ATATÜRK ÜNIVERSITESI ADALET BÖLÜMÜ  2. SINIF AVUKATLIK VE NOTERLIK  HUKUKU BILGISI DERSI (FINAL) KONU ÖZETLERI VE DENEME SINAVLARI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI ADALET BÖLÜMÜ 2. SINIF AVUKATLIK VE NOTERLIK HUKUKU BILGISI DERSI (FINAL) KONU ÖZETLERI VE DENEME SINAVLARI

Fevzi BOZKURT
Biyografi


ÜNITE  - 8

Avukatin Cezai Sorumlulugu

  • Avukatlarin disiplin ve hukuki sorumluluklarinin disinda bir diger sorumlulugu olan cezai sorumluluklari incelenmistir. Buna göre öncelikle avukatlara iliskin ceza sorusturmalarinda izlenecek usul üzerinde durulmustur. Avukatlik görevi nedeniyle sorusturma baslatilmasi ve bunun neticesinde cumhuriyet savcisinin olaya müdahalesi, Adalet Bakanligindan sorusturma izni, Bakanligin kararina karsi yargi yolu ve Bakanlik karari sonrasi yapilacak islemler incelenmistir. Avukatlarin meslekleri itibariyle özellik arz eden ve avukatlar tarafindan islenebilecek suçlardan meslek sirrini ifsa, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, karsi tarafla anlasarak yetkiyi kötüye kullanma gibi suçlarin detaylarina girilmistir. Atatürk Üniversitesi

DEGERLENDIRME SORULARI

1- Avukatlarin aleyhine açilan ceza sorusturmasinda izlenen usullerden hangisi yanlistir? A) Cumhuriyet savcisi yaptigi sorusturma sonucunda, avukatin suç isledigi kanaatine vardigi takdirde, dosyayi gerekli sorusturma izni almak üzere, Adalet Bakanligina gönderir. B) Adalet Bakanliginin verecegi izin üzerine, suçun islendigi yer Cumhuriyet savcisi tarafindan yapilir. C) Adalet Bakanligi tarafindan verilen sorusturma ve kovusturma kararlarina karsi adli mahkemelerde dava açmak mümkündür. D) Adalet Bakanliginin sorusturma izni vermesi üzerine ilgili Cumhuriyet savcisi 5 gün içerisinde iddianameyi düzenleyerek ilgili mahkemeye sunmalidir. E) Avukatlarin görevlerinden dolayi açilan ceza kovusturmasinda Agir Ceza Mahkemesi görevlidir.

I. Avukat yazihaneleri ve konutlari ancak mahkeme karari ile aranabilir. II. Avukatlik ofisi Cumhuriyet savcisi denetiminde ve baro temsilcisinin katilimi ile aranabilir. III. Agir cezayi gerektiren suçüstü hâlleri disinda avukatin üzeri aranamaz.

2-)Avukatlarin yazihaneleri ve konutlarinin aranmasina iliskin yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?

A) Yalniz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III

3-) Avukatin meslek sirrini ifsa yasagiyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

A) Avukatin müvekkiliyle alakali bir davada tanikliktan çekinmesi hakki bu yasakla ilgilidir. B) Avukat davasini almadigi kimselerin basvurmasi nedeniyle ögrendigi bilgiler meslek sirri kapsaminda degildir. C) Avukatlik sirrinin tutulmasi süresizdir, meslekten ayrilmak bu yükümü kaldirmaz. D) Müdafi, müvekkilinin bir adami öldürecegini ihbar etmesi hâlinde, meslek sirrini ifsa etmis olmayacaktir. E) Avukat, suç islendikten sonraki asamalarda ögrendikleri hususlar, sir kapsamina girecektir.

I. Görevi ihmal suçu, memurlara veya yasanin açikça atfi ile memur gibi kabul edilenler tarafindan islenebilecek bir suçtur. II. Yapmasi gereken bir isi savsaklayan avukat, görevini ihmal eden memur gibi cezalandirilir. III. Görevi ihmal suçu isleyen bir kamu görevlisi üç aydan bir yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir.

4-) Görevin ihmali suçu ile ilgili yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?

A) Yalniz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

5-)Avukatlarin çikar karsiligi is getirme ve araci kullanma suçu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

A) Bu tür suçlarin failleri, çikar karsiliginda avukata is getiren herhangi bir kimse veya araci kullanan avukat olabilir. B) Is getirmede aracilik eden kiside çikar kosulunun aranmasi gerekir. C) Söz konusu suçun avukatlik isiyle ilgisi olmasi gerekir. D) Araci kullanan avukat için Avk. K. M. 58. ve 59. maddesi uyarinca gerekli izinler alindiktan sonra suç yerindeki agir ceza mahkemesinde yargilama yapilir. E) Çikar karsiliginda avukatlara is getirmede aracilik eden fail suç yerindeki agir ceza mahkemesinde yargilamasi yapilir.

I. “Dava avanslari’’nin avukat tarafindan üstlenilmesi kesin olarak yasaklanmistir. II. Kamulastirma bedelinin nakden avukat tarafindan mal sahibine önceden ödenmesi kesin yasaklardan olup avukat aleyhine sadece disiplin cezasi gerektiren bir durumdur. III. Artirilan kamulastirma bedelinin bir kisminin avukata verilecegi hususunda kararlastirilmasi kanun tarafindan izin verilmistir.

6-)Yukaridakilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?

A) Yalniz I B) Yalniz II C) Yalniz III D) I ve II E) I ve III

7-)Avukatlik mesleginin bagimsizligi niteligine asagidakilerden hangisi girmez?

A) Avukatin meslegini icra ederken bagimsiz olmasi B) Devlete karsi bagimsiz olmasi C) Kayitli oldugu baroya karsi bagimsiz olmasi D) Yargiya karsi bagimsiz olmasi E) Müvekkiline karsi bagimsiz olmasi

8-)Avukatlik unvan ve yetkilerini kullanma ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

A) Bu suçta iki türlü fail bulunmaktadir. B) Birinci tür suçun faili, stajyer avukatlar, avukatlik stajini tamamladigi veya yasa geregi avukatlik yapabilecek durumda oldugu hâlde baro levhasinda yazili bulunmayanlar C) Ikinci tür fail, baro levhasinda yazili bulundugu hâlde disiplin cezasi aldigi için 153. madde uyarinca geçici olarak isten yasaklanma cezasi almis bulunanlardir. D) Isten yasaklanma cezasi alanlar kendileri disinda esi ve resit olmayan çocuklarina iliskin davalari takip edebilir ve dava evraki düzenleyebilirler. E) Bu suçta, maddi öge, baskalarina ait dava evraki düzenlemek, icra islemlerin takip etmek ve avukatlara ait diger yetkileri kullanmak veya avukatlik unvanini kullanmaktadir.

