ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖN LISANS 2. SINIF DERSLERI SORU BANKASI – IDARI YARGI ARA/VIZE SINAV TEST

ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖN LISANS 2. SINIF DERSLERI SORU BANKASI – IDARI YARGI ARA/VIZE SINAV TEST

Fevzi BOZKURT
Politika


Degerli Okul Arkadasim; Hazirlamis oldugum soru bankasi Atatürk Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Adalet Bölümü 2. sinif derslerinden IDARI YARGI dersine ait, IDARI YARGI ARA/VIZE SINAV SORU BANKASI 2017-2018 ögretim dönemi vize sorulari olarak karsimiza çikacaklar. Görmüs oldugunuz eksikleri [email protected] adresine veya admini oldugum kitapozeti.de  web sayfasina üye olarak iletisime geçebilirsiniz, Simdiden basarilar diliyorum.   NOT:  Deneme sinavlarinda mükerrer soru olmasi üniversitenin yaklasik 100 adet deneme sinavindan kaynaklanmaktadir… Sorunun cevabi siklarda koyu renk olarak belirtilmistir.  

IDARI YARGI ARA/VIZE SINAVI – TEST -1

    Soru 1
 1. Yapilan islem ve eylemin asker kisiyle ilgili olmasi II. Yapilan islem ve eylemin asker kisilerin birinci derecede yakinlariyla ilgili olmasi III. Yapilan islem ve eylemin askerî hizmete iliskin olmasi IV. Yapilan islem ve eylemin askerî dönemde yapilmis olmasi Yukaridakilerden hangileri Askeri Yüksek Idare Mahkemesinin görev alaninin tespitinde kullanilan ölçütlerdir?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I ve IV
Bos
Soru 2 Asagidakilerin hangisinde Danistay üyelerini seçme yetkisini kullanan organlar dogru olarak verilmistir?
a) TBMM – Anayasa Mahkemesi
b) Cumhurbaskani – Bakanlar Kurulu
c) Basbakan – Adalet Bakani
d) Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu – Anayasa Mahkemesi
e) Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu – Cumhurbaskani
Bos
Soru 3 Asagidakilerden hangisi idari yargi yerlerinin bakmakta olduklari davalara ait her çesit incelemeleri kendiliklerinden yapmalari anlamina gelir?
a) Çekismesiz yargi
b) Davanin taraflarca hazirlanmasi
c) Resen icra
d) Uzmanlik
e) Re'sen arastirma
Bos
Soru 4 Asagidakilerden hangisinin varligi hâlinde taraflar hâkimin davadan çekilmesini isteyemezler?
a) Hâkim, davada iki taraftan birine kanunen gerekmedigi hâlde davaya iliskin görüsünü açiklamis ise
b) Hâkim, davada tanik ya da bilirkisi olarak dinlenilmis ise
c) Hâkim taraflardan biri ile ayni memleketli ise
d) Dava hâkimin dördüncü derece de dâhil yan soy hisimlarina ait ise
e) Hâkimin iki taraftan biri ile davasi veya düsmanligi var ise
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi iptal davasi için gerekli olan ön sartlardan biri degildir?
a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari islem bulunmalidir.
b) Dava, görevli ve yetkili yargi merciinde açilmalidir.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açilmalidir.
d) Dava kanunen öngörülen biçim kosullarina uyularak açilmalidir.
e) Davayi idari islem sebebiyle hakki ihlal edilen kimseler açmalidir.
Bos
Soru 6 Asagidakilerden hangisinin varliginda hâkimin kendiliginden davadan çekilme zorunlulugu bulunmamaktadir?
a) Hâkimin tanik ya da bilirkisi olarak dinlenildigi davalar
b) Kendisine ait olan veya dogrudan dogruya ya da dolayli ilgisi bulundugu davalar
c) Aralarinda evlilik bagi kalkmis olmasina ragmen esinin davasi
d) Kendisi veya esinin alt soy veya üst soyunun davasi
e) Kendisi ile arasinda evlatlik bagi bulunanin davasi
Bos
Soru 7
 1. Vergi Mahkemeleri
 2. Bölge Idare Mahkemeleri
III. Danistay
 1. Askerî Yüksek Idare Mahkemesi
Yukardaki mahkemelerden hangisi ya da hangileri ilk derece mahkemesi sifatiyla görev yapmaz? 5,00
a) Yalniz II
b) Yalniz IV
c) I ve III
d) II ve IV
e) I, II ve III
Soru 8 Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan bir personele karsi TBMM Baskanligi’nca verilen disiplin cezasina karsi açilacak dava hangi yargi kolunun görev alanina girer?
a) Anayasa yargisi
b) Adli yargi
c) Askerî yargi
d) Askerî idari yargi
e) Idari yargi
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi Danistaya üye seçilebilecekler arasinda yer almaz?
a) Idari yargi hâkim ve savciligi yapanlar
b) Adli yargi hâkim ve savciligi yapanlar
c) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
d) Cumhurbaskanligi Genel Sekreterligi, TBMM Genel Sekreterligi yapmis olanlar
e) Yüksekögrenim kurumlarinda hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlügü görevi yapmis olanlar
Bos
Soru 10 Idarenin toplanti, gösteri gibi kitle hareketlerinden veya terör olaylarindan dogan zararlardan kusursuz olarak sorumlu tutulmasi hâli asagidakilerden hangisidir?
a) Hizmetin kötü islemesi
b) Hizmetin geç islemesi
c) Hizmetin hiç islememesi
d) Mesleki risk
e) Sosyal risk
Bos
Soru 11 Üniversiteye ait bir tasinmaz hakkinda belediyenin kamulastirma islemi, idari islemin hangi unsuru bakimindan sakattir?
a) Yetki
b) Sekil
c) Sebep
d) Konu
e) Amaç
Bos
Soru 12 Iptal davasi ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
a) Iptal davasi objektif niteliktedir.
b) Iptal davasi açmak için menfaat ihlali yeterlidir.
c) Iptal davasinin sonuçlari ileriye yönelik olarak sonuç dogurur.
d) Iptal davasinin konusu idari islemlerdir.
e) Hazirlik islemleri iptal davasina konu olamaz.
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi Danistay'in idari nitelikteki görevlerinden biri degildir?
a) Tüzük tasarilarini incelemek
b) Kanun tasarilari hakkinda görüs bildirmek
c) Imtiyaz sözlesmeleri hakkinda görüs bildirmek
d) Içtihadi birlestirme kararlari vermek
e) Basbakanlik tarafindan gönderilen isler için görüs bildirmek
Bos
Soru 14 Idari yarginin hukuka aykiri bir sinav islemini iptal etmesi, ancak iptal edilen sinava ait bir not vermeye karar verememesi asagidaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
a) Idarenin her türlü eylem ve islemi yargi denetimine tabidir.
b) Yargisal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sinirlidir.
c) Yerindelik denetimi yapilamaz.
d) Idarenin takdir yetkisi yargisal denetime konu teskil edemez.
e) Yargisal denetim idarenin yerine geçerek idari islem ve eylem niteliginde yargi karari içeremez.
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangisi Danistayda karar alma sürecine yardimci olan kisidir?
a) Danistay üyesi
b) Daire Baskani
c) Danistay Savcisi
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Bos
Soru 16 Idari yargi ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
a) Idari yargi yetkisi, idari islem ve eylemlerin hukuka uygunlugunun denetimi ile sinirlidir.
b) Idari mahkemeler, idarenin takdir yetkisini kaldiracak sekilde yargi karari veremezler.
c) Idari mahkemeler, Olaganüstü Hâl Kanunu’nun il valilerine tanidigi yetkilerin kullanilmasi ile ilgili idari islemlere karsi açilan davalarda yürütmenin durdurulmasi karari verebilirler.
d) Idari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar.
e) Idari mahkemeler idari islem niteliginde karar veremez.
Bos
Soru 17 Idari yargi asagidaki ülkelerin hangisinde dogmustur? 5,00 Soru Puani
a) Fransa
b) Türkiye
c) Ingiltere
d) Almanya
e) Italya
Bos
Soru 18 Alt kademedeki bir idari makamin, üst kademedeki bir idari makamin görev alanina giren bir konuda idari islem tesis etmesi hâlinde asagidaki sakatlik hâllerinden hangisi mevcuttur?
a) Kisi bakimindan yetkisizlik
b) Konu bakimindan yetkisizlik
c) Yer bakimindan yetkisizlik
d) Zaman bakimindan yetkisizlik
e) Yetki gasbi bakimindan sakatlik
Bos
Soru 19 Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulunun asagida belirtilen islemlerinden hangisi için yargi yoluna basvurulabilir?
a) Hâkim ve savcilarin meslekten çikarilmalari
b) Hâkim ve savcilarin meslege kabulü
c) Hâkim ve savcilara verilen disiplin cezalari
d) Hâkim ve savcilarin baska bir mahkemeye tayini
e) Hâkim ve savcilarin özlük islemleriyle ilgili islemler
Bos
Soru 20 Idarenin faaliyeti disinda gerçeklesen, öngörülemeyen, öngörülse dahi önlenemeyecek olan ve idarenin sorumlulugunu ortadan kaldiran hâller asagidakilerden hangisidir?
a) Mücbir sebep
b) Beklenmeyen hâller
c) Zarar görenin eylemleri
d) Üçüncü kisinin eylemleri
e) Zaruret hâli
 

