ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖN LISANS 2. SINIF DERSLERI SORU BANKASI –  BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV SORULARI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI – ADALET ÖN LISANS 2. SINIF DERSLERI SORU BANKASI –  BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV SORULARI

Fevzi BOZKURT
Biyografi


Degerli Okul Arkadasim;

Hazirlamis oldugum soru bankasi Atatürk Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Adalet Bölümü 2. sinif derslerinden BORÇLAR HUKUKU dersine ait, BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV SORU BANKASI 2017-2018 ögretim dönemi vize sorulari olarak karsimiza çikacaklar.

Görmüs oldugunuz eksikleri [email protected] adresine veya admini oldugum kitapozeti.de  websayfasina üye olarak iletisime geçebilirsiniz,

Simdiden basarilar diliyorum.

NOT:  Deneme sinavlarinda mükerrer soru olmasi üniversitenin yaklasik 100 adet deneme sinavindan kaynaklanmaktadir… sorunun cevabi siklarda koyu renk olarak belirtilmistir.

BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-1

  SORU 1Asagidakilerden hangisi TBK m. 31’de düzenlenen açiklamada yanilma hâllerinden degildir?
  a) Miktarda hata
b) Konuda hata
c) Saikte hata
d) Kiside hata
e) Sözlesmenin niteliginde hata
  Soru 2 Iradi geçerlilik sekli açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Iradi sekil sarti çerçevesinde sekle tabi olmayan bir islemi sekle tabi hâle getirmek ya da sekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik seklini agirlastirici kosullari kabul etmek söz konusudur.
b) Iradi sekil sartina tabi bir sözlesmenin degistirilmesi için sekil sartina uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) Iradi sekil sartina aykiri sekilde yapilmis bir sözlesme taraflari baglamaz.
d) Iradi sekil sartina bu ismin verilmesinin sebebi, bu kosulun taraflarin iradesine dayanmasindandir.
e) Iradi sekil sarti sadece yazili sekilde yapilmak için kararlastirilabilir.  
Soru 3 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Yazili sekilde sözlesmenin esasli unsurlarinin (taraflarin özel önem vererek esasli unsur haline getirdikleri unsurlarin da) yer almasi gerekir.
b) Alacagin devri yazili sekilde gerçeklestirilmelidir.
c) Bir hukuki islem yazili sekle tabi ise, borç altina girsin ya da girmesin her iki tarafin da imzasi gereklidir ki sekil sarti yerine getirilmis olsun.
d) Yazili sekil el yazili, doktilo veya yazici ile yazdirilmis ve nihayetinde imzalanmis bir metin ile gerçeklestirilebilir.
e) Kefalet gibi bazi sözlesmelerde salt yazililik yetmez, ayrica kefilin sorumlu olacagi tutar gibi bazi hususlarin da ayrica kefilin el yazisiyla yazilmasi gerekir.
  Soru 4 Baslangiçtaki imkânsizlik açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Baslangiçtaki imkânsizlik objektif olmalidir.
b) Baslangiçtaki imkânsizlikta sözlesme hükümsüzdür.
c) Baslangiçtaki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç dogmamistir.
d) Borcun baslangiçta sadece borçlu için imkânsiz olmasi bunun kapsamina girmez.
e) Cins borcunda baslangiçtaki imkânsizlik söz konusu olmaz.
  Soru 5 Asagidaki durumlarin hangisinde sözlesmenin konusunda hata nedeniyle iptali mümkündür?
  a) A firmasi, 5 ton seker satin alma teklifini B firmasi yerine, C firmasina göndermistir.
b) Samsun’a tayinin çiktigini düsünen memur Hüsnü, orada kira sözlesmesi yapmis ise
c) A, B ile kefalet sözlesmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözlesmesi yapmistir.
d) A firmasi pilavlik bulgur satin almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmus ve karsi tarafta bunu kabul etmis ise
e) Bir piyeste rol aldigini sanan kisi gerçekte evlenme akdine katilmis ise
  Soru 6 Asagidakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesini esas alarak yapilan edim ayrimidir?
  a) Sahsi edim - maddi edim
b) Ani-sürekli ve aralikli (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu - parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler
Soru 7 Borç iliskisinden dogan hak ve yükümlülükler açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Satim akdinde satim konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.
b) Asli edim borçlarina ayni zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yaninda bir de yan edim yükümlülükleri vardir.
d) Alacak hakki dogmus olsa bile vadeye baglandigi için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklinin kefile karsi sahip oldugu hak fer’i bir haktir.
  Soru 8 Ifanin konusu itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Taraflarin anlasmasi olmaksizin ifa konusundan farkli bir seyin ifa edilmesine aliud (yabanci edim) denir.
b) Ifa ugruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karsilandigi ölçüde sona erer.
c) Alacakli her durumda kismi ifayi reddedebilir.
d) Cins borcunda sözlesmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakki borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten asagisini seçemez.
e) Kismi edim ile bölünmüs edim birbirinden farkli hususlardir.
  Soru 9 Kosula bagli borçlar açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kural olarak her türlü borç kosula baglanabilir.
b) Geciktirici kosulda hukuki islemin hukuki sonuç dogurmasi ileride gerçeklesecegi süpheli bir olaya baglanmistir.
c) Bozucu kosulda ise geçerli olarak kurulmus bir hukuki islem kosulun gerçeklesmesiyle birlikte geçerliligini yitirir.
d) Borçlu dürüstlük kuralina aykiri olarak bozucu sartin gerçeklesmesini engellerse kosul gerçeklesmis sayilir.
e) Bozucu kosul her zaman olumsuz bir kosul niteligindedir.
Soru 10 Asiri yararlanma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Asiri yararlanmada edimler arasinda açik bir oransizlik bulunmalidir.
b) Asiri yararlanmada karsi taraf, zor durumda bulunan veya düsüncesiz hareket eden ya da deneyimsiz olan kisinin bu durumundan yararlanarak açik oransizligin meydana gelmesini saglamalidir.
c) Asiri yararlanmada, magdur duruma göre, sözlesme ile bagli olmadigini karsi tarafa bildirebilir ya da sözlesmedeki oransizligin giderilmesini isteyebilir.
d) Zor durumda kalmaya dayali asiri yararlanmada iptal hakkinin bu durumun ortadan kalmasindan itibaren bir yil ve her halde sözlesmenin kurulmasindan itibaren 5 yil içinde kullanilmasi gerekir.
e) Asiri yararlanmada sözlesme bastan itibaren geçersizdir.
Soru 11 Iki tarafa borç yükleyen sözlesmelerde ifaya iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Eksik iki tarafli sözlesmelerde ifa sirasi bellidir ve bu açidan kimin önce ifa etmesi gerektigi sorunu çikmaz.
b) Tam iki tarafli sözlesmelerde taraflar ifa sirasini belirlemis olabilirler.
c) Tam iki tarafli sözlesmelerin bazilarinda kimin önce ifa edecegi yerel adetlerden de anlasilir.
d) Ödemezlik def’inin kullanilabilmesi için karsilikli borçlarin her ikisinin de muaccel olmasi gerekir.
e) Ögretide baskin anlayisa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayip ifanin sartidir.
Soru 12 Bir sözlesmenin kurulmasinda söz konusu olan irade beyanlarindan zaman itibariyle önce olani asagidakilerden hangisidir?
  a) Açiklama
b) Öneri
c) Öneriye davet
d) Kabul
e) Sözlesmeden dönme
Soru 13 Asagidakilerden hangisi Borçlar Hukukunda geçerli olan ilkelerden degildir?
  a) Sözlesme özgürlügü.
b) Borç iliskilerinin nispiligi ilkesi.
c) Borçlar hukuku alaninda kisisel haklarin herkese karsi ileri sürülebilirligi ilkesi.
d) Alacaklinin verme borçlarinda ancak borçlu üzerinden borcun konusu üzerinde hâkimiyet kurabilmesi ilkesi.
e) Borç iliskisinden dogan alacak hakkinin alacakliya talep hakki vermesi ve gerektiginde dava ya da cebri icraya basvurma imkâni saglamasi ilkesi.
  Soru 14 Sözlesmenin uyarlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bu konu eski Borçlar Kanunundan farkli olarak TBK’da genel olarak düzenlenmistir.
b) Asiri ifa güçlügünde sözlesmenin uyarlanmasi için sözlesme kurulurken öngörülemeyen yeni ve olaganüstü bir gelisme olmalidir.
c) Bu durum nedeniyle borçlu için asiri bir yük ortaya çikmalidir.
d) Bu durum, borçludan kaynaklanan bir sebebe dayanmamalidir.
e) Borçlu borcunu ifa etmis olsa dahi sözlesmenin uyarlanmasi imkânindan her durumda yararlanir.
  Soru 15 Asagidakilerden hangisinde kesin hükümsüzlük söz konusu olmaz?
  a) Sözlesmeyi yapan A, tam ehliyetsiz ise
b) A tasinmazi sevgilisi B’ye gerçekte bagislamak istedigi hâlde görünüste sevgilisi ile satis sözlesmesi yapmis ise
c) Böbregini satmak üzere A, T ile bir sözlesme yapmis ise
d) A’nin, B’ye sattigi ressam Yetenekli’ye ait tablo sözlesme yapilmadan bir saat kadar önce yanginda tamamen yanip kül olmus ise
e) Kendisine gönderilen katalogda 45 nolu giysiyi seçmek isteyen A, yanlislikla 54 nolu giysiyi isaretlemis ise
Soru 16 Sözlesmenin hüküm dogurmasi açisindan eklenmesi gereken hususlara asagidakilerden hangisi örnek degildir?
  a) Yetkisiz temsilcinin yaptigi isleme temsil edilenin sonradan olur vermesi
b) Amcasinin antika saatini amcasindan habersiz satan kisinin bu arada amcanin ölmesi nedeniyle mirasçi olarak antika saate sahip olmasi nedeniyle tasarruf yetkisini sonradan kazanmasi
c) Tapuda yapilan tasinmazin devri isleminde tapu memurunun usulüne uygun tescil talebine binaen tescili gerçeklestirmesi
d) Kefalet sözlesmesinde kefilin sorumlu oldugu tutarin el yazisi ile yazilmasi geregi
e) Vesayet altindaki kisinin vasisi ile yaptigi hukuki islemlere vesayet makamlarinin olur vermesi
Soru 17 Ifa yardimcisi kullanmak ve bunun sonuçlari (TBK m. 116) açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yardimcisinin fiilinden borçlunun sorumlu olmasi için ifa yardimcisinin isi yürütürken sözlesmenin diger tarafina zarar vermis olmasi da gerekir
b) Ifa yardimcisinin sözlesme disindan birine verdigi zarar da kural olarak borçlunun TBK m. 116 çerçevesinde ifa yardimcisinin fiilinden sorumluluguna girer.
c) Ifa yardimcisinin fiilinden dolayi sorumluluktan borçlu, “ben gerekli talimatlari vermistim ve iyi denetledim, ama yine de zarar dogmus ben ne yapayim!” diyerek kurtulamaz.
d) Borçlunun sözlesme partnerine karsi ifa yardimcisinin fiilinden dolayi sorumlulugu (TBK m. 116) ile ifa yardimcisinin fiilinden zarar gören üçüncü kisiye karsi adam çalistiranin sorumlulugu çerçevesinde sorumlulugu (TBK m. 66) ayri konulardir.
e) Kural olarak yardimci sahislarin fiillerinden dolayi sorumluluk önceden yapilan bir anlasmayla tamamen veya kismen kaldirilabilir.
  Soru 18 Asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Öneri, yöneltilmesi gereken bir irade beyani ile yapilir.
b) Önerinin daha bastan belirlenmis bir sahsa yönelik olarak yapilmasi gerekir.
c) Öneride bulunan herkesçe bilinen bir durum olmadikça icabinin muhataba zamaninda ulasmis oldugunu varsayabilir.
d) Geç gelen kabul beyani karsisindan öneride bulunanin bunu karsi tarafa bildirmesi külfeti bulunmaktadir.
e) Kabul, öneri yapana yöneltilen ve sözlesmenin öneriye uygun sekilde meydana getirme arzusunu kesin olarak dile getiren bir irade beyanidir.
Soru 19 Sözlesme görüsmelerinde kusurdan dolayi sorumluluga dair asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bunun için muhakkak sözlesme kurulmus olmasi gerekmez. Ancak sözlesme görüsmesine yönelik bir davranis ve ortam bulunmalidir.
b) Bu sekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüsme sirasinda zarar gören, kosullari varsa ancak haksiz fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu sekilde bir sorumluluga dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasinda sözlesme varmis gibi bir hukuki sonuç dogurur.
e) Bu sorumluluk dayanagini taraflarin bu yöndeki iradesinden alir.
Soru 20 Aldatma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kisinin sözlesmeye olur vermesi halinde sözlesme baslangiçtan itibaren geçerli olur.
b) Aldatan, diger taraf sözlesmeye onay vermis olsa bile, aldatilanin aldatma nedeniyle ugradigi zarari gidermeye mecburdur.
c) Aldatilan, aldatildigini ögrendigi tarihten itibaren 2 yil içinde sözlesmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözlesmeye onay vermis olur.
d) Aldatmayi üçüncü kisi de yapabilir, ancak bunun için diger tarafin aldatmayi bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanilma esasli olmak zorunda degildir.
    BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-2   SORU 1 Asagidakilerden hangisi borç iliskisinden dogan nispi haklar açisindan dogrudur?
  a) Nispi haklar mutlaktir.
b) Nispi haklar herkese karsi ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkin konusu üzerinde dogrudan bir hâkimiyet saglarlar.
d) Nispi haklar kisilik hakki kapsaminda kaldiklarindan baskalarina devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç iliskisinin tarafi olan borçluya karsi ileri sürülebilirler.
Soru 2 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosullari sadece tüketici islemlerinde söz konusu olur
b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayida sözlesmede kullanmasi amaciyla hazirladigi bir tür standart sözlesmeleri kullanan üyenin yaptigi sözlesme de genel islem sarti içerir
c) Genel islem kosullarinin mutlaka imzalanan sözlesme metninde yer almasi gerekmez, sözlesmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözlesmenin niteligi ve isin özelligine yabanci olan genel islem sarti hükümlerine alisilmamis ya da sasirtici klozlar denir.
e) Genel islem kosullarinin geçerli olup olmadigina iliskin denetim asamasina geçerlilik denetimi denir.
Soru 3 Resmi sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Tapuda yapilacak islemeleri yapmaya asil olarak tapu müdürlükleri (memurlugu) yetkilidir.
b) Tasinmaz satis vaadi noterler tarafindan gerçeklestirilebilir.
c) Kefalet sözlesmesinin geçerliligi noterde düzenlenmis olmasina baglidir.
d) Resmi sekli onaylama ve düzenleme sekli diye ikiye ayirmak mümkündür.
e) Tasinmaz satisi resmî sekle tabi ise de taraflarca ifa edilmis ve üzerinden bir süre geçmis sözlesmelerin geçersizligini iddia etmek kural olarak dürüstlük ilkesine takilir ve hukuk düzenince dinlenmez.
  Soru 4 Sorumluluk açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sorumluluk açisindan kural, kisinin bütün mal varligi ile sorumlu olmasidir.
b) Kefilin sorumlulugu sadece miktar itibariyle sinirlidir. Ancak kefil nihayetinde bütün mal varligi ile sorumludur.
c) Kisinin hangi fiil veya durumdan dolayi sorumlu olacagi ve sorumlulugun hukuki temeli de esas alinarak yapilan nitelemeye “ile sorumluluk” denir.
d) Eksik borçlarda borçlunun sorumlulugu devam eder, ancak bunlarda borçlu ifaya zorlanamaz.
e) Arkadasinin borcuna güvence teskil etmesi için tasinmazi üzerinde banka lehine bir ipotek kurduran tasinmaz malikinin ipotekten kaynaklanan sorumlulugu tasinmazin degeri ile sinirlidir.
Soru 5 Ahmet, arkadasi Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermis ancak daha sonra bu yetkiyi geri almistir. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanimadigi Ceyda ile kira sözlesmesi yapmistir. Buna göre asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Berna’nin yaptigi sözlesme hiçbir sekilde Ahmet’i baglamaz, çünkü Berna’nin temsil yetkisi artik yoktur.
b) Temsil yetkisinin geri alindigini Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözlesme ile bagli olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alindigini biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözlesmesi Berna ile Ceyda arasinda kurulur.
d) Ahmet, Berna’nin temsil yetkisini geri aldigini Ceyda’ya bildirmemisse, sözlesme ile bagli olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya bastan itibaren temsil yetkisi vermemistir, çünkü bunu yazili ve özel olarak yapmasi gerekirdi.
