ROMA HUKUKU SINAV SORULARI

ROMA HUKUKU SINAV SORULARI

Fevzi BOZKURT
HUKUK FAKÜLTESI


YAKIN DOGU ÜNIVERSITESI  HUKUK FAKÜLTESI ROMA HUKUKU ARA SINAVI    08.06.2005


Adi Soyadi:                                                                                                                           

No:

 

Not: Sinav süresi 50 dakikadir. Kursun kalem kullanilmaz. 2 yanlis 1 dogruyu götürür. Her soru 4 puandir.

I- Asagidaki sorulardan dogru olanlari (D), yanlis olanlari (Y) olarak isaretleyiniz.

1 ( Y ) Corpus Iuris Civilis kanun niteliginde degildir.

2 ( Y ) Sahsi hak, herkese karsi ileri sürülebilir.

3 ( D ) Magistra göreve, seçimle 1 yil için gelir.

4 ( D ) Digesta, hukukçularin görüslerini kapsar.

5 ( D ) Formula usulünde karara itiraz (appellatio) yoktur.

6 ( D ) Borçlu, ibra (acceptilatio) teklifini kabul zorunda degildir.

7 ( Y ) Roma Barisi (Pax Romana) otoriter bir devleti ifade eder.

8 ( Y ) Ipotekli (hypoteca) tasinmaza, borç ödenmezse alacaklinin malik olacagi konusunda anlasma yapilabilir.

9 ( D ) Nevi (genus) borcunda, ifa imkânsiz hale gelmez.

10 ( D ) Fevkalade usulde (cognitio extra ordinem) ispat açisindan, sahit yazili belgeden üstündür.

 

II- Asagidaki bosluklari doldurunuz.

1) Sart, gerçeklesmesi   belli olmayan   bir olaydir.

2) Ayni hakki ihlal eden herkese karsi ileri sürülebilir.

3) Magistra’nin, digerine karsi   veto etme   hakki vardir.

4) Tarihi mektep, kanunlastirma hareketlerine  karsidir.

5) Ariyet (commodatum) aktinden    parça (species)    borcu dogar.

6) Tabii borç (obligatio naturalis)   ifa edilirse, geri   ödenmesi istenemez.

7) Köleligin esas sebebi  savas esareti   dir.

8) Düzensiz vediada (depositum irregulare) mali alan   malik    olur.

9) Bir malin mülkiyetinin geçmesi için alim-satim  ve  mülkiyetin devri   islemi gerekir.

10) Ayni ihtilaf dolayisi ile   iki kere  dava açilamaz  (non bis in idem est)

 

III- Asagidaki sorulara cevap veriniz.

1) Türkiye ile Roma Hukuku arasindaki dönemleri yaziniz.

  • Roma-Bizans Dönemi
  • Osmanli Dönemi
  • T.C. Dönemi

 

2) Borçlunun temerrüdü (mora debitoris), bir örnek vererek yaziniz.

Borçlunun temerrüdü için, borcunu zamaninda ifa etmemesi gerekir. Bu sebeple, alacakli edimi ifasini talep edemiyorsa veya borçlu devlet görevi ile uzakta bulunmak gibi hakli bir sebeple ifa imkânsizligi içinde ise, temerrüt yoktur. Digesta’daki bir kurala göre; “Talebin hükümsüz oldugu yerde temerrüt (mora) olmaz.”. baska bir metne göre; bir defi sebebiyle, parça borcu talep edilemeyen bir kimse temerrüt (mora) halinde degildir. Fakat bazen borçlu, sirf ifade bulunmamak fiilinden dolayi temerrüt halindedir. Mali geri vermeye mecbur oldugu halde iade etmeyen hirsiz bu durumda idi. Hirsiz (fur), daima temerrüt halinde (mütemerrid) kabul edilir. Mütemerrit borçlu edim imkânsiz hale gelse bile, borcu sona ermez. Ancak, Iustinianus hukukunda günümüz hukukunda da oldugu gibi, eger temerrüt hali olmasi idi, malin yine telef olacagini ispat eden borçlu borcundan kurtulur. Mütemerrüt borçlu, yerine getirmedigi borç konusuna iliskin bir temerrüt faizi de ödemek zorundadir. Borçlu eger zamaninda kira bedelini ödemezse kira bedelini ödemekte temerrüde düsmüs sayilir.