IDARI YARGI ARA/VIZE  SINAVI – TEST -2

  Soru 1 Aksine yasal bir düzenleme bulunmadigi sürece, idari yargida genel yetkili idare mahkemesi asagidakilerden hangisidir?
a) Davacinin ikametgâhinin bulundugu yerdeki idare mahkemesi
b) Ankara Idare Mahkemesi
c) Dava konusu idari islemi yapan idari merciin bulundugu yerdeki idare mahkemesi
d) Tasinir malin bulundugu yerdeki idare mahkemesi
e) Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi
Bos
Soru 2 Asagidakilerden hangisi yetki sakatliklarini ortadan kaldiran hâllerden biri degildir?
a) Yetki devri
b) Imza devri
c) Yerine imza
d) Vekâlet birakma
e) Vekâleten atama
Bos
Soru 3 Asagidakilerden hangisi idari yarginin görev alanina girmez?
a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kisilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Kamu iktisadi kurumlarinin kamu hukukuna tabi faaliyetleri
d) Idarenin ekonomik kolluk islemleri
e) Hükûmet tasarruflari
Bos
Soru 4
 1. Idare Mahkemeleri
 2. Vergi Mahkemeleri
III. Bölge Idare Mahkemeleri
 1. Danistay
 2. Askerî Yüksek Idare Mahkemesi
Yukarida belirtilen mahkemelerin hangisinde ya da hangilerinde savcilik kurumu bulunmaktadir?
a) Yalniz IV
b) IV ve V
c) III, IV ve V
d) II, III, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi uyusmazliga islem ve eylemleri ile sebep olan idarenin, yine kendisinin verecegi bir kararla uyusmazliklara son verme mekanizmasidir?
a) Re’sen denetim
b) Idari denetim
c) Hukuki denetim
d) Yargisal denetim
e) Adli denetim
Bos
Soru 6 Idarenin kisilere yaptigi haksiz bir ödeme karsisinda bunlarin geri alinmasini saglamak amaciyla açacagi dava asagidaki mahkemelerin hangisinde görülür?
a) Danistay
b) Bölge Idare Mahkemesi
c) Idare Mahkemesi
d) Vergi Mahkemesi
e) Hukuk Mahkemeleri
Bos
Soru 7 Asagidakilerden hangisi idari yarginin görev alani içerisindedir?
a) Nüfus kayit islemlerinden dogan davalar
b) Tapu sicil kayit islemlerinden dogan davalar
c) Yürütme organinin diplomatik faaliyetleri
d) Idarenin ekonomik kolluk faaliyetleri
e) Kamu iktisadi tesebbüslerinin özel hukuka tabi faaliyetleri
Bos
Soru 8 Asagidakilerden hangisi herkesin dil, irk, renk, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrim gözetilmeksizin esit olmasini ifade eden kavramdir?
a) Mutlak esitlik
b) Nispi esitlik
c) Kanuni esitlik
d) Tam esitlik
e) Anayasal esitlik
Bos
Soru 9 Tüzük veya yönetmelik gibi düzenleyici bir isleme karsi açilan iptal davalarinda, dava açma süresi asagidakilerden hangisidir?
a) Ilan tarihinden itibaren yedi gün
b) Ilan tarihinden itibaren on gün
c) Ilan tarihinden itibaren on bes gün
d) Ilan tarihinden itibaren otuz gün
e) Ilan tarihinden itibaren altmis gün
Bos
Soru 10 Asagidaki kurumlardan hangisi genel ve katma bütçeli dairelerin tüm gelir ve giderleri ile mallarini TBMM adina denetleyerek sorumlularin hesap ve islemlerini kesin hükme baglamakla görevlidir?
a) Yargitay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayistay
d) Bölge Idare Mahkemesi
e) Uyusmazlik Mahkemesi
Bos
Soru 11 Danistay, asagidaki dairelerin hangisi vasitasiyla merkezî yönetime karsi danismanlik görevini yerine getirmektedir?
5a) Tüzük tasarilarini incelemek
b) Kanun tasarilari hakkinda görüs bildirmek
c) Imtiyaz sözlesmeleri hakkinda görüs bildirmek
d) Içtihadi birlestirme kararlari vermek
e) Basbakanlik tarafindan gönderilen isler için görüs bildirmek
Bos
Soru 12 Anayasa yargisi ülkemizde hangi anayasa ile kabul edilmistir?
a) 1876 Anayasasi
b) 1921 Anayasasi
c) 1924 Anayasasi
d) 1961 Anayasasi
e) 1982 Anayasasi
Bos
Soru 13 Alt kademedeki bir idari makamin, üst kademedeki bir idari makamin görev alanina giren bir konuda idari islem tesis etmesi hâlinde asagidaki sakatlik hâllerinden hangisi mevcuttur?
a) Kisi bakimindan yetkisizlik
b) Konu bakimindan yetkisizlik
c) Yer bakimindan yetkisizlik
d) Zaman bakimindan yetkisizlik
e) Yetki gasbi bakimindan sakatlik
Bos
Soru 14
 1. Idare Mahkemeleri II. Bölge Idare Mahkemeleri III. Danistay IV. Askeri Yüksek Idare Mahkemesi Yukaridaki mahkemelerden hangilerinde savcilik kurumu bulunmaktadir?
5a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV
Bos
Soru 15 Bir dava konusunun hangi mahkemede görülecegini belirten, yani bir davaya hangi yargi çesidi içindeki mahkemede bakilacagini belirten kavram asagidakilerden hangisidir?
a) Görev
b) Yetki
c) Idari rejim
d) Dagilim
e) Idari dava
Bos
Soru 16 Kamu yarari gözetilmeksizin kisisel amaçlar güdülerek yapilan idari islemler, asagida belirtilen unsurlardan hangisindeki sakatlik dolayisiyla iptal edilirler? 5,00
a) Yetki
b) Sekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangisi idari yargi alaninda genel görevli mahkemedir?
a) Danistay
b) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
c) Bölge Idare Mahkemesi
d) Idare Mahkemesi
e) Vergi Mahkemesi
Bos
Soru 18 Asagidakilerden hangisi idari yargi alaninda genel görevli mahkemedir?
a) Danistay
b) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
c) Bölge Idare Mahkemesi
d) Idare Mahkemesi
e) Vergi Mahkemesi
Bos
Soru 19 Danistayda, üyelerin yani sira karar alma sürecine yardimci olan kisilere ne ad verilir?
a) Danistay Baskanvekili
b) Daire Baskani
c) Danistay Özel Kalemi
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Soru 20 Mahkeme karari olmaksizin bir idari makam tarafindan yapilan isim degisikligi, asagidaki durumlardan hangisinin olusmasina sebep olur?
a) Yetki tecavüzü
b) Yetki gaspi
c) Fonksiyon gaspi
d) Agir ve bariz yetki tecavüzü
e) Konu bakimindan yetkisizlik
 

IDARI YARGI ARA/VIZE  SINAVI – TEST -3

  Soru 1 Asagidakilerden hangisinin yargi organi niteligi tartismalidir?
 a) Yargitay
b) Danistay
c) Vergi Mahkemeleri
d) Askeri Yargitay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Bos
Soru 2 Sayistay, Anayasa tarafindan kendisine verilen denetleme yetkisini asagidaki kurumlarin hangisi adina gerçeklestirdigi söylenebilir?
a) TBMM
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Türk Halki
e) Yürütme Erki
Bos
Soru 3 Asagidaki tanimlardan hangisi idarenin takdir yetkisini ifade etmektedir?
a) Idarenin islem yaparken kanuna uygun davranmasi
b) Idarenin islem yaparken seçme serbestiyeti
c) Idarenin islem yaparken ölçülülük ilkesine uygun davranmasi
d) Idarenin sosyal devlet ilkesine uygun davranmasi
e) Idarenin hukuk devleti ilkesine uygun islem tesis etmesi
Bos
Soru 4 Asagidakilerden hangisi idari nitelikte olmasina ragmen yasalar tarafindan adli yarginin görevli kildigi dava çesitlerinden birisi degildir?
a) Nüfus kayit islemlerinden dogan davalar adli yargida görülür.
b) Tapu sicili kayit islemlerine iliskin çikacak uyusmazliklarda görevli adli yargidir.
c) Idarenin ekonomik kolluk isleri
d) Idari para cezalarinin yargisal denetimi adli yarginin görevine girmektedir.
e) Idarenin sahibi oldugu tasit araçlarinin karistigi kazalardan dogan ihtilaflar
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi Idari yarginin yargilama yetkisinin sinirlarini ifade etmez?
a) Yargisal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sinirlidir
b) Yerindelik denetimi yapilamaz.
c) Idarenin takdir yetkisi yargisal denetime konu teskil edemez.
d) Yargisal denetim idarenin yerine geçerek idari islem ve eylem niteliginde yargi karari alinamaz.
e) Ölçülülük ilkesi uygulanmaz.
  Soru 6 Askerî Yüksek Idare Mahkemesi hangi yilda olusturulmustur?
a) 1961
b) 1971
c) 1980
d) 1982
e) 2010
Bos
Soru 7 Kanunda aksine bir hüküm bulunmadikça idari islemlerin, islemi yapan makam veya organ tarafindan degistirilmesi veya kaldirilmasi asagidakilerden hangisidir?
a) Yetki paralelligi ilkesi
b) Sekil paralelligi ilkesi
c) Usul paralelligi ilkesi
d) Görev paralelligi ilkesi
e) Islem paralelligi ilkesi
Bos
Soru 8 Asagidakilerden hangisi iptal davasina konu olabilecek idari islemlerin özelliklerinden biri degildir?
 a) Islemin hukuk düzeninde geçerlilik kazanabilmesi için gereken tüm asamalardan geçmesi gerekmektedir.
b) Islem icrai nitelikte olmalidir.
c) Ilgililer üzerinde hukuki sonuç dogurmayan idari islemler aleyhinde iptal davasi açilamaz.
d) Eger kanun zorunlu basvuru yollari öngörmüs  ise bu yollar tüketilmeden idari islem kesinlesmeyecegi için iptal davasi açilamaz.
e) Görüs belirten idari islemlere karsi iptal davasi açilabilir.
  Soru 9 Asagidakilerden hangisi Idari Yargiya duyulan ihtiyaç kapsaminda degildir?
a) Güçlü idare karsisinda güçsüz kisileri koruma ihtiyaci
b) Hukuk devleti prensibi
c) Idare hukukunun diger hukuk dallarindan farklilik arz etmesi
d) Idarenin islem ve eylemlerinin denetimine olan ihtiyaç
e) Yarginin çesitlendirilmesi ihtiyaci
Bos
Soru 10 Iptal davasinin konusu olan idari islemlerle ilgili asagidakilerden hangisi dogru degildir?
a) Idari islemler, idari makamlarin kamu gücüne dayanarak idare fonksiyonuna iliskin almis olduklari kararlardir.
b) Sadece tek tarafli idari islemlere karsi iptal davasi açilabilir.
c) Idari sözlesmeden tamamen ayrilabilir nitelikteki tek yanli irade açiklamalarina karsi iptal davasi açilabilir.
d) Idarenin sözlesme öncesi yapmis  oldugu tek tarafli islemleri iptal davasinin konusunu olusturabilir.
e) Bir idari islem, ancak unsurlarindan hepsinin hukuka aykiri olmasi halinde iptal davasina konu olabilir.
Soru 11 Asagidakilerden hangisi Bölge Idare Mahkemelerinin görevlerinden biri degildir?
a) Idare ve vergi mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara karsi yapilan itirazlari incelemek ve kesin olarak hükme baglamak
b) Yargi çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasinda çikan görev ve yetki uyusmazliklarini kesin olarak karara baglamak
c) Bakanlar Kurulu kararlarini denetlemek
d) Ilk derece mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulmasina iliskin kararlara karsi yapilan itirazlari karara baglamak
e) Memurlarin ve diger kamu görevlilerinin yargilanmasi hakkinda sorusturma izinleriyle ilgili kararlara karsi yapilan itirazlari karara baglamak
Soru 12 Asagidakilerden hangisi idari yarginin görev alani arasinda yer almaz?
a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kisilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Yasama organinin idari faaliyetleri
d) Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler
e) Yargi organlarinin idari faaliyetleri
Bos
Soru 13 Bakanliklar ile kamu kuruluslari veya kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinca çikarilan ve ülke çapinda uygulanacak düzenleyici islemlere karsi açilan davalari görmeye yetkili mahkeme asagidakilerden hangisidir?
a) Vergi Mahkemesi
b) Anayasa Mahkemesi
c) Idare Mahkemesi
d) Danistay
e) Bölge Idare Mahkemesi
Bos
Soru 14 Yetki unsurundaki sakatliklarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Yetkisiz bir kisi veya makamca yapilan isleme, sonradan yetkili kisilerce verilen icazet, islemi geçerli hâle getirmez.
b) Kanun tarafindan açikça verilmeyen bir yetki, yoruma tabi tutulmak veya kiyas yolu ile genisletilemez.
c) Yetki unsurundaki sakatlik, yargilamanin basinda ileri sürülmelidir.
d) Bir kisi veya makamin yetkili olup olmadigi, idari islemin yapildigi ana göre belirlenir.
e) Yetkisizlik yer, zaman, konu ve kisi bakimindan ortaya çikabilir.
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangileri Danistay üyesi seçilemezler?
a) Milletvekilleri
b) Idari yargi hâkim ve savciligi yapanlar
c) Bakanlik müstesarlik, müstesar yardimciligi, elçilik ve valilik yapmis  olanlar
d) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
e) Cumhurbaskanligi Genel Sekreterligi, TBMM Genel Sekreterligi yapmis olanlar
Bos
Soru 16 Kurul olarak karar alan birimlerde, toplanti karar ve yeter sayisina uyulmadan elde edilecek kurul kararlari, hangi unsur bakimindan sakat olur?
a) Sebep
b) Konu
c) Maksat
d) Yetki
e) Sekil
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangisi resen arastirma ilkesinin kapsaminda degildir?
a) Davanin açilmasindan nihai karar verilinceye kadar davanin sevk ve idaresi
b) Maddi olayin varliginin arastirilmasi ve delillerin elde edilmesi
c) Maddi olayin hukuka uygun olarak nitelendirilmesi
d) Olaya uygulanacak hukuk kurallarinin tespit edilmesi
e) Taraflarca temin edilen belgelerle yetinilmesi
Bos
Soru 18 Idarenin sorumlulugunu kaldiran veya azaltan hâllerle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Mücbir sebepler dolayisiyla idarenin sorumlulugu kalkar
b) Zarar görenin eylemleri, meydana gelen zarar ile idari faaliyet arasindaki illiyet bagini kesiyorsa idarenin sorumlulugu ortadan kalkar.
c) Üçüncü kisilerin eylemleri zarari artiriyorsa idarenin sorumlulugu ortadan kalkar.
d) Beklenmeyen hâllerde idarenin sorumlulugu ortadan kalkmaz, kusursuz sorumluluk ilkelerine dayanilarak zararin tazmini istenebilir.
e) Üçüncü kisilerin eylemleri dolayisiyla meydana gelen zararlarda idarenin sorumlulugunun kalkmasi için, üçüncü kisilerin idare ile ilgisi olmayan kisiler olmasi gerekir.
Bos
Soru 19 Bir üniversite ögrencisinin, Yüksekögretim Kurulu tarafindan çikarilan ve ülke çapinda uygulanan Yüksekögretim Kurumlari Ögrenci Disiplin Yönetmeligi’nin iptali için açacagi davada görevli ve yetkili mahkeme asagidakilerin hangisinde dogru olarak verilmistir? 5,00 Soru Puani
a) Danistay
b) Ankara Idare Mahkemesi
c) Ankara Bölge Idare Mahkemesi
d) Istanbul Idare Mahkemesi
e) Istanbul Bölge Idare Mahkemesi
Bos
Soru 20 Asagidakilerden hangisi Adli yargi sisteminin en üst nitelikteki mahkemesidir?
a) Yargitay
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Sayistay
 

