ATATÜRK ÜNIVERSITESI ADALET YÜKSEK OKULU 2017 -2018 GÜZ DÖNEMI FINAL DÖNEMI DERSLERI MEDENI USUL HUKUKU ÖZETI VE TEST SORULARI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI ADALET YÜKSEK OKULU 2017 -2018 GÜZ DÖNEMI FINAL DÖNEMI DERSLERI MEDENI USUL HUKUKU ÖZETI VE TEST SORULARI

Fevzi BOZKURT
Politika


ATA AÖF

ÜNITE -- 8

TAKDIRΠ DELILLER

 • Takdiri deliller, kosullari ve hükümleri kanun tarafindan belirlenmemis olan ve hâkimin de üzerinde serbestçe degerlendirme yapabildigi, hâkim için baglayicilik tasimayan delillerdir. Takdiri deliller, tanik beyani, bilirkisi incelemesi ve kesiftir.

 • Tanik, davanin taraflari disindaki üçüncü bir kisinin, dava ile ilgili bir vakia hakkinda, dava disinda önceden duyu organlariyla bizzat edinmis oldugu bilgiyi mahkemeye aktaran kisidir. Bir maddi vakianin tanik beyani ile ispat edilebilmesi için öncelikle o vakianin takdiri delillerle ispati mümkün olmalidir.

 • Taniklar, dogrudan dogruyalik ilkesinin geregi olarak davaya bakan mahkemece dinlenir. Tanik olarak gösterilen kisi çekinme sebeplerinden birisine dayanarak tanikliktan çekinebilir.Tanikliktan çekinen kimse, çekinme sebebini ve bu sebebi hakli gösterecek delilini, dinlenecegi günden önce yazili veya davet edildigi durusmada sözlü olarak bildirmek zorundadir.

 • Bilirkisi, bir davanin aydinlatilabilmesi için çözümü hukuk disinda, özel ya da teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüsüne basvurulan, bagimsiz ve tarafsiz, üçüncü kisi uzman kimsedir. Bilirkisinin oy ve görüsünün alinmasina taraflardan birisinin talebi üzerine ya da resen karar verilebilir. Kanun koyucu, bilirkisinin yasakliligi ve reddi kurumlarini, bilirkisinin hâkimin yardimcisi konumunda olmasindan hareketle, hâkimin yasakliligi ve reddine paralel olarak düzenlemistir.

 • Hâkim, bilirkisinin oy ve görüsünü diger delillerle birlikte serbestçe degerlendirir. Bilirkisinin oy ve görüsü bir takdiri delildir. Dolayisiyla hâkim gerekçelerini açikça ortaya koymak suretiyle, bilirkisi raporunun aksine de karar verebilir.

 • Kesif, mahkemenin kisiler veya nesneler üzerinde dogrudan ya da dolayli olarak duyu organlarina dayanmak suretiyle bilgi sahibi olmasidir.Taraflar ve üçüncü kisiler kesif kararinin geregine uymak ve engelleyici tutum ve davranislardan kaçinmak zorundadirlar. Bu durum kesfe katlanma zorunlulugu olarak ifade edilmektedir.

DEGERLENDIRME SORULARI 1. Asagidakilerden hangisi bir takdiri delil degildir? a) Tanik beyani b) Yemin c) Kesif d) Bilirkisi incelemesi e) HMK md. 192’de öngörülen ve bir vakianin ispatina yetecek diger deliller

2. Asagidakilerden hangisi kisisel nedenlerle tanikliktan çekinme sebeplerinden biri degildir? a) Iki taraftan birisinin nisanlisi olmak b) Taraflardan birisi ile arasinda evlatlik bagi bulunmak c) Iki taraftan birisinin dördüncü derece dâhil kan ya da kayin hisimi olmak d) Davanin kendisinin altsoyu veya üstsoyuna ait olmasi e) Davanin esinin altsoyu veya üstsoyuna ait olmasi

3. Asagidaki bilgilerden hangisi dogrudur? a) Hâkim hukuki bilgiyle çözümlenecek bir hadisede dahi bilirkisiye basvurabilir. b) Bilirkisi raporu hâkim için baglayici bir nitelik tasimaktadir. c) Bilirkisi kamu görevlilerine özgü suçlari isleyemez. d) Bilirkisi raporuna karsi itiraz olanagi yoktur. e) Bilirkisinin sorumlulugundan dolayi açilacak davalar devlet aleyhine açilir.

4. Kesfe katlanma yükümlülügü ile ilgili olarak asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir? a) Kesfe katlanma yükümlülügü yalnizca taraflar için söz konusudur. b) Kesif yapilmasina taraflardan birinin karsi koymasi hâlinde, o kimse ispat yükü kendisine düsen taraf ise bu delilden vazgeçmis sayilir. c) Soy baginin tespitinde kesfe katlanma yükümlülügü, herkesin, soy vücudundan kan veya doku alinmasina katlanmak zorunda olmasini ifade eder. d) Soy baginin tespiti amaciyla vücuttan kan veya doku alinmasindan tanikliktan çekinme sebepleri ile kaçinilamaz. e) Hakli bir sebep olmaksizin, vücudundan kan veya doku alinmasina uyulmamasi hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanilarak yapilmasina karar verir.

5. Asagidaki kimselerden hangisi tanik sifatiyla yeminsiz olarak dinlenir? a) Taraflardan birisinin nisanlisi b) Ayirt etme gücüne sahip olmayan kimse c) Dinlendigi sirada on sekiz yasini doldurmayan kimseler d) Taraflardan birisinin altsoyu ya da üstsoyu e) Iki taraftan birisinin evlatligi

6. Bir vakiaya iliskin olarak mevcut bulunmalari ve usulünce mahkemeye sunulmalari halinde, hâkimin takdir yetkisini kaldiran deliller asagidakilerden hangisidir? a) Takdiri deliller b) Kesin deliller c) Elektronik deliller d) Emareler e) Yazili deliller

7. Uzman görüsü ile ilgili olarak asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir? a) Uzman görüsü, usûl hukuku anlaminda bir bilirkisi delili degildir. b) Taraflara sirf uzman görüsü almak istemeleri sebebiyle ek süre verilemez. c) Hâkim rapor alinan uzmanin dinlenmesine resen karar verebilir. d) Uzman kisi, çagrildigi durusmaya gelmese de hazirladigi rapor degerlendirmeye tabi tutulur. e) Taraflar dava konusu ile ilgili olarak uzmanindan mütalaa alabilirler.

8. Asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir? a) Ikinci tanik listesinin verilememesi kamu düzenindendir. b) Delil olan tanik degil, tanigin beyanidir. c) Bilirkisinin daha önce ayni davada tanik olarak dinlenmesi ret sebebi degildir. d) Mahkeme kesif sirasinda tanik dinleyebilir. e) Mahkeme taniklari ayri ayri degil, hep birlikte dinler.

9. Tazminat miktarinin hesaplanmasi amaciyla basvurulan bir bilirkisi raporunda, bilirkisi dava konusu olayin tazminat gerektirmedigi yönünde görüs bildirmistir. Tazminat hesabi için basvurulan bu bilirkisi incelemesi sonucunda verilen rapor, bilirkisilige iliskin hangi düzenleme ile çelismektedir? a) Hâkimlik mesleginin gerektirdigi genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkisiye basvurulamaz. b) Bilirkisi, raporunda ve açiklamalarinda hukuki nitelendirme ve degerlendirmelerde bulunamaz. c) Bilirkisi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlüdür. d) Bilirkisi, kendisine tevdi olunan görevin uzmanlik alanina girmedigine kanaat getirmisse, bu durumu bir hafta içinde ilgili mahkemeye bildirir. e) Bilirkisi, rapor hazirlanmasi için incelenmesi gerekli olan seyi mahkemeden isteyebilir.

10. Bilirkisinin sorumluluguna iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir? a) Bilirkisinin hukuki sorumlulugu raporun hazirlanmasindan önceki ve sonraki evre olmak üzere iki boyutta incelenmektedir. b) Raporun hazirlanmasindan önceki evrede meydana gelen kusur, hizmet kusurudur. c) Raporun hazirlanmasindan önceki evrede bilirkisinin kusurundan dogan zarar için açilacak dava adli yargida açilmaktadir. d) Bilirkisinin cezai sorumlulugu da bulunmaktadir. e) Bilirkisinin kamu görevlisi sifati, görevini ifa süreci ile sinirlidir.

Cevap Anahtari  1.B, 2.C, 3.E, 4.A, 5.B, 6.B, 7.D, 8.E, 9.B, 10.C

ÜNITE -- 9

ILK DERECE YARGILAMASININ SONA ERMESI

 • Tahkikatin tamamlanmasi ile birlikte hâkim tahkikatin bittigini ilan ederek sözlü yargilama asamasina geçer.
 • Sözlü yargilama asamasinda hâkim taraflardan iddia ve savunmalari hakkindaki son sözlerini sözlü olarak ifade etmelerini ister.
 • Sözlü yargilamanin bitmesi ile birlikte, taraflar durusmaya gelmese bile, hâkim kararini verir ve karari taraflara teblig eder. Taraflar gelmisse kisa karar kendilerine tefhim edilir.
 • Kararin tefhiminden itibaren bir ay içerisinde hâkim gerekçeli kararini yazmalidir. Gerekçe, kisa karara aykiri olamaz. Aksi halde karar istinaf yolunda kaldirilir, temyiz yolunda ise bozulur.
 • Hâkimin taraflar arasindaki uyusmazligi esastan sona erdirdigi nihai kararlara hüküm denir. Hükümler hem maddi anlamda kesinlesmeye hem de sekli anlamda kesinlesmeye elverislidir.
 • Hükmün maddi anlamda kesinlesmesi ile birlikte, taraflari, konusu ve sebebi ayni olan yeni bir dava açilmaz. Açilirsa kesin hükmün dava sarti etkisi ortaya çikar. Ayrica, farklilik sadece talep sonucuna iliskinse o zaman da kesin delil etkisinden bahsedilir.
 • Taraflar, dava ve dava konusu üzerindeki tasarruf yetkilerinin bir sonucu olarak, davayi kendi iradeleri ile sona erdirebilirler. Bu karsimiza davadan feragat, davayi kabul ve mahkeme içi sulh seklinde karsimiza çikar.
 • Davaya son veren taraf islemleri kural olarak maddi anlamda kesin hükümle ayni hukuksal sonuçlari dogururlar ve ilam niteliginde belge sayilirlar. Yalniz mahkeme içi sulh sarta bagli olarak da yapilabileceginden, bu ihtimalin gerçeklesmesi halinde maddi anlamda kesin hüküm etkisi ortaya çikmaz, ilam niteliginde belge vasfi da gerçeklesmez.
 • Davacinin netice-i talebinden tamamen veya kismen vazgeçmesi davadan feragat; davalinin davacinin netice italebini tamamen veya kismen kabul etmesi davayi kabul; taraflarin karsilikli fedakârliklarla aralarindaki uyusmazligi sona erdirmesi ise sulh olarak nitelendirilmektedir

DEGERLEDIME SORULARI 1. Asagidakilerden hangisi tahkikatin sona ermesi ile ilgili dogru bilgidir? a) Tahkikatin sona ermesi ile hüküm verilir. b) Tahkikat asamasi, bazi vakialar çekismeli kalsa bile sona erdirilir. c) Tahkikat asamasinin bitmesi ile birlikte sözlü yargilama asamasina geçilir. d) Tahkikatin bitmesi ile ilk derece yargilamasi sona erer. e) Tahkikat davaya son veren taraf islemidir

2. Sözlü yargilama asamasina iliskin olarak asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir? a) Ön inceleme asamasindan sonra sözlü yargilama asamasina geçilir. b) Sözlü yargilamada taraflar yargilama ile ilgili son görüslerini sözlü olarak beyan ederler. c) Sözlü yargilama sonunda kisa karar verilir ve teblig edilir. d) Taraflar gelmese bile, sözlü yargilama sonunda hüküm verilir. e) Tahkikat asamasi bitmeden sözlü yargilamaya geçilmez.

3. Asagidakilerden hangisi hukuk yargilamasinda verilen kararlardan birisi degildir? a) Davanin usulden reddi karari b) Davanin esasi hakkinda karar verilmesine yer olmadigi karari. c) Davanin reddi karari. d) Davanin düsmesi karari e) Davanin kabulü karari

4. Asagidakilerden hangisi hüküm hakkinda yanlis bilgidir? a) Hüküm esasa iliskin nihai karardir. b) Hüküm maddi anlamda kesinlesmeye elverislidir. c) Hüküm davanin esasi hakkinda verilir. d) Hükmün gerekçeli olmasi zorunludur. e) Hüküm tahkikatin sonunda verilir.

