin doldugu tarihten itibaren bir üst sinif hizmeti ayni noterlikte yapmaya baslar.
  TEST  -- 17 Soru 1
Noterler kaç yasinda yas tahdidine tabi tutulur? a) 50
b) 55
c) 60
d) 65
e) 70
Bos
Soru 2
Gelen is kâgitlari gelis sirasina göre numara alinarak hangi deftere islenir? a) Tescil defteri
b) Emanet defteri
c) Yevmiye defteri
d) Muvazene defteri
e) Muhabere defteri
Bos
Soru 3
Noterlerin izni ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlerin yillik izin süresi hizmeti 6 aydan 10 yila kadar olanlar için 30 gündür
b) 10 yildan daha fazla hizmet süresi olan noterlerin yillik izin süresi 40 gündür
c) Yillik izin Adalet Bakanligi tarafindan verilir.
d) Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilemez.
e) Yillik izin sürelerine gidis ve dönüs süreleri de dâhildir.
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi avukatlik meslegi ile bagdasan islerden biri degildir? a) Hukuk alaninda profesör ve doçentlik
b) Anonim, limited, kooperatif sirketlerin ortakligi, yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi ve komandit sirketlerde komanditer ortaklik
c) Hâkimlik
d) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluslarin yönetim kurulu baskanligi, üyeligi ve denetçiligi
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
Bos
Soru 5
Noterlik dairesinin devri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Her ne sebeple olursa olsun bir noterligin bosalmasi hâlinde, durum, o noter veya noterlikte imzaya yetkili kimse tarafindan derhal Cumhuriyet savciligina yazi ile bildirilir.
b) Cumhuriyet savcisi, keyfiyeti Adalet Bakanligina, noter odasina ve noter ölmüsse bilinen mirasçilarina bildirmekle beraber, hesap ve islemlerini en çok iki aylik bir süre içinde inceler.
c) Düzenleyecegi raporu tutanagin bir örnegi ile birlikte Adalet Bakanligina yollar.
d) Noter dairesinde mevcut notere ait esya ve tesislerin, yeni notere devri hâlinde, ödenecek miktar üzerinde taraflar anlasamamissa, bu miktar Adalet bakanliginca tespit edilir
e) Devir isinin süresi ne olursa olsun bes günden fazlasi için yol tazminati verilmez
Bos
Soru 6
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskaninin görevleri arasinda yer almaz? a) Yabanci noter birlikleri ve hukuk kurumlari ile iliskiler kurmak ve yürütmek
b) Birlik adina iltizam ve iktisapta bulunmak
c) Yerli ve yabanci kongrelere gidecek delegeleri seçmek
d) Baskanlik Divanina ve Yönetim Kuruluna baskanlik etmek ve kararlarini yerine getirmek
e) Birlige yapilan bagislari kabul etmek ve bütçeyi uygulamak
Bos
Soru 7
Avukatlik sözlesmesinin diger sözlesmelerden farki hususunda asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik sözlesmesinde ücret zorunlu unsurken vekalet sözlesmesinde zorunlu unsur degildir.
b) Is sözlesmesinde isi yapacak kisinin belli bir evsafta olmasi aranmaz oysa avukatlik sözlesmesinde sözlesmenin karsi tarafi baro levhasina kayitli avukat olmak zorundadir.
c) Is sözlesmesinde çalisan isverene karsi bagimlidir, avukatlik sözlesmesinde avukat müvekkiline o derece bagli degildir.
d) Vekâlet sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklarda zamanasimi süresi 5 yildir, avukatlik sözlesmesi ile ilgili uyusmazliklar da ise bu hakkinin dogumunu ögrendigi tarihten itibaren bir yil her halde bes yil geçmekle zaman asimina ugrar.
e) Vekâlet sözlesmesinde herhangi bir sekil sarti aranmazken avukatlik sözlesmesinde yazili sekil sarti geçerlidir.
Bos
Soru 8
Asagidakilerden hangisi avukatlik mesleginin amaçlarindandir? a) Vekâlet ücreti almak.
b) Kisilerin dogru ve adil yargilanma hakkini saglamak.
c) Devlete karsi savunma saglamak.
d) Suç duyurusunda bulunmak.
e) Ticaret yapmak.
Bos
Soru 9
Dördüncü sinif noterliklerin yönetilmesi ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? a) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir.
b) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
c) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
d) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir.
e) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Noterler Birligince görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir.