IDARI YARGI ARA/VIZE  SINAVI – TEST -4

  Soru 1 Idari yargilamada hukuka uygunluk denetimi yapilirken asagidaki sorulardan hangisi sorulmaz?
a) Idari islem yapilirken tercih edilen metot isin niteligine uygun bir sekilde yapilmis midir?
b) Idari islem hukuk kurallarinin öngördügü sekil ve usül kurallarina uygun biçimde yapilmis midir?
c) Idari islem hukuka ve gerçege uygun, islemi yapmaya elverisli bir sebebe dayanmakta midir?
d) Idari islemin konusu hukuk kurallarinin yasakladigi bir alama girmekte midir, konu hukuken ve fiilen mümkün müdür?
e) Idari islem yapilirken kamu yarari disinda bir amaç güdülmüs  müdür?
Bos
Soru 2 Kusurlu sorumlulukla ilgili asagidakilerden hangisi dogru degildir?
a) Idareye bir kusur atfedilebiliyorsa ilk önce kusurlu sorumluluk gündeme gelir.
b) Hizmet kusuru olarak adlandirilir.
c) Yasal bir dayanagi yoktur ve içtihatlar vasitasiyla ortaya çikan ve gelisen bir sorumluluk çesididir.
d) Kusurlu sorumlulukta her hâlükârda kamu görevlileri sorumlu tutulur
e) Kusurlu sorumluluk hizmetin kötü islemesi, geç islemesi ve hiç islememesi hâllerinde söz konusu olur.
Bos
Soru 3 Erzurum’da 20 yasindaki üniversite ögrencisi olan A, girdigi sinavdan beklediginin altinda bir not almis; velisi B, dersin ögretim üyesiyle eskiden kalan bir husumeti oldugunu, çocugunun düsük not almasinin da bu husumetten kaynaklanan bir kin gütme sonucu oldugunu düsünmüs ve Erzurum Idare Mahkemesinde dava açmistir. Yukarida verilen bilgiye göre mahkeme davayi hangi gerekçe ile reddetmelidir?
a) Kesin ve yürütülebilir bir islem olmadigi
b) Dava konusu islemin idari yargi denetimine kapali oldugu
c) Menfaat ihlalinin bulunmadigi
d) Davanin kanunda öngörülen sürede açilmadigi
e) Davanin görevli ve yetkili yargi yerinde açilmadigi
Bos
Soru 4 Menfaat ihlali sarti için asagidakilerden hangisi söylenemez?
a) Menfaat maddi ya da manevi olabilir
b) Hukuk düzenine aykiri olmayan bir menfaatin söz konusu olmasi gerekir.
c) Ileride dogmasi tahmin edilen bir menfaat için iptal davasi açilabilir.
d) Iptali istenen idari islemin dogrudan dogruya davacinin hak ve menfaatlerini ihlal etmesi gerekir
e) Iptal davasi açabilme yetkisi sadece dava konusu islemle menfaat iliskisi bulunan kisilere verilmistir.
Bos
Soru 5 Kanunda öngörülen maddi olay veya hukuki isleme dayanilmadan yapilan idari islemler, hangi unsur bakimindan sakat olur?
a) Maksat
b) Sebep
c) Yetki
d) Sekil
e) Konu
Bos
Soru 6 Idare mahkemesinde açilmasi gereken bir dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açilirsa, idari dava hangi anda açilmis sayilir?
a) Asliye Hukuk Mahkemesine davanin açildigi tarihte
b) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik karari verdigi tarihte
c) Asliye Hukuk Mahkemesinin kararinin Yargitay tarafindan onaylandigi tarihte
d) Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararinin davaciya yazili olarak bildirildigi tarihte
e) Davacinin Yargitay kararinin kendisine yazili olarak bildirildigi tarihten sonra dava açtigi tarihte
Bos
Soru 7 Ölmüs  bir kisinin memur olarak atanmasi islemi, hangi unsur açisindanhukuka aykiridir?
a) Yetki
b) Sekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat
Bos
Soru 8 Bir idari kurulusun baska bir idari kurulus  yerine, ya da ayni idari kurulus içerisindeki organlardan birinin bir diger organ yerine islem tesis etmis olmasi hâlinde, idari islem, asagidakilerden hangisi nedeniyle hukuka aykiriolur?
a) Konu bakimindan yetkisizlik
b) Vekâlet kurallarina aykirilik
c) Imza yetkisinin devri kurallarina aykirilik
d) Zaman bakimindan yetkisizlik
e) Yer bakimindan yetkisizlik
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi Idari Yargilama Hukukunun en temel kanuni düzenlemelerinden biri degildir?
a) Danistay Kanunu
b) Idari Yargilama Usulü Kanunu
c) Vergi Usul Kanunu
d) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Bos
Soru 10 Kamu görevlilerinin kisisel kusurlari ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Kamu görevlilerinin özel hayatlarinda islemis  olduklari kusurlar hizmet kusurunu olusturur.
b) Kamu görevlilerinin görevlerinin ifasindan ayrilabilir nitelikteki kusurlari onlarin kisisel kusurlarini olusturur.
c) Kamu görevlilerinin görevlerin ifa ederken islemis olduklari fevkalade agir nitelikteki kusurlar kisisel kusur niteligindedir.
d) Kisisel saiklerle hareket etmek kisisel kusuru olusturur.
e) Kamu görevlilerinin davranislarinda asiriya kaçmalari kisisel kusurdur.
Bos
Soru 11 Asagidakilerden hangisi iptal davasi için gerekli olan ön sartlardan biri degildir?
5a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari islem bulunmalidir.
b) Dava görevli ve yetkili yargi merciinde açilmalidir.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açilmalidir
d) Dava kanunen öngörülen biçim kosullarina uyularak açilmalidir.
e) Hak ihlali gereklidir.
Bos
Soru 12 Asagidaki idari yargi düzeni içinde yer alan mahkemelerden hangisindesavcilik kurumu bulunur?
a) Danistay
b) Bölge Idare Mahkemeleri
c) Vergi Mahkemeleri
d) Idare Mahkemeleri
e) Uyusmazlik Mahkemesi
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi Anayasa’da Yüksek Mahkeme statüsüne sahip degildir?
a) Sayistay
b) Danistay  
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Bos
Soru 14 Idarenin kendisinden beklenen özen, dikkat ve kalitede kamu hizmetini yerine getirememesi sonucu olusturdugu zararlar hangi sorumluluk ilkesine dayanilarak tazmin edilir?
a) Hakkaniyet-nesafet ilkesi
b) Risk ilkesi
c) Kamu külfetleri karsisinda esitlik ilkesi
d) Mesleki risk ilkesi
e) Kusurlu sorumluluk ilkesi
Bos
Soru 15 Iptal davasinin açilma süresine iliskin asagidakilerden hangisi söylenemez?
a) Teblig  yoluyla yapilan bildirimlerde dava açma süresi teblig  tarihinden itibaren baslar
b) Ilan yoluyla yapilan bildirimlerde özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadikça, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on bes gün sonra islemeye baslar.
c) Dava düzenleyici bir isleme karsi açiliyorsa, dava açma süresi düzenleyici islemin ilanini izleyen günden itibaren altmis gündür.
d) slemeye baslamis bir dava açma süresi üst makamlara basvuru yolu ile durabilir.
e) Üst makamlara basvuru yoluyla duran dava açma süresi, idarenin davacinin istegini açikça reddetmesi üzerine tekrar islemeye baslar.
Bos
Soru 16 Idare ve vergi mahkemelerince kurul olarak degil tek hâkimle kararabaglanmasi için belirlenen dava konusu deger asagidakilerden hangisidir?
a) 10 bin TL
b) 15 bin TL
c) 20 bin TL
d) 25 bin TL
e) 30 bin TL
Bos
Soru 17 Asagidaki islemlerden hangisi, 2010 yilinda yapilan Anayasa degisikliginekadar idari yarginin görev alaninda sayilmazdi?
a) Yüksek Askerî Sura Kararlari
b) Uyarma ve Kinama cezalari
c) Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu kararlari
d) Olaganüstü hallerdeki idari islemler
e) Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler
Bos
Soru 18 Boru ile petrol tasima gibi tehlikeli faaliyetlerde görev yapanlarin görevleri sirasinda ugradiklari zararlar, hangi ilkeye dayanilarak tazmin edilir?
a) Kusurlu sorumluluk
b) Risk ilkesi geregince idarenin sorumlulugu
c) Hizmet kusuru
d) Kamu külfetleri karsisinda esitlik ilkesi geregince idarenin sorumlulugu
e) Hakkaniyet-nesafet ilkesi geregince idarenin sorumlulugu
Bos
Soru 19 Askerî Yüksek Idare Mahkemesine üyeleri hangi kurum seçer?
a) Cumhurbaskanligi
b) Basbakanlik
c) TBMM
d) Genelkurmay Baskanlig
e) Anayasa Mahkemesi
Bos
Soru 20 Idari islem ve eylem niteliginde karar verilememesi ilkesi asagidaki açiklamalardan hangisini ifade eder?
5, a) Idarenin takdir yetkisine karisilamayacagini
b) Idari islemin yerindelik denetimine tabi kilinamayacagini
c) Idari islemin hukuki denetimi ile sinirli kalinacagi
d) Idarenin yerine geçerek idari islem tesis edilemeyecegini
e) Idari yarginin anayasal denetim yapamayacagini  
   