Soru 6 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Is hukukunda genel islem kosullarina “genel is kosullari ya da sartlari” denir
b) Hukukumuzda genel islem kosullari sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmistir.
c) Genel islem kosullarindan bahsedebilmek için kullanan veya diger bir kisi tarafindan birçok sözlesme yapmak amaciyla önceden hazirlanmis olma da söz konusudur.
d) Bu sekilde hazirlanmis kosullardan sözlesmenin diger tarafinin haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkâni olmaksizin sözlesmeyi onaylamis ise bunlar sözlesmenin parçasi hâline gelmezler (yazilmamis sayilirlar).
e) Genel islem kosullari ile sözlesme özgürlügü arasinda genel bir çatismanin bulundugu söylenebilir.
Soru 7 Asagidakilerden hangisi ifa engeli olarak görülebilecek durumlar kapsaminda degerlendirilmez?
  a) Borcun sonraki imkânsizligi
b) Alacakli temerrüdü
c) Borçlu temerrüdü
d) Ifa davasi
e) Culpa in contrahendo
Soru 8 Borç ve borç iliskisi kavramlari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Her borcun bir konusu olmak zorundadir.
b) Her borç iliskisinde muhakkak en azindan bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklinin borçludan bir sey vermesini veya yapmasini ya da yapmaktan kaçinmasini istemesi söz konusudur.
d) Genis anlamda borç iliskisi sadece borcu degil, buna dair yükümlülük ve kurallari da kapsar.
e) Kiraci ile kiraya veren arasindaki borç iliskisinin tamami dar anlamda borç ve kiracinin kira parasini ödemesi borcu ise genis anlamda borç örnegidir.
Soru 9 Borçlular arasinda teselsül açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlulardan biri borcun sadece bir kismini ifa ederse, borcun bu kismi itibariyle digerleri açisindan borcun sona ermesi gerçeklesmez.
b) Borçlular borcun tamamindan sorumludurlar.
c) Alacakli istedigi borçluya basvurabilir.
d) Borcu ödeyen borçlu digerlerine rücu edebilir.
e) Borçlular arasindaki teselsül kanundan ya da taraflarin iradesinden dogabilir.
Soru 10 Beyan ile irade arasinda bilerek yaratilan örtüsmeme açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Latife beyani buna bir örnek olarak verilebilir.
b) Teminat amaçli inançli temlik buna bir örnek olarak verilebilir.
c) Bir kimse arzu etmedigi bir beyani bilerek yapmissa, mesela bir teklifi reddetmek istemesine ragmen kabul beyaninda bulunmussa, zihni kayit söz konusudur.
d) Muvazaa mutlak veya nisbi muvazaa seklinde olabilir.
e) Muvazaaya taraf olanlarin sonradan bunun muvazaa oldugunu iddia etmeleri halinde, bunu yazili delille ispatlamalari gerekir.
Soru 11 Borcun sonradan imkânsizligi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sonradan gerçeklesen imkânsizlik objektif ya da sübjektif olur ve baskin anlayisa göre, sonraki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.
b) Bir diger yaklasima göre sonradan gerçeklesen imkânsizlikta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüsür.
c) Tam iki tarafli borç iliskilerinde ifa imkânsiz hâle geldi ise karsi taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsizliginda, bu durumu karsi tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklinin bu nedenle zarari artti ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözlesmede borcun konusu sonradan imkânsiz hale geldiyse borç sona erer.
Soru 12 B’nin antika dükkânindan antika saat alan A, bunun parasini öder. Ancak saatin teslimi bir gün sonra gerçeklesecektir. Bu olay çerçevesinde asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) A ile B arasinda genis anlamda bir borç iliskisi meydana gelmistir.
b) A ile B arasindaki borç iliskisi nisbi oldugundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasindaki borç iliskisinde iki alacakli ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasindaki borç iliskisinden sadece taraflar arasinda haklar ve borçlar dogar.
e) A ile B arasindaki borç iliskisinde antika saatin parasini ödemis olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alip gidemez, çünkü borç iliskisi ona borcun konusu olan saat üzerinde dogrudan hâkimiyet saglama yetkisi vermez.
Soru 13 Alacakli temerrüdü açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Alacakli temerrüdü sadece alacaklinin kusurlu oldugu durumlarda gerçeklesir
b) Yapma borçlarinda alacakli temerrüdü olmaz.
c) Alacakli temerrüdünden bahsedilebilmesi için öncelikle edim geregi gibi alacakliya teklif edilmis olmalidir
d) Alacakli temerrüdünde alacakli hakli bir sebep olmaksizin edimi kabul etmekten kaçinmalidir.
e) Alacakli temerrüdünde borçlu, verme borçlarinda tevdi etme, tevdinin mümkün olmadigi durumlarda satma ve duruma göre sözlesmeden dönme haklarina sahip olabilir.
Soru 14 Ifa zamanina iliskin olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Müeccel borcun ifa zamani gelmis demektir.
b) Borçlu borcunu isterse is saatleri disinda da ifa edebilir.
c) Borç nispi kesin vadeli ise borç zamaninda ifa edilmezse borçluya her zaman bir ek süre vermek gerekeceginden borçlu temerrüdü gerçeklesmez.
d) Kural olarak borçlu vadesinden önce ifa edebilir.
e) Borcun ifasi zamani ya da son günü kanunlarda tatil edilen bir güne rastlarsa bile sürenin uzamasi söz konusu degildir ve borç o gün ifa edilmelidir.
  Soru 15 Borçlu temerrüdü açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlu temerrüdünün gerçeklesmesi borçlunun kusurundan bagimsizdir.
b) Borçlu temerrüdünde alacakli aynen ifayi ve gecikme tazminatini isteyebilir.
c) Para borçlarinda kusur olmasa bile temerrüt faizi istenebilir.
d) Tam iki tarafli borç iliskilerinde borçlu temerrüdünün sagladigi ek imkânlarin kullanilmasi için sadece borçlunun temerrüde düsmesi yetmez.
e) Para borçlarinda askin zararin talep edilebilmesi de kusurdan bagimsizdir.
Soru 16 Sözlesmenin tamamlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin tamamlanmasi, sözlesmede bosluk olmasini gerektirir
b) Bir uyusmazlik çiktiginda ve gerek oldugunda sözlesmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözlesmedeki boslugu tamamlayici kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanirlar.
d) Sözlesmenin objektif ve sübjektif esasli unsurlarinda bir eksiklik var ise bu durumda sözlesmenin kural olarak meydana gelmediginden hareket edilmelidir.
e) Taraflarin getirdigi kural yetersiz ya da sözlesme bütünlügü ile uyumsuz olsa dahi, sözlesmede artik tamamlama sorunu bulunmaz.
Soru 17 Alacagin devri açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Alacagin devri, borç iliskilerinde taraf degisikliginin türlerinden biridir.
b) Yazili sekilde yapilmasi gerekir, aksi halde geçersiz olur.
c) Alacagin devri ayni zamanda bir tasarruf islemidir.
d) Her türlü hakkin devri mümkündür.
e) Alacagin devri borçlunun durumunu zorlastirmamalidir.
Soru 18 Asagidakilerden hangisi sözlesmenin uyarlanmasi ile ilgili bir kavramdir?
  a) Yetki belgesi
b) Islem temelinin çökmesi
c) Sözlesmede bosluk
d) Sözlesenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil
Soru 19 Asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Telefonda birbiri ile görüsen iki kisinin yaptigi sözlesme görüsmesi hazirlar arasinda yapilmis sayilir.
b) Elektronik posta (e-mail) ile yapilan icaplar her zaman hazirlar arasinda yapilmis sayilir.
c) Öneri ve kabul sözlesmenin kurucu unsurlaridir.
d) Öneride bulunan kabul için bir süre belirleyebilir.
e) Tek tarafli hukuki islemlerde sözlesmelerden farkli olarak kabule ihtiyaç yoktur.
Soru 20 Ifa ve halefiyet iliskisi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiginden halefiyet sorunu da kural olarak çikmaz.
b) Halefiyet sorunu üçüncü kisinin ifasinda söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu oldugu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar degisir.
d) Oglunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacakliya halef olur ve böylece borç sona ermis olmaz.
e) Halefiyette, kanun geregi alacak hakki ifayi yapan sahsa intikal etmektedir.
    BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-3   SORU 1 Sözlesmenin kurulma ve hüküm dogurma ani açisindan asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Hazir olanlar arasinda sözlesme kabul beyani yapildigi anda kurulur.
b) Hazir olmayanlar arasinda sözlesme kabul beyaninin gönderildigi anda kurulur.
c) Hazir olanlar arasinda sözlesme önerinin yapildigi andan itibaren hüküm ve sonuçlarini dogurur.
d) Hazir olmayanlar arasinda sözlesme kabul beyani öneriyi yapana vardigi andan itibaren hüküm ve sonuçlarini dogurur.
e) Sözlesmenin kurulma ve hüküm dogurma ani her zaman aynidir.
Soru 2 Ifa yeri itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yeri isin niteliginden anlasilabilir.
b) Aksine anlasma yoksa parça borçlari götürülecek borçtur .
c) Ifa yeri taraflarin açik anlasmasindan anlasilabilir.
d) Aksine bir anlasma yoksa para borçlari götürülecek borçtur.
e) Ifa yeri taraflarin örtülü anlasmasindan anlasilabilir.
Soru 3 Asagidaki islemlerden hangisi temsil olunanin temsilciye özel yetki vermesini gerektiren islemlerden degildir?
  a) Tasinmazi kiraya vermek
b) Dava açmak
c) Bagislama yapmak
d) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
e) Hakeme basvurabilmek
Soru 4 Asagidaki durumlardan hangisinde sözlesme yapma zorunlulugu söz konusu degildir?
  a) Taraflarin daha önce ön sözlesme yapmis olmalari hâlinde
b) Tüketicinin almak istedigi mal magaza vitrininde, üzerinde "numunedir" veya "satilik degildir" ibaresi bulunmaksizin teshir ediliyor ise,
c) Sözlesme konusu hizmet, kamu kurumu veya özel kisi tarafindan tekel niteliginde sunuluyorsa,
d) Taraflardan birisinin tüketici olmasi hâlinde,
e) Kasabadaki tek doktor ile bunun alaninda tedavi olmak isteyen hasta arasinda
Soru 5 Borçlular arasindaki teselsülde iç iliski itibariyle asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Iç iliski alacakli ile borçlular arasindadir.
b) Borcu ödeyen borçlu kendi payindan fazla ödedi ise bu fazlalik için istedigi borçluya basvurabilir.
c) Kendi payindan fazlasi için ödeme yapmis olan borçlu, bu kisim itibariyle alacaklinin haklarina halef olur.
d) Alacakli borçlular arasindaki iç iliskiye müdahale etme hakkina sahiptir
e) Dis iliskide borcu ödemesi istenen borçlu, alacakliya karsi taksim def’ini ileri sürerek sadece kendi payini ödeyecegini beyan edebilir.
Soru 6 Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Iliskisi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bunlarin ikisi de Isviçre Hukukundan iktibas edilmistir (alinmistir).
b) Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu bir bütündür.
c) Türk Borçlar Kanunun genel hükümleri yalnizca borçlar hukukunda degil, Medeni Hukukun diger alanlarinda da uygun düstügü ölçüde uygulanir.
d) Türk Borçlar Kanunu ayri bir kanun olarak kabul edildiginden gerçekte Türk Medeni Kanunu ile ilgili degildir.
e) Türk Borçlar Kanunu kendini Türk Medeni Kanunun besinci kitabi ve tamamlayicisi olarak nitelendirmektedir.
Soru 7 Korkutma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Korkutma üçüncü kisi tarafindan yapilmis ise korkutulanin muhatabinin bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir ki sözlesme geçersiz olsun.
b) Korkutma ciddi ve yakin bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözlesme ile bagli degildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasindan itibaren bir yillik hak düsürücü süre içinde karsi tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karsi tarafin kendisinin ya da yakinlarindan birinin kisilik haklarina ya da malvarligina yönelik olabilir.
e) Bir hakkin veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanilacagi tehdidi kural olarak korkutma sayilmaz.
Soru 8 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Imzali bir mektup bu kosulu kural olarak gerçeklestirmez.
b) Asli borç altina giren tarafça imzalanmak kaydiyla telgraf bu kosulu gerçeklestirebilir.
c) Taraflarin bir gazetenin bosluk yerine el yazisiyla yazip imzaladiklari metin yazili sekil sartini gerçeklestirmek için kural olarak yeterlidir.
d) Güvenli elektronik imza ile gönderilmis saklanabilen metinler de yazili sekil yerine geçer.
e) Yazili sekil sartinin uygulandigi birçok tüketici islemi Tüketiciyi Koruma Kanununda düzenlenmektedir.
Soru 9 Asagidakilerden hangisi temsil yetkisinin verilmesi açisindan dogrudur?
  a) Yasal temsilde temsil yetkisine ihtiyaç yoktur.
b) Temsil yetkisinin verilmesi her zaman bir sözlesmeyi (vekâlet, isgörme, sirket vs.) ve böylede karsi tarafin kabulünü gerektirir.
c) Temsil yetkisi tek tarafli bir irade açiklamasi (tek tarafli hukuki islem) ile verilebilir
d) Temsil yetkisi bütün haklar ve hukuki islemler için verilebilir.
e) Temsil yetkisinin verilmesi sekle baglidir.
Soru 10 Ifanin kime gerçeklestirilecegi hususunda asagidakilerden hangisi dogru degildir?
  a) Bu konuda kural alacakliya ifa zorunlulugu seklindedir.
b) Alacakli ifayi kabul açisindan yardimci sahis kullanabilir.
c) Taraflar sözlesme ile alacakli disindan birine ifayi kararlastirmis olabilirler.
d) Alacakliya degil de üçüncü kisiye yapilan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kisiye istisnaen ifa yapilabilmesi ile tam üçüncü kisi lehine sözlesme hukuken farkli konulardir.
Soru 11 Edim türleri açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmis olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve ayni zamanda cins borcu niteligindedir.
b) Cins borcunda imkânsizlik olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kisiliginin önem tasidigi edimlere kisisel edimler denir.
d) Bir terziye takim diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örnegidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton bugday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteligindedir
Soru 12 Asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesme iki tarafli bir hukuki islemdir.
b) Sözlesme müzakerelerinde taraflar dürüstlük kuralina uygun davranmalidirlar.
c) Sözlesmenin kurulmasi için karsilikli ve birbirine uygun öneri ve kabule ihtiyaç vardir.
d) Sözlesmenin kurulmasi için taraflarin sözlesmenin bütün unsurlarinda anlasmis olmalari gereklidir.
e) Sözlesme hukuki islemlerin en temel görünüm seklidir.
Soru 13 Asagidakilerden hangisi sözlesmenin geçersizligi/hükümsüzlügü itibariyle bir yaptirim türü degildir?
  a) Saikta yanilma
b) Yokluk
c) Kesin hükümsüzlük (butlan)
d) Askida hükümsüzlük
e) Nispi hükümsüzlük
Soru 14 Borcun kaynagi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borç ya borçlunun iradesine dayanir ya da iradesine bakilmaksizin kanuna dayanir.
b) Bir kisiyi bilerek yaralayanin bu kisiye karsi olan borcu iradidir, çünkü haksiz fiili isteyerek gerçeklestirmistir.
c) Sebepsiz zenginlesme kanundan kaynaklanan bir borç iliskisidir.
d) Sözlesmeden kaynaklanan borç iradi bir borçtur.
e) Türk Borçlar Kanunun genel kisminda borcun kaynagi olarak sözlesme, haksiz fiil ve sebepsiz zenginlesme düzenlenmistir.
Soru 15 Para borçlari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Konusu para olan borç kural olarak Ülke parasiyla (TL) ödenir.
b) Aynen yabanci para ödenmesi kaydi getirilmis yalin yabanci para borçlarinda, zamaninda ifada, TL ile ifa etmek mümkün degildir.
c) Para borcu her zaman cins borcudur.
d) Para borçlarindan anapara için kararlastirilmis faize anapara faizi denir.
e) Para borcu zamaninda ifa edilmezse temerrüd faizi talebi dogar.
Soru 16 Borçlu temerrüdünün kosullari açisindan asagidakilerden hangisi dogru degildir?
  a) Temerrüt için borcun muaccel olmasi gerekir
b) Alacaklinin borçluya gönderdigi temerrüt ihtarinda ek süre vermesi gerekir.
c) Borç muaccel oldugu hâlde ifa edilmemis olmalidir
d) Alacakli borçluya kural olarak bir temerrüt ihtari (borcunu öde ihtari) göndermelidir.
e) Nispi kesin vadeli islemlerde temerrüt ihtarina gerek yoktur.