Bos
Soru 10
Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? a) Uyarma
b) Meslekten Çikarma
c) Kinama
d) Para Cezasi
e) Kidem Cezasi
Bos
Soru 11
I. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, devlet bütçesi disinda, kurulus kanununda belirtilen kendi gelir kaynaklarina ve bütçeye sahiptir. II. Devletin genel bütçesi disinda bir kisim kamu hizmetlerini olusturma taleplerinin gelirlerini olusturma yöntemi olan bu tür bütçe sistemine “parafiskal gelir” denilmistir. III. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin almis olduklari kararlar ve yaptiklari islerin önemli bir kismi idari niteliktedir. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,II,III
b) I,II
c) I,III
d) II,III
e) Yalniz I
Bos
Soru 12
I. Avukatlik sözlesmesinde ücretin belirtilmedigi durumlarda sözlesme geçersizdir. II. Avukatlik sözlesmesi için sekil sarti aranmadigi halde, ücretin ispati için yazililik sarti bulunmaktadir. III. Sözlesmede ücret için bir düzenleme yoksa sözlesmenin yapildigi zamanda yürürlülükte bulunan AAÜT’ne göre ücret belirlenir. Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
Bos
Soru 13
Asagidakilerden hangisi avukatlik yapabilmek için gereken temel sartlardan biri degildir? a) Avukatlik yapmak istedigi baro çevresinde ikamet etmek
b) Avukatlik ruhsatnamesini almak ve yemin etmek
c) Avukatlik meslegine icra etmeye engel durumu olmamak ve avukatliga kabul için kanunun öngördügü kisitlamalara, meslek yasami süresince, maruz kalmamak
d) Bir avukatin yaninda bir yil boyunca çalismak
e) Avukatlik stajini bir yil boyuncu kesintisiz bir sekilde yapmak
Bos
Soru 14
Asagidakilerden hangisi baro genel kurulunun görevlerinden biri degildir? a) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullari üyeleri ile baro baskanini ve Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek
b) Baro bütçesini onaylamak
c) Iç yönetmeligi inceleyerek onaylamak
d) Baro levhasini düzenlemek, avukatlarin listesini ve avukatlik ortakligi sicilini tutmak
e) Meslege ait istekleri görüsüp karara baglamak
Bos
Soru 15
Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik ücretinin hem tabani hem de tavani vardir.
b) Ifa edilmis sözlesmenin geçersizligi ileri sürülemez.
c) Tavani asan sözlesmeler kanunda belirtilen tavan miktarinda geçerlidir.
d) Sözlesmenin içerisinde ücret belirtilmesi geçerlilik sartidir.
e) Ücret yazili sözlesme ile belirlenir.
Bos
Soru 16
Noterlerin gözetim ve denetimi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlikler, Adalet Bakanliginin ve Türkiye Noterler Birliginin gözetim ve denetimi altindadir.
b) Noterlikler, Cumhuriyet savcilarinin devamli denetimi altinda olup yilda en az iki defa teftis olunurlar.
c) Münferit sulh mahkemesi yanindaki noterlikler, bu mahkemenin bagli bulundugu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savciliginin teftisine tabidirler.
d) Noterlikler adalet müfettisleri tarafindan da denetlenebilir
e) Türkiye Noterler Birligi, gözetim ve denetim görevini, yetkili kilacagi birlik ve noter odalarinin yönetim kurulu baskan veya üyeleri veya kuracagi denetleme kurulu marifetiyle yerine getirir.
Bos
Soru 17
I. 1 sene ücretsiz izin alan bir memur o bir sene zarfinda stajini tamamlayabilir. II. Zorunlu durumun ortadan kalmasindan sonra stajyer avukat staja engelin kalkmasindan sonraki 15 gün içinde basvurmasi hâlinde stajini tamamlattirabilir. III. Baro baskani, hakli nedenlerin bulunmasi hâlinde, yaninda staj yaptigi avukatin ve staj kurulunun da görüsünü alarak stajyere otuz günü asmamak üzere izin verebilir. IV. Stajyer askerlik görevini yaptigi sirada, izinli olarak kitasindan ayrilmasi hâlinde sivil kiyafetle stajina kaldigi yerden devam edebilir. Stajyer avukatin izinleri ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) I,III ve IV
Bos
Soru 18
Barolarin kurulusuyla ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Bölgesi içinde en az yirmi avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
b) Baro kurulmayan yerlerin en yakin baroya baglanmasina veya bunlarin birlestirilerek bir baro kurulmasina ve merkezlerinin belirlenmesine Adalet Bakanligi karar verir.
c) Türkiye Barolar Birligi yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayitli avukatlarin listesini düzenleyerek bunlardan en fazla vergi ödeyeni, yeni baroyu kurmakla görevlendirir.
d) Görevli avukatin seçecegi ve baskanligini yapacagi dört kisilik kurucu kurul en geç alti ay içinde yeni baronun kurulusunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birligine bildirir
e) Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi hâlinde baroyu iki ay içinde seçime götürmek kaydiyla ayni kurul olusturulur.
Bos
Soru 19
Avukatlarin disiplin kovusturmasinda asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Disiplin sorusturma ve kovusturmasina tabi olanlar; avukatlar ile avukatlik, ortakliklari, stajyerler ve icra takip elemanlaridir.
b) Avukatin kendisini savunmasi için en az 15 günlük süre taninmasi gerekmektedir.
c) Kovusturma karari ilgili baro disiplin kurulunun karari ile olur.
d) Ilgili kurul ihbar, sikâyet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yil içinde disiplin kovusturmasi hakkinda bir karar vermeye mecburdur.
e) Dört yillik bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasini gerektiren davranista bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha agir ceza uygulanir.