IDARI YARGI ARA/VIZE SINAVI – TEST -5

  Soru 1 Idari yargida açilan iptal davasinda genel yetkili mahkeme asagidakilerinhangisinde dogru olarak verilmistir?
a) Dava konusu idari islemi yapan idari merciin bagli veya ilgili oldugu kurulusun bulundugu yer mahkemesi
b) Taraflarin anlasma yoluyla belirlemis olduklari yer mahkemesi
c) Dava konusu idari islemi yapan idari merciin bulundugu yer mahkemesi
d) Idari islemin yapilmasina katilan mercilerden birinin bulundugu yer mahkemesi
e) Davacinin bulundugu yer mahkemesi
Bos
Soru 2 Bireysel basvuru imkâni asagidaki Yüksek Mahkemelerin hangisi için  öngörülmüstür?
a) Sayistay
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yargitay
Bos
Soru 3 Idarenin sorumlulugunun genel  sartlariyla ilgili asagidakilerden hangisidogru degildir?
a) Zararin mutlaka maddi olmasi gerekir.
b) Idarenin sorumlu olabilmesi için ortada bir idari islem veya eylemin olmasi gerekir
c) Idari islem veya eylemden bir zarar dogmamissa idarenin sorumlulugu söz konusu olmaz.
d) Idari sorumlulugun dogabilmesi için illiyet baginin bulunmasi gerekir.
e) Ileride gerçeklesme ihtimali olan bir zarardan dolayi idare sorumlu tutulamaz.
Bos
Soru 4 Yerel ve bölgesel faaliyetler yürüten idari makamlarin, yetkili olmadiklaricografi alanlar içerisinde islem yapmalari hâlinde, yapilan islem veya alinankararlar, asagidakilerden hangisi nedeniyle hukuka aykiri olur?
a) Zaman bakimindan yetkisizlik
b) Yer bakimindan yetkisizlik
c) Kisi bakimindan yetkisizlik
d) Konu bakimindan yetkisizlik
e) Vekâlet kurallarina aykirilik
Bos
Soru 5 Asagidakilerden hangisi Danistay’in görevleri arasinda yer almaz?
a) Ilk derece Mahkemelerin verdigi kararlari incelemek
b) Yürütme organina danismanlik yapmak
c) Bazi davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmak
d) Kanunlari incelemek
e) Içtihatlari birlestirme karari vermek
Bos
Soru 6 Asagidakilerin hangisinde yetki saptirmasi söz konusudur?
a) Belli statüdekiler için yapilmasi gerekirken baskalari için yapilan idari islemlerde
b) Bir üst hukuk kuralina aykiri olarak yapilan idari islemlerde
c) Kisisel amaç güdülerek yapilan idari islemlerde
d) Geçmise etkili hüküm ve sonuç doguracak idari islemlerde
e) Yargi kararlarinin yerine getirilmemesine yönelik idari islemlerde
Bos
Soru 7 Idare, bir islem veya eylemin yapilmasi için kendisine yapilan basvuruyu 60gün içinde kesin olmayan bir cevap verdiginde ilgililer bu cevabi isteminreddi sayip iptal davasi açmazlarsa, basvuru tarihinden itibaren ne kadarliksüre için dava açma süresi islemez?
a) 6 ay
b) 60 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 2 ay
Bos
Soru 8 Ülkemizde anayasa yargisi asagidakilerden hangisi ile kabul edilmistir?
a) 1876 Kanun-i Esasisi
b) 1921 Anayasasi
c) 1924 Anayasasi
d) 1961 Anayasasi
e) 1982 Anayasasi
Bos
Soru 9
 1. Kusurlu sorumluluk ilkesi
 2. Mesleki risk ilkesi
III. Sosyal risk ilkesi
 1. Kamu külfetleri karsisinda esitlik ilkesi
Yukaridaki sorumluluk ilkelerinden hangisinde ya da hangilerinde zararin olusmasinda illiyet bagi aranir?
a) Yalniz I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi sivil idare mahkemelerinden degildir?
5a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge Idare mahkemeleri
c) Idare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
e) Danistay
Bos
Soru 11 Idari yargi ile ilgili asagidaki  hususlardan hangisi yanlistir?
5a) Kisilerin temel hak ve özgürlüklerini korur.
b) Birey ile idare arasindaki uyusmazliklarda idareyi koruyan bir tutum sergilemesi gerekir.
c) Idarenin hukuk çerçevesi içerisinde hareket etmesini saglar.
d) Hukuk devletinin tesisini saglar.
e) Hukukun üstünlügünü tesis eder.
Bos
Soru 12 Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapilan idarisözlesmelerden dolayi taraflar arasinda çikan uyusmazliklara iliskin davalarabakmakla asagidaki hangi mahkemeler görevlendirilmistir?
a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge Idare mahkemeleri
c) Idare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
e) Danistay
Bos
Soru 13 Asagidakilerden hangisi resen arastirma ilkesinin sinirlarindan biridegildir?
a) Hukukun genel ilkeleriyle sinirlilik
b) Dosya içerigiyle sinirlilik
c) Taraflarca incelenebilirlik ilkesi
d) Gizlilik ilkesi
e) Yerindelik denetimi yasagi
Bos
Soru 14 Idare, hiçbir kusuru, tehlikeli bir faaliyeti veya araç-gereç kullanimi olmasabile, kamuya sunulan bir hizmetten belirli kisi veya kisilerin, digerlerine nazarandaha özel ve olagan disi bir zarara ugramis  olmalari hâlinde, bu zararlar hangiilkeye dayanilarak tazmin edilebilir?
5, a) Kusurlu sorumluluk
b) Risk ilkesi geregince idarenin sorumlulugu
c) Hizmet kusuru
d) Sosyal risk ilkesi
e) Kamu külfetleri karsisinda esitlik ilkesi geregince idarenin sorumlulugu
Bos
Soru 15 Asagidakilerden hangisi mahkemenin “görevini” tanimlamamaktadir?
a) Hangi yargi düzeninde davaya bakilacagini
b) Hangi ilde davaya bakilacagini  
c) Hangi mahkemede davaya bakilacagini
d) Hangi düzey mahkemede bakilacagini
e) Hangi tip mahkemede bakilacagini
Bos
Soru 16 Yetki devri, imza yetkisinin devri ve vekâlet kurallari ile ilgili asagidakilerdenhangisi yanlistir?
a) Yetki devrinin kanunla öngörülmüs olmasi gerekir.
b)  Imza yetkisinin devri yazili sekilde olmalidir.
c) Görevin vekâleten yürütülebilmesi için, vekilin göreve atanabilme sartlarini haiz olmasi gerekir.
d) Devralan makamdaki kamu görevlisi degisse bile yetki devri devam eder
e) Devralan görevli degisse bile imza devri devam eder.
Bos
Soru 17 Asagidakilerden hangisi Türk Idari Yargi Teskilatinin en üst nitelikli Yüksek Mahkemelerinden biridir?
a) Sayistay
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Bos
Soru 18 Asagidaki hâllerden hangisinin varligi hâlinde taraflar hâkimin davadançekilmesini isteyemezler?
a) Hâkimin davada iki taraftan birine veya üçüncü kisiye kanunen gerekmedigi halde davaya iliskin görüsünü açiklamis ise
b) Davada hâkimin tanik ya da bilirkisi olarak dinlenmis olmasi hâlinde ve ya hâkim ya da hakem sifatiyla hareket etmis ise
c) Hâkim aleyhte karar vermisse
d) Davanin dördüncü derece de dâhil yan soy hisimlarina ait olmasi hâlinde
e) Dava esnasinda iki taraftan birisi ile davasi veya aralarinda bir düsmanlik bulunmasi hâlinde
Bos
Soru 19 Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadikça Danistay ve idare mahkemelerinde dava açma süresi asagidakilerden hangisidir?
a) 30 gün
b) 60 gün
c) 15 gün
d) 7 gün
e) 90 gün
Bos
Soru 20 Idarenin sorumlulugu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?
a) Idarenin sorumlulugu idari islem, eylem ve sözlesmeler sonucu meydana gelen zararlar sebebiyle dogar.
b) Kusurlu ve kusursuz sorumluluk adi altinda iki tür idari sorumluluk vardir.
c) Idarenin kusurlu veya kusursuz sorumlulugu ilkeleri geregince sorumlu tutulmasi, tam yargi davasinin esasina iliskin kosullarini olusturmaktadir.
d) Idare hukukunda asil olan kusursuz sorumluluktur
e) Ancak idareye bir kusur atfedilemedigi zaman kusursuz sorumluluk açisindan degerlendirme yapilir.
 