9-)Asli olmayan veya aslina aykiri belge verme suçu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

A) Suçun faili avukat olup genel kast aranmistir. B) Avukat asli olmayan bir vekâletnameyi asli varmis gibi onaylamak suretiyle bu suçu islemis olur. C) Avukat aslina aykiri olarak vekâletname veya diger kâgit ve belgelerin örnegini çikarip vermek suretiyle de suç meydana gelir. D) Birden çok tevkil yetkisi verilmis vekâletnameyi, tek vekâletnameymis gibi, alt yetki belgesi çikarmasi hâlinde de bu suç olusur. E) Avukatin görevi geregi aslinin kendisinde oldugunu ileri sürmedigi bir vekâletname, kâgit ve belgeye iliskin sahtecilik fiili TCK’nin kapsaminda takdir edilmelidir.

I. Karsi tarafla anlasarak yetkisini kötüye kullanma suçunun failleri avukatlar, dava vekilleri ve stajyer avukatlar olabilir. II. Suçun olusabilmesi için avukata verilen bir dava olmasi sart degildir. III. Dava; hukuk, ceza ya da idari davalar olabilecegi gibi, icra ve iflas islemleri de davaya konu olabilir. IV. Bu suçta avukatin eylemi sonucunda bir zarar olmasi gerekmez.

10-) Karsi tarafla anlasaral yetkisini kötüye kullanma suçu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? A) I ve II B) III ve IV C) I, III, IV D) II, III ve IV E) I, II, III, IV

Cevap Anahtari 1-C,2-E,3-B,4-C,5-E,6-A,7-C,8-B,9-D,10-C Atatürk Üniversitesi

 

ÜNITE -9

Avukatlarin Kamu Niteligindeki Meslek Örgütleri

•Avukatlik mesleginin önemine binaen ve sadece bu meslegi icra edenlerin degil, tüm bir yarginin önemli bir ayagi olmasi nedeniyle tüm toplumu ilgilendirdiginden basta AY olmak üzere 1136 sayili avukatlik kanununda özel bir örgütlenme biçimi öngörülmüstür. Buna göre kamu niteliginde mesleki kurulus olarak bölgesel örgütlenmeler (Barolar) ile bunlarin üst örgütlenmeleri olan birlik kurulabilecektir. Meslegini serbest olarak icra etmek isteyen avukatlar, mutlaka bu kamu niteligindeki meslek kuruluslara üye olmak zorundadirlar. Barolar baro genel kurulu, baro yönetim kurulu, baro baskanligi, baro baskanlik divani, baro disiplin kurulu, baro denetleme kurulu organlarindan olusur. Türkiye Barolar Birligi de ayni organlara sahiptir. TBB’nin üyesi oldugu iki ana uluslararasi kurulus hakkinda da kisa bilgi verilmistir

 

DEGERLENDIRME SORULARI

1-) Barolarin özellikleriyle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari arasindadir. B) Anayasamizda düzenlenmistir. C) Avukatlar mesleklerini icra etmek için bu kuruma üye olmak zorundadirlar. D) Kendi üyelerine belli kurallara uyulmadigi takdirde disiplin cezasi uygulayabilmektedirler. E) Özerklik ilkesi geregince bu kurumlar kendi faaliyet alanlarini hiçbir yere bagli olmaksizin kendileri belirler. I. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, devlet bütçesi disinda, kurulus kanununda belirtilen kendi gelir kaynaklarina ve bütçeye sahiptir. II. Devletin genel bütçesi disinda bir kisim kamu hizmetlerini olusturma taleplerinin gelirlerini olusturma yöntemi olan bu tür bütçe sistemine “parafiskal gelir” denilmistir. III. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin almis olduklari kararlar ve yaptiklari islerin önemli bir kismi idari niteliktedir. 2-) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? A) I,II,III B) I,II C) I,III D) II,III E) Yalniz I 3-) Barolarin kurulusuyla ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? A) Bölgesi içinde en az yirmi avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. B) Baro kurulmayan yerlerin en yakin baroya baglanmasina veya bunlarin birlestirilerek bir baro kurulmasina ve merkezlerinin belirlenmesine Adalet Bakanligi karar verir. C) Türkiye Barolar Birligi yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayitli avukatlarin listesini düzenleyerek bunlardan en fazla vergi ödeyeni, yeni baroyu kurmakla görevlendirir. D) Görevli avukatin seçecegi ve baskanligini yapacagi dört kisilik kurucu kurul en geç alti ay içinde yeni baronun kurulusunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birligine bildirir. E) Baro yönetim kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi hâlinde baroyu iki ay içinde seçime götürmek kaydiyla ayni kurul olusturulur. 4-) Asagidakilerden hangisi baro genel kurulunun görevlerinden biri degildir? A) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullari üyeleri ile baro baskanini ve Türkiye Barolar Birligi delegelerini seçmek B) Baro bütçesini onaylamak C) Iç yönetmeligi inceleyerek onaylamak D) Baro levhasini düzenlemek, avukatlarin listesini ve avukatlik ortakligi sicilini tutmak E) Meslege ait istekleri görüsüp karara baglamak 5-) Asagidakilerden hangisi baro yönetim kurulu görevlerinden biri degildir? A) Baro mallarini idare ve muhtaç avukatlara yapilacak yardimi seklini tespit etmek B) Avukat bürolarinin niteliklerini belirtmek C) Stajyer ve avukatlarin baroya kabul ve levhaya yazilma veya nakil isleri hakkinda karar vermek D) Avukatlik onurunun ve meslek düzeninin korunmasini, meslekin adalet amaçlarina uygun olarak baglilik ve onurla yapilmasini saglamak E) Yönetim kurulu üyelerinin istifalari hakkinda karar vermek I. Genel kurul iki yilda bir Ocak ayinin ilk haftasi içinde baro baskaninin daveti üzerine olagan toplantisini yapar. II. Barolar Birligi, baro baskani, yönetim veya denetleme kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilirler. III. Baro baskani,levhada yazili avukatlarin en az üçte birinin yazili istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak zorundadir. IV. Genel kurul, levhada yazili avukatlarin yaridan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. 6-)Baro genel kurulu ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? A) I,III B) II,III C) II,IV D) II,III,IV E) I,II,III 7-)Baro yönetim kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Her baronun yönetim kurulu baro baskani ile en az 4 üyeden olusur. B) Avukat sayisi 251’den fazla olan barolarda 10 asil üye ve her baroda asil üye sayisinca yedek üye bulunur. C) Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazili ve avukatlikta en az üç yil kidemli olan avukatlar arasindan seçilir. D) Yönetim Kurulu salt çogunlukla toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugu ile karar verir. E) Oylarda esitlik halinde, baskanin bulundugu taraf üstün tutulur. I. Türkiye barolarini ve mensuplarini birbirine tanitarak aralarindaki meslek bagini kuvvetlendirmek II. Her il merkezinde baro kurulmasina ve vatandaslarda kendilerine ait davalari avukatlar eliyle açmanin ve savunmanin lüzum ve faydalari hakkindaki inanci yerlestirmeye çalismak, III. Mahkeme içtihatlarinin sistemli bir surette toplanmasi ve yayinlanmasi için Adalet Bakanligi ve yargi mercileri ile isbirligi yapmak, 8-)Türkiye Barolar Birligi ile ilgili yukaridakilerden hangisi yanlistir? A) Yalniz I                  B) Yalniz II               C) Yalniz III                D) II,III                E) Hiçbiri 9-)Baro disiplin kurulu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Disiplin kurulu, avukat sayisi iki yüz elliye kadar olan barolarda 3 üyeden olusur. B) Her baroda disiplin kuruluna üç de yedek üye seçilir. C) Disiplin kurulu üyeleri iki yil için seçilir ve süresi dolan üye yeniden seçilemez. D) Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazir bulunursa toplanir. E) Disiplin kurulunun görevi, baro yönetim kurulunun disiplin kovusturmasi açilmasina dair karari üzerine avukatlar hakkinda disiplin kovusturmasi yaparak disiplin cezasi vermektir. 10-)Baro baskanlik divani ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Baskanlik divani kurulmasi, 50 den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur. B) Divanin baskan disindaki üyeleri yönetim kurulu tarafindan gizli oyla seçilir. C) Baskanlik divan, üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrilirsa, kalan görev süresi için en geç on bes gün içinde yenisi seçilir. D) Baskanlik divani: Baro Baskani, Baro Baskan Yardimcisi, Baro Genel Sekreteri ve Baro Saymani’ndan ibarettir. E) Divan, baro mallarinin yönetimi hakkinda gerekli kararlari alir ve ayni konuda yönetim kurulunun istegine göre, bu kurula yazili veya sözlü bilgi verir. Cevap Anahtari 1-E,2-A,3-D,4-D,5-B,6-C,7-C,8-E,9-C,10-C  