5. Asagidakilerden hangisi hükümde bulunmasi zorunlu unsurlardan birisi degildir? a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabit kâtibinin ad ve soyadlari ile sicil numaralari. b) Taraflarin iddia ve savunmalarinin özeti. c) Hüküm sonucu ve yargilama giderleri d) Hükmün ne tür icraya konu olacagi e) Gerekçeli kararin yazildigi tarih

6. Davayi kazanan (A) hükümdeki açik olmayan kavramlar nedeni ile hükmü icra edememektedir. (A) asagidaki yollardan hangisine basvurmalidir? a) Hükümlerin tashihi b) Karara karsi istinaf yoluna basvuru c) Hükmün tavzihi d) Maddi hatalarin düzeltilmesi e) Karara karsi sikayet

I.Taraflar

II. Dava sebebi

III. Hukuki sebepler

IV. Deliller

V. Talep sonucu

7- Kesin hükmün dava sarti etkisi gösterebilmesi için yukaridakilerden hangilerinin bir arada olmasi gerekir? a) I, II, III b) I, III, V c) II, III, IV d) I, II, V e) III, IV, V

8. Davacinin netice-i talebinden kismen veya tamamen vazgeçmesi asagidakilerden hangisi ile ifade edilebilir? a) Davayi geri alma b) Davadan feragat c) Davayi kabul d) Hükümlerin tavzihi e) Mahkeme içi sulh

9. Asagidakilerden hangisi davaya son veren taraf islemleri için dogru bilgi degildir? a) Kural olarak maddi anlamda kesin hüküm etkisi gösterirler b) Vekil tarafindan yapilmak istendiginde özel yetki aranir c) Sulh ve davayi kabul ilam niteliginde belgedir d) Mahkeme içi kabule ragmen hâkim davaya devam eder e) Davadan feragat eden davayi kaybetmis gibi yargilama giderlerine mahkûm edilir

10. Mahkeme içi sulh için hangisi söylenebilir? a) Sulh yolu ile bosanmak mümkündür. b) Sulh, davayi kabul ile ayni içerik ve sekle tabidir. c) Sarta bagli sulh mümkündür d) Sulh her zaman ilam niteligindedir e) Sulh halinde hâkim davanin reddine karar verir

Cevap Anahtari---1.C, 2.A, 3.D, 4.E, 5.D, 6.C, 7.D, 8.B, 9.D, 10.C

ÜNITE -- 10

GENEL OLARAK KANUN YOLLARI VE ISTINAF

 • Bir mahkeme kararinin yeniden kontrol edilerek onun düzeltilmesini, iptalini veya bozulmasini saglayan hukuksal imkâna kanun yolu denir.
 • Kanun yollarinin kabul edilmesi ile gerçeklestirilmek istenilen iki temel amaç vardir. Bunlardan birisi hukuk kurallarinin uygulanmasinda yeknesakligi saglamak, digeri ise taraflarin mahkeme kararindan tatmin edilmesidir.
 • Dar ve teknik anlamda bir kanun yolunun bünyesinde aktarici ve erteleyici etkiyi bulundurmasi gerekir. Aktarici etki bir mahkeme kararin bir üst merci tarafindan incelenmesi anlamina gelirken, erteleyici etki kanun yoluna basvurmakla kararin kesinlesmesinin geciktirilmesi anlamina gelir.
 • Kanun yoluna basvuru süreye tabidir. Bu süre istinaf yolu için kararin tebliginden itibaren iki hafta; temyiz yolu için kararin tebliginden itibaren bir aydir.
 • Kanun yoluna basvuru süresini kaçiran taraf, diger tarafin yapacagi basvuruya verecegi cevapla taleplerini yine ileri sürebilir. Bu durum katilma yolu ile kanun yoluna basvuru olarak ifade edilmektedir.
 • Ilk derece mahkemesi kararlarinin bölge adliye mahkemesi tarafindan hem maddi vakia hem de hukuka uygunluk incelemesine tabi tutulmasi istinaf kanun yolu olarak adlandirilir.
 • Hukumuzda dar anlamda istinaf sistemi kabul edilmistir. Bölge adliye mahkemesinde inceleme kural olarak durusmali yapilir ve ilk derece yargilama usulü uygulanir.
 • Bölge adliye mahkemesi istinaf incelemesi sirasinda taraflarin taleperi ve istinaf gerekçeleri ile baglidir. Ancak kamu düzenine aykirilik hâllerini kendiliginden dikkate alir. Iddia ve savunmanin degistirilmesi ve genisletilmesi yasak olup, ilk derecedeki yasagin asilma hâlleri burada uygulanmaz.
 • Istinaf incelemesi sonunda bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararinin kaldirilarak dosyanin iadesine, istinaf isteminin reddine veya istinaf istemini kabul ederek yeniden esas hakkinda bir karar verir.

DEGERLEDIME SORULARI 1. 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra verilen kararlarda uygulanmasi mümkün olamayan kanun yolu asagidakilerden hangisidir? a) Karar düzeltme b) Istinaf c) Yargilamanin yenilenmesi d) Temyiz e) Kanun yararina temyiz

I. Yargilamanin yenilenmesi II. Karar düzeltme III. Istinaf IV. Kanun yararina temyiz V. Temyiz

2. Yukaridaki kanun yollarindan hangileri hem aktarici hem de erteleyici etkiye sahiptir? a) III ve V b) I ve III c) I, IV ve V d) II, IV ve V e) II, IIII ve V

3. Hukuk yargilamasinda asagidakilerden hangisi bir olaganüstü kanun yoludur? a) Karar düzeltme b) Iptal davasi c) Istinaf d) Yargilamanin yenilenmesi e) Temyiz

4. Davali cevap dilekçesinde, dava sonunda mahkemenin aleyhine karar vermesi hâlinde kanun yoluna gitmeyecegini beyan etmistir. Davalinin bu beyanina iliskin olarak asagidakilerden hangisi dogrudur? a) Karari her hâlde sadece davaci kanun yoluna götürebilir. b) Karar verildigi anda kesindir. c) Karari cumhuriyet savcisi kanun yoluna götürür. d) Davalinin bu beyani geçersizdir. e) Davalinin bu beyani iptale tabidir.