IDARI YARGI ARA/VIZE SINAVI – TEST -6

Soru 1 Asagidaki durumlarin hangisinin varliginda hâkimin kendiliginden davadançekilme zorunlulugu yoktur?
a) Davada iki taraftan birine tavsiye vermis ya da yol göstermis ise   
b) Kendisine ait olan veya dogrudan dogruya ya da dolayli ilgisi bulundugu davalar
c) Aralarinda evlilik bagi kalkmis olasina ragmen esinin davasi
d) Kendisi veya esinin alt soy veya üst soyunun davasi
e) Kendisi ile arasinda evlatlik bagi bulunanin davasi
Bos
Soru 2 Asagidakilerden hangisi idari islem ve eylemlerin sebebiyet verdigi zararlarin tazminini konu edinen davalardir?
 a) Iptal davasi
b) Tam yargi davasi
c) Tazminat davasi
d) Alacak davasi
e) Tespit davasi
Bos
Soru 3 Hâlen görev yapan kaç Bölge Idare Mahkemesi mevcuttur?
a) 18
b) 22
c) 26
d) 28
e) 30
Bos
Soru 4 Türk idari yargi teskilati içerisinde yüksek mahkeme olarak kurgulanmis ve askerî idari meselelere bakmakla görevlendirilmis mahkemeasagidakilerden hangisidir?
a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge Idare mahkemeleri
c) Idare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
e) Danistay
Bos
Soru 5 Idarenin her türlü eylem ve isleminin yargisal denetime tabi oldugunu belirten Anayasa maddesi asagidakilerden hangisidir?
a) 104. madde
b) 105. Madde
c) 125. Madde
d) 155. Madde
e) 157. madde
Bos
Soru 6 Idari islem, eylem ve sözlesmeler dolayisiyla meydana gelen zararlarin tazmini için açilan dava türü asagidakilerden hangisidir?
a) Tam yargi davasi
b) Iptal davasi
c) Fesih davasi
d) Tespit davasi
e) Yorum
Bos
Soru 7
 1. Devletin güvenligiyle ilgili olanlar II. Ticari sirlarla ilgili olanlar III. Özel hayatin gizliligiyle ilgili olanlar IV. Yabanci devletlerle ilgili belgeler Yukaridakilerden hangileri gizlilik ilkesi geregince idarenin mahkemeye sunmak zorunda olmadigi bilgi ve belgelerdir?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I ve IV
Bos
Soru 8 Asagidakilerden hangisi Idari Yargilama Hukukuna yön veren ilkeler arasinda yer almaz?
a) Hukuk devleti ilkesi
b) Idarenin Kanuniligi ilkesi
c) Sosyal devlet ilkesi
d) Esitlik ilkesi
e) Kanuna saygi ilkesi
Bos
Soru 9 Asagidakilerden hangisi Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler arasinda sayilmaz?
 a) Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
b) YÖK üyelerinin bir kisminin seçimi
c) YÖK baskaninin ve rektörlerin atanmasi
d) Genelkurmay Baskanini atama
e) Cumhurbaskanligi Genel Sekreterinin atanmasi
Bos
Soru 10 Asagidakilerden hangisi seçimle ilgili konularda kesin hüküm tesis etmekle görevlidir?
a) Idare Mahkemesi
b) TBMM
c) Anayasa Mahkemesi
d) Adli Mahkemeler
e) Yüksek Seçim Kurulu
Bos
Soru 11 Asagidakilerden hangisi yargi düzenleri arasinda yer almaz?
a) Adli Yargi düzeni
b) Idari yargi Düzeni
c) Hesap Denetimi Düzeni
d) Askerî Adli Yargi düzeni
e) Askerî Idari Yargi Düzeni
Bos
Soru 12 Asagidakilerden hangisi Idari yargilama hukukunu diger yargi düzenlerinden ayiran özelliklerinden biri degildir?
5a) Savcilik kurumunun bulunmasi
b) Yazililik ilkesine göre çalismasi
c) Delil ve belgelerin taraflarca sunulmasi  
d) Idarenin resen arastirma ilkesine göre yargilama yapmasi
e) Usul ekonomisinin uygulanmasi
Bos
Soru 13 Idari yargi çesidi olan tam yargi davasi ve bu davanin konusunu olusturan seylerle ilgili asagidakilerden hangisi söylenemez?
a) Tam yargi davasinin konusunu ise idari islemlerin yani sira idari eylemler ve idari islemler olusturur.
b) Idarenin her türlü faaliyetlerinden veya hareketsiz kalmasindan, araçlarinin kullanimindan, tasinir ve tasinmaz mallarinin veya tesislerinin yönetiminden dolayi olusan zararlari, idari islem kavrami içinde düsünmek gerekir.
c) Tam yargi davalari idari islem, eylem ve sözlesmeler dolayisiyla olusan zararlarin tazmini amaciyla açilan davalardir.
d) Tam yargi davasinin konusunu olusturan idari eylemler, temelinde bir idari karar veya idari islem bulunmayan, yani bir idari kararin uygulanmasi ile ilgili olmayan, idari faaliyetler sirasinda ortaya çikan idarenin bir hareketi veya tutumu seklinde tanimlanir.
e) Bir idari islemin uygulanmasi dolayisiyla ortaya çikan zarar ile bir idari eylem dolayisiyla ortaya çikan zarar ayni sey degildir.
Bos
Soru 14 Asagidakilerden hangisi iptal davasinin özelliklerinden degildir?
5a) Objektif niteliktedir.
b) Menfaati ihlal edilmeyenler iptal davasi açamazlar.
c) Iptal davasindan sonradan vazgeçilebilir. 
d) Idari sözlesmelere karsi iptal davasi açilamaz.
e) Iptal davasinda hukuka uygunluk denetimi yapilir.
Bos
Soru 15 Asagida gösterilen durumlarin hangisinde hizmetin hiç islememesinden dolayi olusacak hizmet kusuru söz konusu olur?
5, a) Idarenin kendisinden beklenen sürat ve çabuklugu göstermemesinden dogan zararlarda
b) Hizmetin beklenen kalitede yapilmamasi hâlinde olusacak zararlarda.
c) Idarenin bagli yetkisinin bulundugu durumlarda hizmetin yürütülmemesi dolayisiyla ortaya çikan zararlarda
d) Idarenin takdir yetkisinin bulundugu durumlarda, bu yetkinin hukuka uygun sekilde kullanilarak hizmetin yürütülmemesi sonucu ortaya çikan zararlarda
e) Hizmetin geregi gibi yürütülmemesi sonucunda ortaya çikan zararlarda
Bos
Soru 16 Asagidaki Yüksek Mahkemelerden hangisinin ilk derece mahkemesiolarak kurgulanmis alt derece mahkemeleri bulunmaz?
5a) Bölge Idare Mahkemeleri
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yargitay
e) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
Bos
Soru 17 Bir idari islemi yapan makam haricinde, aksine bir kanun hükmü yoksa baska bir idari makam tarafindan o islemin degistirilmesi, kaldirilmasi veya geri alinmasi, islemi hangi unsur bakimindan sakat kilar?
a) Yetki
b) Sekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat
Bos
Soru 18 Asagidaki durumlardan hangisinde idari islem yok hükmünde sayilacaktir?
a) Yetkide paralellik ilkesine aykirilik
b) Açik ve bariz olmayan yetki tecavüzü
c) Vekâlet kurallarina aykirilik
d) Fonksiyon gaspi
e) Yetki devri kurallarina aykirilik
Bos
Soru 19 Asagidakilerden hangisi hukuk devletinin idare ve Idari Yargilama Hukuku bakimindan özel gereklilikler arasinda yer almaz?
a) Idarenin tüm eylem ve islemlerinin yargi denetimine açik olmasi
b) Hâkimlerin bagimsiz ve teminatli olmasi
c) Yürütme organinin hukuka bagli olmasi
d) Hukuki güvenlik ilkesi ve geçmise etki yasagi
e) Idarenin mali sorumlulugunun mevcut olmasi
Bos
Soru 20 Asagidakilerden hangisi idarenin kanuna dayanma ilkesinin istisnalarindanbiridir?
a) Olagan Kanun Hükmünde Kararnameler
b) Olaganüstü Kanun Hükmünde Kararnameler
c) Tüzükler
d) Kararnameler
e) Yönetmelikler
 

IDARI YARGI ARA/VIZE SINAVI – TEST -7

  Soru 1

Tehlikeli faaliyetlerde görev yapanlarin görevleri sirasinda ugradiklarizararlar, hangi ilkeye dayanilarak tazmin edilir?

a) Kusurlu sorumluluk
b) Risk ilkesi geregince idarenin sorumlulugu
c) Hizmet kusuru
d) Kamu külfetleri karsisinda esitlik ilkesi geregince idarenin sorumlulugu
e) Hakkaniyet-nesafet ilkesi geregince idarenin sorumlulugu.
Soru 2

Yerel ve bölgesel faaliyetler yürüten idari makamlarin, yetkili olmadiklaricografi alanlar içerisinde islem yapmalari hâlinde, yapilan islem veya alinankararlar, asagidakilerden hangisi nedeniyle hukuka aykiri olur?

a) Zaman bakimindan yetkisizlik
b) Yer bakimindan yetkisizlik
c) Kisi bakimindan yetkisizlik
d) Konu bakimindan yetkisizlik
e) Vekâlet kurallarina aykirilik
Bos
Soru 3 Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapilan idarisözlesmelerden dolayi taraflar arasinda çikan uyusmazliklara iliskin davalarabakmakla asagidaki hangi mahkemeler görevlendirilmistir?
a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge Idare mahkemeleri
c) Idare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
e) Danistay
Bos
Soru 4