ÜNITE - 10

NOTERLIK MESLEGI

•Noterlik tarihin eski dönemlerinden beri var olan bir meslek olup gerek Roma Dönemi, gerek Osmanli Dönemi gerekse Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk sistemi içindeki yerini almistir. Bir kamu görevi olan noterlik meslegi, noterlik dairelerinde icra edilir. Noterlikler dört sinifa ayrilir. Birinci, ikinci ve üçüncü sinif noterlikler, Türkiye Noterler Birliginin mütalaasi alinarak Adalet Bakanliginca siniflandirilir. Bu siniflandirmada, her noterligin yetki çevresi içindeki nüfus, is yogunlugu ve noterlik geliri esas tutulur. Noterlik Kanunu'nunda bu dairelere, buradaki evrak ve defterlere ve çalistirilacak personele iliskin düzenlemeler yapilmistir. Ilk defa noterlige atananlar, ise baslamadan önce, bagli bulunduklari asliye hukuk veya münferit sulh mahkemesinde, kendilerine verilen bu görevi dogru ve tarafsiz olarak yapacaklarina dair vicdan ve namuslari üzerine ant içerek görevlerine baslarlar.

DEGERLENDIRME SORULARI

1. Noterlikle ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundugu yerde, o mahkemenin yargi çevresindeki noterlik islerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. b) Bir ilin belediye sinirlari içinde birden fazla noterlik bulundugu takdirde, her noterlik, bagli oldugu asliye mahkemesinin yargi çevresi ile sinirli olmaksizin, il belediyesi sinirlari içindeki bütün noterlik islerini görmeye yetkilidir. c) Türkiye Noterler Birligi, is yogunlugunda artis görülen yerlerde birden çok noterlik açabilir. d) Adalet Bakanligi birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden fazlasini kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliginin mütalaasini alir. e) Asliye mahkemesinin kaldirildigi ilçelerdeki birinci, ikinci ve üçüncü sinif noterlikler ise bosalmis olmasi hâlinde, Türkiye Noterler Birliginin teklifi üzerine Adalet Bakanliginca kapatilabilir.

2. Noterlik dairesi, evrak ve defterleriyle ilgili asagidakilerden hangisi dogru degildir? a) Noterlik dairesi resmî daire sayilir. b) Noterlik dairesinin yeri o noterin bagli bulundugu noter odasinca tespit edilir. c) Kira sözlesmesi daire adina noter tarafindan yapilir. Noterlik dairesinin her türlü gideri notere aittir. d) Noterlik için kullanilan evrak,defter ve sair belgelerin temini devlet daireleri hakkindaki hükümlere tabiidir. e) Tabela ve levhalara noterlikte kullanilan evraka ve kartvizite doktor unvanindan baska hususlarin yazilmasi reklam sayilir.

I. En az üç katip bulunan noterliklerden bunlardan biri baskatiplik görevi yapar. II. Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbas esyadan tek sorumlu noterdir. III. Noterler, katip adaylari en az bir yil süreli bir sözlesme ile ise alirlar. IV. Sözlesmede açikça yazilmasa bile noterin, adaylik süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde, adayin yetersizligi sebebiyle feshi ihbar hakki saklidir.