 

3) Bir örnekle alim-satimda hukuki ayibi açiklayiniz.

Hukuki ayip, malin hukuki durumda mevcut olan bir düzensizlik yüzünden, üçüncü kisinin o mal üzerinde bir ayni hak iddia etmesidir. Hukuki ayibin karsiti olan “maddi ayip” halinde ise, malin kendi yapisinda bir bozukluk vardir. Hukuki ayip su sekilde somut hale gelir: Roma’da “hiç kimse sahip oldugu haktan fazlasini baskasina devredemez” kurali vardir. Mesela, bir mali ariyet olarak elinde bulunduran kimse, malik olmadigi için onun mülkiyetini baskasina devredemez. Veyahut bir kimse, üzerinde ipotek hakki tesis edilmis bir tasinmazin tam mülkiyetini baskasina devredemez. Aksi halde malda hukuki ayip oldugu söylenir. Bu mesele, yalniz alim satimla ilgili olmayip, her türlü hak devri ile ilgilidir.

 

4) Defi’yi (exceptio) iki örnekle anlatiniz.

        Defi’nin baslica amaci dava yolu ile istenen borcu hükümsüz birakmak, davalinin beraat etmesini saglamakti.

        Defi çesitleri: Hile def ’î, tehdit def ‘i, zamanasimi def ’î.

Örnek: Korkutularak sözlesme imzalatilmis bir kisi bu olayi kabul ederken ayni zamanda ikrah def ‘î yi ileri sürerek borçtan kurtulur.

Örnek: Borçlanmanin üzerinden 30 yil geçtigi halde talep edilmeyen borçlar zamanasimina ugrar. 30 yil sonra talep olursa borçlu zamanasimi def ‘î yi ileri sürerek borcundan kurtulabilir.

 

5) Institutiones planini ve modern hukuklara etkisini yaziniz.

Son imparatorlukta ögrencilere hukuk egitimi verilen Gaius’un Institutiones’i yeterli gelmemeye baslamisti. Iustinianus Constantinapolis ve Beyrut hukuk mekteplerinden profesörlere yeni bir hukuk kitabi hazirlamalarini istedi. Ve onlar da toplama ve derleme bir kanun gücünde ders kitabi Institutiones’i hazirladilar. Hukuk bilgilerini Kisilere, Mallara ve Davalara iliskin üç ana bölüme ayirmislardir. 533 yilinda Digesta ile yürürlüge girmistir. Hukuktaki yeri ise Institutiones hukuk bilgilerini bölümlere ayirmistir. Modern hukukta da bu ayirim vardir. 19. yy da Pandekt Hukuk Bilimi, Tabiî Hukuk akimiyla gelistirilmistir.

 

  • Genel Hükümler Eklenmis

 

  • Sahislara Iliskin Hukuk             Sahsin Hukuku 

                                                                  Aile Hukuku

 

  • Mallara Iliskin Hukuk                 Esya Hukuku

                                                             Borçlar Hukuku

                                                             Miras Hukuku

                                                

Türk Medeni Hukuk Sistemine Yansimasi

 

  • Sahislara Iliskin Hukuk              Baslangiç Hükümleri

                                                             Sahsin Hukuku

                                                             Aile Hukuku

 

  • Mallara Iliskin Hukuk                 Esya Hukuku

                                                             Borçlar Hukuku

                                                             Miras Hukuku

 

  • Davalara Iliskin Hukuk               Medeni Usul Hukuku, Icra Ve Iflas Hukuku

Benzer Kitaplar