5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, istinaf yoluna basvuru süresi ve sürenin baslangiç ani asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) Kararin tefhiminden itibaren bir ay b) Kararin tebliginden itibaren onbes gün c) Kararin tebliginden itibaren iki hafta d) Kararin tefhim veya tebliginden itibaren sekiz gün e) Kararin tefhiminden itibaren iki hafta

6. Asagidakilerden hangisi istinaf dilekçesinde bulunmasi gereken unsurlardan biri degildir? a) Basvuran ile karsi tarafin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasi b) Kararin hangi mahkemeden verilmis oldugu ve tarihi ile sayisi c) Kararin basvurana teblig edildigi tarih d) Basvuru sebepleri ve gerekçesi e) Karari veren hâkimin adi ve soyadi

7. Asagidakilerden hangisi istinaf asamasinda ön incelemede yapilabilecek islemlerden biri degildir? a) Incelemenin baska bir dairece yapilmasinin gerekip gerekmedigi b) Kararin kesin olup olmadigi c) Basvurunun süresi içinde yapilip yapilmadigi d) Basvuru sartlarinin yerine getirilip getirilmedigi e) Basvuruda ihlal edilen hukuk kuralinin belirtilip belirtilmedigi

8. Asagidakilerden hangisi istinaf yolunda yapilamayacak islemlerden biri degildir? a) Davayi islah b) Davada müdahale c) Karsi dava açilmasi d) Delillerin tekrar incelenmesi e) Yeni vakialar ileri sürülmesi

9. Istinaf incelemesi sonunda bölge adliye mahkemesi ilk derece mahkemesinde kararin yasakli hâkim tarafindan verildigini tespit etmistir. Bu hâlde bölge adliye mahkemesi asagidaki kararlardan hangisini vermis olabilir? a) Istinaf isteminin kabulü ile yeniden esas hakkinda bir karar b) Ilk derece mahkemesi karari kaldirilarak dosyanin iadesi karari c) Istinaf isteminin reddine d) Istinaf isteminin usulden reddine e) Ilk derece mahkemesi kararinin bozulmasina

10. Istinaf incelemesi sonunda bölge adliye mahkemesi ilk derece mahkemesinin kusura iliskin tespitini hukuka aykiri bulmustur. Bu hâlde bölge adliye mahkemesi asagidaki kararlardan hangisini vermis olabilir? a) Istinaf isteminin kabulü ile yeniden esas hakkinda b) Ilk derece mahkemesi karari kaldirilarak dosyanin iadesine c) Istinaf isteminin reddine d) Istinaf isteminin usulden reddine e) Ilk derece mahkemesi kararinin bozulmasina

Cevap Anahtari---1.A, 2.A, 3.D, 4.D, 5.C, 6.E, 7.E, 8.D, 9.B, 10.A

ÜNITE --  11

TEMYIZ VE YARGILAMANIN YENILENMESI

• Alt derece mahkemesi kararinin hukuka uygunluk yönünden kontrol edilip, kararin onandigi, düzelterek onandigi veya bozuldugu olagan kanun yoluna temyiz denir. •Temyiz kanun yoluna basvurmakla hem mahkeme kararinin seklî anlamda kesinlesmesi geciktiginden hem de inceleme bir üst merci tarafindan yapildigindan, bu kanun yolu hem erteleyici etkiye hem de aktarici etkiye sahiptir. •Temyiz incelemesi bölge adliye mahkemelerinin temyizi kabil nihai kararlari ile hakem kararlarinin iptali davalarina karsi öngörülmüs bir kanun yoludur. •Temyiz incelemesinde Yargitay taraflarin talepleri ile bagli olmakla birlikte temyiz gerekçeleri ile bagli degildir. Dosyayi taraflarin ileri sürdügü gerekçelerden farkli bir hukuka aykirilik nedenine dayali olarak da bozabilir. •Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden yapilmakla birlikte, istisnai olarak bazi hâllerde durusmali olarak da yapilabilir. •Temyiz incelemesi sonucunda Yargitay, alt derece mahkemesi kararini hukuka uygun bulursa onama, bir takim hukuka aykiriliklar olmakla birlikte bu hukuka aykirilik hâlleri kararin bozulmasini gerektirecek kadar agir degilse düzelterek onama; mutlak veya nisbi bozma nedenlerinden birisi varsa bozma karari verir. •Bozma karari istinaf isteminin reddine iliskinse dosya ilk derece mahkemesine; düzelterek veya yeniden esas hakkinda ise bölge adliye mahkemesine gönderilir. •Alt derece mahkemeleri bozma kararina uyarak yeni bir karar vermislerse bu kararin temyiz incelemesi kural olarak bozma karari veren ilgili daire; direnme karari vermislerse Hukuk Genel Kurulu tarafindan yapilir. •Yargitay incelemesinden geçmeksizin kesinlesen kararlara karsi Yargitay Cumhuriyet Bassavcisi veya Adalet Balkanligi tarafindan basvurulan olaganüstü kanun yoluna kanun yararina temyiz denir. Bu yolla karar bozulursa taraflar lehine yeni bir hak dogmaz. •Yargilama sirasinda yapilan agir hatalarin varligi hâlinde kanunda öngörülen nedenlerinden birisine dayanilarak maddi anlamda kesinlesmis kararlari ortadan kaldirmak üzere basvurulan olaganüstü kanun yoluna yargilamanin iadesi denir. •Hükmün temelini olusturan vakialarda zamanla meydana gelen degisikliklere hükmü uydurmak için, kanunda öngörülen nedenlere dayali olarak açilan davaya degisiklik davasi denir. Bu dava bir kanun yolu niteliginde degildir.

DEGERLEDIME SORULARI 1. Asagidaki kararlardan hangisine karsi temyiz yoluna basvurmak mümkündür? a) Ilk derece mahkemeleri tarafindan verilen ihtiyati haciz kararlari b) Ilk derece mahkemeleri tarafindan verilen ihtiyati tedbir kararlari c) Hakem kararlari d) Bölge adliye mahkemesi tarafindan verilen ikiyüzbin TL’lik tazminat karari e) Bölge adliye mahkemesinin çekismesiz yargi isleri hakkinda verdigi kararlar

2. Asagidaki kararlardan hangisine karsi temyiz yoluna basvurmak mümkün degildir? a) Miktar ve degeri yirmibesbin TL’yi geçen davalar b) Soybagina iliskin davalar c) Hakem kararlari hakkinda açilan iptal davalarinda verilen kararlar d) Bölge adliye mahkemesinin yetkisizlik karari e) Çekismesiz yargiya iliskin bölge adliye mahkemesi kararlari