3. Noterliklerde çalisan katiplerle ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? a) I ve II b) II ve III c) I, II ve III d) I,III ve IV e) I, II, III ve IV

4. Noter tarafindan noter çalisanlarina verilen yillik izinlerle alakali asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) 1 yildan 5 yila kadar (5 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 15 gün b) 5 yildan 15 yila kadar (15 yil dâhil) hizmeti bulunanlara 20 gün c) 15 yildan fazla hizmeti bulunanlara 25 gün d) Yillik izinlerini noterligin bulundugu yerden baska bir yerde geçirecek olanlara, gidis ve dönüslerinde yolda geçecek süreleri karsilamak üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur. e) Bir yillik hizmet süresinin hesabinda kâtiplerin adaylik süresi de nazara alinir.

5. Noterlik dairesinin devri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Her ne sebeple olursa olsun bir noterligin bosalmasi hâlinde, durum, o noter veya noterlikte imzaya yetkili kimse tarafindan derhal Cumhuriyet savciligina yazi ile bildirilir. b) Cumhuriyet savcisi, keyfiyeti Adalet Bakanligina, noter odasina ve noter ölmüsse bilinen mirasçilarina bildirmekle beraber, hesap ve islemlerini en çok iki aylik bir süre içinde inceler. c) Düzenleyecegi raporu tutanagin bir örnegi ile birlikte Adalet Bakanligina yollar. d) Noter dairesinde mevcut notere ait esya ve tesislerin, yeni notere devri hâlinde, ödenecek miktar üzerinde taraflar anlasamamissa, bu miktar Adalet bakanliginca tespit edilir. e) Devir isinin süresi ne olursa olsun bes günden fazlasi için yol tazminati verilmez.

I. Stajinin üç ayini tamamlamis stajyer II. Baskâtip III. Kâtip IV. Kâtip adaylari

6. Noter yukaridakilerden hangilerine imza yetkisi verebilir? a) I ve III b) II ve III c) II ve IV d) I,II ve III e) II,III ve IV

7. Noterin imza yetkisi verme ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Noterligin bosalmasi hâlinde ayrilan noter tarafindan verilmis imza yetkileri kendiliginden kalkar. b) Bosalan noterlige vekâlet eden Noter vekilinin yukaridaki sartlari tasiyanlardan, istedigine yeniden imza yetkisi vermesi gerekir. c) Noter; stajyer, baskâtip veya kâtiplerden birisine imza yetkisi verirse, Adalet Bakanligina yazi yazarak bunlara yemin ettirilmesini ister. d) Cumhuriyet savciligi noterin bagli bulundugu asliye veya münferit sulh hukuk mahkemesinden yemin ettirilmesini talep eder. e) Yemini yaptiran mahkeme, en az üç nüsha zabit tanzim eder.

8. Noterlerin teminati ile ilgili asagidakilerden hangisi dogru degildir?

a) Noterlik meslegine girenler göreve basladiklari tarihten itibaren bir yil içinde teminat vermek zorundadirlar. b) Noterler bir yillik gayrisafi gelirinin %5’i oraninda teminat verirler. c) Teminat yalnizca para olabilir. d) Noterler, ilk yili takip eden yillarda da bir evvelki yila ait fiili gayrisafi gelirlerinin %1’ini o yilin Subat ayi sonuna kadar teminat olarak verirler. e) Teminat parasi, sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait bulunan millî bir bankaya yatirilir.

9. Noterler ,göreve basladiklari tarihten kaç gün içinde noterlik mührü ile imzalarinin üçer örnegini bulunduklari yer valiligine göndermekle yükümlüdür? a) 60 gün b) 45 gün c) 30 gün d) 20 gün e) 15 gün

10. Noterlerin sinifi ve asgari hizmet süresi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir?

a) Ilk defa üçüncü sinif bir noterlige atanarak meslege girenlerin, ise basladiklari tarihte üçüncü sinif hizmeti baslar. b) Noterin ikinci ve üçüncü sinifta asgari hizmet süresi dörder yildir. c) Bu sürenin sonunda noterin sinifinin yükselebilmesi, Adalet müfettisi tarafindan hakkinda düzenlenen son hâl kâgidinda olumlu kanaat belirtilmis olmasina baglidir. d) Noterligin sinifinin yükseltilmesi noterin sinifina da tesir eder. e) Sinifi yükseltilen bir noterlikte hizmet gören noter, siniflandirmadan önceki siniftaki hizmet süresini doldurmamis ise bu sürenin doldugu tarihten itibaren bir üst sinif hizmeti ayni noterlikte yapmaya baslar.

Cevap Anahtari 1-C,2-B,3-B,4-C,5-D,6-D,7-C,8-A,9-E,10-D

ÜNITE - 11

Noterlik Meslegine Kabul ve Atama

 

  • Avukatlik mesleginde oldugu gibi noterlik meslegine kabulde de bazi sartlar aranmaktadir. Noterlige kabul için aranan kosullar noterlik stajini tamamlamak ve noterlik belgesini almis olmaktir. Adlî veya askerî yargi hâkimlik yahut savciliklarina atanmis, hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargi hâkimlik veya savciliklarina atanmis, avukat unvanini kazanmis ve Avukatlik Kanununa göre staj ve avukatlik sinavi sartlarindan bagisikli olarak avukatliga kabul olunmaya hak kazanmis bulunanlar ise noterlik staji yapmadan noterlik belgesi alabilirler. Noterlik stajina bir dilekçe ile basvurulur ve staj süresi bir yildir. Staj süresince stajyer görevlerini yerine getirmelidir.Bosalan, açilan veya dördüncü siniftan üçüncü sinifa geçirilen noterlikler Resmî Gazete’de ilan olunur. Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre ilan edilen üçüncü sinif noterlige, ancak noterlik belgesini almis olan bir kimse atanabilir. Birinci sinif noterlige birinci sinif, ikinci sinif noterlige birinci veya ikinci sinif, üçüncü sinif noterlige birinci, ikinci veya üçüncü sinif noterler arasindan, Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre yapilan ilanlari izleyen bir ay içinde basvuran isteklilerden birisi, Adalet Bakani tarafindan atanir. Atatürk Üniversitesi