Bos
Soru 20
I. Mesleki çalismasi nedeniyle aleyhine dava açilan avukatin baroya bilgi verme zorunlulugu II. Durusmayi terk hâlinde baroya bilgi verme zorunlulugu III. Yargi mercilerini sikâyet ve ret durumlarinda baroya bilgi verme zorunlulugu IV. Avukat aleyhine icra takibi baslatilmasi hâlinde baroya bilgi verme zorunlulugu Avukatin baroya bilgi verme zorunlulugu ile ilgili yukardakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I, II ve III
c) II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV  
  TEST  -- 18   Soru 1
Devletin (siyasi iktidarin) kendine bagli merkeziyetçi birlikler araciligiyla “savunmayi” ve “savunmayi savunanlari” örgütleme girisimi avukatlik meslegi niteliklerinden hangisini ihlal eder? a) Tekelci Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Kamu Hizmeti Niteligi
d) Bagimsizlik Niteligi
e) Hukukilik Niteligi
Bos
Soru 2
I.Bir maddi zararin meydana gelmesi gerekir. II.Zararin malvarligina iliskin olmasi gerekir. III.Zararin olusumunda avukatin kusurlu olmasi gerekir. IV.Zarar ile illiyet bagi arasinda uygun illiyet bagi olmasi gerekir. Avukatin sorumlulugunu ortaya çikaran unsurlarla ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,II ve III
b) I,II ve IV
c) II, III ve IV
d) I, III ve IV
e) I,II, III ve IV
Bos
Soru 3
Baro yönetim kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Her baronun yönetim kurulu baro baskani ile en az 4 üyeden olusur.
b) Avukat sayisi 251’den fazla olan barolarda 10 asil üye ve her baroda asil üye sayisinca yedek üye bulunur.
c) Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazili ve avukatlikta en az üç yil kidemli olan avukatlar arasindan seçilir.
d) Yönetim Kurulu salt çogunlukla toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugu ile karar verir.
e) Oylarda esitlik halinde, baskanin bulundugu taraf üstün tutulur.
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? a) Uyarma
b) Meslekten Çikarma
c) Kinama
d) Para Cezasi
e) Kidem Cezasi
Bos
Soru 5
Avukatlarin disiplin sorusturmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin istegi veya disiplin kurulunca gerek görülmesi hâlinde, inceleme durusmali olarak yapilir.
b) Durusma gizli olur.
c) Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararin kendisine gelisi tarihinden itibaren en geç alti ay içinde sonuçlandirmak zorundadir.
d) Çagriya uymayan avukatin giyabinda durusma yapilir.
e) Kural olarak disiplin kurulu incelemesini evrak üzerinden yapar.
Bos
Soru 6
Baskan veya yönetim kurulunun yasal davetine ragmen söz konusu yazili davet zorunluluguna uymayan avukat hakkinda islenen prosedürlerden hangisi yanlistir? a) Baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezasi verebilir.
b) Bu ceza her davet ve istege uymama hâlinde yeniden verilebilir.
c) Gönderilen yazida, davet ve istege uymama halinde para cezasi verileceginin belirtilmis olmasi sarttir
d) Bu para cezasina karsi, tebliginden itibaren bir ay içinde, baro disiplin kuruluna itiraz olunabilir.
e) Baro disiplin kurulunun karari idari yönden kesin olmasina ragmen yargi yolu açiktir.
Bos
Soru 7
Avukatlik sözlesmesinde avukatin sorumlulugu iddiasinda zaman asimi süresi ne kadardir? a) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil ve her halde zarari doguran olaydan 10 yil geçmekle zamanasimina ugrar.
b) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil ve her halde zarari doguran olaydan itibaren 5 yil geçmekle zaman asimina ugrar.
c) Genel zaman asimi süresi olan 10 yillik zamanasimina tabidir.
d) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 2 yil ve her halde zarari doguran olaydan 5 yil geçmekle zamanasimina ugrar.
e) Bu hakkin dogumunun ögrenildigi tarihten itibaren 1 yil geçmekle zaman asimina ugrar.
Bos
Soru 8
I. Ücret avukatlik sözlesmesinin zorunlu unsurlarindan biridir. II. Avukatlik sözlesmesi vekâlet sözlesmesi gibi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir. III. Avukatlik sözlesmesi yazili sekil sartina baglidir. IV. Avukatlik sözlesmesi sarta bagli kilinabilir. Avukatlik sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve IV
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) II, III ve IV
Bos
Soru 9
Noterlerin teminati ile ilgili asagidakilerden hangisi dogru degildir?  a) Noterlik meslegine girenler göreve basladiklari tarihten itibaren bir yil içinde teminat vermek zorundadirlar.
b) Noterler bir yillik gayrisafi gelirinin %5’i oraninda teminat verirler.
c) Teminat yalnizca para olabilir.
d) Noterler, ilk yili takip eden yillarda da bir evvelki yila ait fiili gayrisafi gelirlerinin %1’ini o yilin Subat ayi sonuna kadar teminat olarak verirler.
e) Teminat parasi, sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait bulunan millî bir bankaya yatirilir.