Soru 17 Asagidaki hangisi muvazaa kapsaminda degerlendirilmez?
  a) Alacaklarinin yakinda kendine karsi icra takibi yapacagini düsünen A, tasinmazlarini çok güvendigi arkadasi H’ye görünüste devrederse
b) Çok hasta oldugu için islerini iyi yürütemeyen A, tasinmazini yegeni B’ye idare etmesi için devreder ve taraflar A’nin iyilesmesi ile tasinmazin geri verilecegi konusunda anlasmis iseler,
c) Ogluna miras birakmak istemeyen anne A, sagliginda dairelerini kizina satmis gibi (gerçekte bagisladigi halde) tapuda devir gerçeklestirirse
d) A ile B bir tasinmaza payli maliklerdir. Ancak A, B’nin yasadan kaynaklanan önalim hakkini engellemek için payini oldugundan çok daha yüksek bir fiyata C’ye satmis gibi tapuda islem yaparsa
e) Salt daha az vergi ödemek için A ile B, tasinmazin fiyatini tapuda oldugundan on kat daha düsük göstermis iseler
Soru 18 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosulunun yorumundan birden çok anlam çikiyorsa muhatap açisindan en lehde olan anlam esas alinir.
b) Genel islem kosullarinin sözlesme bütünlügü içinde taraflar arasindaki sözlesme dengesini dürüstlük kuralina aykiri sekilde bozar nitelikte olup olmadigi da hukuken denetlenir ve buna içerik denetimi denir.
c) Genel islem kosullari maddi anlamda kanun etkisi gösterdiklerinden kanunlar gibi yorumlanirlar
d) Içerik denetimi sözlesmenin çekirdek alaninda (yani edim ve karsi edim dengesine dair kisminda) kural olarak yapilmaz
e) Genel islem kosullarinin içinde yer alan, “bu sözlesmedeki her bir hüküm taraflar arasinda müzakere edilerek kabul edilmistir” seklindeki hüküm, genel islem kosullarini genel islem kosulu olmaktan çikarmaz.
   
    Soru 19 Bünyesinde bulunan A sirketini, B sirketine satmak üzere sözlesme yapan M Holding, sonradan A sirketinin degerinin 500.000 TL az hesaplandigini fark etmistir. Bu durumda asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?
  a) Bu durumda M Holding, sözlesmeyi miktarda hata nedeniyle iptal edebilir.
b) Bu durumda M Holding sözlesmeyi B sirketinin hilesi nedeniyle iptal edebilir
c) Bu durumda gerçekte adi hesap hatasi söz konusu oldugundan M Holdingin sözlesmeyi iptal hakki yoktur ve sadece hesap hatasi düzeltilir.
d) Bu durumda saik hatasi söz konusu oldugundan M Holding ancak TBK m. 32’deki kosullar çerçevesinde temel hatasi oldugunu ispat etmek suretiyle sözlesmeyi iptal edebilir.
e) Burada gerçekte bir yanilma söz konusu degildir, çünkü M Holding özensiz davranmistir.
Soru 20 Asagidakilerden hangisi yasal geçerlilik seklinin taninmasinin arkasindaki asli(birincil) ya da tali (ikincil) düsüncelerden degildir?
  a) Sözlesmenin kosullarinin tespitinde kolaylik saglamak
b) Tapu sicilinde oldugu gibi resmî sicillerin tutulmasini saglam temellere dayanmasini saglamak
c) Taraflari (özellikle zayif tarafi) düsünmeye sevk etmek
d) Noterlerin islemlerinin mümkün oldugunca açik bir sekilde yapilmasini saglamak
e) Taraflar ve duruma göre 3. kisiler açisindan hukuk güvenligini saglamak.
    BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-4   Soru 1 Borcu kimin ifa edecegi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlu, borcu kural olarak bizzat ifa etmek zorunda degildir.
b) Borçlunun kisiliginin ifa açisindan önemli oldugu durumlarda borç, borçlu tarafindan bizzat ifa edilmelidir.
c) Borcun borçlu tarafindan ifa edilecegi özellikle kararlastirilmis olmadikça, borçlu 3. kisinin ifasini yasaklasa ve buna ragmen bu kisi borcu ifa etse, borç yine de sona erer.
d) Olagan olarak para borçlarinda kimin ifa edecegi alacakli açisindan fark etmez.
e) Borçlu borcu bizzat ifa etmek zorunda ise temel edime kendisi hâkim olsa bile yardimci sahis kullanamaz.
  Soru 2 Temsilcinin, temsil olunan nam ve hesabina hukuki islem yaptigi temsil türüasagidakilerden hangisidir?
  a) Kismi iradi temsil
b) Yasal temsil
c) Dogrudan temsil
d) Dolayli temsil
e) Yetkisiz temsil
  Soru 3 Yetkisiz temsilcinin yaptigi isleme iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Temsilcinin temsil yetkisi olmadigindan, temsil olunan açisindan islem baslangiçta askida hükümsüzdür
b) Temsil olunan olur verirse islem bastan itibaren onu baglar
c) Temsil olunan yapilan islemi onamazsa, bu islemden dogan hak ve borçlar yetkisiz temsilciye ait olur
d) Islemin hükümsüzlügü yüzünden 3. kisi bir zarar ugramissa bu zarari yetkisiz temsilci tazmin eder.
e) Daha önce temsilcisinin kim oldugunu muhatabina bildiren temsil edilen, daha sonra temsil yetkisini kaldirmis, ancak bunu muhatabina bildirmemisse, yetkisiz temsilcinin muhatap ile yaptigi islem kural olarak temsil olunani baglar.
   
Soru 4 Tam iki tarafli sözlesmelerde borçlu temerrüdüne iliskin olarak asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Borçlu her zaman ifayi ve gecikme tazminatini isteyebilir
b) Ani edimli sözlesmelerde temerrüt gerçeklestikten sonra alacakli tarafindan borçluya ek süre verilip ifadan vazgeçilerek müspet zarar talep edilebilir
c) Nispi kesin vadeli islemlerde ek süre vermeye de gerek yoktur
d) Alacakli istedigi herhangi bir zamanda borçluya bildirerek istedigi seçimlik hakki kullanabilir.
e) Alacakli sözlesmeden dönerek olumsuz zararini talep etme seçimlik hakkina da sahiptir.
Soru 5 Asagidakilerden hangisi geçerlilik sekli açisindan dogru degildir?
  a) Hukuki islemde sekil açisindan geçerli kural sekil serbestisidir.
b) Geçerlilik sekli, hukuki islemin muhakkak yazili sekilde yapilmasi gerektirir.
c) Resmî geçerlilik sekli onaylama ya da düzenleme seklinde gerçeklesebilir.
d) Yazili sekil adi yazili sekil ya da nitelikli yazili sekilde olabilir.
e) Yazili seklin gerçeklesmesine resmî makam ya da yetkililerin katilmasi gerekmez.
Soru 6 Asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Kira sözlesmesinin bir tarafinda 3 ögrenci var ise bu sözlesme çok taraflidir.
b) Vasiyetname saglararasi bir hukuki islemdir.
c) Kullanilmis bilgisayarini Ahmet’e satan Metin’in bilgisayari Ahmet’e vermesi bir borçlandirici islemdir.
d) Üçüncü kisiyi koruyucu etkili sözlesmede sözlesme tarafi olmayan üçüncü kisi de sözlesme hükümlerinden sorumluluk itibariyle yararlanir.
e) Vakif kurmak iki tarafli bir hukuki islemdir.
Soru 7 Kabul beyaninin yapilis tarzi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kabul iradesi açik olabilecegi gibi örtülü (zimni) de olabilir.
b) Öneriye karsi bir cevap vermeyen (susan) muhatap kural olarak öneriyi kabul etmis sayilmaz.
c) Kabulden önce veya kabulle birlikte öneriyi yapana kabulü geri alma beyani ulastirilmissa kabul beyani geri alinmis olur.
d) Öneriyi yapanin veya muhatabin sonradan ölmesi veya ehliyetini kaybetmesi hâlinde sözlesme hiçbir sekilde kurulmaz.
e) Öneri sözlesmenin kurulmasi için esasli unsurlari ve baglanma iradesini içermelidir.
Soru 8 Sözlesmenin yorumu açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin yorumunda taraflarin gerçek ve ortak iradelerinin tespiti esastir.
b) Sözlesmelerin yorumu, sözlesmenin kuruldugu dönem degil, güncel durum dikkate alinarak yapilir.
c) Taraflarin gerçek ve ortak iradeleri tespit edilemezse, bunlarin farazi iradeleri tespit edilir.
d) Yorumda ilk basvurulacak unsur, sözlesmenin metni ya da taraflarin kullandiklari ifadelerdir (lafzi yorum)
e) Sözlesmelerde kullanilan teknik kavramlar ilgili alanda sahip olduklari anlama göre yorumlanirlar.
Soru 9 Hukuki islemler açisindan asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Hukuki islemler her zaman iki veya daha çok taraflidirlar.
b) Hukukumuzda taraflarin bir konuyu istemis olmasi hukuki sonucun dogmasi için yeterlidir. Ayrica hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diger bir sekilde tanimasi gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandirici (taahhüt) islemler ile borç altina giren kisinin malvarliginin aktifi azalir.
d) Her tasarruf islemi, ayni zamanda bir kazandirici islemdir.
e) Bir hakki dogrudan dogruya ortadan kaldiran, onu devreden ya da sinirlayan hukuki islemlere tasarruf islemleri denir.
Soru 10 A firmasi yetkilisi faksla B firmasina her zaman oldugu gibi tonu 12.000 TL’den10 ton bakir gönderebilecegini bildirmistir. B firmasi ise yine faksla gönderdigi cevabi yazisinda artik sadece tonu 10.000 TL’den 10 ton bakir alabilecegini bildirmistir. Bunun üzerine A firmasi mallari gemiyle B’ ye göndermistir. Buna göre asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?
  a) A firmasinin gönderdigi faks yazisinin hukuki niteligi icaba davettir.
b) B firmasinin cevap yazisinin hukuki niteligi kabul beyanidir.
c) A firmasinin mallari gemiyle göndermesi kabul iradesini gösterir.
d) A firmasinin mallari dogrudan göndermesi yanlis olmustur, önce faks ile cevap vermesi gerekirdi.
e) Taraflar arasindaki sözlesme A firmasinin gönderdigi mallarin B’ye varmasiyla kurulur.
Soru 11 Sözlesmenin tamamlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin tamamlanmasi, sözlesmede bosluk olmasini gerektirir
b) Bir uyusmazlik çiktiginda ve gerek oldugunda sözlesmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözlesmedeki boslugu tamamlayici kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanirlar.
d) Sözlesmenin objektif ve sübjektif esasli unsurlarinda bir eksiklik var ise bu durumda sözlesmenin kural olarak meydana gelmediginden hareket edilmelidir.
e) Taraflarin getirdigi kural yetersiz ya da sözlesme bütünlügü ile uyumsuz olsa dahi, sözlesmede artik tamamlama sorunu bulunmaz.
   
Soru 12 Aldatma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kisinin sözlesmeye olur vermesi halinde sözlesme baslangiçtan itibaren geçerli olur.
b) Aldatan, diger taraf sözlesmeye onay vermis olsa bile, aldatilanin aldatma nedeniyle ugradigi zarari gidermeye mecburdur.
c) Aldatilan, aldatildigini ögrendigi tarihten itibaren 2 yil içinde sözlesmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözlesmeye onay vermis olur.
d) Aldatmayi üçüncü kisi de yapabilir, ancak bunun için diger tarafin aldatmayi bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanilma esasli olmak zorunda degildir.
Soru 13 Sözlesme görüsmelerinde kusurdan dolayi sorumluluga dair asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Bunun için muhakkak sözlesme kurulmus olmasi gerekmez. Ancak sözlesme görüsmesine yönelik bir davranis ve ortam bulunmalidir.
b) Bu sekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüsme sirasinda zarar gören, kosullari varsa ancak haksiz fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu sekilde bir sorumluluga dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasinda sözlesme varmis gibi bir hukuki sonuç dogurur.
e) Bu sorumluluk dayanagini taraflarin bu yöndeki iradesinden alir.
Soru 14 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Is hukukunda genel islem kosullarina “genel is kosullari ya da sartlari” denir
b) Hukukumuzda genel islem kosullari sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmistir.
c) Genel islem kosullarindan bahsedebilmek için kullanan veya diger bir kisi tarafindan birçok sözlesme yapmak amaciyla önceden hazirlanmis olma da söz konusudur.
d) Bu sekilde hazirlanmis kosullardan sözlesmenin diger tarafinin haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkâni olmaksizin sözlesmeyi onaylamis ise bunlar sözlesmenin parçasi hâline gelmezler (yazilmamis sayilirlar).
e) Genel islem kosullari ile sözlesme özgürlügü arasinda genel bir çatismanin bulundugu söylenebilir.
Soru 15 Asagidakilerden hangisi borç iliskisinden dogan nispi haklar açisindandogrudur?
  a) Nispi haklar mutlaktir.
b) Nispi haklar herkese karsi ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkin konusu üzerinde dogrudan bir hâkimiyet saglarlar.
d) Nispi haklar kisilik hakki kapsaminda kaldiklarindan baskalarina devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç iliskisinin tarafi olan borçluya karsi ileri sürülebilirler.
Soru 16 Asagidaki durumlarin hangisinde sözlesmenin konusunda hata nedeniyle iptalimümkündür?
  a) A firmasi, 5 ton seker satin alma teklifini B firmasi yerine, C firmasina göndermistir.
b) Samsun’a tayinin çiktigini düsünen memur Hüsnü, orada kira sözlesmesi yapmis ise
c) A, B ile kefalet sözlesmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözlesmesi yapmistir.
d) A firmasi pilavlik bulgur satin almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmus ve karsi tarafta bunu kabul etmis ise
e) Bir piyeste rol aldigini sanan kisi gerçekte evlenme akdine katilmis ise
Soru 17 Asagidaki islemlerden hangisi temsil olunanin temsilciye özel yetki vermesini gerektiren islemlerden degildir?
  a) Tasinmazi kiraya vermek
b) Dava açmak
c) Bagislama yapmak
d) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
e) Hakeme basvurabilmek
Soru 18 Asagidakilerden hangisi temsil yetkisinin verilmesi açisindan dogrudur?
  a) Yasal temsilde temsil yetkisine ihtiyaç yoktur.
b) Temsil yetkisinin verilmesi her zaman bir sözlesmeyi (vekâlet, isgörme, sirket vs.) ve böylede karsi tarafin kabulünü gerektirir.
c) Temsil yetkisi tek tarafli bir irade açiklamasi (tek tarafli hukuki islem) ile verilebilir
d) Temsil yetkisi bütün haklar ve hukuki islemler için verilebilir.
e) Temsil yetkisinin verilmesi sekle baglidir.
Soru 19 Sözlesmenin hüküm dogurmasi açisindan eklenmesi gereken hususlara asagidakilerden hangisi örnek degildir?
  a) Yetkisiz temsilcinin yaptigi isleme temsil edilenin sonradan olur vermesi
b) Amcasinin antika saatini amcasindan habersiz satan kisinin bu arada amcanin ölmesi nedeniyle mirasçi olarak antika saate sahip olmasi nedeniyle tasarruf yetkisini sonradan kazanmasi
c) Tapuda yapilan tasinmazin devri isleminde tapu memurunun usulüne uygun tescil talebine binaen tescili gerçeklestirmesi
d) Kefalet sözlesmesinde kefilin sorumlu oldugu tutarin el yazisi ile yazilmasi geregi
e) Vesayet altindaki kisinin vasisi ile yaptigi hukuki islemlere vesayet makamlarinin olur vermesi
Soru 20 Borçlu temerrüdü açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlu temerrüdünün gerçeklesmesi borçlunun kusurundan bagimsizdir.
b) Borçlu temerrüdünde alacakli aynen ifayi ve gecikme tazminatini isteyebilir.
c) Para borçlarinda kusur olmasa bile temerrüt faizi istenebilir.
d) Tam iki tarafli borç iliskilerinde borçlu temerrüdünün sagladigi ek imkânlarin kullanilmasi için sadece borçlunun temerrüde düsmesi yetmez.
e) Para borçlarinda askin zararin talep edilebilmesi de kusurdan bagimsizdir.
    BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-5     SORU 1 Korkutma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Korkutma üçüncü kisi tarafindan yapilmis ise korkutulanin muhatabinin bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir ki sözlesme geçersiz olsun.
b) Korkutma ciddi ve yakin bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözlesme ile bagli degildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasindan itibaren bir yillik hak düsürücü süre içinde karsi tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karsi tarafin kendisinin ya da yakinlarindan birinin kisilik haklarina ya da malvarligina yönelik olabilir.
e) Bir hakkin veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanilacagi tehdidi kural olarak korkutma sayilmaz.
  Soru 2 Asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Kira sözlesmesinin bir tarafinda 3 ögrenci var ise bu sözlesme çok taraflidir.
b) Vasiyetname saglararasi bir hukuki islemdir.
c) Kullanilmis bilgisayarini Ahmet’e satan Metin’in bilgisayari Ahmet’e vermesi bir borçlandirici islemdir.
d) Üçüncü kisiyi koruyucu etkili sözlesmede sözlesme tarafi olmayan üçüncü kisi de sözlesme hükümlerinden sorumluluk itibariyle yararlanir.
e) Vakif kurmak iki tarafli bir hukuki islemdir.