DEGERLENDIRME SORULARI

1-)Asagidakilerden hangisi noterlik staji yapmadan da noter olabilenler arasinda yer almaz? A) Askeri Hâkim B) Cumhuriyet Savcisi C) Hukuk Fakültesi Arastirma Görevlisi D) Avukat E) Idari Hâkim 2-)Asagidakilerden hangisi noterlik stajina kabul sartlarindan biri degildir? A) 21 yasini bitirmis ve 40 yasini doldurmamis olmak B) Hukuk fakültesi mezunu olmak C) Devlet memuru olarak atanmaya engel olan bir mahkumiyeti olmamak D) Avukatlik ruhsatina sahip olmak E) Hakkinda aciz vesikasi verilmis ise bunu kaldirmis bulunmak I. Oda yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içerisinde adayin stajyer listesine kabul edilip edilmemesi hakkinda gerekçeli bir karar verir. II. Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararin verildigi yer Cumhuriyet savcisi ve ilgililer Türkiye Noterler Birligine itirazda bulunabilir. III. Oda yönetim kurulu kararina karsi Itiraz süresi bir aydir. IV. Oda yönetim kurulunun kabul karari ve Türkiye Noterler Birligi Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdigi karar Danistayin onayi ile kesinlesir. 3-)Noter stajyerinin meslege kabul ile alakali yukaridakilerden hangileri dogrudur? A) I ve II B) I ve III C) I,II ve III D) I,II ve IV E) II, III ve IV 4-)Noterlik staji ile ilgili asagidakilerden hangisi dogru yanlistir? A) Noterlik staji, listeye kayit tarihinden itibaren baslar. B) Itiraz, kaydin yapilmasini durdurmaz. C) Adalet Bakanligi gelecek yil içinde kaç kisinin stajyerlige kabul edilecegini tespit eder. D) Stajyer ilani Resmî Gazete ve stajin yapilabilecegi yerlerde çikan birer gazete ile birer defa yil sonuna kadar yayinlanir. E) Türkiye Noterler Birligi, Bakanligin bu karari aleyhine Danistaya basvurabilir. 5-)Noterlik staj süresi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Staj süresi bir yildir. B) Staj kesintisiz olarak yapilir. C) Stajyerin hakli sebeplere dayanarak devam edemedigi günler, engelin kalkmasini izleyen bir ay içerisinde basvurdugu takdirde, oda yönetim kurulunca tamamlattirilir. D) Oda baskani, hakli engeller hâlinde, stajyere bir aya kadar izin verebilir. E) Staj süresi 1 yil olsa da stajyer ilk alti ayda, staj yaptigi noterligin bütün servislerinde staji tamamlayacaktir. 6-) Noterlik Kanunu’na göre kendisine imza yetkisi veya vekalet görevi verilen stajyerlerin görevleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Gayrimenkul satis sözlesmesi yapmak B) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek C) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek D) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek E) Mirasçilik belgesi vemek I. Stajyerin ahlaki gidisi ve mesleki ehliyeti hakkinda, yaninda staj yaptigi noter tarafindan her üç ayda bir verilecek rapor, noterin bagli bulundugu odaya gönderilir. II. Bu raporlardan sonuncusu stajyerin noter olup olamayacagina veya stajin alti ay daha uzatilmasi lüzumuna dair kesin kaniyi da kapsar. III. Staj yapilan noterligin degistirilmesi hâlinde, eksik kalan üç aylik rapor, yeni noter yaninda geçirilen ilk üç aylik devreye ait raporla birlikte tanzim edilir. IV. Türkiye Noterler Birligi tarafindan, dosyanin gelmesinden itibaren 15 gün içinde, stajdan beklenen maksadin hasil olup olmadigina dair bir karar verilir. 7-)Staj döneminde noter stajyerleri hakkinda tutulan raporlarla ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? A) II ve IV B) II ve III C) I,III ve III D) I,III ve IV E) II, III ve IV 8-)Noterlerin atanmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre ilan edilen üçüncü sinif noterlige, ancak noterlik belgesini almis olan bir kimse atanabilir. B) Noterlik Kanunu’nun 22. maddesine göre yapilan ilanlari izleyen üç ay içinde basvuran isteklilerden birisi, Adalet Bakani tarafindan atanir. C) Noterlik belgesi sahiplerinin üçüncü sinif bir noterlige atanabilmesi, üçüncü veya daha üst sinif noter isteklilerin bulunmamasina baglidir. D) Ikinci ve üçüncü sinif noterliklere atamada bir üst siniftan olan noterlerin atanma istegi diger isteklilere tercih edilir. E) Bulundugu noterlikte iki yilini doldurmamis bulunan noterlerin atanma istegi nazara alinmaz. I. Noter sifati, noterlik belgesinin verilmesiyle kazanilir. II. Bir noterlige atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme kararinin tebliginden itibaren on bes gün içinde yeni görevlerine baslamak zorunlugundadirlar. III. Bir noterlige atanan kisi, atama veya nakil kararinin kendisine tebliginden önce Bakanliga veya Cumhuriyet Savciligina verecegi bir dilekçe ile isteminden vazgeçtigini bildirebilir. IV. Bu sekilde üç defa vazgeçenlerin daha sonraki atanma istekleri nazara alinmaz. 9-)Noter atamalari ile ilgili yukaridakilerden hangileri yanlistir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I,II ve IV 10-)Dördüncü sinif noterliklerin yönetilmesi ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? A) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir. B) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir. C) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir. D) O yerin bagli bulundugu noter odasinin inhasi üzerine, Adalet Bakanliginca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan daimi olarak yönetilir. E) O yerin bagli bulundugu adalet komisyonunun inhasi üzerine, Noterler Birligince görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardimcisi veya kâtip sinifindan bir adalet memuru tarafindan geçici olarak yönetilir. Cevap Anahtari: 1-C,2-D,3-A,4-B,5-D,6-A,7-C,8-B,9-A,10-C

ÜNITE – 12

Noterlerin Yükümlülükleri ve Haklari ile Görevleri

  • Noterlerin, noterlik mesleginin ifasindan kaynaklanan yükümlülük, hak ve görevleri vardir. Noterin yükümlülükleri yasakli oldugu isleri yapmamak, çalisma saatlerine uymak, zorunlu defterleri tutmak, noterlik aidatini ödemek seklinde sayilabilir. Tutulmasi zorunlu defterler yevmiye defteri, emanet defteri, tescil defteri, muvazene defteri, teftis defteri, muhabere ve zimmet defterleri, personel sicil ve izin defteri, demirbas esya defteridir. Noterlerin aidat ödeme zorunluluklari da vardir. Noterin haklarinda izin ve hastalik durumlari düzenlenmistir. Noterin görevleri ise genel olarak yapacaklari isler, özel olarak yapacaklari isler olarak ikiye ayrilmaktadir. Sayilan genel islerin yaninda özel olarak yapabilecegi tespit isleri, emanet isleri, defter onaylatma, vasiyetname ve ölüme bagli tasarruflarla ilgili isler, tebligat isleri, is cetvelleri verilmesi bulunmaktadir. Atatürk