3. Temyiz süresi asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) Teblig itibaren bir ay b) Tefhimden itibaren iki hafta c) Tefhim veya teblig itibaren iki hafta d) Tefhimden itibaren bir ay e) Tebligden itibaren üç ay

I.Istinaf isteminin reddi II.Düzelterek onama III.Yeniden esas hakkinda IV.Bozma V.Onama

4. Yukaridaki kararlardan hangilerinin temyiz incelemesi neticesinde verilmesi mümkün degildir? a) I ve III b) IV ve V c) I, II ve III d) III, IV ve V e) II, IV ve V

5. Istinaf isteminin esastan reddi hakkinda verilen karar temyiz incelemesi sonucunda bozulmus ve ilk derece mahkemesi bozmaya uyarak yeni bir hüküm vermistir. Bu hükme karsi davalinin kanun yolu basvurusu hakkinda asagidakilerden hangisi söylenebilir? a) Karar istinaf yoluna götürülmüstür b) Temyiz incelemesi için Hukuk Genel Kuruluna götürülmüstür c) Ilk derece mahkemesinin bu karari temyiz edilemez. d) Temyiz incelemesi Yargitay’in ilgili hukuk dairesinde yapilmistir e) Bu karara karsi ayi mahkemede karar düzeltme yoluna gidilmistir.

6. 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilen kararlar hakkinda asagidaki kanun yollarindan hangisine basvurmak mümkünde degildir? a) Karar düzeltme b) Istinaf c) Temyiz d) Kanun yararina temyiz e) Yargilamanin yenilenmesi

7. Asagidakilerden hangisi kanun yararina temyizin özelliklerinden biri degildir? a) Yargitay incelemesinden geçmeden seklî anlamda kesinlesme b) Aktarici etkiye sahip olma c) Taraf lehine sonuç dogurma d) Adalet Bakanligi veya Yargitay Cumhuriyet Bassavciligi tarafindan basvuru e) Resmi Gazete’de yayimlanma

8. Asagidakilerden hangisi yargilamanin iadesi nedenlerinden birisi degildir? a) Yasakli hâkimin karar vermis olmasi b) Lehine hüküm verilenin hükmün esasina etkili bir hile kullanmasi c) Kisinin bu davada yalan yere yemin ettiginin ceza mahkemesinin mahkûmiyet karari ile ispatlanmasi d) Hükmün verilmesinden sonra yeni belge düzenlenmis olmasi e) Vekil veya temsilci olmayan kisiler huzurunda davanin görülüp sonuçlandirilmis olmasi

9. Yargilamanin iadesi kanun yolu bakimindan asagidaki bilgilerden hangisi yanlistir? a) Genel olarak süre üç ay ve her hâlde on yildir. b) Seklî anlamda kesinlesmis her karara karsi basvurulabilir. c) Yargilamanin iadesi talebinde bulunanin teminat göstermesi hâkimin takdirine baglidir. d) Icranin durdurulmasini talep eden kural olarak teminat göstermelidir. e) Yargilamanin iadesi için karari veren mahkemeye basvurulur

10. Asagidakilerden hangisi bir kanun yolu degildir? a) Karar düzeltme b) Yargilamanin yenilenmesi c) Temyiz d) Istinaf e) Degisiklik davasi

Cevap Anahtari -----1.D, 2.E, 3.A, 4.A, 5.D, 6.B, 7.C, 8.D, 9.B, 10.E

ÜNITE -- 12

GEÇICI HUKUKI KORUMALAR

• Geçici hukuki koruma ihtiyaci etkin ve verimli bir hukuki korumanin geregi olarak ortaya çikmakta ve hak arayanlarin adalete erisimini güvence altina almayi amaçlamaktadir. •Geçici hukuki korumAlar gibi bir üst basliga mülga 1086 sayili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer verilmemis olmakla birlikte, 6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanununda açik yer verilmistir. Bu çerçevede geçici hukuki korumalar, ihtiyati tedbirler, ihitiyati hacizler, delil tespitleri ve diger önleyici veya düzenLeyici koruma tedbirleri seklinde alt kategorilere ayrilarak incelenebilmektedir. •Geçici hukuki korumalarin en sik karsilasilani ihtiyati tedbirlerdir. Ihtiyati tedbir, dava açilmadan önce veya dava sirasinda, dava konusu edilmis (ya da edilecek) çekismeli mal veya hak üzerinde, kesin hukuki koruma ortaya çikincaya kadar koruma saglayan geçici nitelikte bir tedbirdir. •Ihtiyati tedbir talebini inceleyen mahkeme yaklasik ispatla yetinebilir. Tedbire karar veren mahkeme uyusmazligi esastan çözecek sekilde bir karar veremez. •Ihtiyati tedbir karari verilmesi üzerine, tedbir kararinin devam etmesi için kararin verildigi andan itibaren bir hafta içinde uygulanmasininin talep edilmesi; tedbir karari davadan önce verilmisse kararin uygulanmasinin talep edildigi andan itibaren iki hafta içerisinde asil davanin açilmasi gerekir. Bu hususlar ihtiyati tedbirde tamamlayici merasimler olarak nitelendirilir. •Aleyhine ihtiyati tedbir karari verilen taraf, teminat mukabilinde veya tedbir kararinin verilmesine sebep olan kosullarin degismesi nedeni ile ihtiyati tedbir kararinin degistirilmesini veya kaldirilmasini talep edebilir. •Ihtiyati tedbir talebinin reddi kararlarina karsi dogrudan istinaf yoluna basvurmak mümkünken, tedbir talebinin kabulü kararina karsi önce ayni mahkemeye itiraz etikten sonra itiraz üzerine verilecek kararlara karsi istinaf yoluna basvurmak mümkündür. •Haksiz ihtiyati haciz nedeni ile zarar gören diger taraf veya üçüncü kisiler tedbir karari veren mahkemede, ugradiklari zararin tazmini için bir tazminat davasi açabilirler. •Taraflar, dava açilmadan önce veya davanin görülmesi sirasinda henüz inceleme sirasi gelmemis olan delillerin muhafaza altina alinmasini, delil tespiti yolu ile talep edebilirler. Delil tespiti bir dava olmayip, asil davanin eki mahiyetindedir. •Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 406 çerçevesinde, bu Kanun'da sayilanlarin disinda önleyici ve düzenleyici nitelikte baskaca geçici hukukki koruma kararlari da vermek mümkündür.