Asagidakilerden hangisi sivil idare mahkemelerinden degildir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge Idare mahkemeleri
c) Idare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
e) Danistay
Bos
Soru 5 Idari yargi ile ilgili asagidaki  hususlardan hangisi yanlistir?
a) Kisilerin temel hak ve özgürlüklerini korur.
b) Birey ile idare arasindaki uyusmazliklarda idareyi koruyan bir tutum sergilemesi gerekir.
c) Idarenin hukuk çerçevesi içerisinde hareket etmesini saglar.
d) Hukuk devletinin tesisini saglar.
e) Hukukun üstünlügünü tesis eder.
Bos
Soru 6

Idarenin sorumlulugunu kaldiran veya azaltan hâllerle ilgili asagidakilerdenhangisi yanlistir?

a) Mücbir sebepler dolayisiyla idarenin sorumlulugu kalkar
b) Zarar görenin eylemleri, meydana gelen zarar ile idari faaliyet arasindaki illiyet bagini kesiyorsa idarenin sorumlulugu ortadan kalkar.
c) Üçüncü kisilerin eylemleri zarari artiriyorsa iadarenin sorumlulugu ortadan kalkar.
d) Beklenmeyen hâllerde idarenin sorumlulugu ortadan kalkmaz, kusursuz sorumluluk ilkelerine dayanilarak zararin tazmini istenebilir.
e) Üçüncü kisilerin eylemleri dolayisiyla meydana gelen zararlarda idarenin sorumlulugunun kalkmasi için, üçüncü kisilerin idare ile ilgisi olmayan kisiler olmasi gerekir.
Bos
Soru 7

Asagidakilerden hangisi Danistayda karar alma sürecine yardimci olan kisidir?

a) Danistay üyesi
b) Daire Baskani
c) Danistay Savcisi
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Bos
Soru 8

Idari yarginin hukuka aykiri bir sinav islemini iptal etmesi, ancak iptal edilen sinava ait bir not vermeye karar verememesi asagidaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Idarenin her türlü eylem ve islemi yargi denetimine tabidir.
b) Yargisal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sinirlidir.
c) Yerindelik denetimi yapilamaz.
d) Idarenin takdir yetkisi yargisal denetime konu teskil edemez.
e) Yargisal denetim idarenin yerine geçerek idari islem ve eylem niteliginde yargi karari içeremez.
Bos
Soru 9

Idari yargi asagidaki ülkelerin hangisinde dogmustur?

a) Fransa
b) Türkiye
c) Ingiltere
d) Almanya
e) Italya
Bos
Soru 10

Hâlen görev yapan kaç Bölge Idare Mahkemesi mevcuttur?

a) 18
b) 22
c) 26
d) 28
e) 30
Bos
Soru 11 Idari yargi ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
a) Idari yargi yetkisi, idari islem ve eylemlerin hukuka uygunlugunun denetimi ile sinirlidir.
b) Idari mahkemeler, idarenin takdir yetkisini kaldiracak sekilde yargi karari veremezler.
c) Idari mahkemeler, Olaganüstü Hâl Kanunu’nun il valilerine tanidigi yetkilerin kullanilmasi ile ilgili idari islemlere karsi açilan davalarda yürütmenin durdurulmasi karari verebilirler.
d) Idari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar.
e) Idari mahkemeler idari islem niteliginde karar veremez.
Bos
Soru 12

Bireysel basvuru imkâni asagidaki Yüksek Mahkemelerin hangisi içinöngörülmüstür?

a) Sayistay
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yargitay
Bos
Soru 13

Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadikça Danistay ve idaremahkemelerinde dava açma süresi asagidakilerden hangisidir?

a) 30 gün
b) 60 gün
c) 15 gün
d) 7 gün
e) 90 gün
Bos
Soru 14

Asagidakilerden hangisi idari yarginin görev alani arasinda yer almaz?

a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kisilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Yasama organinin idari faaliyetleri
d) Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler
e) Yargi organlarinin idari faaliyetleri
Bos
Soru 15

Asagidaki islemlerden hangisi, 2010 yilinda yapilan Anayasa degisikliginekadar idari yarginin görev alaninda sayilmazdi?

a) Yüksek Askerî Sura Kararlari
b) Uyarma ve Kinama cezalari
c) Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu kararlari
d) Olaganüstü hallerdeki idari islemler
e) Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler
Bos
Soru 16

Türk idari yargi teskilati içerisinde yüksek mahkeme olarak kurgulanmis ve askerî idari meselelere bakmakla görevlendirilmis mahkeme asagidakilerden hangisidir?

a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge Idare mahkemeleri
c) Idare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
e) Danistay
Bos
Soru 17

Bakanliklar ile kamu kuruluslari veya kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinca çikarilan ve ülke çapinda uygulanacak düzenleyici islemlerekarsi açilan davalari görmeye yetkili mahkeme asagidakilerden hangisidir?

a) Vergi Mahkemesi
b) Anayasa Mahkemesi
c) Idare Mahkemesi
d) Danistay
e) Bölge Idare Mahkemesi
Bos
Soru 18

Asagidakilerden hangisi Danistaya üye seçilebilecekler arasinda yer almaz?

a) Idari yargi hâkim ve savciligi yapanlar
b) Adli yargi hâkim ve savciligi yapanlar
c) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
d) Cumhurbaskanligi Genel Sekreterligi, TBMM Genel Sekreterligi yapmis olanlar
e) Yüksekögrenim kurumlarinda hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlügü görevi yapmis olanlar
Bos
Soru 19

Yetki unsurundaki sakatliklarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Yetkisiz bir kisi veya makamca yapilan isleme, sonradan yetkili kisilerce verilen icazet, islemi geçerli hâle getirmez.
b) Kanun tarafindan açikça verilmeyen bir yetki, yoruma tabi tutulmak veya kiyas yolu ile genisletilemez.
c) Yetki unsurundaki sakatlik, yargilamanin basinda ileri sürülmelidir.
d) Bir kisi veya makamin yetkili olup olmadigi, idari islemin yapildigi ana göre belirlenir.
e) Yetkisizlik yer, zaman, konu ve kisi bakimindan ortaya çikabilir.
Bos
Soru 20

Aksine yasal bir düzenleme bulunmadigi sürece, idari yargida genel yetkili idare mahkemesi asagidakilerden hangisidir?

a) Davacinin ikametgâhinin bulundugu yerdeki idare mahkemesi
b) Ankara Idare Mahkemesi
c) Dava konusu idari islemi yapan idari merciin bulundugu yerdeki idare mahkemesi
d) Tasinir malin bulundugu yerdeki idare mahkemesi
e) Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi

IDARI YARGI ARA/VIZE SINAVI – TEST -8

Askerî Yüksek Idare Mahkemesi hangi yilda olusturulmustur?

a) 1961
b) 1971
c) 1980
d) 1982
e) 2010
Bos
Soru 2

Asagidakilerden hangisi iptal davasi için gerekli olan ön sartlardan biri degildir?

a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari islem bulunmalidir.
b) Dava, görevli ve yetkili yargi merciinde açilmalidir.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açilmalidir.
d) Dava kanunen öngörülen biçim kosullarina uyularak açilmalidir.
e) Davayi idari islem sebebiyle hakki ihlal edilen kimseler açmalidir.
Bos
Soru 3

Danistayda, üyelerin yani sira karar alma sürecine yardimci olan kisilere ne ad verilir?

a) Danistay Baskanvekili
b) Daire Baskani
c) Danistay Özel Kalemi
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Bos
Soru 4

Ülkemizde anayasa yargisi asagidakilerden hangisi ile kabul edilmistir?

a) 1876 Kanun-i Esasisi
b) 1921 Anayasasi
c) 1924 Anayasasi
d) 1961 Anayasasi
e) 1982 Anayasasi
Bos
Soru 5

Menfaat ihlali sarti için asagidakilerden hangisi söylenemez?

a) Menfaat maddi ya da manevi olabilir
b) Hukuk düzenine aykiri olmayan bir menfaatin söz konusu olmasi gerekir.
c) Ileride dogmasi tahmin edilen bir menfaat için iptal davasi açilabilir.
d) Iptali istenen idari islemin dogrudan dogruya davacinin hak ve menfaatlerini ihlal etmesi gerekir
e) Iptal davasi açabilme yetkisi sadece dava konusu islemle menfaat iliskisi bulunan kisilere verilmistir.
Soru 6

Asagidakilerden hangisi Anayasa’da Idari Yargi Yüksek Mahkeme statüsüne sahiptir?

a) Sayistay
b) Danistay  
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Soru 7

Idari yargi çesidi olan tam yargi davasi ve bu davanin konusunu olusturan seylerle ilgili asagidakilerden hangisi söylenemez?

a) Tam yargi davasinin konusunu ise idari islemlerin yani sira idari eylemler ve idari islemler olusturur.
b) Idarenin her türlü faaliyetlerinden veya hareketsiz kalmasindan, araçlarinin kullanimindan, tasinir ve tasinmaz mallarinin veya tesislerinin yönetiminden dolayi olusan zararlari, idari islem kavrami içinde düsünmek gerekir.
c) Tam yargi davalari idari islem, eylem ve sözlesmeler dolayisiyla olusan zararlarin tazmini amaciyla açilan davalardir.
d) Tam yargi davasinin konusunu olusturan idari eylemler, temelinde bir idari karar veya idari islem bulunmayan, yani bir idari kararin uygulanmasi ile ilgili olmayan, idari faaliyetler sirasinda ortaya çikan idarenin bir hareketi veya tutumu seklinde tanimlanir.
e) Bir idari islemin uygulanmasi dolayisiyla ortaya çikan zarar ile bir idari eylem dolayisiyla ortaya çikan zarar ayni sey degildir.
Soru 8

Yetki devri, imza yetkisinin devri ve vekâlet kurallari ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Yetki devrinin kanunla öngörülmüs olmasi gerekir.
b)  Imza yetkisinin devri yazili sekilde olmalidir.
c) Görevin vekâleten yürütülebilmesi için, vekilin göreve atanabilme sartlarini haiz olmasi gerekir.
d) Devralan makamdaki kamu görevlisi degisse bile yetki devri devam eder
e) Devralan görevli degisse bile imza devri devam eder.
Bos
Soru 9
Alt kademedeki bir idari makamin, üst kademedeki bir idari makamin görev alanina giren bir konuda idari islem tesis etmesi hâlinde asagidaki sakatlik hâllerinden hangisi mevcuttur? a) Kisi bakimindan yetkisizlik
b) Konu bakimindan yetkisizlik
c) Yer bakimindan yetkisizlik
d) Zaman bakimindan yetkisizlik
e) Yetki gasbi bakimindan sakatlik
Bos
Soru 10