DEGERLENDIRME SORULARI

1- Asagidakilerden hangisi noterlikle bagdasan islerden biri degildir? A) Yargi mercilerinin verecegi isler B) Kefil olmak C) Ilim ve hayir kuruluslari baskan ve üyelikleri D) Hakemlik E) Vasiyeti tenfiz memurlugu 2-) Asagidakilerden hangisi noterlerin tutmak zorunda oldugu defterlerden biri degildir? A) Yevmiye defteri B) Emanet defteri C) Tescil Defteri D) Demirbas esya defteri E) Envanter defteri 3-) Gelen is kâgitlari gelis sirasina göre numara alinarak hangi deftere islenir? A) Tescil defteri B) Emanet defteri C) Yevmiye defteri D) Muvazene defteri E) Muhabere defteri 4-) Asagidakilerden hangisi noterlerin aylik gelir ve giderlerinin kaydedildigi defterdir? A) Muvazene defteri B) Teftis defteri C) Muharebe defteri D) Tescil defteri E) Zimmet defteri 5-) Noterler kaç yasinda yas tahdidine tabi tutulur? A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 6-) Noterlerin izni ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Noterlerin yillik izin süresi hizmeti 6 aydan 10 yila kadar olanlar için 30 gündür. B) 10 yildan daha fazla hizmet süresi olan noterlerin yillik izin süresi 40 gündür. C) Yillik izin Adalet Bakanligi tarafindan verilir. D) Birbirini izleyen iki yilin izni bir arada verilemez. E) Yillik izin sürelerine gidis ve dönüs süreleri de dâhildir. 7-) Noterlerin hastaliklari ile ilgili yapilacak islemlerden hangisi yanlistir? A) 5 yila kadar hizmeti olanlara 3 aya kadar izin verilebilir. B) 5 yildan 10 yila kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar izin verilebilir. C) 10 yildan daha çok hizmeti olanlara 9 aya kadar izin verilebilir. D) Bu süreler sonunda hastaliklarinin devam ettigi, resmî saglik kurullarinin raporu ile belgelendirilen noterlerin izinleri, iki kati kadar daha uzatilabilir. E) Bu sürelerin sonunda da iyilesemeyen noterlerin görevlerine Adalet Bakanliginca son verilir. 8-) Asagidakilerden hangisi noterlerin genel olarak yapacaklari islerden biri degildir? A) Gayrimenkul satis va'di sözlesmesi yapmak B) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek C) Kanunen tescili gereken islemleri tescil etmek D) Belgeleri bir dilden diger dile veya bir yazidan baska bir yaziya çevirmek E) Bir seyin veya bir yerin hâl ve seklini, kiymetini, ilgili sahislarin kimlik ve ifadelerini tespit etmek I. Tutanagin bir örnegini emaneti veren alir; bir örnegi de emanet kimin için yatirilmissa ona teblig olunur. II. Banka bulunmayan yerlerde demir kasa veya saglam bir dolapta saklanir. III. Emanet para oldugu takdirde, noter bu parayi en geç ertesi gün bankadaki noterlik emanet cari hesabina hak sahibinin adi, soyadi ve adresini de göstermek suretiyle yatirir. IV. Tahsilat makbuzu iki, ödeme makbuzu bir nüsha olarak düzenlenir. 9-) Noterlerin özel olarak yaptiklari islerden olan emanet isleriyle ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur? Atatürk Üniversitesi Açikögretim Fakültesi 14 Noterlerin Yükümlülükleri ve Haklari ile Görevleri A) I ve III B) I,II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I,II, III ve IV 10-) Noterlerin mirasçilik belgesi vermesi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Noterin kendisi ve o noterlikte çalisanlarin birinci derede akrabalari için mirasçilik belgesi veremez. B) Noterler, ilgilinin yazili veya sözlü basvurusu üzerine, talep edilen islemle ilgili bir tutanak düzenler. C) Noterlik dairesinde imza yetkisi verilmis hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri mevcut ise bu islemler onun tarafindan da yapilabilir. D) Mirasçilik belgesinin yabancilar tarafindan verilmesi durumunda noter mirasçilik belgesi veremez. E) Noterlerin verdikleri mirasçilik belgesi hakkinda, menfaati ihlal edilenler tarafindan sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir Cevap Anahtari: 1-B,2-E,3-C,4-A,5-D,6-D,7-C,8-E,9-E,

ÜNITE – 13

Noterlerin Sorumluluklari

•Noterlerin, disiplin sorumlulugu, cezai sorumlulugu ve hukuki sorumlulugu bulunmaktadir. Noterlerin denetim ve gözetimi Adalet Bakanligi ve Türkiye Noterler Birligi tarafindan yapilir. Gerekli hallerde Adalet Bakanligi noteri isten el çektirebilir. Noterlere uygulanacak disiplin cezalari uyarma, kinama, para cezasi , geçici olarak isten çikarma ve meslekten çikarma cezalaridir. Noter stajyerleri için ise uyarma, kinama, ücretten kesme ve stajyerlikten çikarma cezalari vardir. Noterler, geçici yetkili noter yardimcilari, noter vekilleri ile noter kâtipleri ve kâtip adaylari noterlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birligi organlarinda görev alan noterler ise ayrica bu görevleri ile baglantili olarak isledikleri suçlardan dolayi Türk Ceza Kanununun uygulanmasi bakimindan kamu görevlisi sayilirlar. Stajyer, kâtip ve kâtip adaylari tarafindan yapilmis olsa bile noterler, bir isin yapilmamasindan veya hatali yahut eksik yapilmasindan dolayi zarar görmüs olanlara karsi sorumludurlar.

DEGERLENDIRME SORULARI

1- Noterlerin gözetim ve denetimi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Noterlikler, Adalet Bakanliginin ve Türkiye Noterler Birliginin gözetim ve denetimi altindadir. B) Noterlikler, Cumhuriyet savcilarinin devamli denetimi altinda olup yilda en az iki defa teftis olunurlar. C) Münferit sulh mahkemesi yanindaki noterlikler, bu mahkemenin bagli bulundugu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savciliginin teftisine tabidirler. D) Noterlikler adalet müfettisleri tarafindan da denetlenebilir. E) Türkiye Noterler Birligi, gözetim ve denetim görevini, yetkili kilacagi birlik ve noter odalarinin yönetim kurulu baskan veya üyeleri veya kuracagi denetleme kurulu marifetiyle yerine getirir.