  Soru 3 Borcu kimin ifa edecegi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlu, borcu kural olarak bizzat ifa etmek zorunda degildir.
b) Borçlunun kisiliginin ifa açisindan önemli oldugu durumlarda borç, borçlu tarafindan bizzat ifa edilmelidir.
c) Borcun borçlu tarafindan ifa edilecegi özellikle kararlastirilmis olmadikça, borçlu 3. kisinin ifasini yasaklasa ve buna ragmen bu kisi borcu ifa etse, borç yine de sona erer.
d) Olagan olarak para borçlarinda kimin ifa edecegi alacakli açisindan fark etmez.
e) Borçlu borcu bizzat ifa etmek zorunda ise temel edime kendisi hâkim olsa bile yardimci sahis kullanamaz.
  Soru 4 Asagidakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesiniesas alarak yapilan edim ayrimidir?
  a) Sahsi edim - maddi edim
b) Ani-sürekli ve aralikli (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu - parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler
  Soru 5 Alacakli temerrüdü açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Alacakli temerrüdü sadece alacaklinin kusurlu oldugu durumlarda gerçeklesir
b) Yapma borçlarinda alacakli temerrüdü olmaz.
c) Alacakli temerrüdünden bahsedilebilmesi için öncelikle edim geregi gibi alacakliya teklif edilmis olmalidir
d) Alacakli temerrüdünde alacakli hakli bir sebep olmaksizin edimi kabul etmekten kaçinmalidir.
e) Alacakli temerrüdünde borçlu, verme borçlarinda tevdi etme, tevdinin mümkün olmadigi durumlarda satma ve duruma göre sözlesmeden dönme haklarina sahip olabilir.
  Soru 6 Asagidakilerden hangisi borç iliskisinden dogan nispi haklar açisindandogrudur?    
a) Nispi haklar mutlaktir.
b) Nispi haklar herkese karsi ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkin konusu üzerinde dogrudan bir hâkimiyet saglarlar.
d) Nispi haklar kisilik hakki kapsaminda kaldiklarindan baskalarina devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç iliskisinin tarafi olan borçluya karsi ileri sürülebilirler.
  Soru 7 Borçlular arasinda teselsül açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlulardan biri borcun sadece bir kismini ifa ederse, borcun bu kismi itibariyle digerleri açisindan borcun sona ermesi gerçeklesmez.
b) Borçlular borcun tamamindan sorumludurlar.
c) Alacakli istedigi borçluya basvurabilir.
d) Borcu ödeyen borçlu digerlerine rücu edebilir.
e) Borçlular arasindaki teselsül kanundan ya da taraflarin iradesinden dogabilir.
  Soru 8 Ifanin konusu itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Taraflarin anlasmasi olmaksizin ifa konusundan farkli bir seyin ifa edilmesine aliud (yabanci edim) denir.
b) Ifa ugruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karsilandigi ölçüde sona erer.
c) Alacakli her durumda kismi ifayi reddedebilir.
d) Cins borcunda sözlesmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakki borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten asagisini seçemez.
e) Kismi edim ile bölünmüs edim birbirinden farkli hususlardir.
  Soru 9 Edim türleri açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmis olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve ayni zamanda cins borcu niteligindedir.
b) Cins borcunda imkânsizlik olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kisiliginin önem tasidigi edimlere kisisel edimler denir.
d) Bir terziye takim diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örnegidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton bugday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteligindedir
  Soru 10 Asagidakilerden hangisi ifa engeli olarak görülebilecek durumlar kapsaminda degerlendirilmez?
  a) Borcun sonraki imkânsizligi
b) Alacakli temerrüdü
c) Borçlu temerrüdü
d) Ifa davasi
e) Culpa in contrahendo
  Soru 11 Borçlu temerrüdünün kosullari açisindan asagidakilerden hangisi dogrudegildir?
  a) Temerrüt için borcun muaccel olmasi gerekir
b) Alacaklinin borçluya gönderdigi temerrüt ihtarinda ek süre vermesi gerekir.
c) Borç muaccel oldugu hâlde ifa edilmemis olmalidir
d) Alacakli borçluya kural olarak bir temerrüt ihtari (borcunu öde ihtari) göndermelidir.
e) Nispi kesin vadeli islemlerde temerrüt ihtarina gerek yoktur.
  Soru 12 Aldatma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kisinin sözlesmeye olur vermesi halinde sözlesme baslangiçtan itibaren geçerli olur.
b) Aldatan, diger taraf sözlesmeye onay vermis olsa bile, aldatilanin aldatma nedeniyle ugradigi zarari gidermeye mecburdur.
c) Aldatilan, aldatildigini ögrendigi tarihten itibaren 2 yil içinde sözlesmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözlesmeye onay vermis olur.
d) Aldatmayi üçüncü kisi de yapabilir, ancak bunun için diger tarafin aldatmayi bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanilma esasli olmak zorunda degildir.
  Soru 13 Asagidaki islemlerden hangisi temsil olunanin temsilciye özel yetki vermesinigerektiren islemlerden degildir?
  a) Tasinmazi kiraya vermek
b) Dava açmak
c) Bagislama yapmak
d) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
e) Hakeme basvurabilmek
  Soru 14 B’nin antika dükkânindan antika saat alan A, bunun parasini öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçeklesecektir. Bu olay çerçevesinde asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) A ile B arasinda genis anlamda bir borç iliskisi meydana gelmistir.
b) A ile B arasindaki borç iliskisi nisbi oldugundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasindaki borç iliskisinde iki alacakli ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasindaki borç iliskisinden sadece taraflar arasinda haklar ve borçlar dogar.
e) A ile B arasindaki borç iliskisinde antika saatin parasini ödemis olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alip gidemez, çünkü borç iliskisi ona borcun konusu olan saat üzerinde dogrudan hâkimiyet saglama yetkisi vermez.
  Soru 15 Iki tarafa borç yükleyen sözlesmelerde ifaya iliskin olarak asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Eksik iki tarafli sözlesmelerde ifa sirasi bellidir ve bu açidan kimin önce ifa etmesi gerektigi sorunu çikmaz.
b) Tam iki tarafli sözlesmelerde taraflar ifa sirasini belirlemis olabilirler.
c) Tam iki tarafli sözlesmelerin bazilarinda kimin önce ifa edecegi yerel adetlerden de anlasilir.
d) Ödemezlik def’inin kullanilabilmesi için karsilikli borçlarin her ikisinin de muaccel olmasi gerekir.
e) Ögretide baskin anlayisa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayip ifanin sartidir.
  Soru 16 Asagidakilerden hangisi sözlesmenin uyarlanmasi ile ilgili bir kavramdir?
  a) Yetki belgesi
b) Islem temelinin çökmesi
c) Sözlesmede bosluk
d) Sözlesenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil
  Soru 17 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Imzali bir mektup bu kosulu kural olarak gerçeklestirmez.
b) Asli borç altina giren tarafça imzalanmak kaydiyla telgraf bu kosulu gerçeklestirebilir.
c) Taraflarin bir gazetenin bosluk yerine el yazisiyla yazip imzaladiklari metin yazili sekil sartini gerçeklestirmek için kural olarak yeterlidir.
d) Güvenli elektronik imza ile gönderilmis saklanabilen metinler de yazili sekil yerine geçer.
e) Yazili sekil sartinin uygulandigi birçok tüketici islemi Tüketiciyi Koruma Kanununda düzenlenmektedir.
  Soru 18 Borcun sonradan imkânsizligi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sonradan gerçeklesen imkânsizlik objektif ya da sübjektif olur ve baskin anlayisa göre, sonraki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.
b) Bir diger yaklasima göre sonradan gerçeklesen imkânsizlikta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüsür.
c) Tam iki tarafli borç iliskilerinde ifa imkânsiz hâle geldi ise karsi taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsizliginda, bu durumu karsi tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklinin bu nedenle zarari artti ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözlesmede borcun konusu sonradan imkânsiz hale geldiyse borç sona erer.
  Soru 19 Hukuki islemler açisindan asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Hukuki islemler her zaman iki veya daha çok taraflidirlar.
b) Hukukumuzda taraflarin bir konuyu istemis olmasi hukuki sonucun dogmasi için yeterlidir. Ayrica hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diger bir sekilde tanimasi gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandirici (taahhüt) islemler ile borç altina giren kisinin malvarliginin aktifi azalir.
d) Her tasarruf islemi, ayni zamanda bir kazandirici islemdir.
e) Bir hakki dogrudan dogruya ortadan kaldiran, onu devreden ya da sinirlayan hukuki islemlere tasarruf islemleri denir.
  Soru 20 Borç iliskisinden dogan hak ve yükümlülükler açisindan asagidakilerden hangisiyanlistir?
  a) Satim akdinde satim konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.
b) Asli edim borçlarina ayni zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yaninda bir de yan edim yükümlülükleri vardir.
d) Alacak hakki dogmus olsa bile vadeye baglandigi için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklinin kefile karsi sahip oldugu hak fer’i bir haktir.
      BORÇLAR  HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-6   SORU-1 A firmasi yetkilisi faksla B firmasina her zaman oldugu gibi tonu 12.000 TL’den10 ton bakir gönderebilecegini bildirmistir. B firmasi ise yine faksla gönderdigicevabi yazisinda artik sadece tonu 10.000 TL’den 10 ton bakir alabileceginibildirmistir. Bunun üzerine A firmasi mallari gemiyle B’ ye göndermistir.Buna göre asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?
  a) A firmasinin gönderdigi faks yazisinin hukuki niteligi icaba davettir.
b) B firmasinin cevap yazisinin hukuki niteligi kabul beyanidir.
c) A firmasinin mallari gemiyle göndermesi kabul iradesini gösterir.
d) A firmasinin mallari dogrudan göndermesi yanlis olmustur, önce faks ile cevap vermesi gerekirdi.
e) Taraflar arasindaki sözlesme A firmasinin gönderdigi mallarin B’ye varmasiyla kurulur.
  Soru 2 Ifa yeri itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yeri isin niteliginden anlasilabilir.
b) Aksine anlasma yoksa parça borçlari götürülecek borçtur .
c) Ifa yeri taraflarin açik anlasmasindan anlasilabilir.
d) Aksine bir anlasma yoksa para borçlari götürülecek borçtur.
e) Ifa yeri taraflarin örtülü anlasmasindan anlasilabilir.
  Soru 3 Asagidakilerden hangisi temsil yetkisinin verilmesi açisindan dogrudur?
  a) Yasal temsilde temsil yetkisine ihtiyaç yoktur.
b) Temsil yetkisinin verilmesi her zaman bir sözlesmeyi (vekâlet, isgörme, sirket vs.) ve böylede karsi tarafin kabulünü gerektirir.
c) Temsil yetkisi tek tarafli bir irade açiklamasi (tek tarafli hukuki islem) ile verilebilir
d) Temsil yetkisi bütün haklar ve hukuki islemler için verilebilir.
e) Temsil yetkisinin verilmesi sekle baglidir.
  Soru 4 Ahmet, arkadasi Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermis ancakdaha sonra bu yetkiyi geri almistir. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanimadigi Ceyda ile kira sözlesmesi yapmistir. Buna göre asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Berna’nin yaptigi sözlesme hiçbir sekilde Ahmet’i baglamaz, çünkü Berna’nin temsil yetkisi artik yoktur.
b) Temsil yetkisinin geri alindigini Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözlesme ile bagli olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alindigini biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözlesmesi Berna ile Ceyda arasinda kurulur.
d) Ahmet, Berna’nin temsil yetkisini geri aldigini Ceyda’ya bildirmemisse, sözlesme ile bagli olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya bastan itibaren temsil yetkisi vermemistir, çünkü bunu yazili ve özel olarak yapmasi gerekirdi.
  Soru 5 Sözlesmenin tamamlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin tamamlanmasi, sözlesmede bosluk olmasini gerektirir
b) Bir uyusmazlik çiktiginda ve gerek oldugunda sözlesmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözlesmedeki boslugu tamamlayici kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanirlar.
d) Sözlesmenin objektif ve sübjektif esasli unsurlarinda bir eksiklik var ise bu durumda sözlesmenin kural olarak meydana gelmediginden hareket edilmelidir.
e) Taraflarin getirdigi kural yetersiz ya da sözlesme bütünlügü ile uyumsuz olsa dahi, sözlesmede artik tamamlama sorunu bulunmaz.
  Soru 6 Hukuki islemler açisindan asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Hukuki islemler her zaman iki veya daha çok taraflidirlar.
b) Hukukumuzda taraflarin bir konuyu istemis olmasi hukuki sonucun dogmasi için yeterlidir. Ayrica hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diger bir sekilde tanimasi gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandirici (taahhüt) islemler ile borç altina giren kisinin malvarliginin aktifi azalir.
d) Her tasarruf islemi, ayni zamanda bir kazandirici islemdir.
e) Bir hakki dogrudan dogruya ortadan kaldiran, onu devreden ya da sinirlayan hukuki islemlere tasarruf islemleri denir.
  Soru 7 Iki tarafa borç yükleyen sözlesmelerde ifaya iliskin olarak asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Eksik iki tarafli sözlesmelerde ifa sirasi bellidir ve bu açidan kimin önce ifa etmesi gerektigi sorunu çikmaz.
b) Tam iki tarafli sözlesmelerde taraflar ifa sirasini belirlemis olabilirler.
c) Tam iki tarafli sözlesmelerin bazilarinda kimin önce ifa edecegi yerel adetlerden de anlasilir.
d) Ödemezlik def’inin kullanilabilmesi için karsilikli borçlarin her ikisinin de muaccel olmasi gerekir.
e) Ögretide baskin anlayisa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayip ifanin sartidir.
  Soru 8 Borç iliskisinden dogan hak ve yükümlülükler açisindan asagidakilerden hangisiyanlistir?
  a) Satim akdinde satim konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.
b) Asli edim borçlarina ayni zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yaninda bir de yan edim yükümlülükleri vardir.
d) Alacak hakki dogmus olsa bile vadeye baglandigi için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklinin kefile karsi sahip oldugu hak fer’i bir haktir.
  Soru 9 Sözlesmenin kurulma ve hüküm dogurma ani açisindan asagidakilerden hangisidogrudur?
  a) Hazir olanlar arasinda sözlesme kabul beyani yapildigi anda kurulur.
b) Hazir olmayanlar arasinda sözlesme kabul beyaninin gönderildigi anda kurulur.
c) Hazir olanlar arasinda sözlesme önerinin yapildigi andan itibaren hüküm ve sonuçlarini dogurur.
d) Hazir olmayanlar arasinda sözlesme kabul beyani öneriyi yapana vardigi andan itibaren hüküm ve sonuçlarini dogurur.
e) Sözlesmenin kurulma ve hüküm dogurma ani her zaman aynidir.
  Soru 10 Asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesme iki tarafli bir hukuki islemdir.
b) Sözlesme müzakerelerinde taraflar dürüstlük kuralina uygun davranmalidirlar.
c) Sözlesmenin kurulmasi için karsilikli ve birbirine uygun öneri ve kabule ihtiyaç vardir.
d) Sözlesmenin kurulmasi için taraflarin sözlesmenin bütün unsurlarinda anlasmis olmalari gereklidir.
e) Sözlesme hukuki islemlerin en temel görünüm seklidir.
  Soru 11 Temsilcinin, temsil olunan nam ve hesabina hukuki islem yaptigi temsil türüasagidakilerden hangisidir?
  a) Kismi iradi temsil
b) Yasal temsil
c) Dogrudan temsil
d) Dolayli temsil
e) Yetkisiz temsil
  Soru 12 Borcu kimin ifa edecegi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlu, borcu kural olarak bizzat ifa etmek zorunda degildir.
b) Borçlunun kisiliginin ifa açisindan önemli oldugu durumlarda borç, borçlu tarafindan bizzat ifa edilmelidir.
c) Borcun borçlu tarafindan ifa edilecegi özellikle kararlastirilmis olmadikça, borçlu 3. kisinin ifasini yasaklasa ve buna ragmen bu kisi borcu ifa etse, borç yine de sona erer.
d) Olagan olarak para borçlarinda kimin ifa edecegi alacakli açisindan fark etmez.
e) Borçlu borcu bizzat ifa etmek zorunda ise temel edime kendisi hâkim olsa bile yardimci sahis kullanamaz.
  Soru 13 Borcun sonradan imkânsizligi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sonradan gerçeklesen imkânsizlik objektif ya da sübjektif olur ve baskin anlayisa göre, sonraki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.
b) Bir diger yaklasima göre sonradan gerçeklesen imkânsizlikta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüsür.
c) Tam iki tarafli borç iliskilerinde ifa imkânsiz hâle geldi ise karsi taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsizliginda, bu durumu karsi tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklinin bu nedenle zarari artti ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözlesmede borcun konusu sonradan imkânsiz hale geldiyse borç sona erer.
  Soru 14 Iradi geçerlilik sekli açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Iradi sekil sarti çerçevesinde sekle tabi olmayan bir islemi sekle tabi hâle getirmek ya da sekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik seklini agirlastirici kosullari kabul etmek söz konusudur.
b) Iradi sekil sartina tabi bir sözlesmenin degistirilmesi için sekil sartina uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) Iradi sekil sartina aykiri sekilde yapilmis bir sözlesme taraflari baglamaz.
d) Iradi sekil sartina bu ismin verilmesinin sebebi, bu kosulun taraflarin iradesine dayanmasindandir.
e) Iradi sekil sarti sadece yazili sekilde yapilmak için kararlastirilabilir.