DEGERLEDIME SORULARI 1. Asagidakilerden hangisi geçici hukuki koruma tedbirlerinin kabul edilmesinin en önemli nedeni olabilir? a) Etkin ve verimli bir hukuki korumanin saglanmasi b) Hak arama özgürlügünün kullanilmasinin tesvik edilmesi c) Asil dava ile hakka ulasilmasinin imkânsiz olmasi d) Zaman asimi ve hak düsürücü sürenin geçirilmesinin önlenmesi e) Davalinin yasal yollardan taciz edilmesi

2. Asagidaki kararlardan hangisi bir geçici hukuki koruma tedbiri degildir? a) Ihtiyati tedbir b) Ihtiyati haciz c) Delil tespiti d) Dava dosyasinin islemden kaldirilmasi e) Düzenleyici nitelikte verilen tedbir kararlari

3. Dava açilmadan önce verilen ihtiyati tedbir kararlarindan sonra kararin uygulanmasini talep etme ve asil davayi açma süresi asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) Uygulanma talebi bir ay, dava açma süresi bir hafta b) Uygulanma talebi iki hafta, dava açma süresi bir hafta c) Uygulanma talebi iki hafta, dava açma süresi iki hafta d) Uygulanma talebi bir hafta, dava açma süresi iki hafta e) Uygulanma talebi bir hafta, dava açma süresi bir hafta

I. Dava açilmadan önce ihtiyati tedbir kararini vermeye yetkili mahkeme, kararin icrasinin en hizli ve en az masrafla gerçeklestirilebilecegi yer mahkemesidir. II. Taraflar dinlenilmeden verilen tedbir kararlarinda teminata, tedbirin sartlarina ve mahkemenin yetkisine itiraz etmek mümkündür. III. Tedbir karari verilebilmesi için, tedbir kosullarinin gerçeklestigi tam olarak ispatlanmalidir. IV. Tedbir kararina sadece taraflar itiraz edebilir. V. Teminat mukabilinde ihtiyati tedbir kararinin kaldirilmasi veya degistirilmesi mümkündür.

4. Yukarida verilen bilgilerden hangileri ihtiyati tedbir bakimindan yanlistir? a) II, IV ve V b) I, II ve III c) I, III ve IV d) III, IV ve V e) II ve V

5. Ihtiyati tedbir talepleri neticesinde verilen kararlara iliskin olarak asagida verilen bilgilerden hangisi dogrudur? a) Tedbir talebi reddedilmisse önce itiraz yoluna basvurmak gerekir b) Istinaf incelemesi sonucunda verilen tedbir kararlari hakkinda temyiz yolu açiktir c) Tedbir talepleri hakkindaki istinaf incelemesi öncelikle yapilir ve kesin olarak karara baglanir. d) Tedbir talebinin kabulü kararlarina karsi dogrudan istinaf yoluna basvurulabilir e) Tedbir kararinin her iki tarafin da dinlenilerek verildigi hâllerde istinaf yoluna basvurulabilecegi Kanun’da açikça düzenlenmistir

6. Asagidakilerden hangisi bir ihtiyati tedbir karari olamaz? a) Tasinmazin geçici olarak davali adina tescili b) Yargilama giderleri ve vekâlet ücretinin davali üzerine birakilmasi c) Dava konusu malin yediemine teslimi d) Dava konusu tasinmazin devrinin engellenmesi e) Dava sonuçlanincaya kadar dernek genel kurul toplantisinin yapilmasinin ertelenmesi

7. Asagidakilerden hangisi haksiz ihtiyati tedbir nedeniyle açilan tazminat davasina iliskin yanlis bir bilgidir? a) Tazminat davasini ancak asil davada taraf olan kisiler açabilir b) Dava bir yillik zamanasimi süresine tabidir c) Dava, esas hakkindaki davayi karara baglayan mahkemede açilir d) Haksiz ihtiyati tedbirin uygulanmasi nedeniyle bir zarar ortaya çikmis olmalidir, e) Diger kosullar varsa ihtiyati tedbir kararinin kendiliginden kalkmasi hâlinde de tazminat davasi açilabilir.

8. Ihtiyati tedbirin varligini devam ettirebilmesi için, tedbir kararinin alinmasindan sonra belirli bir süre içerisinde kararin uygulanmasini isteme ve asil davayi açma zorunlulugu……………………olarak ifade edilmektedir.

Cümlede bos birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?

a) kanun yolu b) geçici hukuki himaye tedbiri c) önleyici tedbirler d) tamamlayici merasim e) teminat amaçli ihtiyati tedbir

9. Kanunda öngörülen kosullarin gerçeklesmesi hâlinde henüz inceleme sirasi gelmemis delillerin muhafaza altina alinmasi hâlini en iyi ifade eden kavram asagidakilerden hangisidir? a) Ihtiyati tedbir b) Delil tespiti c) Teminat amaçli ihtiyati tedbir d) Tespit davasi e) Önleyici nitelikli geçici hukuki himaye tedbiri

10. Dava açilmadan önce talep edilecek delil tespitleri hakkinda asagidaki mahkemelerden hangisi görevlidir? a) Asil davanin açildigi mahkeme b) Delil tespiti yapmakla cumhuriyet savcisi c) Asliye ticaret mahkemesi d) Delil tespiti için sadece noterler e) Sulh hukuk mahkemesi