Bos
Soru 10
Avukatin meslek sirrini ifsa yasagiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatin müvekkiliyle alakali bir davada tanikliktan çekinmesi hakki bu yasakla ilgilidir.
b) Avukat davasini almadigi kimselerin basvurmasi nedeniyle ögrendigi bilgiler meslek sirri kapsaminda degildir.
c) Avukatlik sirrinin tutulmasi süresizdir, meslekten ayrilmak bu yükümü kaldirmaz.
d) Müdafi, müvekkilinin bir adami öldürecegini ihbar etmesi hâlinde, meslek sirrini ifsa etmis olmayacaktir.
e) Avukat, suç islendikten sonraki asamalarda ögrendikleri hususlar, sir kapsamina girecektir.
Bos
Soru 11
I. Avukatlik kanununda belirtilen tavani asan avukatlik ücreti avukata ödenmis ise avukat astigi oran miktarinca ödenen ücreti geri vermek zorundadir. II. Birden fazla müvekkil olmasi durumunda avukat ücretinin ödenmesi konusunda müteselsil sorumlu olurlar. III. Avukatlik ücretinin rüçhanli olabilmesi için, bu ücretin muaccel hâle gelmis olmasi gerekir. Avukatin ücret isteme hakki hususunda yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve II
e) II ve III
Bos
Soru 12
Asagidakilerden hangisi barolarin verdigi sosyal yardimlardan faydalanamaz? a) Çalismayan avukat
b) Avukatin anne ve babasi
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
d) Stajyer Avukat
e) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
Bos
Soru 13
Asagidaki hangi durum AAÜT’nin altinda sözlesme yapilamaz kuralinin istisnasi degildir? a) Serbest çalisip da degisik özel ve kamu kuruluslarindan yogun olarak takip ya da dava almasi ihtimalinin bulundugu durumlar
b) Hak ve nefaset kurallari geregi olan durumlar
c) Yapilan ise ayri ayri bakilmaksizin taraflar arasinda ifa edilecek aylik hukuk müsavirligi ücreti
d) Yargi mercilerince karsi tarafa yükletilecek avukat ücretlerinde
e) Düsük degerli dava konusunun bulundugu durumlarda
Bos
Soru 14
Asagidakilerden hangisi avukatin yerine getirme zorunlulugunda oldugu yükümlülüklerden biri degildir?   a) Büro Edinme Zorunlulugu
b) Vekâlet Sunma Yükümlülügü
c) Meslek Kurallarina Uyma Borcu
d) Kamu Davasi Olan Her Davayi Alma Borcu
e) Bilgi ve Belge ile Hesap Verme Borcu
Bos
Soru 15
Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskanlik Divani üyesi degildir?   a) Birlik Baskani
b) Baskan Yardimcisi
c) Genel Sekreter
d) Denetmen
e) Sayman
Bos
Soru 16
Noter tarafindan noter çalisanlarina verilen yillik izinlerle alakali asagidakilerden hangisi yanlistir? a) 1 yildan 5 yila kadar (5 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 15 gün
b) 5 yildan 15 yila kadar (15 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 20 gün
c) 15 yildan fazla hizmeti bulunanlara 25 gün
d) Yillik izinlerini noterligin bulundugu yerden baska bir yerde geçirecek olanlara, gidis ve dönüslerinde yolda geçecek süreleri karsilamak üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur.
e) Bir yillik hizmet süresinin hesabinda kâtiplerin adaylik süresi de nazara alinir.
Bos
Soru 17
Asagida belirtilen avukatlik ücreti alt siniri ve üst siniri miktarlarindan hangisi kural olarak dogrudur? a) Alt sinir uyusmazlik anindaki AAÜT’nde belirtilen miktarken üst sinir nispi avukatlik ücretinde %25’tir.
b) Avukatlik ücretinde asgari bir sinirlama yokken tavan sinir nispi avukatlik ücretinde %25’tir
c) Alt sinir sözlesmenin yapilmasi anindaki AAÜT’nde belirtilen miktarken,üst sinir nispi avukatlik ücretinde %25’tir
d) Alt sinir uyusmazlik anindaki AAÜT’nde belirtililen miktarken, üst sinir yoktur
e) Taraflar sözlesme serbestligi ilkesince ücret miktarini belirlemede serbesttirler
Bos
Soru 18
Noterlerin mirasçilik belgesi vermesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?  a) Noterin kendisi ve o noterlikte çalisanlarin birinci derede akrabalari için mirasçilik belgesi veremez.
b) Noterler, ilgilinin yazili veya sözlü basvurusu üzerine, talep edilen islemle ilgili bir tutanak düzenler.
c) Noterlik dairesinde imza yetkisi verilmis hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri mevcut ise bu islemler onun tarafindan da yapilabilir.