  Soru 15 Asagidakilerden hangisi TBK m. 31’de düzenlenen açiklamada yanilma hâllerinden degildir?
  a) Miktarda hata
b) Konuda hata
c) Saikte hata
d) Kiside hata
e) Sözlesmenin niteliginde hata
  Soru 16 Ifa yardimcisi kullanmak ve bunun sonuçlari (TBK m. 116) açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yardimcisinin fiilinden borçlunun sorumlu olmasi için ifa yardimcisinin isi yürütürken sözlesmenin diger tarafina zarar vermis olmasi da gerekir
b) Ifa yardimcisinin sözlesme disindan birine verdigi zarar da kural olarak borçlunun TBK m. 116 çerçevesinde ifa yardimcisinin fiilinden sorumluluguna girer.
c) Ifa yardimcisinin fiilinden dolayi sorumluluktan borçlu, “ben gerekli talimatlari vermistim ve iyi denetledim, ama yine de zarar dogmus ben ne yapayim!” diyerek kurtulamaz.
d) Borçlunun sözlesme partnerine karsi ifa yardimcisinin fiilinden dolayi sorumlulugu (TBK m. 116) ile ifa yardimcisinin fiilinden zarar gören üçüncü kisiye karsi adam çalistiranin sorumlulugu çerçevesinde sorumlulugu (TBK m. 66) ayri konulardir.
e) Kural olarak yardimci sahislarin fiillerinden dolayi sorumluluk önceden yapilan bir anlasmayla tamamen veya kismen kaldirilabilir.
  Soru 17 Para borçlari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Konusu para olan borç kural olarak Ülke parasiyla (TL) ödenir.
b) Aynen yabanci para ödenmesi kaydi getirilmis yalin yabanci para borçlarinda, zamaninda ifada, TL ile ifa etmek mümkün degildir.
c) Para borcu her zaman cins borcudur.
d) Para borçlarindan anapara için kararlastirilmis faize anapara faizi denir.
e) Para borcu zamaninda ifa edilmezse temerrüd faizi talebi dogar.
  Soru 18 Asagidakilerden hangisi sözlesmenin uyarlanmasi ile ilgili bir kavramdir?
  a) Yetki belgesi
b) Islem temelinin çökmesi
c) Sözlesmede bosluk
d) Sözlesenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil
  Soru 19 Korkutma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Korkutma üçüncü kisi tarafindan yapilmis ise korkutulanin muhatabinin bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir ki sözlesme geçersiz olsun.
b) Korkutma ciddi ve yakin bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözlesme ile bagli degildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasindan itibaren bir yillik hak düsürücü süre içinde karsi tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karsi tarafin kendisinin ya da yakinlarindan birinin kisilik haklarina ya da malvarligina yönelik olabilir.
e) Bir hakkin veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanilacagi tehdidi kural olarak korkutma sayilmaz.
  Soru 20 Alacakli temerrüdü açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Alacakli temerrüdü sadece alacaklinin kusurlu oldugu durumlarda gerçeklesir
b) Yapma borçlarinda alacakli temerrüdü olmaz.
c) Alacakli temerrüdünden bahsedilebilmesi için öncelikle edim geregi gibi alacakliya teklif edilmis olmalidir
d) Alacakli temerrüdünde alacakli hakli bir sebep olmaksizin edimi kabul etmekten kaçinmalidir.
e) Alacakli temerrüdünde borçlu, verme borçlarinda tevdi etme, tevdinin mümkün olmadigi durumlarda satma ve duruma göre sözlesmeden dönme haklarina sahip olabilir.  
  BORÇLAR  HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-7   SORU-1 Borç iliskisinden dogan hak ve yükümlülükler açisindan asagidakilerden hangisiyanlistir?
  a) Satim akdinde satim konusunu teslim borcu bir yan edim borcudur.
b) Asli edim borçlarina ayni zamanda asli borçlar da denebilir.
c) Yan borçlar yaninda bir de yan edim yükümlülükleri vardir.
d) Alacak hakki dogmus olsa bile vadeye baglandigi için duruma göre hemen talep edilemeyebilir.
e) Alacaklinin kefile karsi sahip oldugu hak fer’i bir haktir.
  Soru 2 Asagidaki durumlardan hangisinde sözlesme yapma zorunlulugu söz konusu degildir?
  a) Taraflarin daha önce ön sözlesme yapmis olmalari hâlinde
b) Tüketicinin almak istedigi mal magaza vitrininde, üzerinde "numunedir" veya "satilik degildir" ibaresi bulunmaksizin teshir ediliyor ise,
c) Sözlesme konusu hizmet, kamu kurumu veya özel kisi tarafindan tekel niteliginde sunuluyorsa,
d) Taraflardan birisinin tüketici olmasi hâlinde,
e) Kasabadaki tek doktor ile bunun alaninda tedavi olmak isteyen hasta arasinda
    Soru 3 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Imzali bir mektup bu kosulu kural olarak gerçeklestirmez.
b) Asli borç altina giren tarafça imzalanmak kaydiyla telgraf bu kosulu gerçeklestirebilir.
c) Taraflarin bir gazetenin bosluk yerine el yazisiyla yazip imzaladiklari metin yazili sekil sartini gerçeklestirmek için kural olarak yeterlidir.
d) Güvenli elektronik imza ile gönderilmis saklanabilen metinler de yazili sekil yerine geçer.
e) Yazili sekil sartinin uygulandigi birçok tüketici islemi Tüketiciyi Koruma Kanununda düzenlenmektedir.
  Soru 4 Korkutma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Korkutma üçüncü kisi tarafindan yapilmis ise korkutulanin muhatabinin bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir ki sözlesme geçersiz olsun.
b) Korkutma ciddi ve yakin bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözlesme ile bagli degildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasindan itibaren bir yillik hak düsürücü süre içinde karsi tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karsi tarafin kendisinin ya da yakinlarindan birinin kisilik haklarina ya da malvarligina yönelik olabilir.
e) Bir hakkin veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanilacagi tehdidi kural olarak korkutma sayilmaz.
  Soru 5 Asagidakilerden hangisi yasal geçerlilik seklinin taninmasinin arkasindaki asli(birincil) ya da tali (ikincil) düsüncelerden degildir?
  a) Sözlesmenin kosullarinin tespitinde kolaylik saglamak
b) Tapu sicilinde oldugu gibi resmî sicillerin tutulmasini saglam temellere dayanmasini saglamak
c) Taraflari (özellikle zayif tarafi) düsünmeye sevk etmek
d) Noterlerin islemlerinin mümkün oldugunca açik bir sekilde yapilmasini saglamak
e) Taraflar ve duruma göre 3. kisiler açisindan hukuk güvenligini saglamak.
  Soru 6 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosulunun yorumundan birden çok anlam çikiyorsa muhatap açisindan en lehde olan anlam esas alinir.
b) Genel islem kosullarinin sözlesme bütünlügü içinde taraflar arasindaki sözlesme dengesini dürüstlük kuralina aykiri sekilde bozar nitelikte olup olmadigi da hukuken denetlenir ve buna içerik denetimi denir.
c) Genel islem kosullari maddi anlamda kanun etkisi gösterdiklerinden kanunlar gibi yorumlanirlar
d) Içerik denetimi sözlesmenin çekirdek alaninda (yani edim ve karsi edim dengesine dair kisminda) kural olarak yapilmaz
e) Genel islem kosullarinin içinde yer alan, “bu sözlesmedeki her bir hüküm taraflar arasinda müzakere edilerek kabul edilmistir” seklindeki hüküm, genel islem kosullarini genel islem kosulu olmaktan çikarmaz.
  Soru 7 Iradi geçerlilik sekli açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Iradi sekil sarti çerçevesinde sekle tabi olmayan bir islemi sekle tabi hâle getirmek ya da sekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik seklini agirlastirici kosullari kabul etmek söz konusudur.
b) Iradi sekil sartina tabi bir sözlesmenin degistirilmesi için sekil sartina uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) Iradi sekil sartina aykiri sekilde yapilmis bir sözlesme taraflari baglamaz.
d) Iradi sekil sartina bu ismin verilmesinin sebebi, bu kosulun taraflarin iradesine dayanmasindandir.
e) Iradi sekil sarti sadece yazili sekilde yapilmak için kararlastirilabilir.
  Soru 8 Asagidakilerden hangisi sözlesmenin geçersizligi/hükümsüzlügü itibariyle biryaptirim türü degildir?
  a) Saikta yanilma
b) Yokluk
c) Kesin hükümsüzlük (butlan)
d) Askida hükümsüzlük
e) Nispi hükümsüzlük
  Soru 9 Kosula bagli borçlar açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kural olarak her türlü borç kosula baglanabilir.
b) Geciktirici kosulda hukuki islemin hukuki sonuç dogurmasi ileride gerçeklesecegi süpheli bir olaya baglanmistir.
c) Bozucu kosulda ise geçerli olarak kurulmus bir hukuki islem kosulun gerçeklesmesiyle birlikte geçerliligini yitirir.
d) Borçlu dürüstlük kuralina aykiri olarak bozucu sartin gerçeklesmesini engellerse kosul gerçeklesmis sayilir.
e) Bozucu kosul her zaman olumsuz bir kosul niteligindedir.
  Soru 10 Resmi sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Tapuda yapilacak islemeleri yapmaya asil olarak tapu müdürlükleri (memurlugu) yetkilidir.
b) Tasinmaz satis vaadi noterler tarafindan gerçeklestirilebilir.
c) Kefalet sözlesmesinin geçerliligi noterde düzenlenmis olmasina baglidir.
d) Resmi sekli onaylama ve düzenleme sekli diye ikiye ayirmak mümkündür.
e) Tasinmaz satisi resmî sekle tabi ise de taraflarca ifa edilmis ve üzerinden bir süre geçmis sözlesmelerin geçersizligini iddia etmek kural olarak dürüstlük ilkesine takilir ve hukuk düzenince dinlenmez.
  Soru 11 Ifanin konusu itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Taraflarin anlasmasi olmaksizin ifa konusundan farkli bir seyin ifa edilmesine aliud (yabanci edim) denir.
b) Ifa ugruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karsilandigi ölçüde sona erer.
c) Alacakli her durumda kismi ifayi reddedebilir.
d) Cins borcunda sözlesmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakki borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten asagisini seçemez.
e) Kismi edim ile bölünmüs edim birbirinden farkli hususlardir.
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi borç iliskisinden dogan nispi haklar açisindandogrudur?
  a) Nispi haklar mutlaktir.
b) Nispi haklar herkese karsi ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkin konusu üzerinde dogrudan bir hâkimiyet saglarlar.
d) Nispi haklar kisilik hakki kapsaminda kaldiklarindan baskalarina devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç iliskisinin tarafi olan borçluya karsi ileri sürülebilirler.
  Soru 13 Ifa ve halefiyet iliskisi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiginden halefiyet sorunu da kural olarak çikmaz.
b) Halefiyet sorunu üçüncü kisinin ifasinda söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu oldugu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar degisir.
d) Oglunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacakliya halef olur ve böylece borç sona ermis olmaz.
e) Halefiyette, kanun geregi alacak hakki ifayi yapan sahsa intikal etmektedir.
Soru 14 Hukuki islemler açisindan asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Hukuki islemler her zaman iki veya daha çok taraflidirlar.
b) Hukukumuzda taraflarin bir konuyu istemis olmasi hukuki sonucun dogmasi için yeterlidir. Ayrica hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diger bir sekilde tanimasi gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandirici (taahhüt) islemler ile borç altina giren kisinin malvarliginin aktifi azalir.
d) Her tasarruf islemi, ayni zamanda bir kazandirici islemdir.
e) Bir hakki dogrudan dogruya ortadan kaldiran, onu devreden ya da sinirlayan hukuki islemlere tasarruf islemleri denir.
  Soru 15 Ifanin kime gerçeklestirilecegi hususunda asagidakilerden hangisi dogru degildir?
  a) Bu konuda kural alacakliya ifa zorunlulugu seklindedir.
b) Alacakli ifayi kabul açisindan yardimci sahis kullanabilir.
c) Taraflar sözlesme ile alacakli disindan birine ifayi kararlastirmis olabilirler.
d) Alacakliya degil de üçüncü kisiye yapilan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kisiye istisnaen ifa yapilabilmesi ile tam üçüncü kisi lehine sözlesme hukuken farkli konulardir.
  Soru 16 Sözlesme görüsmelerinde kusurdan dolayi sorumluluga dair asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Bunun için muhakkak sözlesme kurulmus olmasi gerekmez. Ancak sözlesme görüsmesine yönelik bir davranis ve ortam bulunmalidir.
b) Bu sekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüsme sirasinda zarar gören, kosullari varsa ancak haksiz fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu sekilde bir sorumluluga dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasinda sözlesme varmis gibi bir hukuki sonuç dogurur.
e) Bu sorumluluk dayanagini taraflarin bu yöndeki iradesinden alir.
  Soru 17 Ifa zamanina iliskin olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Müeccel borcun ifa zamani gelmis demektir.
b) Borçlu borcunu isterse is saatleri disinda da ifa edebilir.
c) Borç nispi kesin vadeli ise borç zamaninda ifa edilmezse borçluya her zaman bir ek süre vermek gerekeceginden borçlu temerrüdü gerçeklesmez.
d) Kural olarak borçlu vadesinden önce ifa edebilir.
e) Borcun ifasi zamani ya da son günü kanunlarda tatil edilen bir güne rastlarsa bile sürenin uzamasi söz konusu degildir ve borç o gün ifa edilmelidir.
  Soru 18 Temsilcinin, temsil olunan nam ve hesabina hukuki islem yaptigi temsil türüasagidakilerden hangisidir?
  a) Kismi iradi temsil
b) Yasal temsil
c) Dogrudan temsil
d) Dolayli temsil
e) Yetkisiz temsil
  Soru 19 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosullari sadece tüketici islemlerinde söz konusu olur
b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayida sözlesmede kullanmasi amaciyla hazirladigi bir tür standart sözlesmeleri kullanan üyenin yaptigi sözlesme de genel islem sarti içerir
c) Genel islem kosullarinin mutlaka imzalanan sözlesme metninde yer almasi gerekmez, sözlesmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözlesmenin niteligi ve isin özelligine yabanci olan genel islem sarti hükümlerine alisilmamis ya da sasirtici klozlar denir.
e) Genel islem kosullarinin geçerli olup olmadigina iliskin denetim asamasina geçerlilik denetimi denir.
  Soru 20 B’nin antika dükkânindan antika saat alan A, bunun parasini öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçeklesecektir. Bu olay çerçevesinde asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) A ile B arasinda genis anlamda bir borç iliskisi meydana gelmistir.
b) A ile B arasindaki borç iliskisi nisbi oldugundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasindaki borç iliskisinde iki alacakli ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasindaki borç iliskisinden sadece taraflar arasinda haklar ve borçlar dogar.
e) A ile B arasindaki borç iliskisinde antika saatin parasini ödemis olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alip gidemez, çünkü borç iliskisi ona borcun konusu olan saat üzerinde dogrudan hâkimiyet saglama yetkisi vermez.
  BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-8   SORU-1 Ahmet, arkadasi Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermis ancakdaha sonra bu yetkiyi geri almistir. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanimadigi Ceyda ile kira sözlesmesi yapmistir. Buna göre asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Berna’nin yaptigi sözlesme hiçbir sekilde Ahmet’i baglamaz, çünkü Berna’nin temsil yetkisi artik yoktur.
b) Temsil yetkisinin geri alindigini Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözlesme ile bagli olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alindigini biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözlesmesi Berna ile Ceyda arasinda kurulur.
d) Ahmet, Berna’nin temsil yetkisini geri aldigini Ceyda’ya bildirmemisse, sözlesme ile bagli olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya bastan itibaren temsil yetkisi vermemistir, çünkü bunu yazili ve özel olarak yapmasi gerekirdi.
  Soru 2 Asagidakilerden hangisi TBK m. 31’de düzenlenen açiklamada yanilmahâllerinden degildir?
  a) Miktarda hata
b) Konuda hata
c) Saikte hata
d) Kiside hata
e) Sözlesmenin niteliginde hata
  Soru 3 Ifa yeri itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yeri isin niteliginden anlasilabilir.
b) Aksine anlasma yoksa parça borçlari götürülecek borçtur .
c) Ifa yeri taraflarin açik anlasmasindan anlasilabilir.
d) Aksine bir anlasma yoksa para borçlari götürülecek borçtur.
e) Ifa yeri taraflarin örtülü anlasmasindan anlasilabilir.