Cevap Anahtari---1.A, 2.D, 3.D, 4.C, 5.C, 6.B, 7.A, 8.D, 9.B, 10.E

ÜNITE -- 13

MEDENI YARGININ TEMEL ILKELERI VE ORTAK HÜKÜMLER

•Medeni yargilama hukuku alaninda, yargilama faaliyetine temel karakteristigini veren bazi ilkeler vardir. Bu ilkelerden bazilari sadece medeni usul hukukunun degil, bütün yargilama hukuklarinin temel ilkesidir. •Medeni usul hukukuna hakim olan ilkelerin basinda tasarruf ilkesi gelmektedir. Tasarruf ilkesi bir yandan maddi hukuk alanindaki tasarruf yetkisinin medeni usul hukukuna yansimasini tesil ederken, bir yandan da ondan daha genis bir anlama sahiptir. Bu ilkenin bir geregi olarak taraflarin bir yandan dava konusu üzerindeki tasarruf yetkisi devam ederken, bir yandan da dava üzerindeki tasarruf yetkileri devam eder. Bu baglamda taraflar dava açip açmamakta serbest olduklari gibi, açtiklari davayi sonuna kadar devam ettirip ettirmemekte de serbesttir. • Medeni usul hukuku alanindaki diger çok önemli bir ilke ise taraflarca getirilme ilkesidir. Bu ilkeye göre, kanunda öngörülen istisnalar disinda, dava malzemelerini ve delilleri yargilamaya getirme görevi taraflara aittir. •Medeni usul hukuku alaninda hakim, kanunda öngörülen istisnalar disinda, taraflarin taleplerinden daha fazlasina veya ondan baska birseye karar veremez. Bu ilke ise taleple baglilik ilkesi olarak nitelendirilir. •Medeni usul hukuku alanindaki en önemli ilkelerden birisi de usul ekonomisi ilkesidir. Usul ekonomisi ilkesi davanin makul bir sürede makul bir giderle düzenli bir sekilde sonuçlandirilmasini ifade eder. •Yargilama giderleri de hak arama özgürlügü ile yakindan ilgilidir. Yargilama giderleri, dava harçlari, kanuni vekâlet ücreti ve diger yargilama giderlerinden olusur. •Yargilama harçlari basvuru harci ile karar ve ilam harci seklinde alinmaktadir. •Basvuru harci basvurulan mahkemeye göre alinan maktu nitelikte bir harçtir. •Karar ve ilam harci ise, dava konusu para ile ölçülmeyen bir deger ise maktu, para ya da para ile ölçülebilen bir deger ise nisbi olarak alinir. •Kanuni vekâlet ücreti, taraflarin davada kendilerini vekille temsil ettirmeleri hâlinde, kaybeden tarafin ödemek zorunda oldugu AAÜT'ne göre belirlenen yargilama giderini ifade eder. •Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bu nedenle hiç kimse ekonomik nedenlerden dolayi hak arama hürriyetinden mahrum birakilmamalidir. Ekonomik durumu yargilama giderlerini karsilamak için yeteli olmayan kimselerin hak arama özgürlügünü kullanabilmesi için kabul edilen geçici koruma saglayan müesseseye adli yardim denir.

DEGERLEDIME SORULARI 1. Asagidakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ilkeler arasinda yer almaz? a) Tasarruf ilkesi b) Hukuki güvenlik ilkesi c) Usul ekonomisi ilkesi d) Taraflarca getirilme ilkesi e) Hukuki dinlenilme hakki

2. Asagidaki islemlerden hangisi tasarruf ilkesi ile ilgili degildir? a) Makul giderle yargilanma b) Davadan feragat c) Kanun yolundan feragat d) Dava konusu üzerinde sulh e) Davayi takipsiz birakma

3. Asagidakilerden hangisi taraflarca getirilme ilkesi bakimindan dogrudur? a) Bu ilkeye tabi davalarda dava sarti eksikligini hâkim kendiliginden inceleyemez. b) Kendiliginden harekete geçme ilkesine göre açilan davalarda da uygulanir c) Kural olarak hâkim taraflarca ileri sürülmeyen delilleri kendiliginden dikkate alamaz. d) Defileri hâkim kendiliginden arastirabilir e) Taraflar yargilama malzemelerini her zaman davaya dâhil edebilirler

I.Bilgilendirme hakki II.Aleni surette yargilanma III.Dikkate alinma hakki IV.Ispat hakki V.Hâkimin delilleri dogrudan degerlendirmesi

4. Yukarida verilen bilgilerden hangileri hukuki dinlenilme hakki ile ilgilidir? a) II, IV ve V b) I, II ve III c) I, III ve IV d) III, IV ve V e) II ve V

5. “Davaci dava dilekçesinde 2001 model X marka aracin kendisine teslimini talep etmistir. Fakat mahkeme 2001 model X marka aracin teminin zor olacagini düsünerek, onun yerine davaciya kirkbesbin Türk Lirasi tazminat ödenmesine karar vermistir”. Bu karari ile mahkeme asagidaki ilkelerden hangisini ihlal etmis olabilir? a) Taraflarca getirilme ilkesi b) Kendiliginden arastirma ilkesi c) Usul ekonomisi ilkesi d) Dogrudan dogruyalik ilkesi e) Taleple baglilik ilkesi

6. Dogrudan dogruyalik ilkesi asagidakilerden hangisi ile ilgilidir? a) Dava açilmasi b) Yargilamanin gizli yapilmasi c) Dava malzemelerinin yargilamaya dâhil edilmesi d) Delillerin degerlendirilmesi e) Davayi aydinlatma yükümlülügü

7. Yargilama harçlarina iliskin olarak asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir? a) Kanun yoluna basvuru harca tabidir b) Basvuru harci nisbi olarak alinir c) Celse harcinin her davada alinmasina gerek yoktur d) Nisbi karar ve ilam harcinin dörtte biri dava açilirken pesin alinir e) Eksik harcin tamamlanmamasi hâlinde müteakip islemler yapilmaz.

8. Asagidakilerden hangisi yargilama giderleri arasinda yer almaz? a) Yargilama harçlari b) Gider avansi c) Delil avansi d) Sözlesmeden kaynaklanan vekâlet ücreti e) Resmî dairelerden alinan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler

9. Asagidakilerden hangisi Adalet Bakanligi bünyesinde adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amaciyla olusturulan bilisim sistemini ifade eder? a) SEGBIS b) MERNIS c) UYAP d) SATÜRN e) ADLISIS

10. Asagidakilerden hangisi disiplin para cezasinin özelliklerinden biri degildir? a) Yerine getirilmeme hâlinde disiplin hapsine dönüsme b) Verildigi anda kesin olma c) Derhâl infaz edilme d) Seçenek yaptirimlara çevrilememe e) Adli sicil kaydina islenmeme