2- Asagidakilerden hangisi noterlere uygulanan disiplin cezalarindan biri degildir? A) Uyarma B) Meslekten Çikarma C) Kinama D) Para Cezasi E) Kidem Cezasi

I. Noterler hakkindaki disiplin kovusturmasi Türkiye Noterler Birligi Disiplin Kurulu tarafindan yapilir. II. Kurul baskan ve üyelerinden biri hakkinda yapilmis olan sikâyetler üzerine ilgili, kurulun bu kovusturmayla alakali çalismalarina katilamaz. III. Türkiye Noterler Birligi Disiplin Kurulu, sikâyet veya ihbar konusunun kovusturmaya deger olmadigina karar verirse, bu karari sikâyet olunan noterin çalistigi yerdeki Cumhuriyet savcisina ve varsa sikâyetçiye teblig eder. IV. Cumhuriyet savcisi veya sikâyetçi tebligden itibaren 15 gün içinde dogrudan dogruya veya Türkiye Noterler Birligi araciligi ile Adalet Bakanligina verecekleri bir dilekçe ile bu karara itiraz edebilirler.

3- Noterlerin kovusturmasi ile ilgili yukaridakilerden hangileri dogrudur?

A) III ve IV            B) I,II ve III        C) II,III ve IV           D) II,III ve IV             E) I,II,III ve IV

4-) Kovusturma açilmasina yer olmadigina dair verilen kararlarin kesinlesmesi hâlinde, ayni konuda yeniden inceleme yapilabilmesi için kararin kesinlesmesinden itibaren kaç yil geçmemis olmasi gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 10

5-) Noterlere verilen disiplin cezasi kararlari ve bunlara iliskin itirazlar hakkinda asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Türkiye Noterler Birligi Disiplin Kurulu tarafindan verilen kararin birer örnegi ilgililere ve noterin bulundugu yer Cumhuriyet savcisina teblig olunur. B) Ilgililer veya Cumhuriyet savcisi kararin tebliginden itibaren 15 gün içinde asliye ceza mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile bu karara karsi itirazda bulunabilirler. C) Türkiye Noterler Birligi Disiplin Kurulu, itiraz süresi sonunda, dosyanin tamamini Adalet Bakanligina yollar. D) Karar, Adalet Bakanliginin onayi ile kesinlesir. E) Bakanlik kararlarina karsi ilgili veya Türkiye Noterler Birligi, Danistaya basvurabilirler.,

6-) Ceza sorusturmasi ve kovusturmasinin disiplin cezalarina etkisiyle ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur? A) Noterin bir ceza kovusturmasi sonunda hüküm giymis olmasi, hakkinda disiplin sorusturmasi açilmasina engel degildir. B) Noterin bir ceza kovusturmasi sonunda beraat etmis olmasi, hakkinda disiplin sorusturmasi açilmasina engel olur. C) Disiplin islem ve kararina konu teskil edilen fiilinden dolayi ceza sorusturmasi açilmis noter hakkinda disiplin kovusturmasi da bir yandan yürütülür. D) Disiplin islem ve kararina konu teskil eden fiilinden dolayi ceza kovusturmasi açilmis noter hakkinda disiplin kovusturmasi da bir yandan yürütülür. E) Noter hakkinda disiplin islem ve kararin konu teskil etmeyen bir fiilinden dolayi ceza sorusturmasi açilirsa disiplin sorusturmasi açilmasi da zorunludur.

I. Disiplin cezalarina iliskin kararlar kesinlesmesine gerek olmaksizin uygulanir. II. Türkiye Noterler Birligi Disiplin Kurulu tarafindan çagirilan her tanik ve bilirkisiye, kaybettigi zaman ve sarf ettigi çalismaya karsilik uygun bir ücret verilebilir. III. Giderler sonradan haksiz çikan taraftan alinir. IV. Bir kimseye yükletilemeyen giderler Adalet Bakanligi uhdesinde kalir.

7-) Disiplin cezalarinin uygulanmasi ile ilgili yukaridakileden hangileri dogrudur? A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) I,II ve III E) II, III ve IV

8-) Noterlere karsi ceza kovusturmasi açilmasi usulü ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Noterlerin, görevden dogan veya görev sirasinda isledikleri suçlarindan dolayi kovusturma yapilabilmesi Adalet Bakanliginin iznine baglidir. B) Adalet müfettisleri veya mahallî Cumhuriyet savcisi tarafindan düzenlenen dosya, Adalet Bakanligi Ceza Isleri Genel Müdürlügüne tevdi olunur. C) Dosya, suçun islendigi yer agir ceza mahkemesi cumhuriyet savciligina gönderilir. D) Cumhuriyet savcisi 5 gün içerisinde iddianame düzenleyerek karar verilmek üzere agir ceza mahkemesine gönderir. E) Haklarinda son sorusturmanin açilmasina karar verilen noterlerin durusmalari, suçun islendigi yer agir ceza mahkemesinde yapilir.

9-) Noterlerin hukuki sorumluluguyla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Stajyer tarafindan yapilmis olsa bile ,noterler bir isin yapilmamasindan yahut hatali ve ya eksik yapilmasindan dolayi zarar görenlere karsi sorumludur. B) Noter zarar görenin zararini ödedikten sonra zarara sebep olan stajyerden veya diger ilgililerden rücu edebilir. C) Hakkinda tazminat davasi açilan bir noter, en kisa süre içerisinde dava dilekçesini, cevap layihasini, davaya konu islem örnegi ile gerekli görecegi sair belge ve bilgileri Birlige gönderir. D) Kararin kesinlesmesinden sonra noter, kesinlesme serhini tasiyan kararla birlikte dilekçe ile Türkiye Noterler Birligine basvurur. E) Davanin kazanilmasi hâlinde avansin, karara ittila tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik hesaplarina gönderilmesi zorunludur.