d) Mirasçilik belgesinin yabancilar tarafindan verilmesi durumunda noter mirasçilik belgesi veremez.
e) Noterlerin verdikleri mirasçilik belgesi hakkinda, menfaati ihlal edilenler tarafindan sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir
Bos
Soru 19
I. Genel kurul iki yilda bir Ocak ayinin ilk haftasi içinde baro baskaninin daveti üzerine olagan toplantisini yapar. II. Barolar Birligi, baro baskani, yönetim veya denetleme kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilirler. III. Baro baskani,levhada yazili avukatlarin en az üçte birinin yazili istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak zorundadir. IV. Genel kurul, levhada yazili avukatlarin yaridan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Baro genel kurulu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I,III
b) II,III
c) II,IV
d) II,III,IV
e) I,II,III
Bos
Soru 20
Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik ücretinin hem tabani hem de tavani vardir.
b) Ifa edilmis sözlesmenin geçersizligi ileri sürülemez.
c) Tavani asan sözlesmeler kanunda belirtilen tavan miktarinda geçerlidir.
d) Sözlesmenin içerisinde ücret belirtilmesi geçerlilik sartidir.
e) Ücret yazili sözlesme ile belirlenir.
  TEST  -- 19   Soru 1
I. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçunun failleri avukatlar, dava vekilleri ve stajyer avukatlar olabilir. II. Suçun olusabilmesi için avukata verilen bir dava olmasi sart degildir. III. Dava; hukuk, ceza ya da idari davalar olabilecegi gibi, icra ve iflas islemleri de davaya konu olabilir. IV. Bu suçta avukatin eylemi sonucunda bir zarar olmasi gerekmez. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) III ve IV
c) I, III, IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III, IV
Bos
Soru 2
I. Oda yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içerisinde adayin stajyer listesine kabul edilip edilmemesi hakkinda gerekçeli bir karar verir. II. Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararin verildigi yer Cumhuriyet savcisi ve ilgililer Türkiye Noterler Birligine itirazda bulunabilir. III. Oda yönetim kurulu kararina karsi Itiraz süresi bir aydir. IV. Oda yönetim kurulunun kabul karari ve Türkiye Noterler Birligi Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdigi karar Danistayin onayi ile kesinlesir. Noter stajyerinin meslege kabul ile alakali yukaridakilerden hangileri dogrudur?  a) I ve II
b) I ve III
c) I,II ve III
d) I,II ve IV
e) II, III ve IV
Bos
Soru 3
Asagidakilerden hangisi noterlerin aylik gelir ve giderlerinin kaydedildigi defterdir?  a) Muvazene defteri
b) Teftis defteri
c) Muharebe defteri
d) Tescil defteri
e) Zimmet defteri
Bos
Soru 4
Noterlerin atanmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre ilan edilen üçüncü sinif noterlige, ancak noterlik belgesini almis olan bir kimse atanabilir
b) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre yapilan ilanlari izleyen üç ay içinde basvuran isteklilerden birisi, Adalet Bakani tarafindan atanir.
c) Noterlik belgesi sahiplerinin üçüncü sinif bir noterlige atanabilmesi, üçüncü veya daha üst sinif noter isteklilerin bulunmamasina baglidir.
d) Ikinci ve üçüncü sinif noterliklere atamada bir üst siniftan olan noterlerin atanma istegi diger isteklilere tercih edilir.
e) Bulundugu noterlikte iki yilini doldurmamis bulunan noterlerin atanma istegi nazara alinmaz.
Bos
Soru 5
Amaçlari disinda faaliyet gösteren Türkiye Noterler Birliginin merkezdeki sorumlu organlarinin yargilanmasina iliskin asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki sulh hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir.
b) Adalet Bakanliginin veya suçun islendigi yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir.
c) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince yazili yargilama usulüne göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.
d) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.
e) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince yazili yargilama usulüne göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir
Bos
Soru 6 Ücret sözlesmesinde kanunda belirtilen tavan ücret asilmasi durumunda sözlesmenin akibeti ne olur?
a) Sözlesmenin ücret ile alakali hükmü geçersiz olur.
b) Sözlesme geçersiz olur.
c) Ücret kanunda belirtilen tavan ücret olarak belirlenir.
d) Uyusmazlik anindaki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
e) Sözlesmenin yapildigi zamanki AAÜT’de belirtilen ücret geçerli olur.
Bos
Soru 7
Baro yönetim kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Her baronun yönetim kurulu baro baskani ile en az 4 üyeden olusur.
b) Avukat sayisi 251’den fazla olan barolarda 10 asil üye ve her baroda asil üye sayisinca yedek üye bulunur.
c) Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazili ve avukatlikta en az üç yil kidemli olan avukatlar arasindan seçilir.
d) Yönetim Kurulu salt çogunlukla toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugu ile karar verir.
e) Oylarda esitlik halinde, baskanin bulundugu taraf üstün tutulur.