  Soru 4 Ifa ve halefiyet iliskisi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiginden halefiyet sorunu da kural olarak çikmaz.
b) Halefiyet sorunu üçüncü kisinin ifasinda söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu oldugu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar degisir.
d) Oglunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacakliya halef olur ve böylece borç sona ermis olmaz.
e) Halefiyette, kanun geregi alacak hakki ifayi yapan sahsa intikal etmektedir.
  Soru 5 Asagidakilerden hangisi borç iliskisinden dogan nispi haklar açisindandogrudur?
  a) Nispi haklar mutlaktir.
b) Nispi haklar herkese karsi ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkin konusu üzerinde dogrudan bir hâkimiyet saglarlar.
d) Nispi haklar kisilik hakki kapsaminda kaldiklarindan baskalarina devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç iliskisinin tarafi olan borçluya karsi ileri sürülebilirler.
      Soru 6 B’nin antika dükkânindan antika saat alan A, bunun parasini öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçeklesecektir. Bu olay çerçevesinde asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) A ile B arasinda genis anlamda bir borç iliskisi meydana gelmistir.
b) A ile B arasindaki borç iliskisi nisbi oldugundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasindaki borç iliskisinde iki alacakli ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasindaki borç iliskisinden sadece taraflar arasinda haklar ve borçlar dogar.
e) A ile B arasindaki borç iliskisinde antika saatin parasini ödemis olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alip gidemez, çünkü borç iliskisi ona borcun konusu olan saat üzerinde dogrudan hâkimiyet saglama yetkisi vermez.
  Soru 7 Borç ve borç iliskisi kavramlari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Her borcun bir konusu olmak zorundadir.
b) Her borç iliskisinde muhakkak en azindan bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklinin borçludan bir sey vermesini veya yapmasini ya da yapmaktan kaçinmasini istemesi söz konusudur.
d) Genis anlamda borç iliskisi sadece borcu degil, buna dair yükümlülük ve kurallari da kapsar.
e) Kiraci ile kiraya veren arasindaki borç iliskisinin tamami dar anlamda borç ve kiracinin kira parasini ödemesi borcu ise genis anlamda borç örnegidir.
  Soru 8 Baslangiçtaki imkânsizlik açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Baslangiçtaki imkânsizlik objektif olmalidir.
b) Baslangiçtaki imkânsizlikta sözlesme hükümsüzdür.
c) Baslangiçtaki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç dogmamistir.
d) Borcun baslangiçta sadece borçlu için imkânsiz olmasi bunun kapsamina girmez.
e) Cins borcunda baslangiçtaki imkânsizlik söz konusu olmaz.
  Soru 9 Borcun sonradan imkânsizligi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sonradan gerçeklesen imkânsizlik objektif ya da sübjektif olur ve baskin anlayisa göre, sonraki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa da borç sona erer.
b) Bir diger yaklasima göre sonradan gerçeklesen imkânsizlikta borçlu kusurlu ise borç sona ermez, sadece tazminat borcuna dönüsür.
c) Tam iki tarafli borç iliskilerinde ifa imkânsiz hâle geldi ise karsi taraf da borcundan kurtulur.
d) Borcun sonraki imkânsizliginda, bu durumu karsi tarafa gecikmeksizin bildirmeyen borçlu, alacaklinin bu nedenle zarari artti ise bundan sorumlu olur.
e) Tek tarafa borç yükleyen bir sözlesmede borcun konusu sonradan imkânsiz hale geldiyse borç sona erer.
  Soru 10 Bünyesinde bulunan A sirketini, B sirketine satmak üzere sözlesme yapan M Holding, sonradan A sirketinin degerinin 500.000 TL az hesaplandigini fark etmistir. Bu durumda asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?
  a) Bu durumda M Holding, sözlesmeyi miktarda hata nedeniyle iptal edebilir.
b) Bu durumda M Holding sözlesmeyi B sirketinin hilesi nedeniyle iptal edebilir
c) Bu durumda gerçekte adi hesap hatasi söz konusu oldugundan M Holdingin sözlesmeyi iptal hakki yoktur ve sadece hesap hatasi düzeltilir.
d) Bu durumda saik hatasi söz konusu oldugundan M Holding ancak TBK m. 32’deki kosullar çerçevesinde temel hatasi oldugunu ispat etmek suretiyle sözlesmeyi iptal edebilir.
e) Burada gerçekte bir yanilma söz konusu degildir, çünkü M Holding özensiz davranmistir.
  Soru 11 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosullari sadece tüketici islemlerinde söz konusu olur
b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayida sözlesmede kullanmasi amaciyla hazirladigi bir tür standart sözlesmeleri kullanan üyenin yaptigi sözlesme de genel islem sarti içerir
c) Genel islem kosullarinin mutlaka imzalanan sözlesme metninde yer almasi gerekmez, sözlesmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözlesmenin niteligi ve isin özelligine yabanci olan genel islem sarti hükümlerine alisilmamis ya da sasirtici klozlar denir.
e) Genel islem kosullarinin geçerli olup olmadigina iliskin denetim asamasina geçerlilik denetimi denir.
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Öneri, yöneltilmesi gereken bir irade beyani ile yapilir.
b) Önerinin daha bastan belirlenmis bir sahsa yönelik olarak yapilmasi gerekir.
c) Öneride bulunan herkesçe bilinen bir durum olmadikça icabinin muhataba zamaninda ulasmis oldugunu varsayabilir.
d) Geç gelen kabul beyani karsisindan öneride bulunanin bunu karsi tarafa bildirmesi külfeti bulunmaktadir.
e) Kabul, öneri yapana yöneltilen ve sözlesmenin öneriye uygun sekilde meydana getirme arzusunu kesin olarak dile getiren bir irade beyanidir.
  Soru 13 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Yazili sekilde sözlesmenin esasli unsurlarinin (taraflarin özel önem vererek esasli unsur haline getirdikleri unsurlarin da) yer almasi gerekir.
b) Alacagin devri yazili sekilde gerçeklestirilmelidir.
c) Bir hukuki islem yazili sekle tabi ise, borç altina girsin ya da girmesin her iki tarafin da imzasi gereklidir ki sekil sarti yerine getirilmis olsun.
d) Yazili sekil el yazili, doktilo veya yazici ile yazdirilmis ve nihayetinde imzalanmis bir metin ile gerçeklestirilebilir.
e) Kefalet gibi bazi sözlesmelerde salt yazililik yetmez, ayrica kefilin sorumlu olacagi tutar gibi bazi hususlarin da ayrica kefilin el yazisiyla yazilmasi gerekir.
Soru 14 Asiri yararlanma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Asiri yararlanmada edimler arasinda açik bir oransizlik bulunmalidir.
b) Asiri yararlanmada karsi taraf, zor durumda bulunan veya düsüncesiz hareket eden ya da deneyimsiz olan kisinin bu durumundan yararlanarak açik oransizligin meydana gelmesini saglamalidir.
c) Asiri yararlanmada, magdur duruma göre, sözlesme ile bagli olmadigini karsi tarafa bildirebilir ya da sözlesmedeki oransizligin giderilmesini isteyebilir.
d) Zor durumda kalmaya dayali asiri yararlanmada iptal hakkinin bu durumun ortadan kalmasindan itibaren bir yil ve her halde sözlesmenin kurulmasindan itibaren 5 yil içinde kullanilmasi gerekir.
e) Asiri yararlanmada sözlesme bastan itibaren geçersizdir.
  Soru 15 Asagidaki durumlarin hangisinde sözlesmenin konusunda hata nedeniyle iptalimümkündür?
  a) A firmasi, 5 ton seker satin alma teklifini B firmasi yerine, C firmasina göndermistir.
b) Samsun’a tayinin çiktigini düsünen memur Hüsnü, orada kira sözlesmesi yapmis ise
c) A, B ile kefalet sözlesmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözlesmesi yapmistir.
d) A firmasi pilavlik bulgur satin almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmus ve karsi tarafta bunu kabul etmis ise
e) Bir piyeste rol aldigini sanan kisi gerçekte evlenme akdine katilmis ise
  Soru 16 Sözlesmenin tamamlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin tamamlanmasi, sözlesmede bosluk olmasini gerektirir
b) Bir uyusmazlik çiktiginda ve gerek oldugunda sözlesmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözlesmedeki boslugu tamamlayici kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanirlar.
d) Sözlesmenin objektif ve sübjektif esasli unsurlarinda bir eksiklik var ise bu durumda sözlesmenin kural olarak meydana gelmediginden hareket edilmelidir.
e) Taraflarin getirdigi kural yetersiz ya da sözlesme bütünlügü ile uyumsuz olsa dahi, sözlesmede artik tamamlama sorunu bulunmaz.
  Soru 17 Asagidakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesini esas alarak yapilan edim ayrimidir?
  a) Sahsi edim - maddi edim
b) Ani-sürekli ve aralikli (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu - parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler
  Soru 18 Iki tarafa borç yükleyen sözlesmelerde ifaya iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Eksik iki tarafli sözlesmelerde ifa sirasi bellidir ve bu açidan kimin önce ifa etmesi gerektigi sorunu çikmaz.
b) Tam iki tarafli sözlesmelerde taraflar ifa sirasini belirlemis olabilirler.
c) Tam iki tarafli sözlesmelerin bazilarinda kimin önce ifa edecegi yerel adetlerden de anlasilir.
d) Ödemezlik def’inin kullanilabilmesi için karsilikli borçlarin her ikisinin de muaccel olmasi gerekir.
e) Ögretide baskin anlayisa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayip ifanin sartidir.
  Soru 19 Ifanin kime gerçeklestirilecegi hususunda asagidakilerden hangisi dogru degildir?
  a) Bu konuda kural alacakliya ifa zorunlulugu seklindedir.
b) Alacakli ifayi kabul açisindan yardimci sahis kullanabilir.
c) Taraflar sözlesme ile alacakli disindan birine ifayi kararlastirmis olabilirler.
d) Alacakliya degil de üçüncü kisiye yapilan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kisiye istisnaen ifa yapilabilmesi ile tam üçüncü kisi lehine sözlesme hukuken farkli konulardir.
  Soru 20 Asagidakilerden hangisinde kesin hükümsüzlük söz konusu olmaz?
  a) Sözlesmeyi yapan A, tam ehliyetsiz ise
b) A tasinmazi sevgilisi B’ye gerçekte bagislamak istedigi hâlde görünüste sevgilisi ile satis sözlesmesi yapmis ise
c) Böbregini satmak üzere A, T ile bir sözlesme yapmis ise
d) A’nin, B’ye sattigi ressam Yetenekli’ye ait tablo sözlesme yapilmadan bir saat kadar önce yanginda tamamen yanip kül olmus ise
e) Kendisine gönderilen katalogda 45 nolu giysiyi seçmek isteyen A, yanlislikla 54 nolu giysiyi isaretlemis ise
    BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-9      SORU-1 Beyan ile irade arasinda bilerek yaratilan örtüsmeme açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Latife beyani buna bir örnek olarak verilebilir.
b) Teminat amaçli inançli temlik buna bir örnek olarak verilebilir.
c) Bir kimse arzu etmedigi bir beyani bilerek yapmissa, mesela bir teklifi reddetmek istemesine ragmen kabul beyaninda bulunmussa, zihni kayit söz konusudur.
d) Muvazaa mutlak veya nisbi muvazaa seklinde olabilir.
e) Muvazaaya taraf olanlarin sonradan bunun muvazaa oldugunu iddia etmeleri halinde, bunu yazili delille ispatlamalari gerekir.
  Soru 2 Borçlu temerrüdü açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borçlu temerrüdünün gerçeklesmesi borçlunun kusurundan bagimsizdir.
b) Borçlu temerrüdünde alacakli aynen ifayi ve gecikme tazminatini isteyebilir.
c) Para borçlarinda kusur olmasa bile temerrüt faizi istenebilir.
d) Tam iki tarafli borç iliskilerinde borçlu temerrüdünün sagladigi ek imkânlarin kullanilmasi için sadece borçlunun temerrüde düsmesi yetmez.
e) Para borçlarinda askin zararin talep edilebilmesi de kusurdan bagimsizdir.
  Soru 3 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Yazili sekilde sözlesmenin esasli unsurlarinin (taraflarin özel önem vererek esasli unsur haline getirdikleri unsurlarin da) yer almasi gerekir.
b) Alacagin devri yazili sekilde gerçeklestirilmelidir.
c) Bir hukuki islem yazili sekle tabi ise, borç altina girsin ya da girmesin her iki tarafin da imzasi gereklidir ki sekil sarti yerine getirilmis olsun.
d) Yazili sekil el yazili, doktilo veya yazici ile yazdirilmis ve nihayetinde imzalanmis bir metin ile gerçeklestirilebilir.
e) Kefalet gibi bazi sözlesmelerde salt yazililik yetmez, ayrica kefilin sorumlu olacagi tutar gibi bazi hususlarin da ayrica kefilin el yazisiyla yazilmasi gerekir.
  Soru 4 Aldatma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kisinin sözlesmeye olur vermesi halinde sözlesme baslangiçtan itibaren geçerli olur.
b) Aldatan, diger taraf sözlesmeye onay vermis olsa bile, aldatilanin aldatma nedeniyle ugradigi zarari gidermeye mecburdur.
c) Aldatilan, aldatildigini ögrendigi tarihten itibaren 2 yil içinde sözlesmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözlesmeye onay vermis olur.
d) Aldatmayi üçüncü kisi de yapabilir, ancak bunun için diger tarafin aldatmayi bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanilma esasli olmak zorunda degildir.
  Soru 5 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Is hukukunda genel islem kosullarina “genel is kosullari ya da sartlari” denir
b) Hukukumuzda genel islem kosullari sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmistir.
c) Genel islem kosullarindan bahsedebilmek için kullanan veya diger bir kisi tarafindan birçok sözlesme yapmak amaciyla önceden hazirlanmis olma da söz konusudur.
d) Bu sekilde hazirlanmis kosullardan sözlesmenin diger tarafinin haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkâni olmaksizin sözlesmeyi onaylamis ise bunlar sözlesmenin parçasi hâline gelmezler (yazilmamis sayilirlar).
e) Genel islem kosullari ile sözlesme özgürlügü arasinda genel bir çatismanin bulundugu söylenebilir.
  Soru 6 Ifa yardimcisi kullanmak ve bunun sonuçlari (TBK m. 116) açisindanasagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yardimcisinin fiilinden borçlunun sorumlu olmasi için ifa yardimcisinin isi yürütürken sözlesmenin diger tarafina zarar vermis olmasi da gerekir
b) Ifa yardimcisinin sözlesme disindan birine verdigi zarar da kural olarak borçlunun TBK m. 116 çerçevesinde ifa yardimcisinin fiilinden sorumluluguna girer.
c) Ifa yardimcisinin fiilinden dolayi sorumluluktan borçlu, “ben gerekli talimatlari vermistim ve iyi denetledim, ama yine de zarar dogmus ben ne yapayim!” diyerek kurtulamaz.
d) Borçlunun sözlesme partnerine karsi ifa yardimcisinin fiilinden dolayi sorumlulugu (TBK m. 116) ile ifa yardimcisinin fiilinden zarar gören üçüncü kisiye karsi adam çalistiranin sorumlulugu çerçevesinde sorumlulugu (TBK m. 66) ayri konulardir.
e) Kural olarak yardimci sahislarin fiillerinden dolayi sorumluluk önceden yapilan bir anlasmayla tamamen veya kismen kaldirilabilir.
  Soru 7 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosullari sadece tüketici islemlerinde söz konusu olur
b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayida sözlesmede kullanmasi amaciyla hazirladigi bir tür standart sözlesmeleri kullanan üyenin yaptigi sözlesme de genel islem sarti içerir
c) Genel islem kosullarinin mutlaka imzalanan sözlesme metninde yer almasi gerekmez, sözlesmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözlesmenin niteligi ve isin özelligine yabanci olan genel islem sarti hükümlerine alisilmamis ya da sasirtici klozlar denir.
e) Genel islem kosullarinin geçerli olup olmadigina iliskin denetim asamasina geçerlilik denetimi denir.
  Soru 8 Bir sözlesmenin kurulmasinda söz konusu olan irade beyanlarindan zamanitibariyle önce olani asagidakilerden hangisidir?
  a) Açiklama
b) Öneri
c) Öneriye davet
d) Kabul
e) Sözlesmeden dönme
  Soru 9 Sorumluluk açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sorumluluk açisindan kural, kisinin bütün mal varligi ile sorumlu olmasidir.
b) Kefilin sorumlulugu sadece miktar itibariyle sinirlidir. Ancak kefil nihayetinde bütün mal varligi ile sorumludur.
c) Kisinin hangi fiil veya durumdan dolayi sorumlu olacagi ve sorumlulugun hukuki temeli de esas alinarak yapilan nitelemeye “ile sorumluluk” denir.
d) Eksik borçlarda borçlunun sorumlulugu devam eder, ancak bunlarda borçlu ifaya zorlanamaz.
e) Arkadasinin borcuna güvence teskil etmesi için tasinmazi üzerinde banka lehine bir ipotek kurduran tasinmaz malikinin ipotekten kaynaklanan sorumlulugu tasinmazin degeri ile sinirlidir.