Cevap Anahtari-----1.B, 2.A, 3.C, 4.C, 5.E, 6.D, 7.B, 8.D, 9.C, 10.A

ÜNITE -- 14

TAHKIM, ARABULUCULUK VE BIREYSEL BASVURU

• Taraflarin üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularla tasinmazlarin aynina iliskin sonuçlar dogurmayan uyusmazliklarda devlet yargisi yerine tahkim yoluna basvurmak mümkündür. •Tahkimde çözülmesi gereken uyusmazlik yabanci unsurlu ise Milletlerarasi Tahkim Kanununda, yabanci unsurlu degilse Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun tahkim kisminda öngörülen hükümler uygulanir. •Tahkimde uyusmazlik hakem veya hakem kurulu eli ile çözülür ve uyusmazligi çözecek kisilere hakem denir. •Taraflarin tahkim yolu ile uyusmazliklarini çözdürebilmeleri için aralarinda bir tahkim sözlesmesi olmasi gerekir. Ayrica hakemlerle taraflar arasinda yapilan bir sözlesme daha vardir ki bu sözlesme hakem sözlesmesi olarak nitelendirilir. •Tahkim yargilamasi sonunda verilen kararlara karsi basvurulan olagan kanun yolu iptal davasi, olaganüstü kanun yolu ise yargilamanin yenilenmesidir. •Taraflarin üzerinde tasarruf edebilecekleri uyusmazliklarin çözümü için basvurabildikleri alternatif çözüm yöntemlerinden birisi de arabuluculuktur. Arabuluculuga iliskin temel düzenlemeler Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanunu'nda yer almaktadir. •Arabuluculuk bir yargilama faaliyeti olmayip, sistematik iletisim yöntemleri ile uyusmazligin taraflarinin saglikli bir ortamda bir araya gelip sorunlarini konusmalari ve kendi sorunlarina kendilerinin çözüm bulmalarini amaç edinen hukuki bir yöntemdir. •Arabulucu, özellikle bagimsiz ve tarafsiz olmali, sir saklamali ve taraflarin esitligi prensibine riayet etmelidir. •Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarin anlasmasi hâlinde tutulan tutanak ilam mahiyetindedir. Yalniz bu tutanagin icra takibine dayanaklik edebilmesi için mahkeme tarafindan icra edilebilirlik serhi verilmesi gerekir. •Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi ve Türkiye'nin taraf oldugu Sözlesmenin eki protokolleri ile Anayasa'nin birlikte teminat altinda aldigi temel hak ve özgürlüklerin kamu gücünü kullanan organlar tarafindan ihlali halinde basvurulan hukuki imkân bireysel basvuru olarak nitelendirilmektedir. •Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi ve Türkiye'nin taraf oldugu Sözlesmenin eki protokollerinin teminat altina aldigi temel hak ve özgülüklerin kamu gücünü kullanan organlar tarafindan ihlali hâlinde ise AIHM'e bireysel basvuru da bulunmak mümkündür. •AIHM'e bireysel basvuruda bulunabilmek için iç hukuk yollarinin tüketilmesi sarttir. Bu baglamda Anayasa Mahkemesine yapilmasi gereken bireysel basvuru yolu da tüketilmesi gerekn bir iç hukuk yoludur.

DEGERLEDIME SORULARI 1. Asagidakilerden hangisi tahkim yolu bakimindan yanlis bilgidir? a) Ihtiyari tahkim veya zorunlu tahkim seklinde karsimiza çikabilir. b) Kurumsal tahkim veya ad hoc tahkim seklinde karsimiza çikabilir. c) Uyusmazligi çözecek kisiler hakem olarak nitelendirilir. d) Tahkim itirazi bir dava sartidir. e) Tahkim yoluna basvurabilmek için taraflar arasinda bir tahkim sözlesmesi bulunmasi gerekir.

2. Yabancilik unsuru içermeyen iç tahkime konu uyusmazliklarin çözümü bakimindan asagidaki kanunlardan hangisi uygulanir? a) Milletlerarasi Tahkim Kanunu b) Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanunu c) Idari Yargilama Usulü Kanunu d) Ceza Muhakemesi Kanunu e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

3. Tahkimde hakem ya da hakem kurulunun esas hakkinda karar verme süresi asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? a) Bir yil b) Alti ay c) Üç ay d) Süre sinirlamasi yoktur e) Süre mahkeme tarafindan belirlenir

I.Istinaf II.Temyiz III.Yargilamanin yenilenmesi IV.Karar düzeltme V.Iptal davasi

4. Hakem kararlarina karsi yukaridaki kanun yollarindan hangilerine basvurmak mümkündür?

a) II. IV. V b) I. II. III. c) III. V d) III. IV. V. e) IV. V.

5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hakem kararlarina karsi iptal davasi asagidaki mahkemelerden hangisinde açilmalidir? a) Asliye ticaret mahkemesinde b) Yargitay’da c) Bölge adliye mahkemesinde d) Asliye hukuk mahkemesinde e) Tüketici mahkemesinde

6. Asagidaki uyusmazliklardan hangisinin arabulucuya basvuru sureti ile çözümü mümkünde degildir? a) Haksiz fiilden kaynaklanan tazminat alacagi b) Sebepsiz zenginlesmeye dayali iade davasi c) Sözlesmeye aykiriliktan kaynaklanan maddi tazminat alacagi d) Yas tashihi e) Menkul malin devrinden kaynaklanan uyusmazlik

7. Asagidakilerden hangisi arabulucunun yükümlülüklerinden birisi degildir? a) Ücret talep etme b) Sir saklama c) Tarafsiz davranma d) Arabuluculuk faaliyetini sahsen yapma e) Arabuluculuk Sicili’ne kaydolma

8. Arabuluculuk faaliyeti ile ilgili asagidaki bilgilerden hangisi dogrudur? a) Arabuluculugun temel esaslari Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmistir. b) Arabuluculuk bir yargilama faaliyetidir. c) Arabulucu hâkimlerle ayni yetkilere sahiptir. d) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarin anlasmasi hâlinde imzalanan tutanak ilam niteligindedir. e) Üniversite mezunu herkes arabulucu olabilir.

9. Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi ve Türkiye’nin taraf oldugu Sözlesmenin eki protokolleri ile Anayasa’nin birlikte teminat altina aldigi temel hak ve özgürlüklerin kamu gücünü kullanan organlar tarafindan ihlali hâlinde yapilacak bireysel basvuruyu incelemekle görevli merci asagidakilerden hangisidir? a) Avrupa Insan Haklari Mahkemesi b) Yargitay c) Danistay d) Uyusmazlik Mahkemesi e) Anayasa Mahkemesi

10. Iç hukukta bireysel basvuru yoluna iliskin olarak asagida verilen bilgilerden hangisi dogrudur? a) Bütün gerçek ve tüzel kisiler basvurabilir. b) Bireysel basvuru sonunda verilen kararlar baglayici niteliktedir. c) Mahkeme kararlarinin denetlendigi bir kanun yoludur. d) Sadece hukuk mahkemesi kararlarina karsi basvurulabilir. e) Inceleme sonunda ihlal karari verilmekle yetinilir.

Cevap Anahtari -----1.D, 2.E, 3.A, 4.C, 5.C, 6.D, 7.A, 8.D, 9.E, 10.B


Benzer Kitaplar