Bos
Soru 8
Millî güvenligin, kamu düzeninin suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, birligin merkezindeki organlari ile odalarin baskan ve yönetim kurullari kim veya hangi organ tarafindan faaliyetten men edilebilir? a) Agir Ceza Mahkemesi
b) Vali
c) Idare Mahkemesi
d) Danistay
e) Iç Isleri Bakanligi
Bos
Soru 9
Devletin (siyasi iktidarin) kendine bagli merkeziyetçi birlikler araciligiyla “savunmayi” ve “savunmayi savunanlari” örgütleme girisimi avukatlik meslegi niteliklerinden hangisini ihlal eder? a) Tekelci Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Kamu Hizmeti Niteligi
d) Bagimsizlik Niteligi
e) Hukukilik Niteligi
Bos
Soru 10
Asagidakilerden hangisi vekâlet sözlesmesinde vekilin borçlarindan biri degildir? a) Is görme ve özen borcu
b) Sadakat borcu
c) Hesap verme borcu
d) Aldiklarini verme borcu
e) Müvekkilin emir ve talimatlarina uyma borcu
Bos
Soru 11
Noterler kaç yasinda yas tahdidine tabi tutulur? a) 50
b) 55
c) 60
d) 65
e) 70
Bos
Soru 12
I. “Dava avanslari’’nin avukat tarafindan üstlenilmesi kesin olarak yasaklanmistir. II. Kamulastirma bedelinin nakden avukat tarafindan mal sahibine önceden ödenmesi kesin yasaklardan olup avukat aleyhine sadece disiplin cezasi gerektiren bir durumdur. III. Artirilan kamulastirma bedelinin bir kisminin avukata verilecegi hususunda kararlastirilmasi kanun tarafindan izin verilmistir. Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?  a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I ve II
e) I ve III
Bos
Soru 13
I. Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile aranabilir. II. Avukatlik ofisi Cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilimi ile aranabilir. III. Agir cezayi gerektiren suçüstü hâlleri disinda avukatin üzeri aranamaz. Avukatlarin yazihaneleri ve konutlarinin aranmasina iliskin yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I,II ve III
Bos
Soru 14
I. Avukatlik sözlesmesinde ücretin belirtilmedigi durumlarda sözlesme geçersizdir. II. Avukatlik sözlesmesi için sekil sarti aranmadigi halde, ücretin ispati için yazililik sarti bulunmaktadir. III. Sözlesmede ücret için bir düzenleme yoksa sözlesmenin yapildigi zamanda yürürlülükte bulunan AAÜT’ne göre ücret belirlenir. Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
Bos
Soru 15
I. En az üç katip bulunan noterliklerden bunlardan biri baskatiplik görevi yapar. II. Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbas esyadan tek sorumlu noterdir. III. Noterler, katip adaylari en az bir yil süreli bir sözlesme ile ise alirlar. IV. Sözlesmede açikça yazilmasa bile noterin, adaylik süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde, adayin yetersizligi sebebiyle feshi ihbar hakki saklidir. Noterliklerde çalisan katiplerle ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) I,III ve IV
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 16
Av Kanunu madde 58’e göre “Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilim ile aranabilir. Agir cezayi gerektiren suçüstü halleri disinda avukatin üzeri aranamaz.” Seklinde belirtilmistir. Bu madde avukatlik mesleginin hangisi ile iliskilidir? a) Kamu Hizmeti Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Bagimsizlik Niteligi
d) Hukukilik Niteligi
e) Tekelci Niteligi
Bos
Soru 17
I. Ücret avukatlik sözlesmesinin zorunlu unsurlarindan biridir. II. Avukatlik sözlesmesi vekâlet sözlesmesi gibi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir. III. Avukatlik sözlesmesi yazili sekil sartina baglidir. IV. Avukatlik sözlesmesi sarta bagli kilinabilir. Avukatlik sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve IV
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) II, III ve IV
Bos
Soru 18
Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Avukatlik ücretinin hem tabani hem de tavani vardir.
b) Ifa edilmis sözlesmenin geçersizligi ileri sürülemez.
c) Tavani asan sözlesmeler kanunda belirtilen tavan miktarinda geçerlidir.
d) Sözlesmenin içerisinde ücret belirtilmesi geçerlilik sartidir.
e) Ücret yazili sözlesme ile belirlenir.
Bos
Soru 19
Avukatin dosya saklama hakki ve görevi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Dosya tutmayan avukat, bu yükümlülügünü ihlal etmis demektir.
b) Avukat dosya ile kendisine tevdi olunan evraki, vekaletin sona ermesinden itibaren bes yil süre ile saklamakla yükümlüdür.
c) Sürenin baslangici, avukatlik sözlesmesinin gereginin ifasinin nihayetinden itibaren baslar.
d) Evrakin geri alinmasi müvekkile yazi ile bildirilmis oldugu hâllerde saklama yükümlülügü bildirme tarihinden itibaren üç ayin sonunda sona erer.