I. Agir ceza mahkemesinin görev alanina giren bir suçtan dolayi suçüstü hâlinde sorusturma Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapilir. II. Noterlik Kanunu’nun 50. maddesinin 3. fikrasi hükümlerine aykiri hareket eden noterlere ilk defasinda bin Türk lirasindan bes bin Türk lirasina kadar idarî para cezasi verilir. III. Eylemin tekrari halinde verilecek ceza üç bin Türk lirasindan asagi olamaz. IV. Noterin yukarida yazili eyleminde aracilik yapan kimseye de bes yüz Türk Lirasindan iki bin Türk lirasina kadar idari para cezasi verilir.

10-) Noterlerin yasalara aykiri hareket etmesinden dolayi uygulanan yaptirimlarla ilgili yukaridakilerden hangisi yanlistir? A) Yalniz I B) Yalniz III C) I ve III D) I ve IV E) III ve IV

Cevap Anahtari: 1-B,2-E,3-D,4-C,5-B,6-A,7-B,8-C,9-D,10-A

 

ÜNITE 14

TÜRKIYE NOTERLER BIRLIGI

 
  • Noterlik meslekinin amaçlarina uygun bir sekilde görülmesini, meslekin gelismesini ve meslektaslar arasinda birlik ve yardimlasmayi saglamak üzere Türkiye Noterler Birligi kurulmustur. Noterler, Türkiye Noterler birliginin tabii üyeleridir. Adalet Bakanligi, Türkiye Noterler Birligi ile Birligin mahallî organlari olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkina sahiptir. Meslektaslar arasinda birlik ve yardimlasmayi saglamak, noter kâtiplerini yetistirmek için kurslar açmak, birligin tasinir ve tasinmaz mallari ile paralarini birlik amaçlarina uygun sekilde yönetmek ve isletmek, noterligi ilgilendiren konularda görüsünü yetkili mercilere kendiliginden veya istek üzerine bildirmek, gibi görevleri vardir. Organlari; Türkiye Noterler Birligi Baskani, Türkiye Noterler Birligi Baskanlik Divani, Türkiye Noterler Birligi Yönetim Kurulu, Türkiye Noterler Birligi Disiplin Kurulu, Türkiye Noterler Birligi Kongresi ve Noter odalaridir. Birlik çalismalarini hukuki, idari ve mali bakimdan incelemek ve denetlemek üzere Hukuk Komisyonu ve Bütçe Komisyonlari kurulur. Kongre gerekli görürse baska komisyonlar da kurulur.

DEGERLENDIRME SORULARI

1- Türkiye Noterler Birligi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Kamu kurumu niteliginde meslek kurulusudur. B) Adalet bakanligina bagli ayri bir tüzel kisiligi bulunmayan bir kurumdur. C) Birligin merkezi Ankara’dir. D) Kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamaz. E) Birlik menkul veya gayrimenkul mal edinebilir. 2-)Amaçlari disinda faaliyet gösteren Türkiye Noterler Birliginin merkezdeki sorumlu organlarinin yargilanmasina iliskin asagidakilerden hangisi dogrudur? A) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki sulh hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir. B) Adalet Bakanliginin veya suçun islendigi yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir. C) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince yazili yargilama usulüne göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir. D) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir. E) Adalet Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince yazili yargilama usulüne göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç alti ay içinde sonuçlandirilir. 3-)Görevlerine son verilen organlarin yerine en geç ne kadar sürede yeni üyeler getirilir? A) 10 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay 4-) Faaliyetten men karari kaç saat içinde görevli hakime sunulur ve kaç saat içinde karar açiklanmak zorundadir? A) Men karari 24 saat içinde hakime sunulur ve 48 saat içinde de karar açiklanir. B) Men karari 48 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir. C) Men karari 12 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir. D) Men karari 24 saat içinde hakime sunulur ve 24 saat içinde de karar açiklanir. E) Men karari 12 saat içinde hakime sunulur ve 48 saat içinde de karar açiklanir. 5-) Millî güvenligin, kamu düzeninin suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, birligin merkezindeki organlari ile odalarin baskan ve yönetim kurullari kim veya hangi organ tarafindan faaliyetten men edilebilir? A) Agir Ceza Mahkemesi B) Vali C) Idare Mahkemesi D) Danistay E) Iç Isleri Bakanligi 6-) Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi organlari arasinda yer almaz? A) Disiplin Kurulu B) Yönetim Kurulu C) Türkiye Noterler Birligi Kongresi D) Baskanlik Divani E) Denetim Kurulu 7-) Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskaninin görevleri arasinda yer almaz? A) Yabanci noter birlikleri ve hukuk kurumlari ile iliskiler kurmak ve yürütmek B) Birlik adina iltizam ve iktisapta bulunmak C) Yerli ve yabanci kongrelere gidecek delegeleri seçmek D) Baskanlik Divanina ve Yönetim Kuruluna baskanlik etmek ve kararlarini yerine getirmek E) Birlige yapilan bagislari kabul etmek ve bütçeyi uygulamak 8-) Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birligi Baskanlik Divani üyesi degildir? A) Birlik Baskani B) Baskan Yardimcisi C) Genel Sekreter D) Denetmen E) Sayman I. Yönetim Kurulu, meslekte en az bes yil kidemli olan noterler arasindan seçilir. II. Haklarinda noterlige engel bir suçtan dolayi son sorusturma açilmasina karar verilmis olanlar yönetim kuruluna üye seçilemezler. III. Oy pusulasina, seçilecek asil üye tam sayisinin yarisindan en az bir fazla isim yazilmasi zorunludur. IV. Oylarda esitlik hâlinde meslekte kidemi fazla olan aday, kidemler de esit ise bunlarin daha yasli olani sirada öncelik kazanir. 9-)Yukaridaki yönetim kuruluna seçilme usulüyle ilgili hangileri dogrudur? A) I ve II B) I,II ve III C) I,II ve IV D) II,III, ve V E) I,II,III ve IV 10-) Asagidakilerden hangisi Türkiye Noterler Birliginin gelirlerinden biri degildir? A) Adalet Bakanliginca devlet hazinesinden tahsis edilmis ödenekler B) Aylik gayrisafi gelirin % 1 inden asagi olmamak üzere ödenecek aidat C) Bagis D) Noter emanet paralarinin faizleri ile bu paralarla ilgili sair gelirler E) Birlik nesriyatinin ve tasinmaz mallarinin getirecegi gelir Cevap Anahtari: 1-B,2-D,3-C,4-A,5-B,6-E,7-C,8-D,9-E,10-A  

Benzer Kitaplar