Asagidakilerden hangisinin varliginda hâkimin kendiliginden davadan çekilme zorunlulugu bulunmamaktadir?

a) Hâkimin tanik ya da bilirkisi olarak dinlenildigi davalar
b) Kendisine ait olan veya dogrudan dogruya ya da dolayli ilgisi bulundugu davalar
c) Aralarinda evlilik bagi kalkmis olmasina ragmen esinin davasi
d) Kendisi veya esinin alt soy veya üst soyunun davasi
e) Kendisi ile arasinda evlatlik bagi bulunanin davasi
Soru 11

Asagidakilerden hangisi iptal davasina konu olabilecek idari islemlerin özelliklerinden biri degildir?

a) Islemin hukuk düzeninde geçerlilik kazanabilmesi için gereken tüm asamalardan geçmesi gerekmektedir.
b) Islem icrai nitelikte olmalidir.
c) Ilgililer üzerinde hukuki sonuç dogurmayan idari islemler aleyhinde iptal davasi açilamaz.
d) Eger kanun zorunlu basvuru yollari öngörmüs  ise bu yollar tüketilmeden idari islem kesinlesmeyecegi için iptal davasi açilamaz.
e) Görüs belirten idari islemlere karsi iptal davasi açilabilir.
Soru 12

Asagidaki Yüksek Mahkemelerden hangisinin ilk derece mahkemesi olarak kurgulanmis alt derece mahkemeleri bulunmaz?

a) Bölge Idare Mahkemeleri
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yargitay
e) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
Soru 13
 1. Vergi Mahkemeleri
 2. Bölge Idare Mahkemeleri
III. Danistay
 1. Askerî Yüksek Idare Mahkemesi
Yukardaki mahkemelerden hangisi ya da hangileri ilk derece mahkemesi sifatiyla görev yapmaz?
a) Yalniz II
b) Yalniz IV
c) I ve III
d) II ve IV
e) I, II ve III
Soru 14

Asagidakilerden hangisinin yargi organi niteligi tartismalidir?

a) Yargitay
b) Danistay
c) Vergi Mahkemeleri
d) Askeri Yargitay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Bos
Soru 15

Asagidakilerden hangisi iptal davasinin özelliklerinden degildir?

a) Objektif niteliktedir.
b) Menfaati ihlal edilmeyenler iptal davasi açamazlar.
c) Iptal davasindan sonradan vazgeçilebilir. 
d) Idari sözlesmelere karsi iptal davasi açilamaz.
e) Iptal davasinda hukuka uygunluk denetimi yapilir.
Soru 16 Danistay, asagidaki dairelerin hangisi vasitasiyla merkezî yönetime karsi danismanlik görevini yerine getirmektedir?
a) Tüzük tasarilarini incelemek
b) Kanun tasarilari hakkinda görüs bildirmek
c) Imtiyaz sözlesmeleri hakkinda görüs bildirmek
d) Içtihadi birlestirme kararlari vermek
e) Basbakanlik tarafindan gönderilen isler için görüs bildirmek
Soru 17

Idarenin toplanti, gösteri gibi kitle hareketlerinden veya terör olaylarindan dogan zararlardan kusursuz olarak sorumlu tutulmasi hâli asagidakilerden hangisidir?

a) Hizmetin kötü islemesi
b) Hizmetin geç islemesi
c) Hizmetin hiç islememesi
d) Mesleki risk
e) Sosyal risk
Soru 18 Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapilan idari sözlesmelerden dolayi taraflar arasinda çikan uyusmazliklara iliskin davalara bakmakla asagidaki hangi mahkemeler görevlendirilmistir?
a) Vergi Mahkemeleri
b) Bölge Idare mahkemeleri
c) Idare Mahkemeleri
d) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
e) Danistay
Soru 19

Asagidaki tanimlardan hangisi idarenin takdir yetkisini ifade etmektedir?

a) Idarenin islem yaparken kanuna uygun davranmasi
b) Idarenin islem yaparken seçme serbestîyeti
c) Idarenin islem yaparken ölçülülük ilkesine uygun davranmasi
d) Idarenin sosyal devlet ilkesine uygun davranmasi
e) Idarenin hukuk devleti ilkesine uygun islem tesis etmesi
Soru 20 Idari islem, eylem ve sözlesmeler dolayisiyla meydana gelen zararlarin tazmini için açilan dava türü asagidakilerden hangisidir?
 a) Tam yargi davasi
b) Iptal davasi
c) Fesih davasi
d) Tespit davasi
e) Yorum

IDARI YARGI ARA/VIZE SINAVI – TEST -9

   

Soru 1

Asagidakilerden hangisi idarenin kanuna dayanma ilkesinin istisnalarindan biridir?

a) Olagan Kanun Hükmünde Kararnameler
b) Olaganüstü Kanun Hükmünde Kararnameler
c) Tüzükler
d) Kararnameler
e) Yönetmelikler
Soru 2

I.                   Devletin güvenligiyle ilgili olanlar II. Ticari sirlarla ilgili olanlar III. Özel hayatin gizliligiyle ilgili olanlar IV. Yabanci devletlerle ilgili belgeler

Yukaridakilerden hangileri gizlilik ilkesi geregince idarenin mahkemeye sunmak zorunda olmadigi bilgi ve belgelerdir?

a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) I ve IV
Soru 3 Asagidakilerin hangisinde Danistay üyelerini seçme yetkisini kullanan organlar dogru olarak verilmistir?
a) TBMM – Anayasa Mahkemesi
b) Cumhurbaskani – Bakanlar Kurulu
c) Basbakan – Adalet Bakani
d) Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu – Anayasa Mahkemesi
e) Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu – Cumhurbaskani
Soru 4 Iptal davasi ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
a) Iptal davasi objektif niteliktedir.
b) Iptal davasi açmak için menfaat ihlali yeterlidir.
c) Iptal davasinin sonuçlari ileriye yönelik olarak sonuç dogurur.
d) Iptal davasinin konusu idari islemlerdir.
e) Hazirlik islemleri iptal davasina konu olamaz.
Soru 5

Asagidakilerden hangisi Türk Yargi Teskilatinin en üst nitelikli Yüksek Mahkemelerinden biri degildir?

a) Sayistay
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Soru 6

Asagidakilerden hangisi Idari Yargilama Hukukunun en temel kanuni düzenlemelerinden biri degildir?

a) Danistay Kanunu
b) Idari Yargilama Usulü Kanunu
c) Vergi Usul Kanunu
d) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Soru 7

Asagidakilerden hangisi idari nitelikte olmasina ragmen yasalar tarafindan adli yarginin görevli kildigi dava çesitlerinden birisi degildir?

a) Nüfus kayit islemlerinden dogan davalar adli yargida görülür.
b) Tapu sicili kayit islemlerine iliskin çikacak uyusmazliklarda görevli adli yargidir.
c) Idarenin ekonomik kolluk isleri
d) Idari para cezalarinin yargisal denetimi adli yarginin görevine girmektedir.
e) Idarenin sahibi oldugu tasit araçlarinin karistigi kazalardan dogan ihtilaflar
Soru 8

Asagidakilerden hangisi mahkemenin “görevini” tanimlamamaktadir?

a) Hangi yargi düzeninde davaya bakilacagini
b) Hangi ilde davaya bakilacagini  
c) Hangi mahkemede davaya bakilacagini
d) Hangi düzey mahkemede bakilacagini
e) Hangi tip mahkemede bakilacagini
Soru 9
 1. Kusurlu sorumluluk ilkesi
 2. Mesleki risk ilkesi
III. Sosyal risk ilkesi
 1. Kamu külfetleri karsisinda esitlik ilkesi
Yukaridaki sorumluluk ilkelerinden hangisinde ya da hangilerinde zararin olusmasinda illiyet bagi aranir?
a) Yalniz I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV
Soru 10

Asagidakilerden hangisi Idari Yargilama Hukukuna yön veren ilkeler arasinda yer almaz?

a) Hukuk devleti ilkesi
b) Idarenin Kanuniligi ilkesi
c) Sosyal devlet ilkesi
d) Esitlik ilkesi
e) Kanuna saygi ilkesi
Soru 11

Iptal davasinin açilma süresine iliskin asagidakilerden hangisi söylenemez?

a) Teblig  yoluyla yapilan bildirimlerde dava açma süresi teblig  tarihinden itibaren baslar
b) Ilan yoluyla yapilan bildirimlerde özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadikça, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on bes gün sonra islemeye baslar.
c) Dava düzenleyici bir isleme karsi açiliyorsa, dava açma süresi düzenleyici islemin ilanini izleyen günden itibaren altmis gündür.
d) slemeye baslamis bir dava açma süresi üst makamlara basvuru yolu ile durabilir.
e) Üst makamlara basvuru yoluyla duran dava açma süresi, idarenin davacinin istegini açikça reddetmesi üzerine tekrar islemeye baslar.
Soru 12

Asagidakilerden hangisi Danistaya üye seçilebilecekler arasinda yer almaz?

a) Idari yargi hâkim ve savciligi yapanlar
b) Adli yargi hâkim ve savciligi yapanlar
c) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar
d) Cumhurbaskanligi Genel Sekreterligi, TBMM Genel Sekreterligi yapmis olanlar
e) Yüksekögrenim kurumlarinda hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlügü görevi yapmis olanlar
Soru 13

Idarenin toplanti, gösteri gibi kitle hareketlerinden veya terör olaylarindan dogan zararlardan kusursuz olarak sorumlu tutulmasi hâli asagidakilerden hangisidir?

a) Hizmetin kötü islemesi
b) Hizmetin geç islemesi
c) Hizmetin hiç islememesi
d) Mesleki risk
e) Sosyal risk
Soru 14

Asagidakilerden hangisi uyusmazliga islem ve eylemleri ile sebep olan idarenin, yine kendisinin verecegi bir kararla uyusmazliklara son verme mekanizmasidir?

a) Re’sen denetim
b) Idari denetim
c) Hukuki denetim
d) Yargisal denetim
e) Adli denetim
Soru 15

Asagidakilerden hangisi idari yargi alaninda genel görevli mahkemedir?

a) Danistay
b) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
c) Bölge Idare Mahkemesi
d) Idare Mahkemesi
e) Vergi Mahkemesi
Soru 16