e) Avukat geri alinmayan evraki saklama süresi geçtikten sonra imha etme hakkina sahiptir
Bos
Soru 20
Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? a) Uyarma
b) Meslekten Çikarma
c) Kinama
d) Para Cezasi
e) Kidem Cezasi
  TEST  -- 20   Soru 1
Asagidakilerden hangisi barolarin verdigi sosyal yardimlardan faydalanamaz? a) Çalismayan avukat
b) Avukatin anne ve babasi
c) Çalismayan avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
d) Stajyer Avukat
e) Avukatin bakmakla yükümlü oldugu esi ve çocuklari
Bos
Soru 2
Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? a) Uyarma
b) Meslekten Çikarma
c) Kinama
d) Para Cezasi
e) Kidem Cezasi
Bos
Soru 3
Av Kanunu madde 58’e göre “Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilim ile aranabilir. Agir cezayi gerektiren suçüstü halleri disinda avukatin üzeri aranamaz.” Seklinde belirtilmistir. Bu madde avukatlik mesleginin hangisi ile iliskilidir?   a) Kamu Hizmeti Niteligi
b) Serbest Meslek Niteligi
c) Bagimsizlik Niteligi
d) Hukukilik Niteligi
e) Tekelci Niteligi
Bos
Soru 4
Asagidakilerden hangisi avukatin müvekkilini aydinlatma yükümlülügü kapsamina girmez? a) Davanin sonucu ve rizikolari
b) Riziko nedeniyle olusabilecek kesin hükmün etkileri
c) Kanun yollari hakkinda aydinlatma
d) Davada harcanan masraflar
e) Davanin sonucu hakkinda teminat verme
Bos
Soru 5
Asagidakilerden hangisi vekâlet sözlesmesinde vekilin borçlarindan biri degildir? a) Is görme ve özen borcu
b) Sadakat borcu
c) Hesap verme borcu
d) Aldiklarini verme borcu
e) Müvekkilin emir ve talimatlarina uyma borcu
Bos
Soru 6
I. Avukatlik sözlesmesinde ücretin belirtilmedigi durumlarda sözlesme geçersizdir. II. Avukatlik sözlesmesi için sekil sarti aranmadigi halde, ücretin ispati için yazililik sarti bulunmaktadir. III. Sözlesmede ücret için bir düzenleme yoksa sözlesmenin yapildigi zamanda yürürlülükte bulunan AAÜT’ne göre ücret belirlenir. Avukatin ücret isteme hakki ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
Bos
Soru 7
Millî güvenligin, kamu düzeninin suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, birligin merkezindeki organlari ile odalarin baskan ve yönetim kurullari kim veya hangi organ tarafindan faaliyetten men edilebilir? a) Agir Ceza Mahkemesi
b) Vali
c) Idare Mahkemesi
d) Danistay
e) Iç Isleri Bakanligi
Bos
Soru 8
Türkiye Noterler Birligi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Kamu kurumu niteliginde meslek kurulusudur.
b) Adalet bakanligina bagli ayri bir tüzel kisiligi bulunmayan bir kurumdur.
c) Birligin merkezi Ankara’dir.
d) Kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamaz.
e) Birlik menkul veya gayrimenkul mal edinebilir.
Bos
Soru 9
I. Ücret avukatlik sözlesmesinin zorunlu unsurlarindan biridir. II. Avukatlik sözlesmesi vekâlet sözlesmesi gibi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözlesmedir. III. Avukatlik sözlesmesi yazili sekil sartina baglidir. IV. Avukatlik sözlesmesi sarta bagli kilinabilir. Avukatlik sözlesmesi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) I ve IV
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) II, III ve IV
Bos
Soru 10
Asagidakilerden hangisi Avukatlik meslegi ile bagdasmayan mesleklerden biridir?  a) Sigorta prodüktörlügü
b) Il Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeligi
c) Özel hukuk alaninda profesörlük ve doçentlik
d) Hakemlik, tasfiye memurlugu, yargi mercilerinin veya adli bir dairenin, verdigi herhangi bir görev veya hizmet
e) Gazete ve dergi sahipligi veya bunlarin yayim müdürlügü
Bos
Soru 11
Asagidaki kisilerden hangisi avukatlarin tekel hakkinin istisnasini olusturmaz? a) Kamu avukati
b) Dava vekili
c) Subaylar
d) Mali musavir
e) Kaymakam
Bos
Soru 12
Avukatlik ortakligi ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Avukatlik ortakliginin çalismasi meslek çalismasi olup ticari is sayilirlar.
b) Vergilendirme bakimindan sermaye sirketlerine iliskin hükümler uygulanir.
c) Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen yabanci avukatlik ortakliklari, bu Kanuna ve avukatlik ortakligi düzenlemesine uygun olarak kurulmak kosuluyla her türlü hukuki konularda danismanlik hizmeti verebilirler.
d) Ortaklarin payi, ancak ortaklara veya avukat olan üçüncü kisilere devredilebilir.
e) Defter ve kayitlarin tutulmasindan tüm ortaklar sorumludur.