  Soru 10 Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Iliskisi açisindan asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Bunlarin ikisi de Isviçre Hukukundan iktibas edilmistir (alinmistir).
b) Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu bir bütündür.
c) Türk Borçlar Kanunun genel hükümleri yalnizca borçlar hukukunda degil, Medeni Hukukun diger alanlarinda da uygun düstügü ölçüde uygulanir.
d) Türk Borçlar Kanunu ayri bir kanun olarak kabul edildiginden gerçekte Türk Medeni Kanunu ile ilgili degildir.
e) Türk Borçlar Kanunu kendini Türk Medeni Kanunun besinci kitabi ve tamamlayicisi olarak nitelendirmektedir.
  Soru 11 B’nin antika dükkânindan antika saat alan A, bunun parasini öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçeklesecektir. Bu olay çerçevesinde asagidakilerdenhangisi yanlistir?  
a) A ile B arasinda genis anlamda bir borç iliskisi meydana gelmistir.
b) A ile B arasindaki borç iliskisi nisbi oldugundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasindaki borç iliskisinde iki alacakli ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasindaki borç iliskisinden sadece taraflar arasinda haklar ve borçlar dogar.
e) A ile B arasindaki borç iliskisinde antika saatin parasini ödemis olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alip gidemez, çünkü borç iliskisi ona borcun konusu olan saat üzerinde dogrudan hâkimiyet saglama yetkisi vermez.
Soru 12 Asagidaki hangisi muvazaa kapsaminda degerlendirilmez?
  a) Alacaklarinin yakinda kendine karsi icra takibi yapacagini düsünen A, tasinmazlarini çok güvendigi arkadasi H’ye görünüste devrederse
b) Çok hasta oldugu için islerini iyi yürütemeyen A, tasinmazini yegeni B’ye idare etmesi için devreder ve taraflar A’nin iyilesmesi ile tasinmazin geri verilecegi konusunda anlasmis iseler,
c) Ogluna miras birakmak istemeyen anne A, sagliginda dairelerini kizina satmis gibi (gerçekte bagisladigi halde) tapuda devir gerçeklestirirse
d) A ile B bir tasinmaza payli maliklerdir. Ancak A, B’nin yasadan kaynaklanan önalim hakkini engellemek için payini oldugundan çok daha yüksek bir fiyata C’ye satmis gibi tapuda islem yaparsa
e) Salt daha az vergi ödemek için A ile B, tasinmazin fiyatini tapuda oldugundan on kat daha düsük göstermis iseler
  Soru 13 Ifa yeri itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yeri isin niteliginden anlasilabilir.
b) Aksine anlasma yoksa parça borçlari götürülecek borçtur .
c) Ifa yeri taraflarin açik anlasmasindan anlasilabilir.
d) Aksine bir anlasma yoksa para borçlari götürülecek borçtur.
e) Ifa yeri taraflarin örtülü anlasmasindan anlasilabilir.
  Soru 14 Sözlesmenin tamamlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin tamamlanmasi, sözlesmede bosluk olmasini gerektirir
b) Bir uyusmazlik çiktiginda ve gerek oldugunda sözlesmeyi hâkim tamamlar
c) Kanunda sözlesmedeki boslugu tamamlayici kurallar varsa kural olarak bunlar uygulanirlar.
d) Sözlesmenin objektif ve sübjektif esasli unsurlarinda bir eksiklik var ise bu durumda sözlesmenin kural olarak meydana gelmediginden hareket edilmelidir.
e) Taraflarin getirdigi kural yetersiz ya da sözlesme bütünlügü ile uyumsuz olsa dahi, sözlesmede artik tamamlama sorunu bulunmaz.
  Soru 15 Yetkisiz temsilcinin yaptigi isleme iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Temsilcinin temsil yetkisi olmadigindan, temsil olunan açisindan islem baslangiçta askida hükümsüzdür
b) Temsil olunan olur verirse islem bastan itibaren onu baglar
c) Temsil olunan yapilan islemi onamazsa, bu islemden dogan hak ve borçlar yetkisiz temsilciye ait olur
d) Islemin hükümsüzlügü yüzünden 3. kisi bir zarar ugramissa bu zarari yetkisiz temsilci tazmin eder.
e) Daha önce temsilcisinin kim oldugunu muhatabina bildiren temsil edilen, daha sonra temsil yetkisini kaldirmis, ancak bunu muhatabina bildirmemisse, yetkisiz temsilcinin muhatap ile yaptigi islem kural olarak temsil olunani baglar.
  Soru 16 Borçlular arasindaki teselsülde iç iliski itibariyle asagidakilerden hangisidogrudur?
  a) Iç iliski alacakli ile borçlular arasindadir.
b) Borcu ödeyen borçlu kendi payindan fazla ödedi ise bu fazlalik için istedigi borçluya basvurabilir.
c) Kendi payindan fazlasi için ödeme yapmis olan borçlu, bu kisim itibariyle alacaklinin haklarina halef olur.
d) Alacakli borçlular arasindaki iç iliskiye müdahale etme hakkina sahiptir
e) Dis iliskide borcu ödemesi istenen borçlu, alacakliya karsi taksim def’ini ileri sürerek sadece kendi payini ödeyecegini beyan edebilir.
  Soru 17 Borç ve borç iliskisi kavramlari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Her borcun bir konusu olmak zorundadir.
b) Her borç iliskisinde muhakkak en azindan bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklinin borçludan bir sey vermesini veya yapmasini ya da yapmaktan kaçinmasini istemesi söz konusudur.
d) Genis anlamda borç iliskisi sadece borcu degil, buna dair yükümlülük ve kurallari da kapsar.
e) Kiraci ile kiraya veren arasindaki borç iliskisinin tamami dar anlamda borç ve kiracinin kira parasini ödemesi borcu ise genis anlamda borç örnegidir.
  Soru 18 Baslangiçtaki imkânsizlik açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Baslangiçtaki imkânsizlik objektif olmalidir.
b) Baslangiçtaki imkânsizlikta sözlesme hükümsüzdür.
c) Baslangiçtaki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç dogmamistir.
d) Borcun baslangiçta sadece borçlu için imkânsiz olmasi bunun kapsamina girmez.
e) Cins borcunda baslangiçtaki imkânsizlik söz konusu olmaz.
  Soru 19 Sözlesmenin uyarlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bu konu eski Borçlar Kanunundan farkli olarak TBK’da genel olarak düzenlenmistir.
b) Asiri ifa güçlügünde sözlesmenin uyarlanmasi için sözlesme kurulurken öngörülemeyen yeni ve olaganüstü bir gelisme olmalidir.
c) Bu durum nedeniyle borçlu için asiri bir yük ortaya çikmalidir.
d) Bu durum, borçludan kaynaklanan bir sebebe dayanmamalidir.
e) Borçlu borcunu ifa etmis olsa dahi sözlesmenin uyarlanmasi imkânindan her durumda yararlanir.
  Soru 20 Sözlesmenin kurulma ve hüküm dogurma ani açisindan asagidakilerden hangisidogrudur?
  a) Hazir olanlar arasinda sözlesme kabul beyani yapildigi anda kurulur.
b) Hazir olmayanlar arasinda sözlesme kabul beyaninin gönderildigi anda kurulur.
c) Hazir olanlar arasinda sözlesme önerinin yapildigi andan itibaren hüküm ve sonuçlarini dogurur.
d) Hazir olmayanlar arasinda sözlesme kabul beyani öneriyi yapana vardigi andan itibaren hüküm ve sonuçlarini dogurur.
e) Sözlesmenin kurulma ve hüküm dogurma ani her zaman aynidir.
  BORÇLAR  HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-10   SORU-1 Sözlesmenin yorumu açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sözlesmenin yorumunda taraflarin gerçek ve ortak iradelerinin tespiti esastir.
b) Sözlesmelerin yorumu, sözlesmenin kuruldugu dönem degil, güncel durum dikkate alinarak yapilir.
c) Taraflarin gerçek ve ortak iradeleri tespit edilemezse, bunlarin farazi iradeleri tespit edilir.
d) Yorumda ilk basvurulacak unsur, sözlesmenin metni ya da taraflarin kullandiklari ifadelerdir (lafzi yorum)
e) Sözlesmelerde kullanilan teknik kavramlar ilgili alanda sahip olduklari anlama göre yorumlanirlar.
  Soru 2 Asagidaki durumlarin hangisinde sözlesmenin konusunda hata nedeniyle iptalimümkündür?
  a) A firmasi, 5 ton seker satin alma teklifini B firmasi yerine, C firmasina göndermistir.
b) Samsun’a tayinin çiktigini düsünen memur Hüsnü, orada kira sözlesmesi yapmis ise
c) A, B ile kefalet sözlesmesi yapmak isterken, borcun üstlenilmesi sözlesmesi yapmistir.
d) A firmasi pilavlik bulgur satin almak isterken, yemlik bulgur teklifinde bulunmus ve karsi tarafta bunu kabul etmis ise
e) Bir piyeste rol aldigini sanan kisi gerçekte evlenme akdine katilmis ise
  Soru 3 Yetkisiz temsilcinin yaptigi isleme iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Temsilcinin temsil yetkisi olmadigindan, temsil olunan açisindan islem baslangiçta askida hükümsüzdür
b) Temsil olunan olur verirse islem bastan itibaren onu baglar
c) Temsil olunan yapilan islemi onamazsa, bu islemden dogan hak ve borçlar yetkisiz temsilciye ait olur
d) Islemin hükümsüzlügü yüzünden 3. kisi bir zarar ugramissa bu zarari yetkisiz temsilci tazmin eder.
e) Daha önce temsilcisinin kim oldugunu muhatabina bildiren temsil edilen, daha sonra temsil yetkisini kaldirmis, ancak bunu muhatabina bildirmemisse, yetkisiz temsilcinin muhatap ile yaptigi islem kural olarak temsil olunani baglar.
  Soru 4 Sözlesmenin uyarlanmasina iliskin olarak asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bu konu eski Borçlar Kanunundan farkli olarak TBK’da genel olarak düzenlenmistir.
b) Asiri ifa güçlügünde sözlesmenin uyarlanmasi için sözlesme kurulurken öngörülemeyen yeni ve olaganüstü bir gelisme olmalidir.
c) Bu durum nedeniyle borçlu için asiri bir yük ortaya çikmalidir.
d) Bu durum, borçludan kaynaklanan bir sebebe dayanmamalidir.
e) Borçlu borcunu ifa etmis olsa dahi sözlesmenin uyarlanmasi imkânindan her durumda yararlanir.
  Soru 5 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Is hukukunda genel islem kosullarina “genel is kosullari ya da sartlari” denir
b) Hukukumuzda genel islem kosullari sadece Türk Borçlar Kanununda düzenlenmistir.
c) Genel islem kosullarindan bahsedebilmek için kullanan veya diger bir kisi tarafindan birçok sözlesme yapmak amaciyla önceden hazirlanmis olma da söz konusudur.
d) Bu sekilde hazirlanmis kosullardan sözlesmenin diger tarafinin haberi yok ise ve bunlardan haberdar olma imkâni olmaksizin sözlesmeyi onaylamis ise bunlar sözlesmenin parçasi hâline gelmezler (yazilmamis sayilirlar).
e) Genel islem kosullari ile sözlesme özgürlügü arasinda genel bir çatismanin bulundugu söylenebilir.
  Soru 6 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosullari sadece tüketici islemlerinde söz konusu olur
b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayida sözlesmede kullanmasi amaciyla hazirladigi bir tür standart sözlesmeleri kullanan üyenin yaptigi sözlesme de genel islem sarti içerir
c) Genel islem kosullarinin mutlaka imzalanan sözlesme metninde yer almasi gerekmez, sözlesmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözlesmenin niteligi ve isin özelligine yabanci olan genel islem sarti hükümlerine alisilmamis ya da sasirtici klozlar denir.
e) Genel islem kosullarinin geçerli olup olmadigina iliskin denetim asamasina geçerlilik denetimi denir.
  Soru 7 Sözlesme görüsmelerinde kusurdan dolayi sorumluluga dair asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Bunun için muhakkak sözlesme kurulmus olmasi gerekmez. Ancak sözlesme görüsmesine yönelik bir davranis ve ortam bulunmalidir.
b) Bu sekilde bir sorumluluk kabul edilmeseydi, görüsme sirasinda zarar gören, kosullari varsa ancak haksiz fiil hükümlerinden yararlanabilirdi.
c) Hukukumuzda dürüstlük ilkesi bu sekilde bir sorumluluga dayanak olarak gösterilir.
d) Bu sorumluluk sanki taraflar arasinda sözlesme varmis gibi bir hukuki sonuç dogurur.
e) Bu sorumluluk dayanagini taraflarin bu yöndeki iradesinden alir.
Soru 8 Borçlu temerrüdünün kosullari açisindan asagidakilerden hangisi dogrudegildir?
  a) Temerrüt için borcun muaccel olmasi gerekir
b) Alacaklinin borçluya gönderdigi temerrüt ihtarinda ek süre vermesi gerekir.
c) Borç muaccel oldugu hâlde ifa edilmemis olmalidir
d) Alacakli borçluya kural olarak bir temerrüt ihtari (borcunu öde ihtari) göndermelidir.
e) Nispi kesin vadeli islemlerde temerrüt ihtarina gerek yoktur.
  Soru 9 Sorumluluk açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Sorumluluk açisindan kural, kisinin bütün mal varligi ile sorumlu olmasidir.
b) Kefilin sorumlulugu sadece miktar itibariyle sinirlidir. Ancak kefil nihayetinde bütün mal varligi ile sorumludur.
c) Kisinin hangi fiil veya durumdan dolayi sorumlu olacagi ve sorumlulugun hukuki temeli de esas alinarak yapilan nitelemeye “ile sorumluluk” denir.
d) Eksik borçlarda borçlunun sorumlulugu devam eder, ancak bunlarda borçlu ifaya zorlanamaz.
e) Arkadasinin borcuna güvence teskil etmesi için tasinmazi üzerinde banka lehine bir ipotek kurduran tasinmaz malikinin ipotekten kaynaklanan sorumlulugu tasinmazin degeri ile sinirlidir.
  Soru 10 Ifanin kime gerçeklestirilecegi hususunda asagidakilerden hangisi dogrudegildir?
  a) Bu konuda kural alacakliya ifa zorunlulugu seklindedir.
b) Alacakli ifayi kabul açisindan yardimci sahis kullanabilir.
c) Taraflar sözlesme ile alacakli disindan birine ifayi kararlastirmis olabilirler.
d) Alacakliya degil de üçüncü kisiye yapilan ifa da borcu sona erdirir.
e) Üçüncü kisiye istisnaen ifa yapilabilmesi ile tam üçüncü kisi lehine sözlesme hukuken farkli konulardir.
  Soru 11 Hukuki islemler açisindan asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Hukuki islemler her zaman iki veya daha çok taraflidirlar.
b) Hukukumuzda taraflarin bir konuyu istemis olmasi hukuki sonucun dogmasi için yeterlidir. Ayrica hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diger bir sekilde tanimasi gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandirici (taahhüt) islemler ile borç altina giren kisinin malvarliginin aktifi azalir.
d) Her tasarruf islemi, ayni zamanda bir kazandirici islemdir.
e) Bir hakki dogrudan dogruya ortadan kaldiran, onu devreden ya da sinirlayan hukuki islemlere tasarruf islemleri denir.
  Soru 12 Asagidakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesiniesas alarak yapilan edim ayrimidir?
  a) Sahsi edim - maddi edim
b) Ani-sürekli ve aralikli (dönemli) edim
c) Cins (nevi) borcu - parça borcu
d) Müspet ve menfi edimler
e) Bölünebilir ve bölünemez edimler
  Soru 13 Asagidakilerden hangisi borç iliskisinden dogan nispi haklar açisindandogrudur?
  a) Nispi haklar mutlaktir.
b) Nispi haklar herkese karsi ileri sürülebilirler.
c) Nispi haklar hakkin konusu üzerinde dogrudan bir hâkimiyet saglarlar.
d) Nispi haklar kisilik hakki kapsaminda kaldiklarindan baskalarina devredilemezler.
e) Nispi haklar sadece borç iliskisinin tarafi olan borçluya karsi ileri sürülebilirler.
  Soru 14 Beyan ile irade arasinda bilerek yaratilan örtüsmeme açisindan asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Latife beyani buna bir örnek olarak verilebilir.
b) Teminat amaçli inançli temlik buna bir örnek olarak verilebilir.
c) Bir kimse arzu etmedigi bir beyani bilerek yapmissa, mesela bir teklifi reddetmek istemesine ragmen kabul beyaninda bulunmussa, zihni kayit söz konusudur.
d) Muvazaa mutlak veya nisbi muvazaa seklinde olabilir.
e) Muvazaaya taraf olanlarin sonradan bunun muvazaa oldugunu iddia etmeleri halinde, bunu yazili delille ispatlamalari gerekir.