Asagidakilerden hangisi Anayasa’da Idari Yargi Yüksek Mahkeme statüsüne sahiptir?

a) Sayistay
b) Danistay  
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yüksek Seçim Kurulu
Soru 17

Idarenin sorumlulugunu kaldiran veya azaltan hâllerle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Mücbir sebepler dolayisiyla idarenin sorumlulugu kalkar
b) Zarar görenin eylemleri, meydana gelen zarar ile idari faaliyet arasindaki illiyet bagini kesiyorsa idarenin sorumlulugu ortadan kalkar.
c) Üçüncü kisilerin eylemleri zarari artiriyorsa idarenin sorumlulugu ortadan kalkar.
d) Beklenmeyen hâllerde idarenin sorumlulugu ortadan kalkmaz, kusursuz sorumluluk ilkelerine dayanilarak zararin tazmini istenebilir.
e) Üçüncü kisilerin eylemleri dolayisiyla meydana gelen zararlarda idarenin sorumlulugunun kalkmasi için, üçüncü kisilerin idare ile ilgisi olmayan kisiler olmasi gerekir.
Soru 18

Asagidakilerden hangisi idari yarginin görev alani arasinda yer almaz?

a) Kurumsal olarak idari faaliyetler
b) Özel hukuk kisilerinin idari nitelikteki faaliyetleri
c) Yasama organinin idari faaliyetleri
d) Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler
e) Yargi organlarinin idari faaliyetleri
Soru 19

Asagidakilerden hangisi Danistayda karar alma sürecine yardimci olan kisidir?

a) Danistay üyesi
b) Daire Baskani
c) Danistay Savcisi
d) Tetkik Hâkimi
e) Memur
Soru 20 Asagidakilerden hangisi idari yarginin görev alani içerisindedir?
a) Nüfus kayit islemlerinden dogan davalar
b) Tapu sicil kayit islemlerinden dogan davalar
c) Yürütme organinin diplomatik faaliyetleri
d) Idarenin ekonomik kolluk faaliyetleri
e) Kamu iktisadi tesebbüslerinin özel hukuka tabi faaliyetleri

 

IDARI YARGI ARA/VIZE SINAVI – TEST -10

 

Asagidaki Yüksek Mahkemelerden hangisinin ilk derece mahkemesi olarak kurgulanmis alt derece mahkemeleri bulunmaz?

a) Bölge Idare Mahkemeleri
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yargitay
e) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
Soru 2

Asagidakilerden hangisi Danistay’in görevleri arasinda yer almaz?

a) Ilk derece Mahkemelerin verdigi kararlari incelemek
b) Yürütme organina danismanlik yapmak
c) Bazi davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmak
d) Kanunlari incelemek
e) Içtihatlari birlestirme karari vermek
Soru 3

Asagidakilerden hangisinin varligi hâlinde taraflar hâkimin davadan çekilmesini isteyemezler?

a) Hâkim, davada iki taraftan birine kanunen gerekmedigi hâlde davaya iliskin görüsünü açiklamis ise
b) Hâkim, davada tanik ya da bilirkisi olarak dinlenilmis ise
c) Hâkim taraflardan biri ile ayni memleketli ise
d) Dava hâkimin dördüncü derece de dâhil yan soy hisimlarina ait ise
e) Hâkimin iki taraftan biri ile davasi veya düsmanligi var ise
Soru 4

Bireysel basvuru imkâni asagidaki Yüksek Mahkemelerin hangisi için öngörülmüstür?

a) Sayistay
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yargitay
e) Yargitay
Soru 5

Asagidakilerden hangisi yetki sakatliklarini ortadan kaldiran hâllerden biri degildir?

a) Yetki devri
b) Imza devri
c) Yerine imza
d) Vekâlet birakma
e) Vekâleten atama
Soru 6

Ülkemizde anayasa yargisi asagidakilerden hangisi ile kabul edilmistir?

a) 1876 Kanun-i Esasisi
b) 1921 Anayasasi
c) 1924 Anayasasi
d) 1961 Anayasasi
e) 1982 Anayasasi
Soru 7

Asagidakilerden hangisi idarenin kanuna dayanma ilkesinin istisnalarindan biridir?

a) Olagan Kanun Hükmünde Kararnameler
b) Olaganüstü Kanun Hükmünde Kararnameler
c) Tüzükler
d) Kararnameler
e) Yönetmelikler
Soru 8

Asagidaki islemlerden hangisi, 2010 yilinda yapilan Anayasa degisikligine kadar idari yarginin görev alaninda sayilmazdi?

a) Yüksek Askerî Sura Kararlari
b) Uyarma ve Kinama cezalari
c) Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu kararlari
d) Olaganüstü hallerdeki idari islemler
e) Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler
Soru 9

Asagidaki idari yargi düzeni içinde yer alan mahkemelerden hangisinde savcilik kurumu bulunur?

a) Danistay
b) Bölge Idare Mahkemeleri
c) Vergi Mahkemeleri
d) Idare Mahkemeleri
e) Uyusmazlik Mahkemesi
Soru 10

Idari yargi asagidaki ülkelerin hangisinde dogmustur?

a) Fransa
b) Türkiye
c) Ingiltere
d) Almanya
e) Italya
Soru 11

Asagidakilerden hangisi Cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler arasinda sayilmaz?

a) Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
b) YÖK üyelerinin bir kisminin seçimi
c) YÖK baskaninin ve rektörlerin atanmasi
d) Genelkurmay Baskanini atama
e) Cumhurbaskanligi Genel Sekreterinin atanmasi
Soru 12

Idari yargi çesidi olan tam yargi davasi ve bu davanin konusunu olusturan seylerle ilgili asagidakilerden hangisi söylenemez?

a) Tam yargi davasinin konusunu ise idari islemlerin yani sira idari eylemler ve idari islemler olusturur.
b) Idarenin her türlü faaliyetlerinden veya hareketsiz kalmasindan, araçlarinin kullanimindan, tasinir ve tasinmaz mallarinin veya tesislerinin yönetiminden dolayi olusan zararlari, idari islem kavrami içinde düsünmek gerekir.
c) Tam yargi davalari idari islem, eylem ve sözlesmeler dolayisiyla olusan zararlarin tazmini amaciyla açilan davalardir.
d) Tam yargi davasinin konusunu olusturan idari eylemler, temelinde bir idari karar veya idari islem bulunmayan, yani bir idari kararin uygulanmasi ile ilgili olmayan, idari faaliyetler sirasinda ortaya çikan idarenin bir hareketi veya tutumu seklinde tanimlanir.
e) Bir idari islemin uygulanmasi dolayisiyla ortaya çikan zarar ile bir idari eylem dolayisiyla ortaya çikan zarar ayni sey degildir.
Soru 13

Asagidaki tanimlardan hangisi idarenin takdir yetkisini ifade etmektedir?

a) Idarenin islem yaparken kanuna uygun davranmasi
b) Idarenin islem yaparken seçme serbestiyeti
c) Idarenin islem yaparken ölçülülük ilkesine uygun davranmasi
d) Idarenin sosyal devlet ilkesine uygun davranmasi
e) Idarenin hukuk devleti ilkesine uygun islem tesis etmesi
Soru 14

Iptal davasinin konusu olan idari islemlerle ilgili asagidakilerden hangisi dogru degildir?

a) Idari islemler, idari makamlarin kamu gücüne dayanarak idare fonksiyonuna iliskin almis olduklari kararlardir.
b) Sadece tek tarafli idari islemlere karsi iptal davasi açilabilir.
c) Idari sözlesmeden tamamen ayrilabilir nitelikteki tek yanli irade açiklamalarina karsi iptal davasi açilabilir.
d) Idarenin sözlesme öncesi yapmis  oldugu tek tarafli islemleri iptal davasinin konusunu olusturabilir.
e) Bir idari islem, ancak unsurlarindan hepsinin hukuka aykiri olmasi halinde iptal davasina konu olabilir.
Soru 15 Kamu yarari gözetilmeksizin kisisel amaçlar güdülerek yapilan idari islemler, asagida belirtilen unsurlardan hangisindeki sakatlik dolayisiyla iptal edilirler?
a) Yetki
b) Sekil
c) Sebep
d) Konu
e) Maksat
Soru 16

Idari yarginin hukuka aykiri bir sinav islemini iptal etmesi, ancak iptal edilen sinava ait bir not vermeye karar verememesi asagidaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Idarenin her türlü eylem ve islemi yargi denetimine tabidir.
b) Yargisal denetim hukuka uygunluk denetimi ile sinirlidir.
c) Yerindelik denetimi yapilamaz.
d) Idarenin takdir yetkisi yargisal denetime konu teskil edemez.
e) Yargisal denetim idarenin yerine geçerek idari islem ve eylem niteliginde yargi karari içeremez.
Soru 17

Asagidakilerden hangisi iptal davasi için gerekli olan ön sartlardan biri degildir?

a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari islem bulunmalidir.
b) Dava görevli ve yetkili yargi merciinde açilmalidir.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açilmalidir
d) Dava kanunen öngörülen biçim kosullarina uyularak açilmalidir.
e) Hak ihlali gereklidir.
Soru 18

Yetki unsurundaki sakatliklarla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Yetkisiz bir kisi veya makamca yapilan isleme, sonradan yetkili kisilerce verilen icazet, islemi geçerli hâle getirmez.
b) Kanun tarafindan açikça verilmeyen bir yetki, yoruma tabi tutulmak veya kiyas yolu ile genisletilemez.
c) Yetki unsurundaki sakatlik, yargilamanin basinda ileri sürülmelidir.
d) Bir kisi veya makamin yetkili olup olmadigi, idari islemin yapildigi ana göre belirlenir.
e) Yetkisizlik yer, zaman, konu ve kisi bakimindan ortaya çikabilir.
Soru 19

Sayistay, Anayasa tarafindan kendisine verilen denetleme yetkisiniasagidaki kurumlarin hangisi adina gerçeklestirdigi söylenebilir?

a) TBMM
b) Danistay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Türk Halki
e) Yürütme Erki
Soru 20

Asagidakilerden hangisi iptal davasi için gerekli olan ön sartlardan biri degildir?

a) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari islem bulunmalidir.
b) Dava, görevli ve yetkili yargi merciinde açilmalidir.
c) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açilmalidir.
d) Dava kanunen öngörülen biçim kosullarina uyularak açilmalidir.
e) Davayi idari islem sebebiyle hakki ihlal edilen kimseler açmalidir.
  BASARILAR...

Benzer Kitaplar