Bos
Soru 13
I. Tutanagin bir örnegini emaneti veren alir; bir örnegi de emanet kimin için yatirilmissa ona teblig olunur. II. Banka bulunmayan yerlerde demir kasa veya saglam bir dolapta saklanir. III. Emanet para oldugu takdirde, noter bu parayi en geç ertesi gün bankadaki noterlik emanet cari hesabina hak sahibinin adi, soyadi ve adresini de göstermek suretiyle yatirir. IV. Tahsilat makbuzu iki, ödeme makbuzu bir nüsha olarak düzenlenir. Noterlerin özel olarak yaptiklari islerden olan emanet isleriyle ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve III
b) I,II ve III
c) I, III ve IV
d) II, III ve IV
e) I,II, III ve IV
Bos
Soru 14
Avukatin dosya saklama hakki ve görevi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Dosya tutmayan avukat, bu yükümlülügünü ihlal etmis demektir.
b) Avukat dosya ile kendisine tevdi olunan evraki, vekaletin sona ermesinden itibaren bes yil süre ile saklamakla yükümlüdür.
c) Sürenin baslangici, avukatlik sözlesmesinin gereginin ifasinin nihayetinden itibaren baslar.
d) Evrakin geri alinmasi müvekkile yazi ile bildirilmis oldugu hâllerde saklama yükümlülügü bildirme tarihinden itibaren üç ayin sonunda sona erer.
e) Avukat geri alinmayan evraki saklama süresi geçtikten sonra imha etme hakkina sahiptir
Bos
Soru 15
Asagidakilerden hangisi noterlerin genel olarak yapacaklari islerden biri degildir? a) Gayrimenkul satis va'di sözlesmesi yapmak
b) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek
c) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek
d) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek
e) Bir seyin veya bir yerin hâl ve seklini, kiymetini, ilgili sahislarin kimlik ve ifadelerini tespit etmek
Bos
Soru 16
Asagidakilerden hangisi noterlerin tutmak zorunda oldugu defterlerden biri degildir? a) Yevmiye defteri
b) Emanet defteri
c) Tescil Defteri
d) Demirbas esya defteri
e) Envanter defteri
Bos
Soru 17
Noterlerin gözetim ve denetimi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Noterlikler, Adalet Bakanliginin ve Türkiye Noterler Birliginin gözetim ve denetimi altindadir.
b) Noterlikler, Cumhuriyet savcilarinin devamli denetimi altinda olup yilda en az iki defa teftis olunurlar.
c) Münferit sulh mahkemesi yanindaki noterlikler, bu mahkemenin bagli bulundugu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savciliginin teftisine tabidirler.
d) Noterlikler adalet müfettisleri tarafindan da denetlenebilir
e) Türkiye Noterler Birligi, gözetim ve denetim görevini, yetkili kilacagi birlik ve noter odalarinin yönetim kurulu baskan veya üyeleri veya kuracagi denetleme kurulu marifetiyle yerine getirir.
Bos
Soru 18
I. Aylik olarak beyan edilecek kazanç esas kazancin alt siniri olan asgari ücret ile üst siniri olan asgari ücretin 6,5 kati arasinda olmalidir. II. Yazili olarak kazanç beyan edilmeyen hallerde Kuruma her ay ödenen primler, ödemenin ait oldugu ay için beyan olarak kabul edilecektir. III. Iliskin oldugu aya ait primin yasal süresinde ödenmemesi ve bu süre içinde yazili olarak kazanç beyaninda da bulunulmamasi halinde primler üst sinir üzerinden tahakkuk ve tahsil olunacaktir. Prime esas alinacak kazancin beyan edilmesiyle ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir? a) Yalniz I
b) Yalniz II
c) Yalniz III
d) I,III
e) II,III
Bos
Soru 19
Asagidakilerden hangisi stajyerlerin yapabilecegi islemlerden biri degildir? a) Kendisine verilen dosya ve kararlari inceler ve rapor hazirlar.
b) Sulh hukuk mahkemelerinde dava ve durusmalara girebilir.
c) Dava ve takip dosyalarini inceleyebilirler.
d) Dava dosyalarindan fotokopi veya örnek alabilirler.
e) Müvekkillerinden vekalet alip tüm hukuki islerini takip edebilirler.
Bos
Soru 20
I. 1 sene ücretsiz izin alan bir memur o bir sene zarfinda stajini tamamlayabilir. II. Zorunlu durumun ortadan kalmasindan sonra stajyer avukat staja engelin kalkmasindan sonraki 15 gün içinde basvurmasi hâlinde stajini tamamlattirabilir. III. Baro baskani, hakli nedenlerin bulunmasi hâlinde, yaninda staj yaptigi avukatin ve staj kurulunun da görüsünü alarak stajyere otuz günü asmamak üzere izin verebilir. IV. Stajyer askerlik görevini yaptigi sirada, izinli olarak kitasindan ayrilmasi hâlinde sivil kiyafetle stajina kaldigi yerden devam edebilir. Stajyer avukatin izinleri ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I,II ve III
e) I,III ve IV
 
 

Benzer Kitaplar