    Soru 15 Ifa ve halefiyet iliskisi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Kural olarak borç ifa ile sona erdiginden halefiyet sorunu da kural olarak çikmaz.
b) Halefiyet sorunu üçüncü kisinin ifasinda söz konusu olabilir.
c) Halefiyetin söz konusu oldugu durumlarda borç ifa ile sona ermez, bunun yerine taraflar degisir.
d) Oglunun borcunu ondan habersiz ifa eden baba, alacakliya halef olur ve böylece borç sona ermis olmaz.
e) Halefiyette, kanun geregi alacak hakki ifayi yapan sahsa intikal etmektedir.
  Soru 16 Para borçlari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Konusu para olan borç kural olarak Ülke parasiyla (TL) ödenir.
b) Aynen yabanci para ödenmesi kaydi getirilmis yalin yabanci para borçlarinda, zamaninda ifada, TL ile ifa etmek mümkün degildir.
c) Para borcu her zaman cins borcudur.
d) Para borçlarindan anapara için kararlastirilmis faize anapara faizi denir.
e) Para borcu zamaninda ifa edilmezse temerrüd faizi talebi dogar.
  Soru 17 Edim türleri açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmis olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve ayni zamanda cins borcu niteligindedir.
b) Cins borcunda imkânsizlik olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kisiliginin önem tasidigi edimlere kisisel edimler denir.
d) Bir terziye takim diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örnegidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton bugday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteligindedir
  Soru 18 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Yazili sekilde sözlesmenin esasli unsurlarinin (taraflarin özel önem vererek esasli unsur haline getirdikleri unsurlarin da) yer almasi gerekir.
b) Alacagin devri yazili sekilde gerçeklestirilmelidir.
c) Bir hukuki islem yazili sekle tabi ise, borç altina girsin ya da girmesin her iki tarafin da imzasi gereklidir ki sekil sarti yerine getirilmis olsun.
d) Yazili sekil el yazili, doktilo veya yazici ile yazdirilmis ve nihayetinde imzalanmis bir metin ile gerçeklestirilebilir.
e) Kefalet gibi bazi sözlesmelerde salt yazililik yetmez, ayrica kefilin sorumlu olacagi tutar gibi bazi hususlarin da ayrica kefilin el yazisiyla yazilmasi gerekir.
  Soru 19 Aldatma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Aldatma yoluyla iradesi sakatlanan kisinin sözlesmeye olur vermesi halinde sözlesme baslangiçtan itibaren geçerli olur.
b) Aldatan, diger taraf sözlesmeye onay vermis olsa bile, aldatilanin aldatma nedeniyle ugradigi zarari gidermeye mecburdur.
c) Aldatilan, aldatildigini ögrendigi tarihten itibaren 2 yil içinde sözlesmeyi iptal etmelidir, aksi hâlde sözlesmeye onay vermis olur.
d) Aldatmayi üçüncü kisi de yapabilir, ancak bunun için diger tarafin aldatmayi bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir.
e) Aldatma nedeniyle yanilma esasli olmak zorunda degildir.
  Soru 20 Iradi geçerlilik sekli açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Iradi sekil sarti çerçevesinde sekle tabi olmayan bir islemi sekle tabi hâle getirmek ya da sekle tabi olmakla birlikte bunun geçerlilik seklini agirlastirici kosullari kabul etmek söz konusudur.
b) Iradi sekil sartina tabi bir sözlesmenin degistirilmesi için sekil sartina uymaya kural olarak gerek yoktur.
c) Iradi sekil sartina aykiri sekilde yapilmis bir sözlesme taraflari baglamaz.
d) Iradi sekil sartina bu ismin verilmesinin sebebi, bu kosulun taraflarin iradesine dayanmasindandir.
e) Iradi sekil sarti sadece yazili sekilde yapilmak için kararlastirilabilir.  
  BORÇLAR HUKUKU ARA/VIZE SINAV TEST-11   SORU-1 Borcun kaynagi açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Borç ya borçlunun iradesine dayanir ya da iradesine bakilmaksizin kanuna dayanir.
b) Bir kisiyi bilerek yaralayanin bu kisiye karsi olan borcu iradidir, çünkü haksiz fiili isteyerek gerçeklestirmistir.
c) Sebepsiz zenginlesme kanundan kaynaklanan bir borç iliskisidir.
d) Sözlesmeden kaynaklanan borç iradi bir borçtur.
e) Türk Borçlar Kanunun genel kisminda borcun kaynagi olarak sözlesme, haksiz fiil ve sebepsiz zenginlesme düzenlenmistir.
  Soru 2 Bir sözlesmenin kurulmasinda söz konusu olan irade beyanlarindan zaman itibariyle önce olani asagidakilerden hangisidir?
  a) Açiklama
b) Öneri
c) Öneriye davet
d) Kabul
e) Sözlesmeden dönme
  Soru 3 Korkutma açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Korkutma üçüncü kisi tarafindan yapilmis ise korkutulanin muhatabinin bunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasi gerekir ki sözlesme geçersiz olsun.
b) Korkutma ciddi ve yakin bir tehdidi içermelidir.
c) Korkutulan sözlesme ile bagli degildir, ancak bunu korkutma tehdidinin ortadan kalkmasindan itibaren bir yillik hak düsürücü süre içinde karsi tarafa bildirmesi gerekir.
d) Korkutma, karsi tarafin kendisinin ya da yakinlarindan birinin kisilik haklarina ya da malvarligina yönelik olabilir.
e) Bir hakkin veya kanundan kaynaklanan bir yetkinin kullanilacagi tehdidi kural olarak korkutma sayilmaz.
  Soru 4 Iki tarafa borç yükleyen sözlesmelerde ifaya iliskin olarak asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Eksik iki tarafli sözlesmelerde ifa sirasi bellidir ve bu açidan kimin önce ifa etmesi gerektigi sorunu çikmaz.
b) Tam iki tarafli sözlesmelerde taraflar ifa sirasini belirlemis olabilirler.
c) Tam iki tarafli sözlesmelerin bazilarinda kimin önce ifa edecegi yerel adetlerden de anlasilir.
d) Ödemezlik def’inin kullanilabilmesi için karsilikli borçlarin her ikisinin de muaccel olmasi gerekir.
e) Ögretide baskin anlayisa göre ödemezlik def’i teknik anlamda def’i olmayip ifanin sartidir.
  Soru 5 Borçlular arasindaki teselsülde iç iliski itibariyle asagidakilerden hangisidogrudur?
  a) Iç iliski alacakli ile borçlular arasindadir.
b) Borcu ödeyen borçlu kendi payindan fazla ödedi ise bu fazlalik için istedigi borçluya basvurabilir.
c) Kendi payindan fazlasi için ödeme yapmis olan borçlu, bu kisim itibariyle alacaklinin haklarina halef olur.
d) Alacakli borçlular arasindaki iç iliskiye müdahale etme hakkina sahiptir
e) Dis iliskide borcu ödemesi istenen borçlu, alacakliya karsi taksim def’ini ileri sürerek sadece kendi payini ödeyecegini beyan edebilir.
  Soru 6 Ahmet, arkadasi Berna’ya evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermis ancakdaha sonra bu yetkiyi geri almistir. Bu arada Berna, Ahmet’in hiç tanimadigi Ceyda ile kira sözlesmesi yapmistir. Buna göre asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Berna’nin yaptigi sözlesme hiçbir sekilde Ahmet’i baglamaz, çünkü Berna’nin temsil yetkisi artik yoktur.
b) Temsil yetkisinin geri alindigini Berna ve Ceyda bilmiyorlarsa, Ahmet sözlesme ile bagli olur.
c) Berna temsil yetkisinin geri alindigini biliyor, Ceyda bilmiyorsa kira sözlesmesi Berna ile Ceyda arasinda kurulur.
d) Ahmet, Berna’nin temsil yetkisini geri aldigini Ceyda’ya bildirmemisse, sözlesme ile bagli olur.
e) Ahmet, gerçekte Berna’ya bastan itibaren temsil yetkisi vermemistir, çünkü bunu yazili ve özel olarak yapmasi gerekirdi.
  Soru 7 Borç ve borç iliskisi kavramlari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Her borcun bir konusu olmak zorundadir.
b) Her borç iliskisinde muhakkak en azindan bir borç bulunur.
c) Dar anlamda borçta alacaklinin borçludan bir sey vermesini veya yapmasini ya da yapmaktan kaçinmasini istemesi söz konusudur.
d) Genis anlamda borç iliskisi sadece borcu degil, buna dair yükümlülük ve kurallari da kapsar.
e) Kiraci ile kiraya veren arasindaki borç iliskisinin tamami dar anlamda borç ve kiracinin kira parasini ödemesi borcu ise genis anlamda borç örnegidir.
  Soru 8 Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Iliskisi açisindan asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) Bunlarin ikisi de Isviçre Hukukundan iktibas edilmistir (alinmistir).
b) Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu bir bütündür.
c) Türk Borçlar Kanunun genel hükümleri yalnizca borçlar hukukunda degil, Medeni Hukukun diger alanlarinda da uygun düstügü ölçüde uygulanir.
d) Türk Borçlar Kanunu ayri bir kanun olarak kabul edildiginden gerçekte Türk Medeni Kanunu ile ilgili degildir.
e) Türk Borçlar Kanunu kendini Türk Medeni Kanunun besinci kitabi ve tamamlayicisi olarak nitelendirmektedir.
  Soru 9 Asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Telefonda birbiri ile görüsen iki kisinin yaptigi sözlesme görüsmesi hazirlar arasinda yapilmis sayilir.
b) Elektronik posta (e-mail) ile yapilan icaplar her zaman hazirlar arasinda yapilmis sayilir.
c) Öneri ve kabul sözlesmenin kurucu unsurlaridir.
d) Öneride bulunan kabul için bir süre belirleyebilir.
e) Tek tarafli hukuki islemlerde sözlesmelerden farkli olarak kabule ihtiyaç yoktur.
  Soru 10 Ifanin konusu itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Taraflarin anlasmasi olmaksizin ifa konusundan farkli bir seyin ifa edilmesine aliud (yabanci edim) denir.
b) Ifa ugruna (ifaya yönelik) edada borç bu ikinci konu ile karsilandigi ölçüde sona erer.
c) Alacakli her durumda kismi ifayi reddedebilir.
d) Cins borcunda sözlesmede kaliteye dair özel bir düzenleme yoksa bunu seçme hakki borçluya aittir, ancak borçlu ortalama nitelikten asagisini seçemez.
e) Kismi edim ile bölünmüs edim birbirinden farkli hususlardir.
  Soru 11 Hukuki islemler açisindan asagidakilerden hangisi dogrudur?
  a) Hukuki islemler her zaman iki veya daha çok taraflidirlar.
b) Hukukumuzda taraflarin bir konuyu istemis olmasi hukuki sonucun dogmasi için yeterlidir. Ayrica hukuk düzeninin bu sonucu önceden veya diger bir sekilde tanimasi gerekmez.
c) Hukukumuzda borçlandirici (taahhüt) islemler ile borç altina giren kisinin malvarliginin aktifi azalir.
d) Her tasarruf islemi, ayni zamanda bir kazandirici islemdir.
e) Bir hakki dogrudan dogruya ortadan kaldiran, onu devreden ya da sinirlayan hukuki islemlere tasarruf islemleri denir.
  Soru 12 Ifa yeri itibariyle asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Ifa yeri isin niteliginden anlasilabilir.
b) Aksine anlasma yoksa parça borçlari götürülecek borçtur .
c) Ifa yeri taraflarin açik anlasmasindan anlasilabilir.
d) Aksine bir anlasma yoksa para borçlari götürülecek borçtur.
e) Ifa yeri taraflarin örtülü anlasmasindan anlasilabilir.
  Soru 13 A firmasi yetkilisi faksla B firmasina her zaman oldugu gibi tonu 12.000 TL’den10 ton bakir gönderebilecegini bildirmistir. B firmasi ise yine faksla gönderdigicevabi yazisinda artik sadece tonu 10.000 TL’den 10 ton bakir alabileceginibildirmistir. Bunun üzerine A firmasi mallari gemiyle B’ ye göndermistir.Buna göre asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?
  a) A firmasinin gönderdigi faks yazisinin hukuki niteligi icaba davettir.
b) B firmasinin cevap yazisinin hukuki niteligi kabul beyanidir.
c) A firmasinin mallari gemiyle göndermesi kabul iradesini gösterir.
d) A firmasinin mallari dogrudan göndermesi yanlis olmustur, önce faks ile cevap vermesi gerekirdi.
e) Taraflar arasindaki sözlesme A firmasinin gönderdigi mallarin B’ye varmasiyla kurulur.
  Soru 14 Asagidakilerden hangisi sözlesmenin uyarlanmasi ile ilgili bir kavramdir?
  a) Yetki belgesi
b) Islem temelinin çökmesi
c) Sözlesmede bosluk
d) Sözlesenin sistematik yorumu
e) Yasal temsil
  Soru 15 Yazili sekil açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Yazili sekilde sözlesmenin esasli unsurlarinin (taraflarin özel önem vererek esasli unsur haline getirdikleri unsurlarin da) yer almasi gerekir.
b) Alacagin devri yazili sekilde gerçeklestirilmelidir.
c) Bir hukuki islem yazili sekle tabi ise, borç altina girsin ya da girmesin her iki tarafin da imzasi gereklidir ki sekil sarti yerine getirilmis olsun.
d) Yazili sekil el yazili, doktilo veya yazici ile yazdirilmis ve nihayetinde imzalanmis bir metin ile gerçeklestirilebilir.
e) Kefalet gibi bazi sözlesmelerde salt yazililik yetmez, ayrica kefilin sorumlu olacagi tutar gibi bazi hususlarin da ayrica kefilin el yazisiyla yazilmasi gerekir.
  Soru 16 Asagidakilerden hangisi ifa engeli olarak görülebilecek durumlar kapsaminda degerlendirilmez?
  a) Borcun sonraki imkânsizligi
b) Alacakli temerrüdü
c) Borçlu temerrüdü
d) Ifa davasi
e) Culpa in contrahendo
  Soru 17 B’nin antika dükkânindan antika saat alan A, bunun parasini öder. Ancak saatinteslimi bir gün sonra gerçeklesecektir. Bu olay çerçevesinde asagidakilerdenhangisi yanlistir?
  a) A ile B arasinda genis anlamda bir borç iliskisi meydana gelmistir.
b) A ile B arasindaki borç iliskisi nisbi oldugundan, olur da B saati A’ya teslim etmeden önce C’ye satarsa A gidip saati C’den her zaman geri isteyebilir.
c) A ile B arasindaki borç iliskisinde iki alacakli ve iki borçlu bulunur.
d) A ile B arasindaki borç iliskisinden sadece taraflar arasinda haklar ve borçlar dogar.
e) A ile B arasindaki borç iliskisinde antika saatin parasini ödemis olan A, B’nin izni olmadan saati dükkândan alip gidemez, çünkü borç iliskisi ona borcun konusu olan saat üzerinde dogrudan hâkimiyet saglama yetkisi vermez.
  Soru 18 Edim türleri açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) 5 kilo Erzincan tulum peyniri teslim etmeyi üstlenmis olan Ahmet’in edimi müspet bir edimdir ve ayni zamanda cins borcu niteligindedir.
b) Cins borcunda imkânsizlik olmaz (nevi telef olmaz).
c) Bizzat borçlu tarafindan yerine getirilmesi gereken ve borçlunun kisiliginin önem tasidigi edimlere kisisel edimler denir.
d) Bir terziye takim diktirilmesi durumunda bu bir süreli edim örnegidir.
e) Bir çiftçinin 20 ton bugday teslim etme borcu bölünebilir bir edim niteligindedir
  Soru 19 Genel islem kosullari açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Genel islem kosullari sadece tüketici islemlerinde söz konusu olur
b) Bir meslek örgütünün üyelerinin çok sayida sözlesmede kullanmasi amaciyla hazirladigi bir tür standart sözlesmeleri kullanan üyenin yaptigi sözlesme de genel islem sarti içerir
c) Genel islem kosullarinin mutlaka imzalanan sözlesme metninde yer almasi gerekmez, sözlesmenin ekinde de yer alabilirler.
d) Sözlesmenin niteligi ve isin özelligine yabanci olan genel islem sarti hükümlerine alisilmamis ya da sasirtici klozlar denir.
e) Genel islem kosullarinin geçerli olup olmadigina iliskin denetim asamasina geçerlilik denetimi denir.
  Soru 20 Baslangiçtaki imkânsizlik açisindan asagidakilerden hangisi yanlistir?
  a) Baslangiçtaki imkânsizlik objektif olmalidir.
b) Baslangiçtaki imkânsizlikta sözlesme hükümsüzdür.
c) Baslangiçtaki imkânsizlikta borçlu kusurlu olsa dahi sorumlu olmaz, çünkü borç zaten hiç dogmamistir.
d) Borcun baslangiçta sadece borçlu için imkânsiz olmasi bunun kapsamina girmez.
e) Cins borcunda baslangiçtaki imkânsizlik söz konusu olmaz.
   

Benzer Kitaplar